Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Statut advokatske komore FBiH

 

(pre─Źi┼í─çen tekst)

 

I. OP─ćE ODREDBE

─îlan 1

Advokatska komora FBiH je asocijacija advokata koji imaju sjedište advokatskih kancelarija, odnosno advokatskih društava na teritoriji Federacije BiH.

Advokati stje─Źu ─Źlanstvo u Advokatskoj komori FBiH obaveznim udru┼żivanjem u regionalnu advokatsku komoru prema sjedi┼ítu advokatske kancelarije, odnosno advokatskog dru┼ítva.

Advokatsku komoru FBiH uz advokate ─Źine i advokatski stru─Źni saradnici i advokatski pripravnici.

Advokatski stru─Źni saradnici se mogu udru┼żiti u posebnu organizaciju advokatskih stru─Źnih saradnika pri Advokatskoj komori Federacije BiH. Kada broj upisanih advokatskih stru─Źnih saradnika u Imenik advokatskih stru─Źnih saradnika pre─Ĺe 50 (pedeset), udru┼żivanje je obavezno.

Advokatski pripravnici se obavezno udru┼żuju u posebnu organizaciju advokatskih pripravnika pri Advokatskoj komori FBiH.

─îlan 2

Advokatska komora FBiH osnovana je Zakonom o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine.

Advokatsku komoru FBiH ─Źine:

1) Regionalna advokatska komora Sarajevo (formira se za podru─Źje Kantona Sarajevo i Bosansko - podrinjskog kantona);

2) Regionalna odvjetni─Źka - advokatska komora Mostar (formira se za podru─Źje Hercegova─Źko - neretvanskog kantona, Zapadnohercegova─Źkog kantona i kantona br. 10);

3) Regionalna advokatska komora Tuzla (formira se za podru─Źje Tuzlanskog kantona i Posavskog kantona);

4) Regionalna advokatska komora Zenica (formira se za podru─Źje Zeni─Źko-dobojskog kantona i Srednjobosanskog kantona);

5) Regionalna advokatska komora Biha─ç (formira se za podru─Źje Unsko-sanskog kantona).

(dalje u tekstu: regionalne advokatske komore)

Advokatska komora FBiH ima svojstvo pravnog lica.

Sjedište Advokatske komore FBiH je u Sarajevu.

Advokatska komora FBiH ima pe─Źat ─Źiju veli─Źinu, oblik i sadr┼żaj utvr─Ĺuje Upravni odbor komore.

Advokatska komora FBiH ima svoj znak ─Źiji sadr┼żaj, izgled i oblik utvr─Ĺuje Upravni odbor komore.

Regionalne advokatske komore su du┼żne imati isti znak kao i Advokatska komora Federacije BiH. U nov─Źanom poslovanju Komore potpisnik je predsjednik Upravnog odbora. Upravni odbor odre─Ĺuje jo┼í dva potpisnika koja zamjenjuju predsjednika u slu─Źajevima njegove odsutnosti.

U nov─Źanom poslovanju Komore potpisnici su zajedno dva ─Źlana Upravnog odbora, koje Upravni odbor za to ovlasti.

─îlan 3

Advokatsku komoru FBiH predstavlja i zastupa predsjednik Advokatske komore FBiH, a u njegovom odsustvu potpredsjednik Advokatske komore FBiH.

─îlan 4

Advokatska komora FBiH predstavlja i zastupa sve advokate, stru─Źne saradnike i advokatske pripravnike sa teritorije FBiH pred federalnim tijelima i institucijama, prou─Źava odnose, pojave u dru┼ítvu i utjecaj dru┼ítvenih odnosa na polo┼żaj i rad advokature, kao samostalne i nezavisne djelatnosti, te obavje┼ítava organe dru┼ítvene zajednice i dr┼żavne organe o uo─Źenim dru┼ítvenim pojavama, posebno u zakonodavnoj djelatnosti i primjeni Zakona i drugih propisa, a sve u cilju svestrane i potpune za┼ítite pravnim sistemom garantovanih prava i sloboda, imovinskih i drugih interesa gra─Ĺana i drugih subjekata, te u tom cilju naro─Źito obavlja slijede─çe zadatke:

- u okviru Ustava BiH, Ustava FBiH, Zakona o advokaturi FBiH i drugih propisa i svojih op─çih akata ┼ítiti prava i interese advokata, zajedni─Źkih advokatskih kancelarija, advokatskih dru┼ítava, advokatskih stru─Źnih saradnika i advokatskih pripravnika;

- donosi odluke u vezi sa stjecanjem prava na bavljenje advokatskom djelatno┼í─çu i djelatno┼í─çu advokatskih stru─Źnih saradnika i advokatskih pripravnika;

- brine se o o─Źuvanju samostalnosti, nezavisnosti i ugleda advokature;

- vr┼íi nadzor u pogledu ispunjavanja obaveza i du┼żnosti advokata, advokatskih stru─Źnih saradnika i advokatskih pripravnika utvr─Ĺenih Zakonom o advokaturi FBiH, Statutom i Kodeksom advokatske etike;

- organizira i osigurava stru─Źno usavr┼íavanje advokata i nadgleda obuku advokatskih stru─Źnih saradnika i advokatskih pripravnika;

- preduzima potrebne mjere radi razvijanja profesionalne etike u radu advokata, advokatskih stru─Źnih saradnika i advokatskih pripravnika i njihovim me─Ĺusobnim odnosima.

II. STJECANJE PRAVA NA OBAVLJANJE ADVOKATSKE DJELATNOSTI

─îlan 5

(1) Pravo na obavljanje advokatske djelatnosti stje─Źe se dono┼íenjem kona─Źnog rje┼íenja o upisu u Imenik advokata Advokatske komore FBiH.

(2) Zahtjev za upis u Imenik advokata podnosi se nadle┼żnoj regionalnoj advokatskoj komori, prema namjeravanom sjedi┼ítu advokatske kancelarije podnosioca zahtjeva ili sjedi┼ítu advokatskog dru┼ítva. Regionalna advokatska komora kojoj je zahtjev za upis advokata podnesen du┼żna je da, u roku od 30 dana od dana zaprimljenog zahtjeva, svojim rje┼íenjem utvrdi postojanje zakonskih uslova za upis u Imenik advokata i istim rje┼íenjem izvr┼íi upis u Imenik advokata Advokatske komore FBiH.

(3) Ukoliko regionalna advokatska komora odbije zahtjev za upis u Imenik advokata, podnosilac zahtjeva protiv tog rje┼íenja mo┼że u roku od 15 dana podnijeti ┼żalbu Advokatskoj komori FBiH.

(4) Rje┼íenje o upisu u Imenik advokata iz stava 2. ovog ─Źlana, regionalna advokatska komora dostavlja odmah, a najdalje u roku od 8 dana od dana dono┼íenja rje┼íenja o upisu, Advokatskoj komori FBiH koja je du┼żna da, u roku od 30 dana od dana prijema rje┼íenja i spisa, donese rje┼íenje o utvr─Ĺivanju postojanja uslova i o upisu u Imenik advokata.

(5) Ukoliko u postupku verifikacije postojanja uslova za upis u Imenik advokata Advokatska komora FBiH utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za upis u Imenik advokata, svojim rješenjem poništit će rješenje regionalne advokatske komore i odbiti zahtjev za upis u Imenik advokata ili, prema potrebi, ukinuti rješenje regionalne advokatske komore o upisu i predmet vratiti regionalnoj komori na ponovni postupak.

(6) Protiv kona─Źnog rje┼íenja Advokatske komore FBiH, kojim se zahtjev za upis u Imenik advokata odbija, mo┼że se u roku od 30 dana pokrenuti upravni spor kod nadle┼żnog suda.

─îlan 6

(1) Jedinstven Imenik advokata u Federaciji Bosne i Hercegovine vodi se u Advokatskoj komori FBiH, a regionalne advokatske komore vode Imenike advokata za advokate sa sjedi┼ítem na svom podru─Źju.

(2) Imenik advokata je javna knjiga sa podacima koji imaju zna─Źaj zvani─Źne evidencije, a izvodi iz te evidencije imaju svojstvo javne isprave.

(3) Advokat mo┼że otpo─Źeti sa obavljanjem advokatske djelatnosti nakon dobijanja verifikovanog rje┼íenja o upisu u Imenik advokata i davanja sve─Źane izjave. Sve─Źanu izjavu advokat je du┼żan dati najdalje u roku od 15 dana od dana dobijanja verifikovanog rje┼íenja o upisu u Imenik advokata.

(4) Sve─Źana izjava daje se pred predsjednikom Advokatske komore Federacije BiH. Tekst sve─Źane izjave glasi:

"Sve─Źano izjavljujem da ─çu advokatsku djelatnost obavljati savjesno i stru─Źno, da ─çu se u svom radu pridr┼żavati Ustava BiH, Ustava FBiH, Zakona, Statuta advokatskih komora i Kodeksa profesionalne etike i Povelje o osnovnim na─Źelima Evropske advokatske profesije i Kodeksa pona┼íanja Evropskih advokata, te da ─çu u svom radu ┼ítititi ugled advokature i izvr┼íavati sve obaveze prema Advokatskoj komori FBiH".

(5) Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine, najkasnije u roku od 30 dana, dostavlja potpisanu sve─Źanu izjavu regionalnoj advokatskoj komori koja je izvr┼íila upis davaoca sve─Źane izjave u Imenik advokata.

─îlan 7

(1) Odlu─Źivanje o zahtjevu za upis u Imenik advokata je u nadle┼żnosti Upravnog odbora regionalne advokatske komore, a ocjenu postojanja uslova, po dono┼íenju rje┼íenja o upisu regionalne advokatske komore, u smislu ─Źlana 5. ovog Statuta, vr┼íi Komisija za Verifikaciju upisa koju osniva Upravni odbor Advokatske komore FBiH.

(2) Ukoliko je prije dono┼íenja rje┼íenja o upisu u Imenik advokata, odnosno prije verifikacije postojanja uslova za upis od strane Advokatske komore FBiH, protiv podnosioca zahtjeva pokrenut krivi─Źni postupak za djelo koje bi podnosioca zahtjeva ─Źinilo nedostojnim za obavljanje advokatske djelatnosti, postupak za upis ─çe se prekinuti. O prekidu postupka upisa u Imenik advokata, nadle┼żni organ Advokatske komore donosi pismeni zaklju─Źak protiv kojeg je dopu┼ítena ┼żalba Advokatskoj komori FBiH u roku od 15 dana od dana dobijanja pismenog otpravka zaklju─Źka. Ukoliko su ispunjeni uslovi, a regionalne komore ne donesu zaklju─Źak o prekidu postupka, za njegovo dono┼íenje je ovla┼íten nadle┼żni organ Advokatske komore FBiH. Protiv tog zaklju─Źka mo┼że se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana, kod nadle┼żnog suda.

─îlan 8

(1) Ako je zahtjev za upis u Imenik advokata pravosna┼żno odbijen zbog nepostojanja uslova za upis, novi zahtjev se mo┼że podnijeti odmah po stjecanju uslova za upis u Imenik advokata.

(2) Ako je zahtjev za upis u Imenik advokata pravosna┼żno odbijen zbog neispunjenja uslova iz ta─Źke 8. ─Źlana 18. Zakona o advokaturi FBiH, novi zahtjev se mo┼że podnijeti nakon isteka roka od dvije (2) godine od dana pravosna┼żnosti rje┼íenja kojim je raniji zahtjev bio odbijen.

─îlan 9

(1) Ukoliko se utvrdi da je u postupku upisa u Imenik advokata podnosilac dao neistinite podatke ili prilo┼żio neistinite isprave, postupak upisa ─çe se obnoviti po slu┼żbenoj du┼żnosti, rje┼íenje o upisu u Imenik advokata poni┼ítiti i zahtjev za upis odbiti.

(2) Protiv rje┼íenja regionalne advokatske komore, donesenom u postupku obnove upisa u Imenik advokata iz prethodnog stava, dopu┼ítena je ┼żalba Advokatskoj komori FBiH, u roku od 15 dana od dana prijema rje┼íenja. Protiv rje┼íenja Advokatske komore FBiH donesenog u postupku obnove upisa, mo┼że se u roku od 30 dana pokrenuti upravni spor kod nadle┼żnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

(3) Inicijativu za obnovu postupka upisa mo┼że podnijeti, po saznanju razloga za obnovu, svaki organ regionalnih ili Advokatske komore FBiH.

III. ADVOKATSKI STRU─îNI SARADNICI

─îlan 10

Advokatski stru─Źni saradnici zaposleni kod advokata, u zajedni─Źkoj advokatskoj kancelariji ili advokatskom dru┼ítvu, obavljaju djelatnost pru┼żanja pravne pomo─çi na na─Źin i u granicama odre─Ĺenim Zakonom, ovim Statutom i drugim op─çim aktima Advokatske komore FBiH.

Obavljanje prakse advokatskom stru─Źnom saradniku nije dopu┼íteno kod advokata koji nema najmanje 3 (tri) godine sta┼ża u obavljanju advokatske djelatnosti, kao ni u zajedni─Źkoj advokatskoj kancelariji i advokatskom dru┼ítvu, u kojem najmanje jedan (1) advokat ne obavlja advokatsku djelatnost najmanje 3 (tri) godine.

─îlan 11

Svojstvo advokatskog stru─Źnog saradnika stje─Źe se upisom u Imenik advokatskih stru─Źnih saradnika Advokatske komore FBiH, po istom postupku predvi─Ĺenim za upis advokata u Imenik advokata.

Pravo na upis u Imenik stru─Źnih saradnika Advokatske komore FBiH ima ona osoba koja ispunjava slijede─çe uslove:

- da je dr┼żavljanin Bosne i Hercegovine,

- da je diplomirao na bilo kojem Pravnom fakultetu u BiH ili u biv┼íoj Socijalisti─Źkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji do 22. maja 1992. godine, a ako je diplomirao na Pravnom fakultetu druge dr┼żave, ovaj uslov stje─Źe nakon nostrifikacije diplome od nadle┼żnog federalnog organa uprave,

- da je diplomirao na Pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini sa ─Źetverogodi┼ínjim studijem ili zavr┼íenim prvim ciklusom ┼íkolovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova, odnosno da je diplomirao na nekom od Pravnih fakulteta u biv┼íoj Socijalisti─Źkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji do 22. maja 1992. godine, a ako je diplomirao na Pravnom fakultetu druge dr┼żave, ovaj uslov stje─Źe nakon nostrifikacije diplome kod nadle┼żnog organa u skladu sa Zakonom,

- da nije osu─Ĺivan na kaznu zatvora za djela protiv ure─Ĺenja i sigurnosti, za krivi─Źna djela protiv ─Źovje─Źnosti ili me─Ĺunarodnog prava, protiv slu┼żbene ili druge odgovorne du┼żnosti ili za drugo krivi─Źno djelo izvr┼íeno iz koristoljublja ili drugih niskih pobuda, osim ako je proteklo pet godina od izdr┼żane, opro┼ítene ili zastarjele kazne,

- da nije osu─Ĺivan na kaznu zatvora:

- zbog izvr┼íenog krivi─Źnog djela ili ako je progla┼íen krivim za krivi─Źno djelo koje ga ─Źini nepodobnim za vr┼íenje advokatske djelatnosti

- da je intelektualno i fizi─Źki sposoban da obavlja advokatsku djelatnost

- da posjeduje profesionalnu nepristranost, visoke moralne kvalitete i dokazanu stru─Źnu sposobnost te da ima odgovaraju─çu obuku i stru─Źnu spremu

- da njegovo pona┼íanje u sudu ili tu┼żila┼ítvu i izvan suda i tu┼żila┼ítva ne ┼íteti ugledu vr┼íenja advokatske djelatnosti.

- da nije u radnom odnosu;

- da je dostojan obavljanja djelatnosti stru─Źnog saradnika i da u ranijem pona┼íanju te osobe ne postoje postupci koji bi ukazivali da ─çe ┼ítetiti ugledu advokature ili da ne─çe savjesno obavljati poslove koje mo┼że obavljati po Zakonu o advokaturi.

─îlan 12

Uz zahtjev za upis u Imenik stru─Źnih saradnika, pored dokaza o postojanju op─çih uslova za stjecanje svojstva advokatskog stru─Źnog saradnika, prila┼że se pismena saglasnost advokata, zajedni─Źke advokatske kancelarije odnosno advokatskog dru┼ítva kod kojeg ─çe stru─Źni saradnik biti zaposlen.

Nakon dono┼íenja rje┼íenja o upisu u Imenik advokatskih stru─Źnih saradnika, stru─Źni saradnik ne mo┼że otpo─Źeti sa obavljanjem djelatnosti prije nego ┼íto dostavi regionalnoj advokatskoj komori ugovor o radu zaklju─Źen sa advokatom, odnosno zajedni─Źkom advokatskom kancelarijom ili advokatskim dru┼ítvom kod kojeg ─çe obavljati djelatnost, a sve u roku od 8 dana.

Ukoliko bezuspje┼íno protekne rok iz prethodnog stava ovog ─Źlana, nadle┼żni organ regionalne advokatske komore stavi─çe van snage rje┼íenje o upisu u Imenik advokatskih stru─Źnih saradnika.

─îlan 13

Advokatski stru─Źni saradnik bri┼íe se iz Imenika advokatskih stru─Źnih saradnika:

- prestankom ugovora o radu;

- na zahtjev advokatskog stru─Źnog saradnika;

- zasnivanjem radnog odnosa kod drugog poslodavca;

- izricanjem disciplinske mjere kojom se advokatskom stru─Źnom saradniku zabranjuje obavljanje djelatnosti;

- u slu─Źaju iz ─Źlana 46. stav 1. ta─Źka 10. Zakona o advokaturi.

─îlan 14

Poslije upisa u Imenik advokatskih stru─Źnih saradnika, stru─Źni saradnik mo┼że izvr┼íiti promjenu advokatske kancelarije ili advokatskog dru┼ítva kod kojeg ─çe nastaviti sa radom, uz prethodni raskid ugovora o radu sa advokatom odnosno advokatskim dru┼ítvom kod kojeg je bio zaposlen i zaklju─Źuje ugovor o radu sa advokatom, odnosno advokatskim dru┼ítvom, kod kojeg nastavlja sa radom.

Nastale promjene u smislu prethodnog stava evidentiraju se nakon provjere u Imeniku stru─Źnih saradnika Advokatske komore FBiH.

IV. STJECANJE SVOJSTVA ADVOKATSKOG PRIPRAVNIKA

─îlan 15

Svojstvo advokatskog pripravnika stje─Źe se upisom u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore FBiH.

─îlan 16

(1) Upis u Imenik advokatskih pripravnika obavlja se po istom postupku po kojem se vrši i upis u Imenik advokata (Član 7. ovog Statuta).

(2) Uz zahtjev za upis u Imenik advokatskih pripravnika, pored dokaza o postojanju op─çih uslova za stjecanje svojstva advokatskog pripravnika (─îlan 51. Zakona o advokaturi) prila┼że se pismena saglasnost advokata - principala kod kojeg ─çe pripravnik obavljati pripravni─Źku praksu.

(3) Nakon dono┼íenja rje┼íenja o upisu u Imenik advokatskih pripravnika, advokatski pripravnik ne mo┼że otpo─Źeti sa obavljanjem pripravni─Źke prakse prije nego ┼íto dostavi Advokatskoj komori FBiH ugovor o radu sa advokatom kod kojeg ─çe obavljati pripravni─Źku praksu.

(4) Pripravni─Źka praksa advokatskog pripravnika traje ─Źetiri (4) godine.

Upravni odbor Advokatske komore Federacije BiH mo┼że izuzetno, u opravdanim slu─Źajevima, rje┼íenjem Advokatske komore Federacije BiH produ┼żiti trajanje pripravni─Źke prakse najvi┼íe jo┼í jednu (1) godinu.

(5) Nakon polaganja pravosudnog ispita, pripravnik mo┼że nastaviti raditi kao advokatski pripravnik sa polo┼żenim pravosudnim ispitom, do stjecanja uslova za upis u Imenik advokata ili zatra┼żiti upis u Imenik stru─Źnih saradnika.

V. IMENICI I REGISTRI KOJE VODI ADVOKATSKA KOMORA FBiH

─îlan 17

(1) Advokatska komora FBiH vodi Imenik advokata, Imenik advokatskih stru─Źnih saradnika, Imenik advokatskih pripravnika, Imenik advokatskih dru┼ítava i evidenciju zajedni─Źkih advokatskih kancelarija.

(2) Imenici iz prethodnog stava su javne knjige, a potvrde i uvjerenja o ─Źinjenicama i podacima iz Imenika koje izdaje Advokatska komora FBiH imaju zna─Źaj javnih isprava.

─îlan 18

Prilikom osnivanja advokatskog dru┼ítva kao pravnog lica, prije njegovog upisa u registar privrednih dru┼ítava nadle┼żnog suda, Upravni odbor Advokatske komore FBiH svojim rje┼íenjem utvr─Ĺuje da li je ugovor o osnivanju advokatskog dru┼ítva kao pravnog lica u skladu sa Zakonom o advokaturi, Statutom, Kodeksom profesionalne etike, kao i drugim op─çim aktima regionalne i Advokatske komore FBiH.

─îlan 19

(1) Upis u Imenik advokatskih dru┼ítava Advokatske komore FBiH vr┼íi se na osnovu zahtjeva osniva─Źa koje se podnosi u roku od 8 dana, od dana prijema rje┼íenja o upisu u registar privrednih dru┼ítava nadle┼żnog suda.

(2) Advokatska komora FBiH je du┼żna izvr┼íiti upis u Imenik advokatskih dru┼ítava, u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva za upis, te o tome donijeti rje┼íenje i dostaviti ga podnosiocu zahtjeva.

(3) Ukoliko Advokatska komora FBiH ne donese rje┼íenje u roku iz stava 2 ovoga ─Źlana i isto ne dostavi podnosiocu zahtjeva za upis, smatra─çe se da je upis u Imenik advokatskih dru┼ítava izvr┼íen.

─îlan 20

(1) U Imenik advokata Advokatske komore FBiH upisuju se li─Źni podaci advokata, datum diplomiranja na pravnom fakultetu, datum polaganja pravosudnog ispita, datum polaganja advokatskog ispita, broj i datum rje┼íenja o upisu u Imenik advokata, dan davanja sve─Źane izjave advokata, sjedi┼íte advokatske kancelarije advokata, dan i osnov brisanja iz Imenika advokata, podaci o likvidatoru kancelarije, podaci o vr┼íenju funkcija u izbornim organima komore, te podaci o izricanju disciplinskih mjera, privremenoj zabrani obavljanja advokatske djelatnosti i drugi bitni podaci.

(2) U Imenik advokatskih dru┼ítava upisuje se broj i datum rje┼íenja Advokatske komore FBiH o prethodnoj saglasnosti za osnivanje advokatskog dru┼ítva (─îlan 39. st. 1. Zakona o advokaturi FBiH), broj i datum rje┼íenja o upisu dru┼ítva u registar nadle┼żnog suda, te broj i datum upisa dru┼ítva u Imenik advokatskih dru┼ítava Advokatske komore FBiH.

(3) U Imenik advokatskih dru┼ítava se upisuje i prestanak rada dru┼ítva, podaci o ─Źlanovima dru┼ítva, pristupanje osniva─Źkom ugovoru novih ─Źlanova, istupanje iz dru┼ítva i drugi bitni podaci.

─îlan 21

U Imenik advokatskih stru─Źnih saradnika upisuju se njegovi li─Źni podaci (ime, prezime, jedinstveni mati─Źni broj gra─Ĺana), ime, prezime i sjedi┼íte kancelarije advokata, naziv imena i prezimena ─Źlanova i sjedi┼íte zajedni─Źke advokatske kancelarije, odnosno firma i sjedi┼íte advokatskog dru┼ítva-poslodavca, datum polo┼żenog pravosudnog ispita, podaci o izre─Źenim disciplinskim mjerama za vrijeme trajanja radnog odnosa u svojstvu advokatskog stru─Źnog saradnika, vr┼íenju funkcija u organizaciji advokatskih stru─Źnih saradnika, datum i osnov brisanja iz Imenika i drugi podaci od zna─Źaja za vr┼íenje prakse advokatskih stru─Źnih saradnika.

─îlan 22

U Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore FBiH upisuju se li─Źni podaci pripravnika, ime i prezime advokata - principala, po─Źetak i zavr┼íetak pripravni─Źke prakse, podaci o produ┼żenju pripravni─Źke prakse, datum polo┼żenog pravosudnog ispita, podaci o disciplinskim mjerama za vrijeme pripravni─Źke prakse, podaci o vr┼íenju funkcija u organizaciji advokatskih pripravnika Advokatske komore FBiH i drugi podaci od zna─Źaja za vr┼íenje pripravni─Źke prakse.

VI. PRAVA I DU┼ŻNOSTI ADVOKATA, ADVOKATSKIH STRU─îNIH SARADNIKA I ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA

A. Advokati

─îlan 23

(1) U skladu sa Zakonom, Statutom, kao i drugim op─çim aktima Advokatske komore FBiH i regionalnih advokatskih komora, advokat ima pravo da u─Źestvuje u radu organa komora, uklju─Źuju─çi i pravo da bira organe komore i bude u njih biran.

(2) Du┼żnost je advokata da savjesno i odgovorno vr┼íi funkcije u organima i tijelima advokatske komore, u koje je biran ili imenovan. Nesavjesno, nemarno ili neodgovorno obavljanje du┼żnosti na funkcijama na koje je izabran ili imenovan u organima komore, predstavlja te┼żu povredu advokatske du┼żnosti.

─îlan 24

Na zahtjev organa Advokatske komore FBiH i regionalnih komora, advokat je du┼żan davati tra┼żene podatke i obavje┼ítenja koja se odnose na obavljanje advokatskih poslova, izuzev podataka koji po Kodeksu profesionalne etike predstavljaju advokatsku tajnu.

─îlan 25

(1) U slu─Źajevima kada je za vrijeme bolesti ili drugih opravdanih razloga sprije─Źen da obavlja advokatsku djelatnost, advokat je du┼żan odrediti zamjenika iz redova advokata.

(2) O uslovima zamjenjivanja, u smislu prethodnog stava, zaklju─Źuje se pismeni sporazum izme─Ĺu advokata koji zamjenjuje i advokata kod kojeg je nastao razlog sprije─Źenosti za vr┼íenje advokatske djelatnosti. Ovaj sporazum se dostavlja nadle┼żnom organu regionalne advokatske komore.

(3) Ukoliko advokat ne odredi zamjenika za vrijeme privremene sprije─Źenosti obavljanja advokatske djelatnosti, nadle┼żni organ regionalne advokatske komore du┼żan je, odmah po saznanju za razlog sprije─Źenosti, odrediti zamjenika iz redova advokata sa sjedi┼ítem na teritoriji regionalne komore i utvrditi uslove pod kojima ─çe se vr┼íiti zamjenjivanje, te o tome izvijestiti Advokatsku komoru FBiH.

─îlan 26

Advokat je du┼żan prijaviti regionalnoj advokatskoj komori svaku promjenu u pogledu oblika vr┼íenja advokatske djelatnosti kao i promjenu sjedi┼íta advokatske kancelarije u roku od 8 dana od dana nastale promjene.

─îlan 27

(1) Advokat, zajedni─Źka advokatska kancelarija ili advokatsko dru┼ítvo su ovla┼íteni informisati javnost o obavljanju advokatske djelatnosti. Ovakvo informisanje se mo┼że vr┼íiti isklju─Źivo pod uslovima definiranim ovim statutom i Kodeksom advokatske etike.

(2) Advokat, zajedni─Źka advokatska kancelarija ili advokatsko dru┼ítvo mogu javno objavljivati sljede─çe podatke:

- imena i prezimena advokata

- njihovu stru─Źnu spremu

- dan upisa u imenik advokata, odnosno u imenik advokatskih društava

- u┼ża pravna oblast kojom se bavi

- poznavanje stranih jezika

(3) Navedeni podaci se mogu objavljivati:

- na tabli istaknutoj na zgradi gdje nalazi sjedište kancelarije,

- na memorandumu

- u profesionalnim popisima advokata,

- na vlastitoj WEB stranici.

(4) Advokat, zajedni─Źka advokatska kancelarija ili advokatsko dru┼ítvo ne mogu reklamirati svoje aktivnosti i koristiti sredstva za privla─Źenje klijenata koja nisu u skladu sa ovim statutom. Posebno nije dozvoljeno:

- kori┼ítenje tre─çe strane ili bilo kakvog posrednika u privla─Źenju novih klijenata,

- reklamiranje u sredstvima javnog informisanja,

- plakatiranje ili slanje cirkularnih pisama,

- bilo kakvo drugo ogla┼íavanje koje bi bilo u─Źinjeno na na─Źin neprimjeren advokatskoj profesiji, neprihvatljivim sredstvima ili sa nedozvoljenim ili neistinitim sadr┼żajem.

(5) Ne─çe se smatrati nedozvoljenim reklamiranjem:

- dostavljanjem detaljnijih podataka o advokatu i njegovom profesionalnom iskustvu koje se vrši na zahtjev klijenta (npr. Curiculum vitae, referentne liste klijenata i sl.)

- slanje uobi─Źajenih individualnih ─Źestitki povodom dr┼żavnih, vjerskih i drugih praznika koje se upu─çuju advokatima ili svojim klijentima.

(6) Svaka djelatnost koja ima karakter nedozvoljenog reklamiranja smatrat ─çe se te┼żom povredom advokatske du┼żnosti.

(7) Upravni odbor Advokatske Komore Federacije BIH je ovla┼íten da, kako na op─çenit na─Źin, tako i u individualnim slu─Źajevima, daje zvani─Źna tuma─Źenja da li odre─Ĺeno pona┼íanje predstavlja neovla┼íteno obavljanje djelatnosti, te po potrebi da donese op─çi akt kojim bi se ova materija pobli┼że regulisala.

Advokat, zajedni─Źka advokatska kancelarija ili advokatsko dru┼ítvo su obavezni da Advokatskoj komori dostave podatke o broju i punom sadr┼żaju WEB stranice, odmah nakon ┼íto ona bude objavljena.

─îlan 28

(1) Advokat odgovara za ┼ítetu koju prouzrokuje stranci koju zastupa, a koja je prouzrokovana namjerno ili o─Źigledno nesavjesnim i nestru─Źnim zastupanjem klijenta.

(2) Advokat, kao i zajedni─Źke advokatske kancelarije i advokatska dru┼ítva, du┼żni su zaklju─Źiti sa ovla┼ítenim dru┼ítvima za osiguranje, ugovore o osiguranju od odgovornosti za ┼ítete pri─Źinjene u vr┼íenju advokatske djelatnosti do visine osigurane sume koju ─çe jednom godi┼ínje utvr─Ĺivati Upravni odbor Advokatske komore Federacije BiH svojom odlukom za svaki oblik obavljanja advokatske djelatnosti.

(3) Advokat je du┼żan dostaviti regionalnoj advokatskoj komori po─Źetkom godine Ugovor o osiguranju od odgovornosti opisan u stavu dva ovog ─Źlana, kao i prijaviti sve nastale promjene u toku osiguranja.

(4) U skladu sa odredbama stava 1. ovog ─Źlana, svi advokati koji obavljaju djelatnost u advokatskom dru┼ítvu u svojstvu njegovog osniva─Źa, solidarno odgovaraju za ┼ítetu nanesenu u vr┼íenju advokatske djelatnosti djelovanjem ili propu┼ítanjem bilo kojeg advokata u dru┼ítvu. Advokati koji su zaposleni u dru┼ítvu, a nisu njegovi osniva─Źi, odgovorni su samo za ┼ítete koje su nastale kao posljedica njihovog vlastitog djelovanja ili propu┼ítanja

─îlan 29

(1) Advokat je du┼żan odbiti da prihvati zastupanje klijenta iz razloga navedenih u odredbi ─Źlana 22. st. 2. Zakona o advokaturi, kao i u drugim slu─Źajevima predvi─Ĺenim Kodeksom profesionalne etike.

(2) Postupanje protivno prethodnom stavu ovog ─Źlana predstavlja te┼żu povredu advokatske du┼żnosti.

─îlan 30

Kada advokatu koji obavlja djelatnost u advokatskom dru┼ítvu prestane ─Źlanstvo ili radni odnos u tom dru┼ítvu on mo┼że nastaviti sa radom u individualnoj advokatskoj kancelariji ili zajedni─Źkoj advokatskoj kancelariji, bez ponovnog upisa u Imenik advokata. O sjedi┼ítu kancelarije i obliku obavljanja advokatske djelatnosti, raniji ─îlan advokatskog dru┼ítva, du┼żan je pismenim podneskom obavijestiti regionalnu advokatsku komoru, nadle┼żnu po sjedi┼ítu kancelarije u kojoj advokat namjerava nastaviti advokatsku djelatnost.

─îlan 31

(1) Advokat, zajedni─Źka advokatska kancelarija, kao i advokatsko dru┼ítvo, mogu imati sjedi┼íte kancelarije odnosno dru┼ítva samo u jednom mjestu.

(2) Nedopu┼íteno je van sjedi┼íta advokatske kancelarije otvaranje podru┼żnica ili predstavni┼ítava, kao i stavljanje obilje┼żja kancelarije na prostore izvan sjedi┼íta advokatske kancelarije. Advokatska dru┼ítva mogu osnivati podru┼żnice izvan svog sjedi┼íta u skladu sa odredbama Zakona o privrednim dru┼ítvima, pod uslovom da u podru┼żnici stalno mora obavljati djelatnost najmanje jedan advokat.

(3) Postupanje protivno prethodnom stavu ovog ─Źlana predstavlja te┼żu povredu du┼żnosti i prava advokata.

─îlan 32

(1) Pismenim ugovorom ─Źlanova advokatskog dru┼ítva kao i ugovorom o pristupanju advokatskom dru┼ítvu, moraju se regulirati prava i obaveze ─Źlanova dru┼ítva, prava i obaveze ─Źlana dru┼ítva u slu─Źaju prestanka ─Źlanstva u dru┼ítvu, kao i prava nasljednika ─Źlana dru┼ítva u slu─Źaju njegove smrti.

(2) Aktom iz stava 1. ovog ─Źlana nedopu┼íteno je bilo kojeg advokata u dru┼ítvu staviti u polo┼żaj koji bi ugro┼żavao njegovu nezavisnost u vr┼íenju advokatske djelatnosti u smislu odredbe ─Źlana 6. Zakona o advokaturi FBiH. Ocjenu o tome daje Upravni odbor Advokatske komore FBiH, koji po izvr┼íenoj ocjeni svojim rje┼íenjem mo┼że staviti van snage odre─Ĺene odredbe ugovora, osniva─Źkog akta ili drugog op─çeg akta advokatskog dru┼ítva.

─îlan 33

(1) U zajedni─Źkim advokatskim kancelarijama, kao i u advokatskim dru┼ítvima disciplinska i druga odgovornost advokata je individualna.

(2) Materijalna odgovornost za ┼ítetu nanesenu klijentu u obavljanju advokatske djelatnosti je individualna za advokate u zajedni─Źkoj advokatskoj kancelariji. U advokatskim dru┼ítvima ova odgovornost je solidarna za sve advokate ─Źlanove, dok je odgovornost advokata koji obavljaju djelatnost u advokatskim dru┼ítvima po osnovu ugovora o radu ili ugovora o djelu individualna.

B. Advokatski stru─Źni saradnici

─îlan 34

Advokatski stru─Źni saradnik, po nalogu i uputstvima advokata odnosno ovla┼ítenog lica u advokatskom dru┼ítvu, vr┼íi prethodnu obradu predmeta koji su povjereni advokatu, odnosno advokatskom dru┼ítvu a naro─Źito:

- vr┼íi uvid u spise predmeta u sudovima, drugim dr┼żavnim organima, organizacijama koje vr┼íe javna ovla┼ítenja, privrednim dru┼ítvima i drugim pravnim licima;

- vrši uvid u javne registre i pribavlja izvode iz tih registara;

- priprema nacrte podnesaka u svim postupcima u kojima advokat ima polo┼żaj zastupnika, punomo─çnika odnosno branitelja;

- priprema nacrte ugovora i drugih privatnih isprava o pravnim poslovima;

- obavlja i druge poslove koje odredi advokat ili ovla┼íteno lice u advokatskom dru┼ítvu, a ─Źije obavljanje nije u suprotnosti sa polo┼żajem i ovla┼ítenjima advokatskog stru─Źnog saradnika.

─îlan 35

Advokatski stru─Źni saradnik ne mo┼że, bez prethodnog odobrenja advokata odnosno ovla┼ítenog lica u advokatskom dru┼ítvu, samostalno zastupati ili pregovarati sa klijentima o uslovima zastupanja ili obavljanja drugih poslova pravne pomo─çi, ugovarati i primati naknade tro┼íkova i nagrade za rad advokata, primati novac, vrijednosne papire i druge pokretne stvari koje se imaju isporu─Źiti tre─çim licima.

─îlan 36

Ugovorom o radu, u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim op─çim aktima Advokatske komore Federacije BiH, ugovorom o osnivanju zajedni─Źke advokatske kancelarije odnosno statutom ili drugim op─çim aktom advokatskog dru┼ítva, bli┼że se ure─Ĺuju poslovi koje obavlja advokatski stru─Źni saradnik, njegova prava, obaveze i odgovornosti.

─îlan 37

Advokatski stru─Źni saradnik koji na radu ili u vezi sa radom namjerno ili iz krajnje nepa┼żnje prouzrokuje ┼ítetu poslodavcu (advokat, zajedni─Źka advokatska kancelarija, advokatsko dru┼ítvo) du┼żan je ┼ítetu naknaditi.

─îlan 38

Advokatski stru─Źni saradnik koji na radu ili u vezi sa radom namjerno ili iz krajnje nepa┼żnje prouzrokuje ┼ítetu tre─çem licu, a ┼ítetu je naknadio poslodavac (advokat, zajedni─Źka advokatska kancelarija, advokatsko dru┼ítvo), du┼żan je poslodavcu naknaditi iznos naknade ispla─çene tre─çem licu.

─îlan 39

Advokatski stru─Źni saradnici mogu se udru┼żiti u Organizaciju advokatskih stru─Źnih saradnika u okviru Advokatske komore Federacije BiH, pod uslovima propisanim ovim Statutom.

Organizacija advokatskih stru─Źnih saradnika mo┼że u─Źestvovati u radu organa Advokatske komore Federacije BiH kao i regionalnim komorama sa pravima i obavezama odre─Ĺenim Zakonom, ovim Statutom i drugim op─çim aktima Advokatske komore Federacije BiH odnosno regionalnih advokatskih komora.

─îlan 40

Odredbe Zakona o advokaturi i ovog Statuta o proceduri upisa u Imenik advokata, pravima i du┼żnostima advokata, ─Źuvanju advokatske tajne, disciplinskoj odgovornosti i disciplinskom postupku, o privremenoj zabrani odnosno prestanku prava na vr┼íenje advokatske djelatnosti, shodno se primjenjuje i na advokatske stru─Źne saradnike.

C. Advokatski pripravnici

─îlan 41

(1) Svrha pripravni─Źke prakse je stru─Źno osposobljavanje za polaganje pravosudnog i advokatskog ispita prakti─Źnim radom u advokatskim kancelarijama svih oblika, a u cilju stjecanja uslova za samostalno obavljanje advokatske djelatnosti.

(2) Obavljanje pripravni─Źke prakse nije dopu┼íteno kod advokata koji nema najmanje pet (5) godina sta┼ża u obavljanju advokatske djelatnosti, kao ni u zajedni─Źkoj advokatskoj kancelariji i advokatskom dru┼ítvu, u kojem najmanje jedan (1) advokat ne obavlja advokatsku djelatnost najmanje pet (5) godina.

─îlan 42

(1) Svojstvo advokatskog pripravnika stje─Źe se upisom u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore FBiH, po istom postupku koji je Zakonom i ovim Statutom predvi─Ĺen za upis u Imenik advokata.

(2) Pored ispunjavanja op─çih uslova za upis u Imenik advokatskih pripravnika predvi─Ĺenih odredbom ─Źlana 51. Zakona o advokaturi, po slu┼żbenoj du┼żnosti nadle┼żni organ Advokatske komore FBiH, prije upisa u Imenik, na osnovu svojih slu┼żbenih evidencija iz Imenika advokata, provjerava da li advokat kod kojeg pripravnik namjerava obavljati pripravni─Źku praksu, prema podnesenom zahtjevu za upis, ispunjava uslove iz ─Źlana 41. stav 2. ovog Statuta.

─îlan 43

(1) U rje┼íenju o upisu pripravnika u Imenik advokatskih pripravnika, kao uslov za po─Źetak obavljanja pripravni─Źke prakse odredit ─çe se obaveza za podnosioca zahtjeva i njegovog principala da u roku od 8 dana dostave Advokatskoj komori FBiH ugovor o radu izme─Ĺu principala i podnosioca zaklju─Źen u skladu sa ─Źlanom 52. stav 1. Zakona o advokaturi.

(2) Ukoliko bezuspje┼íno protekne rok iz prethodnog stava ovog ─Źlana, nadle┼żni organ Advokatske komore FBIH stavit ─çe van snage rje┼íenje o upisu u Imenik pripravnika.

(3) Verifikaciona Komisija Advokatske komore Federacije BiH, du┼żna je u postupku verifikacije verificirati rje┼íenja regionalnih advokatskih komora o upisu u Imenik advokatskih pripravnika i advokatskih stru─Źnih saradnika, ukoliko utvrdi da je zahtjev za podno┼íenje upisa u Imenik advokatskih pripravnika i advokatskih stru─Źnih saradnika podnesen u roku od petnaest (15) dana od dana zaklju─Źenja Ugovora o radu izme─Ĺu advokatskog pripravnika ili stru─Źnog saradnika i advokata, i u tom slu─Źaju se po─Źetak obavljanja trajanja advokatske pripravni─Źke prakse ra─Źuna od dana sklapanja gore navedenog Ugovora o radu.

─îlan 44

Tokom vr┼íenja pripravni─Źke prakse, advokatski pripravnik je du┼żan kontinuirano individualnim radom stjecati prakti─Źna znanja iz op─çe pravne i advokatske struke, te je u tom cilju du┼żan da u─Źestvuje i u drugim oblicima stru─Źnog osposobljavanja organiziranim u regionalnim i Advokatskoj komori FBiH.

─îlan 45

(1) Za vrijeme obavljanja pripravni─Źke prakse, advokatski pripravnik je du┼żan postupati po uputstvima i smjernicama principala i koristiti stru─Źne savjete drugih advokata, u saglasnosti sa principalom.

(2) Advokatski pripravnik ne mo┼że, bez odobrenja principala, neposredno primiti klijenta za zastupanje, niti od klijenta napla─çivati naknadu za zastupanje i tro┼íkova za rad advokata klijenta.

(3) Advokatski pripravnik, po odobrenju principala, mo┼że zamijeniti u zastupanju drugog advokata, ali tada ne mo┼że ugovarati, zahtijevati ili primiti naknadu za zastupanje za zamjenu od advokata kojeg zamjenjuje.

─îlan 46

Sve odredbe Zakona o advokaturi ovog Statuta, Kodeksa profesionalne etike i drugih op─çih akata advokatskih komora, u pogledu ─Źuvanja advokatske tajne, zabrane zastupanja, prava odbijanja prijema klijenta na zastupanje, shodno se primjenjuju i na advokatske pripravnike.

─îlan 47

(1) Advokatski pripravnici sa podru─Źja Advokatske komore FBiH obavezno se udru┼żuju u Organizaciju advokatskih pripravnika Advokatske komore FBiH.

(2) Organizacija advokatskih pripravnika Advokatske komore FBiH bira ili imenuje svoje predstavnike u organe regionalnih i Advokatske komore FBiH koji u tim organima ravnopravno odlu─Źuju o pitanjima polo┼żaja, pravima i obavezama, stru─Źnom osposobljavanju advokatskih pripravnika i drugim pitanjima od zna─Źaja za advokatske pripravnike.

─îlan 48

(1) Svojstvo advokatskog pripravnika prestaje nastupanjem okolnosti predvi─Ĺenih u odredbi ─Źlana 53. Zakona o advokaturi.

(2) Poslije upisa u Imenik advokatskih pripravnika, pripravnik mo┼że izvr┼íiti promjenu advokatske kancelarije kod koje ─çe nastaviti pripravni─Źku praksu, uz prethodni raskid ugovora o radu (radnom odnosu) sa advokatom kod kojeg obavlja praksu i zaklju─Źenja ugovora o radu sa advokatom - principalom, kod kojeg nastavlja pripravni─Źku praksu.

(3) Nastale promjene, u smislu prethodnog stava, evidentiraju se nakon provjere u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore FBiH.

VII. PRIVREMENA ZABRANA I PRESTANAK OBAVLJANJA ADVOKATSKE DJELATNOSTI

─îlan 49

(1) Prestanak prava na obavljanje advokatske djelatnosti nastupa nastankom okolnosti predvi─Ĺenih odredbom ─Źlana 46. Zakona o advokaturi FBiH.

(2) Rje┼íenje o prestanku prava obavljanja advokatske djelatnosti i postavljenju likvidatora njegove advokatske kancelarije donosi nadle┼żni organ regionalne advokatske komore i u roku od 8 dana od dana njegovog dono┼íenja, dostavlja ga na verifikaciju nadle┼żnom organu Advokatske komore FBiH.

(3) U rje┼íenju o prestanku prava obavljanja advokatske djelatnosti odre─Ĺuje se likvidator advokatske kancelarije.

Likvidator je du┼żan odmah, a najkasnije u roku od 30 dana, obavijestiti stranke o prestanku prava na obavljanje advokatske djelatnosti njihovog biv┼íeg zastupnika i staviti im na raspolaganje spise uz napomenu da poslovanje koje je vodio njihov biv┼íi zastupnik mogu nastaviti sami ili se obratiti za pomo─ç drugom advokatu.

Likvidator je ovla┼íten i du┼żan da do dolaska stranke zastupa njene interese bez posebne punomo─çi te da savjesno obavlja poslove koji se u zastupanju moraju obaviti, ukoliko se nisu stekli uslovi da otka┼że zastupanje.

Prava i obaveze u smislu prethodnog stava likvidator ima do isteka krajnjeg roka od 60 dana od dana pravosna┼żnosti rje┼íenja kojim je odre─Ĺen za likvidatora.

Kada pravo na obavljanje advokatske djelatnosti prestaje uslijed smrti advokata, bra─Źni drug umrlog advokata, odnosno najbli┼żi srodnici, imaju prvenstveno pravo da predlo┼że Upravnom odboru regionalne advokatske komore likvidatora kancelarije. Upravni odbor je du┼żan razmotriti taj prijedlog.

Likvidator radi za svoj ra─Źun. Sve radnje koje obavi u zastupanju preuzete stranke, obra─Źunava neposredno sa strankom u svoju korist, no pri tom je du┼żan snositi srazmjeran dio tro┼íkova ovog poslovanja.

Nakon dovr┼íene likvidacije, poslove kancelarije biv┼íeg advokata likvidator ─çe ─Źist prihod u gotovom novcu i preostale nepla─çene tra┼żbine s ispravama koje se odnose na potra┼żivanja predati biv┼íem advokatu, odnosno njegovim nasljednicima.

Likvidator kancelarije ugovara sa bivšim advokatom, odnosno sa nasljednicima umrlog advokata uslove za izvršenje likvidacije kancelarije.

Likvidator je du┼żan podnijeti izvje┼ítaj regionalnoj komori po zavr┼íenoj likvidaciji.

(4) Ukoliko nadle┼żni organ Advokatske komore FBiH izvr┼íi verifikaciju rje┼íenja regionalne advokatske komore o prestanku prava na obavljanje advokatske djelatnosti, taj organ ─çe donijeti rje┼íenje o brisanju iz Imenika advokata Advokatske komore FBiH. Protiv tog rje┼íenja mo┼że se pokrenuti upravni spor kod nadle┼żnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, u roku od 30 dana od dana uru─Źenja rje┼íenja o brisanju, a iz razloga predvi─Ĺenih u Zakonu o upravnim sporovima Federacije BiH.

(5) Rje┼íenje o brisanju iz Imenika advokata, zbog prestanka prava na obavljanje advokatske djelatnosti, ima pravno djelovanje na ─Źitavoj teritoriji Federacije BiH.

(6) U postupku verifikacije rje┼íenja regionalne advokatske komore o prestanku prava na obavljanje advokatske djelatnosti, nadle┼żni organ Advokatske komore FBiH, nakon ocjene uslova i razloga iz rje┼íenja regionalne advokatske komore, mo┼że rje┼íenje regionalne advokatske komore ukinuti i vratiti na ponovni postupak regionalnoj advokatskoj komori, ili ga preina─Źiti u slu─Źaju kada utvrdi da ne postoje zakonski razlozi za prestanak prava na obavljanje advokatske djelatnosti.

─îlan 50

(1) Advokatu ─çe se privremeno zabraniti obavljanje advokatske djelatnosti ako su nastupile okolnosti predvi─Ĺene odredbom ─Źlana 47. stav 1. Zakona o advokaturi Federacije BiH.

(2) Advokatu se mo┼że privremeno zabraniti obavljanje advokatske djelatnosti iz razloga predvi─Ĺenih u odredbi stava 2. ─Źlana 47. Zakona o advokaturi FBiH.

(3) Rje┼íenje o privremenoj zabrani obavljanja advokatske djelatnosti, iz stava 1 i 2 ovog ─Źlana, donosi nadle┼żni organ regionalne advokatske komore i najdalje u roku od 8 dana, od dana njegovog dono┼íenja, dostavlja ga Advokatskoj komori FBiH na verifikaciju.

(4) Ukoliko regionalna advokatska komora i pored postojanja svih uslova ne donese rješenje o zabrani obavljanja advokatske djelatnosti, Advokatska komora FBiH je ovlaštena da neposredno donese rješenje o prestanku prava za obavljanje advokatske djelatnosti i brisanju iz Imenika advokata.

(5) Rje┼íenje iz prethodnih stavova ovog ─Źlana je kona─Źno i protiv njega se mo┼że pokrenuti upravni spor kod nadle┼żnog suda Federacije BiH, u roku od 30 dana od prijema pismenog otpravka rje┼íenja.

(6) Rje┼íenje o privremenoj zabrani vr┼íenja advokatske djelatnosti donosi nadle┼żni organ regionalne advokatske komore. Protiv tog rje┼íenja dopu┼ítena je ┼żalba Advokatskoj komori FBiH u roku od 15 dana od dana uru─Źenja rje┼íenja. Protiv kona─Źne odluke Advokatske komore FBiH, mo┼że se pokrenuti upravni spor kod nadle┼żnog suda FBiH, u roku od 30 dana od dana njenog uru─Źenja.

─îlan 51

(1) U rje┼íenju o privremenoj zabrani obavljanja advokatske djelatnosti mora se ozna─Źiti, zavisno od razloga dono┼íenja takvog rje┼íenja, ta─Źno ili odredivo vrijeme trajanja zabrane.

(2) U rješenju o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti mora se odrediti privremeni vodilac poslova advokata, na kojeg se odnosi rješenje o zabrani.

(3) Kona─Źno rje┼íenje o privremenoj zabrani dostavlja se nadle┼żnom ministarstvu pravde kantona, prema sjedi┼ítu regionalne advokatske komore i Ministarstvu pravde Federacije BiH.

─îlan 52

Sve odredbe ovog Statuta o prestanku prava na obavljanje advokatske djelatnosti, privremenoj zabrani obavljanja advokatske djelatnosti, kao i proceduralne odredbe o dono┼íenju tih mjera, analogno se primjenjuju i na advokatske stru─Źne saradnike i advokatske pripravnike.

VIII. ORGANI ADVOKATSKE KOMORE FBiH

─îlan 53

Organi Advokatske komore FBiH su:

1. Skupština

2. Upravni odbor

3. Predsjednik i potpredsjednik

4. Nadzorni odbor

5. Disciplinski sud i disciplinski tu┼żilac

6. Komisija za advokatske ispite

7. Drugi organi, utvr─Ĺeni ovim Statutom.

Prilikom izbora organa Advokatske komore Federacije BiH po┼ítivat ─çe se na─Źelo proporcionalne zastupljenosti i spolne ravnopravnosti ─Źlanova, te kriteriji za izbor propisani Poslovnikom o radu Skup┼ítine Komore.

Predsjednik Advokatske komore Federacije BiH i predsjednik Upravnog odbora Advokatske komore Federacije BiH ne mogu biti iz reda istog naroda.

1. Skupština Advokatske komore FBiH

─îlan 54

(1) Skup┼ítinu Advokatske komore FBiH sa─Źinjavaju delegati regionalnih advokatskih komora, delegat advokatskih stru─Źnih saradnika, ako su se udru┼żili u svoju Organizaciju i delegat organizacije advokatskih pripravnika.

(2) Regionalne advokatske komore biraju delegate za Skup┼ítinu Advokatske komore FBiH po principu jedan (1) delegat na svakih 10 ─Źlanova regionalne advokatske komore.

(3) Mandat delegata u Skup┼ítini Advokatske komore FBiH traje ─Źetiri (4) godine.

─îlan 55

(1) Skupština Advokatske komore FBiH usvaja:

- Statut Advokatske komore FBiH

- Kodeks advokatske etike

- Disciplinski pravilnik

- Poslovnik o radu Skupštine

- Prijedlog Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata.

(2) Skup┼ítina Advokatske komore Federacije BiH daje autenti─Źna tuma─Źenja op─çih akata koje donosi.

(3) Daje smjernice za rad svim drugim organima Advokatske komore FBiH nakon pretresanja izvje┼ítaja o radu tih organa, po svim pitanjima od zna─Źaja za rad organa, radi uspje┼ínog obavljanja advokatske djelatnosti i op─çeg dru┼ítvenog polo┼żaja advokature, kao i njenog ekonomskog polo┼żaja u dru┼ítveno-ekonomskom sistemu.

(4) Vr┼íi i druge poslove i donosi odluke koje po Zakonu o advokaturi i ovom Statutu, nisu u nadle┼żnosti drugih organa Advokatske komore FBiH.

(5) Bira:

- Predsjednika i potpredsjednika iz razli─Źitih regionalnih advokatskih komora:

- Pet (5) ─Źlanova Upravnog odbora, proporcionalno po broju upisanih advokata u regionalne advokatske komore

- Predsjednika i zamjenika predsjednika disciplinskog suda

- i ─Źetiri (4) sudije i 4 zamjenika sudija disciplinskog suda

- Disciplinskog tu┼żioca i zamjenika disciplinskog tu┼żioca.

Kriterije za izbor u organe Komore utvr─Ĺuje Skup┼ítina u Poslovniku o radu Skup┼ítine Komore.

─îlan 56

(1) Mandat svih izabranih organa Advokatske komore FBiH traje ─Źetiri (4) godine.

(2) Mandat na izabranim funkcijama, u organima Advokatske komore FBiH, mo┼że se uzastopno obnoviti, izuzev mandata predsjednika Advokatske komore FBiH, koji se ne mo┼że uzastopno (kontinuirano) u drugom mandatu obnoviti.

─îlan 57

(1) Skup┼ítina Advokatske komore FBIH mo┼że biti izborna, redovna i vanredna.

(2) Izborna Skup┼ítina se odr┼żava svake ─Źetiri (4) godine.

(3) Redovna Skup┼ítina se odr┼żava jedanput godi┼ínje.

(4) Vanredna Skup┼ítina se odr┼żava po potrebi zbog odlu─Źivanja o zna─Źajnim pitanjima advokatske djelatnosti.

Redovnu i izbornu skup┼ítinu saziva predsjednik Advokatske komore FBiH kada se za to steknu uslovi predvi─Ĺeni Statutom. Predsjednik Advokatske komore FBiH je du┼żan sazvati vanrednu skup┼ítinu na zahtjev Upravnog odbora Advokatske komore FBiH ili 1/3 delegata Skup┼ítine Advokatske komore FBiH.

─îlan 58

(1) Na izbornoj Skup┼ítini biraju se organi Komore, navedeni u ─Źlanu 55. stav 5. ovog Statuta.

(2) Kada se rok saziva izborne Skup┼ítine, u smislu odredaba ovog Statuta i Zakona o advokaturi, pribli┼żno vremenski podudara sa vremenom odr┼żavanja redovne Skup┼ítine Advokatske komore FBiH, izborna Skup┼ítina mo┼że imati i karakter redovne Skup┼ítine.

─îlan 59

(1) Redovna Skupština Advokatske komore FBiH razmatra i usvaja izvještaje o radu u proteklom periodu:

- Upravnog odbora Advokatske komore FBiH,

- Disciplinskog tu┼żioca Advokatske komore FBiH,

- Disciplinskog suda Advokatske komore FBiH,

- Nadzornog odbora Advokatske komore FBiH,

- Raspravlja, donosi odluke i daje smjernice drugim organima komore o svim zna─Źajnim pitanjima za uspje┼íno funkcionisanje advokature, posebno njenom ekonomskom polo┼żaju u poreznom sistemu, kao i o drugim zna─Źajnim pitanjima za advokatsku djelatnost,

- razmatra i usvaja zavr┼íni ra─Źun Komore za prethodnu godinu i plan prihoda i rashoda za narednu godinu.

(2) U slu─Źaju da o nekom izbornom organu Advokatske komore FBiH, iz bilo kojih razloga prestane izabranom advokatu funkcija u tom organu prije isteka mandata, redovna Skup┼ítina mo┼że djelomi─Źno imati i izborni karakter zbog izbora novog ili popune upra┼żnjenog mjesta u organu Komore.

─îlan 60

(1) Vanredna Skup┼ítina Advokatske komore FBiH se odr┼żava kada se uka┼że potreba, radi pretresanja i dono┼íenja odluka o izuzetno va┼żnim pitanjima advokature, njenog dru┼ítvenog statusa, ekonomskog polo┼żaja advokatske djelatnosti ili iskrslih zapreka za normalno funkcionisanje advokatske djelatnosti.

(2) Vanrednu Skup┼ítinu, iz razloga navedenih u prethodnom stavu, saziva predsjednik Advokatske komore FBiH, a du┼żan je sazvati na prijedlog 1/3 ukupnog broja delegata Skup┼ítine.

─îlan 61

(1) Za rad Skup┼ítine i dono┼íenje njenih odluka potrebna je natpolovi─Źna ve─çina ukupnog broja delegata.

(2) Ukoliko ne postoji kvorum iz prethodnog stava, po─Źetak rada Skup┼ítine odla┼że se za jedan sat i tada Skup┼ítina mo┼że po─Źeti sa radom sa kvorumom od najmanje 1/3 ukupnog broja delegata.

(3) Odluke Skup┼ítine smatraju se usvojenim kada je za njih glasalo vi┼íe od polovine prisutnih delegata, a za usvajanje i dono┼íenje Statuta Advokatske komore FBiH i Kodeksa advokatske etike, potrebno je da za njihovo usvajanje glasa vi┼íe od polovine delegata svake regionalne advokatske komore, osim kod postupka izbora organa Komore koji su posebno ure─Ĺeni Poslovnikom o radu Skup┼ítine.

2. Upravni odbor Advokatske komore FBiH

─îlan 62

(1) Upravni odbor Advokatske komore FBiH broji 11 ─Źlanova, od kojeg broja svaka regionalna advokatska komora imenuje (bira) po jednog ─Źlana.

(2) Skup┼ítina Advokatske komore FBiH bira pet (5) ─Źlanova Upravnog odbora na izbornoj Skup┼ítini.

(3) Predsjednik Advokatske komore FBiH je po funkciji ─îlan Upravnog odbora.

(4) Povremeni ─îlan Upravnog odbora je advokatski pripravnik kojeg imenuje Organizacija advokatskih pripravnika sa punopravnim pravom glasa kada Upravni odbor raspravlja i donosi odluke o bilo kojem pitanju od zna─Źaja za polo┼żaj, prava i obaveze advokatskih pripravnika.

(5) Povremeni ─îlan Upravnog odbora Advokatske komore Federacije BiH je 1 advokatski stru─Źni saradnik, kojeg imenuje organizacija advokatskih stru─Źnih saradnika sa punopravnim pravom glasa, kada Upravni odbor Advokatske komore Federacije raspravlja i donosi odluke o bilo kojem pitanju od zna─Źaja za polo┼żaj, prava i obaveze advokatskih stru─Źnih saradnika.

(6) Mandat ─Źlanova Upravnog odbora traje ─Źetiri (4) godine, uz mogu─çnost uzastopnog mandata i naredne ─Źetiri (4) godine.

(7) Upravni odbor sve odluke donosi ve─çinom glasova prisutnih, a kvorum za rad Upravnog odbora je ve─çina ─Źlanova Upravnog odbora.

─îlan 63

(1) Upravni odbor Advokatske komore FBiH obavlja sve poslove koji su u njegovoj nadle┼żnosti po Zakonu o advokaturi, Statutu Advokatske komore FBiH i drugim op─çim aktima, a koji nisu u nadle┼żnosti Skup┼ítine, predsjednika i drugih organa Advokatske komore FBiH, a naro─Źito:

- iz reda svojih ─Źlanova bira predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora na mandatni period koliko traje i mandat Upravnog odbora,

- donosi op─çe akte Advokatske komore FBiH, koja nisu u nadle┼żnosti Skup┼ítine,

- utvr─Ĺuje prijedloge Statuta, Kodeksa advokatske etike, Disciplinskog pravilnika i prijedloge za izmjene i dopune tih op─çih akata,

- na zahtjev advokata, bilo kojeg organa regionalnih ili Advokatske komore FBiH, dr┼żavnih organa, organa pravosu─Ĺa i drugih subjekata, daje autenti─Źno tuma─Źenje op─çih akata koje donosi i daje mi┼íljenje o primjeni svih op─çih akata Advokatske komore FBiH,

- ocjenjuje saglasnost općih akata, a posebno Statuta regionalnih advokatskih komora sa Statutom Advokatske komore FBiH, te u cilju usaglašavanja ovih akata preduzima potrebne mjere,

- donosi rje┼íenja o upisu i brisanju u i iz Imenika advokata, advokatskih stru─Źnih saradnika i advokatskih pripravnika Advokatske komore FBiH u skladu sa pravilima i ovla┼ítenjima iz Zakona o advokaturi i ovog Statuta,

- donosi rje┼íenja o prestanku prava obavljanja advokatske djelatnosti, prakse advokatskih stru─Źnih saradnika i pripravni─Źke prakse, kao i rje┼íenja o privremenoj zabrani obavljanja advokatske djelatnosti, prakse advokatskih stru─Źnih saradnika i pripravni─Źke prakse po postupku i ovla┼ítenjima iz ovog Statuta,

- vr┼íi ocjenu Ugovora o osnivanju advokatskog dru┼ítva i njegove usagla┼íenosti sa Zakonom o advokaturi i op─çim aktima regionalnih advokatskih komora, te nakon ocjene daje ili odbija saglasnost za upis dru┼ítva u registar nadle┼żnog suda,

- utvr─Ĺuje predra─Źun prihoda i rashoda Advokatske komore FBiH za svaku kalendarsku godinu,

- donosi odluku o visini dijela ─Źlanskog doprinosa iz ─Źlanskog doprinosa advokata, stru─Źnih saradnika i pripravnika u regionalnim advokatskim komorama, koji pripada Advokatskoj komori FBiH,

- donosi odluku o visini naknade za upis u Imenik advokata i stru─Źnih saradnika (upisnina),

- donosi Pravilnik o polaganju advokatskog ispita i na─Źin finansiranja rada Komisije za polaganje advokatskih ispita,

- inicira prijedloge i preduzima mjere za saradnju i odnose Advokatske komore FBiH sa advokatskim asocijacijama Republike Srpske, drugih dr┼żava i me─Ĺunarodnim advokatskim asocijacijama,

- preduzima sve potrebne mjere na suzbijanju nadripisarstva, uklju─Źuju─çi i pokretanje odgovaraju─çih postupaka kod nadle┼żnih organa, u slu─Źaju poku┼íaja legaliziranja nadripisarstva, odlukama tih organa,

- na zahtjev Federalnog ministarstva pravde dostavlja izvje┼ítaje o stanju advokature, sa aspekta provo─Ĺenja Zakona o advokaturi (─îlan 17. Zakona o advokaturi Federacije BiH),

- podnosi izvještaje Upravnog odbora i ostalih organa Advokatske komore FBiH na redovnim godišnjim skupštinama.

- rje┼íava povodom ┼żalbi izjavljenih protiv rje┼íenja regionalnih advokatskih komora,

- donosi i ostale odluke iz djelokruga rada Advokatske komore Federacije BiH koje nisu direktno stavljene u nadle┼żnost drugih organa Komore.

─îlan 64

U slu─Źaju nastupanja vanrednih doga─Ĺaja i vanrednih okolnosti progla┼íenih od strane nadle┼żnih dr┼żavnih organa ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbje─çi ili otkloniti, a koje mogu prouzrokovati ve─çu ┼ítetu ili izazvati te┼że poreme─çaje u advokatskoj djelatnosti uop─çe ili funkcionisanju Advokatske komore Federacije BiH, regionalnim komora i njihovih organa, Upravni odbor Advokatske komore Federacije BiH mo┼że donositi, kao privremene, sve op─çe i pojedina─Źne akte iz nadle┼żnosti Skup┼ítine, ako priroda vanrednih doga─Ĺaja i okolnosti, stepen opasnosti od nastupanja ┼ítete ili poreme─çaja i razlozi hitnosti, ne omogu─çuju blagovremeno sazivanje vanredne Skup┼ítine Advokatske komore Federacije BiH.

Upravni odbor je du┼żan podnijeti na potvrdu Skup┼ítini Advokatske komore Federacije BiH svaki privremeni op─çi i pojedina─Źni akt u roku od ┼íest mjeseci od dana dono┼íenja.

Skup┼ítina Advokatske komore mo┼że potvrditi, poni┼ítiti ili preina─Źiti privremeni akt Upravnog odbora.

Odluka Skup┼ítine Advokatske komore Federacije BiH o poni┼ítenju ili preina─Źenju privremenih akata Upravnog odbora ima pravno djelovanje od dana dono┼íenja (ex nunc). https://advokat-prnjavorac.com

─îlan 65

Upravni odbor mo┼że dogovarati sa privrednim dru┼ítvima za osiguranje (u daljem tekstu: osigurava─Źi) uslove osiguranja advokata i advokatskih dru┼ítava od odgovornosti za ┼ítetu koja mo┼że nastati u obavljanju njihove djelatnosti.

─îlan 66

Ako se sa osigurava─Źima od rizika iz prethodnog ─Źlana postigne saglasnost da sporove koji se odnose na njihove regresne zahtjeve protiv advokata odnosno advokatskih dru┼ítava rje┼íava arbitra┼ża, ugovore o arbitra┼żi sa osigurava─Źima zaklju─Źuje Upravni odbor Advokatske komore Federacije BiH.

─îlan 67

(1) Sve odluke Upravnog odbora potpisuje predsjednik Upravnog odbora.

(2) Sjednice Upravnog odbora Advokatske komore FBiH odr┼żavaju se najmanje svaka dva (2) mjeseca.

(3) Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora sa utvr─Ĺenim dnevnim redom, a du┼żan je sazvati sjednicu Upravnog odbora i na pismeni zahtjev predsjednika Advokatske komore FBiH.

(4) O sazivu sjednice i dnevnom redu iste blagovremeno se, na podoban na─Źin, obavje┼ítavaju svi ─Źlanovi Upravnog odbora, a po potrebi o pro┼íirenoj sjednici Upravnog odbora i drugi organi Advokatske komore FBiH.

(5) U slu─Źaju odsutnosti ili sprije─Źenosti, predsjednika Upravnog odbora zamjenjuje potpredsjednik sa svim pravima i obavezama koje u skladu sa zakonom, ovim Statutom ili drugim op─çim aktom Advokatske komore ima predsjednik Upravnog odbora.

Izuzetno, u slu─Źaju opravdane kratkoro─Źne odsutnosti ili sprije─Źenosti i predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora Advokatske komore Federacije BiH, Upravni odbor Advokatske komore Federacije BiH mo┼że odlu─Źiti da sjednicama predsjedava i njegov ─îlan za kojeg se izjasni ve─çina prisutnih ─Źlanova.

─îlan 68

(1) Upravni odbor Advokatske komore FBiH mo┼że za specifi─Źne poslove iz nadle┼żnosti Upravnog odbora formirati sljede─çe komisije: Komisija za verifikaciju upisa, Komisija za pra─çenje propisa, Komisija za polo┼żaj advokature, Komisija za stru─Źno usavr┼íavanje advokata, stru─Źnih saradnika i advokatskih pripravnika, Komisija za ekonomski polo┼żaj advokature, kao i druge komisije za koje ocjeni da bi mogle doprinijeti razvoju advokature.

(2) Predsjednici formiranih komisija su uvijek iz sastava ─Źlanova Upravnog odbora Advokatske komore FBiH, a ─Źlanovi tih komisija iz redova advokata, u─Źlanjenih u Advokatsku komoru FBiH.

(3) Komisije za svoj rad odgovaraju i podnose izvještaj Upravnom odboru Advokatske komore FBiH.

(4) Upravni odbor Advokatske komore FBiH, na prvoj konstitutivnoj sjednici, pored izbora predsjednika Upravnog odbora, mo┼że iz sastava ─Źlanova Upravnog odbora, izabrati Generalnog sekretara Upravnog odbora, sa ovla┼ítenjima i du┼żnostima koje ─çe Upravni odbor utvrditi u svojoj odluci o izboru.

3. Predsjednik i potpredsjednik Advokatske komore FBiH

─îlan 69

(1) Predsjednik Advokatske komore FBiH obavlja sljede─çe poslove:

- predstavlja Komoru pred svim organima, organizacijama i institucijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu,

- potpisuje ugovore, koje zaklju─Źuje Advokatska komora FBiH,

- potpisuje odluke Skupštine Advokatske komore FBiH,

- izvršava zadatke koje mu svojom odlukom povjerava Skupština,

- u─Źestvuje u radu Upravnog odbora Advokatske komore FBiH, sa ravnopravnim pravom glasa,

- Predsjednik AKFBiH mo┼że staviti veto na odluku Upravnog odbora ukoliko smatra da je takva odluka u suprotnosti sa Zakonom, Statutom i drugim aktima AKFBiH.

(2) Za svoj rad predsjednik odgovara Skupštini Advokatske komore FBiH.

(3) Mandat predsjednika Advokatske komore FBiH traje ─Źetiri (4) godine, i ne mo┼że se uzastopno ponoviti.

─îlan 70

(1) Potpredsjednik Advokatske komore FBiH zamjenjuje predsjednika, u svim slu─Źajevima njegove sprije─Źenosti da obavlja funkcije iz ─Źlana 69. ovog Statuta.

(2) Mandat potpredsjednika Advokatske komore FBiH traje ─Źetiri (4) godine i istek tog mandata nije smetnja za izbor na mjesto predsjednika Advokatske komore FBiH, u narednom uzastopnom mandatu.

4. Nadzorni odbor

─îlan 71

(1) Nadzorni odbor Advokatske komore FBiH je samostalni organ koji za svoj rad odgovara Skupštini Advokatske komore FBiH.

(2) Nadzorni odbor od tri (3) ─Źlana bira Skup┼ítina Advokatske komore FBiH.

(3) Mandat ─Źlanova Nadzornog odbora traje ─Źetiri (4) godine, sa mogu─çno┼í─çu uzastopnog izbora i u narednom mandatu.

(4) Na prvoj sjednici, poslije izbora Nadzornog odbora, ─Źlanovi Nadzornog odbora biraju predsjednika Nadzornog odbora, iz reda izabranih ─Źlanova Nadzornog odbora.

─îlan 72

(1) Nadzorni odbor obavlja funkciju nadzora u finansijskom poslovanju i realizaciji predra─Źuna prihoda i rashoda Advokatske komore FBiH.

(2) Nadzorni odbor vrši i funkciju nadzora rada svih organa Advokatske komore FBiH, u pogledu primjene Zakona o advokaturi, Statuta i drugih općih akata Advokatske komore FBiH.

(3) U vr┼íenju funkcija iz stava 1 i 2, Nadzorni odbor o svojim zapa┼żanjima podnosi izvje┼ítaj na svakoj Skup┼ítini Advokatske komore FBIH i u izvje┼ítaju daje smjernice i sugestije u cilju otklanjanja utvr─Ĺenih nepravilnosti.

(4) U vr┼íenju ovla┼ítenja iz stava 1 i 2, Nadzorni odbor nije ovla┼íten da mijenja pojedina─Źne odluke koje su donijeli, u vr┼íenju ovla┼ítenja iz svoje nadle┼żnosti, organi Advokatske komore FBIH.

5. Disciplinski sud i disciplinski tu┼żilac Advokatske komore FBiH

Disciplinski sud

─îlan 73

(1) Disciplinski sud Advokatske komore FBiH je samostalni organ nadle┼żan za utvr─Ĺivanje lak┼íih i te┼żih povreda du┼żnosti advokata, advokatskih stru─Źnih saradnika i advokatskih pripravnika i izricanje disciplinskih mjera.

(2) Disciplinski sud se sastoji od pet (5) sudija i 5 zamjenika koje bira Skupština Advokatske komore FBiH.

(3) Mandat sudija i zamjenika sudija Disciplinskog suda traje ─Źetiri (4) godine i mo┼że se obnoviti i u narednom uzastopnom mandatu.

(4) Disciplinski sud na op─çoj sjednici, koju ─Źine sve sudije i zamjenici sudija, donosi Poslovnik o svom radu, kao i njegove izmjene i dopune.

Disciplinski tu┼żilac

─îlan 74

(1) Disciplinski tu┼żilac je samostalni organ disciplinskog gonjenja, nadle┼żan za pokretanje postupka za utvr─Ĺivanje disciplinske odgovornosti advokata, advokatskih stru─Źnih saradnika i advokatskih pripravnika.

(2) Disciplinskog tu┼żioca Advokatske komore FBIH bira Skup┼ítina AKFBIH, na mandatni period od ─Źetiri (4) godine, uz mogu─çnost reizbora na vrijeme drugog uzastopnog mandata.

(3) Skup┼ítina bira i zamjenika disciplinskog tu┼żioca, koji u pogledu du┼żnosti i ovla┼ítenja, u disciplinskom postupku, ima ista ovla┼ítenja kao i disciplinski tu┼żilac.

─îlan 75

Potpuna ovla┼ítenja, du┼żnosti i prava disciplinskog tu┼żioca i njegovog zamjenika, Disciplinskog suda bli┼że se reguli┼íu op─çim aktom o disciplinskoj odgovornosti i postupku radi utvr─Ĺivanja te odgovornosti. Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti se utvr─Ĺuju jedinstvena pravila vo─Ĺenja disciplinskog postupka i izricanja disciplinskih mjera, koja su obavezna za sve disciplinske organe Advokatske komore FBiH i regionalnih advokatskih komora.

─îlan 76

Disciplinski sud i disciplinski tu┼żilac podnose izvje┼ítaj o radu na redovnoj Skup┼ítini Advokatske komore F BiH.

6. Komisija za polaganje advokatskih ispita

─îlan 77

(1) Komisiju za polaganje advokatskih ispita, iz ─Źlana 18 ta─Źka 7. Zakona o advokaturi, koja se sastoji od tri (3) ─Źlana i dva (2) zamjenika, imenuje Upravni odbor Advokatske komore FBiH.

(2) Mandat ─Źlanova Komisije za polaganje advokatskih ispita i njihovih zamjenika traje ─Źetiri (4) godine.

(3) Imenovanje ─Źlanova ispitne komisije vr┼íi se iz redova afirmisanih advokata, ─Źlanova Advokatske komore FBiH koji imaju najmanje 10 godina prakse u obavljanju advokatske djelatnosti.

(4) Imenovani ─Źlanovi ispitne komisije biraju izme─Ĺu sebe predsjednika Komisije na isti mandatni period za koji je imenovana Komisija.

(5) Komisija za polaganje advokatskih ispita, samostalno donosi pravilnik o sadr┼żaju materije koja je predmet polaganja advokatskog ispita pred ispitnom komisijom i pravila rada Komisije, u kojim se utvr─Ĺuju i rokovi ponavljanja ispita, u slu─Źaju prvog bezuspje┼ínog polaganja.

(6) O polo┼żenom advokatskom ispitu, Komisija izdaje uvjerenje u obliku koji ─çe Komisija utvrditi u svom pravilniku. Uvjerenje potpisuje predsjednik ispitne komisije i isto ima zna─Źaj javne isprave.

IX. OBILJE┼ŻJA DISCIPLINSKIH PREKR┼áAJA I VRSTE DISCIPLINSKIH MJERA

─îlan 78

(1) Kao te┼że povrede obavljanja advokatske djelatnosti i naru┼íavanja ugleda advokature, smatraju se:

- o─Źigledno nesavjesno i neodgovorno obavljanje djelatnosti od strane advokata, advokatskih stru─Źnih saradnika ili advokatskog pripravnika,

- bavljenje poslovima koji su nedostojni i nespojivi sa advokatskom djelatno┼í─çu i ugledom advokature - povreda du┼żnosti ─Źuvanja advokatske tajne,

- zahtijevanje naknade za obavljanje poslova u zastupanju, preko iznosa utvr─Ĺenih Tarifom o naknadama i nagradama za rad advokata,

- neovla┼íteno raspolaganje nov─Źanim sredstvima klijenta, neosnovano zadr┼żavanje nov─Źanih sredstava i drugih materijalnih vrijednosti, napla─çenih ili dobijenih u ime i za ra─Źun klijenta,

- odbijanje predaje spisa i dokumenata, poslije prestanka zastupanja, klijentu ili uslovljavanje predaje spisa i dokumenata pla─çanjem dospjelih naknada i nagrada za zastupanje,

- o─Źigledno nesavjesno i neodgovorno obavljanje izbornih funkcija i funkcija na koje je imenovan u organima Advokatske komore,

- kr┼íenje Kodeksa advokatske etike, kada je to kr┼íenje Kodeksom odre─Ĺeno kao te┼ża povreda du┼żnosti advokata, advokatskih stru─Źnih saradnika ili advokatskih pripravnika,

- nepla─çanje ─Źlanarine i drugih materijalnih obaveza komori u periodu du┼żem od tri mjeseca

- prihvatanje zastupanja klijenta, u slu─Źajevima kada je postojala obaveza odbijanja zastupanja (─îlan 22. Zakona o advokaturi),

- svako kr┼íenje Kodeksa advokatske etike, koje je moglo ili je uzrokovalo nastupanje te┼żih posljedica za klijenta, ili ugled advokature,

- grubo kr┼íenje zakonskih prava advokatskog stru─Źnog saradnika i advokatskog pripravnika koje ovaj ima po osnovu rada,

- nezaklju─Źivanje ugovora o osiguranju od odgovornosti,

- neizvršavanje odluka organa upravljanja regionalne advokatske komore i Federalne advokatske komore i

- izbjegavanje primanja pismena regionalne advokatske komore i Federalne advokatske komore u sjedištu advokatske kancelarije.

Upravni odbor regionalne advokatske komore du┼żan je svakom advokatu koji nije zaklju─Źio ugovor o osiguranju dostaviti pismeno upozorenje da je obavezan zaklju─Źiti ugovor.

U pismenom pozivu, advokatu ─çe se dati rok od ┼íezdeset (60) dana od dana prijema pismenog poziva da zaklju─Źi ugovor o osiguranju i dostavi ugovor Komori.

U slu─Źaju da advokat ne zaklju─Źi ugovor o osiguranju u ostavljenom roku, Upravni odbor regionalne advokatske komore ─çe dostaviti prijavu disciplinskom tu┼żiocu radi pokretanja disciplinskog postupka.

(2) Upravni odbor regionalne advokatske komore, du┼żan je svakom advokatu koji nije izmirio ─Źlanarinu i druge materijalne obaveze komori, za sebe, za advokatske stru─Źne saradnike i advokatske pripravnike, u periodu du┼żem od tri (3) mjeseca, dostaviti pismeni poziv za izmirenje finansijskih obaveza.

U pismenom pozivu, advokatu ─çe se dati rok od petnaest (15) dana od dana prijema pismenog poziva, da izvr┼íi uplatu svojih dugovanja prema Komori. U slu─Źaju da advokat ne izmiri uplatu u ostavljenom roku ili ne uputi pismeno izja┼ínjenje vezano za pismeni poziv, Upravni odbor regionalne advokatske komore ─çe donijeti rje┼íenje o brisanju iz Imenika advokata.

Nakon verifikacije rješenja od verifikacione komisije Advokatske komore Federacije BiH, advokat će se brisati iz Imenika advokata.

Ukoliko advokat da pismeno izja┼ínjenje na pismeni poziv za izmirenje svojih dugovanja prema Komori, i navede razloge zbog kojih nije u mogu─çnosti da izmiri dug u ostavljenom roku, Upravni odbor regionalne advokatske komore ima pravo da procjeni da li su razlozi opravdani ili ne. Ukoliko na─Ĺe da su razlozi opravdani, donijet ─çe odluku o davanju novog roka za izmirenje dugovanja. Ako advokat i nakon ovog produ┼żenog roka ne izvr┼íi svoju obavezu, brisat ─çe se iz Imenika advokata.

Na rje┼íenje o brisanju iz Imenika advokata, advokat ima pravo ┼żalbe Upravnom odboru Advokatske komore Federacije BiH u roku od petnaest (15) dana od dana prijema rje┼íenja.

(3) Lak┼íe povrede advokatske du┼żnosti predstavljaju sve povrede i kr┼íenje Kodeksa profesionalne etike advokata, advokatskih stru─Źnih saradnika i advokatskih pripravnika, koje u prethodnom stavu ovog ─Źlana nisu ozna─Źene kao te┼że povrede du┼żnosti advokata.

─îlan 79

Postupanje advokatskog stru─Źnog saradnika protivno odredbama ─Źlana 34, odnosno samovlasno vr┼íenje poslova iz ─Źlana 35., smatrat ─çe se te┼żom povredom du┼żnosti.

─îlan 80

(1) Kao te┼że povrede du┼żnosti advokatskih pripravnika, smatraju se:

- samostalno primanje na zastupanje, bez saglasnosti principala,

- samostalna naplata nagrade za zastupanje, bez saglasnosti principala,

- otpo─Źinjanje sa pripravni─Źkom praksom, bez zaklju─Źenog Ugovora o radu sa principalom,

- nesavjesno i neodgovorno obavljanje funkcija na koje je izabran u Organizaciji advokatskih pripravnika.

─îlan 81

(1) U postupku utvr─Ĺivanja odgovornosti za povredu du┼żnosti advokata, advokatskih stru─Źnih saradnika i advokatskih pripravnika mogu se izre─çi slijede─çe disciplinske mjere:

1. za lak┼íe povrede du┼żnosti advokata, advokatskih stru─Źnih saradnika i advokatskih pripravnika:

- opomena,

- javna opomena,

- nov─Źane kazne do gornjeg iznosa od 2.000,00 KM za advokate, advokatskog stru─Źnog saradnika i 1.000,00 KM za advokatskog pripravnika,

2. za te┼że povrede du┼żnosti advokata, advokatskih stru─Źnih saradnika i advokatskih pripravnika:

- nov─Źana kazna do iznosa od 10.000,00 KM, za advokata, advokatskog stru─Źnog saradnika i nov─Źana kazna do 5.000,00 KM za advokatskog pripravnika,

- zabrana obavljanja djelatnosti advokatskom stru─Źnom saradniku, advokatskom pripravniku, u trajanju od ┼íest (6) mjeseci do pet (5) godina,

- zabrana obavljanja advokatske djelatnosti u trajanju od šest (6) mjeseci do pet (5) godina.

(2) Pravosna┼żna disciplinska odluka, kojom je izre─Źena mjera zabrane bavljenja advokatskom djelatno┼í─çu ili zabrana obavljanja djelatnosti advokatskog stru─Źnog saradnika i pripravni─Źke prakse, ima za posljedicu brisanje iz Imenika advokata, Imenika advokatskih stru─Źnih saradnika, odnosno Imenika advokatskih pripravnika, sa zabranom ponovnog upisa, za vrijeme trajanja izre─Źene mjere.

X. FINANSIRANJE ADVOKATSKE KOMORE FBiH

─îlan 82

(1) Advokatska komora FBiH finansira se iz sljede─çih izvora:

- dijela ─Źlanskog doprinosa (─Źlanarine) koji je utvr─Ĺen Odlukom Upravnog odbora Advokatske komore FBiH, iz ─Źlanarine koju advokati pla─çaju regionalnim advokatskim komorama, a ove dozna─Źavaju Advokatskoj komori FBiH,

- upisnine za upis u Imenik advokata, ─Źiju visinu Odlukom utvr─Ĺuje Upravni odbor Advokatske komore FBiH, a upla─çuje se prije upisa u Imenik advokata, izravno na ra─Źun Advokatske komore FBiH,

- samodoprinosa advokata, u slu─Źaju vanrednih i opravdanih potreba, ─Źiji iznos utvr─Ĺuje odlukom Upravni odbor Advokatske komore FBiH, a tu odluku verificiraju upravni odbori regionalnih advokatskih komora,

- drugih izvora, kao što su donacije i sl.

(2) Donacije, u─Źinjene Advokatskoj komori FBiH ili sredstva koja bi osiguravali dr┼żavni organi i institucije, ne mogu se koristiti za finansiranje advokatskih komora, ukoliko bi kori┼ítenje tih sredstava na bilo koji na─Źin moglo ugroziti princip nezavisnosti advokature.

─îlan 83

Nu┼żni tro┼íkovi finansiranja rada Organizacije advokatskih pripravnika, Organizacije stru─Źnih saradnika Advokatske komore FBiH utvr─Ĺuju se u godi┼ínjem Predra─Źunu (Bud┼żetu) Advokatske komore FBiH i osiguravaju iz izvora navedenih u ─Źlanu 65. ovog Statuta.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 84

Regionalne advokatske komore ─çe svoje Statute uskladiti sa odredbama ovog Statuta u roku od ┼íest mjeseci od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

─îlan 85

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom usvajanja na Redovnoj Skup┼ítini AKFBIH odr┼żanoj 09.04.2011. godine, a ovla┼í─çuje se Upravni odbor da sa─Źini pre─Źi┼í─çeni tekst Statuta koji ─çe se objaviti u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

 

Samostalna odredba Odluke o izmjenama i dopunama
Statuta Advokatske komore Federacije BiH

II

Izmjene i dopune Statuta AKFBiH stupaju na snagu danom dono┼íenja i objavit ─çe se u "Slu┼żbenim novinama FBiH".

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija