Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

AP

 

 

 

I. OP─ćE ODREDBE

─îlanak 1.
Advokatska komora FBiH je asocijacija advokata koji imaju sjedište advokatskih ureda, odnosno advokatskih društava na teritoriju Federacije BIH.
Advokati stje─Źu ─Źlanstvo u Advokatskoj komori FBiH obveznim udru┼żivanjem u regionalnu Advokatsku komoru prema sjedištu advokatskog ureda, odnosno advokatskog društva.

Advokatsku komoru F BiH uz advokate ─Źine i advokatski stru─Źni suradnici i advokatski pripravnici.
Advokatski stru─Źni suradnici se mogu udru┼żiti u posebnu organizaciju advokatskih stru─Źnih suradnika pri Advokatskoj komori Federacije BiH. Kada broj upisanih advokatskih stru─Źnih suradnika u Imenik advokatskih stru─Źnih suradnika pre─Ĺe 50 (pedeset), udru┼żivanje je obvezno.
advokatski pripravnici se obvezno udru┼żuju u posebnu organizaciju advokatskih pripravnika pri Advokatskoj komori FBiH.

 

─îlanak 2.
Advokatska komora FBiH osnovana je Zakonom o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine.

Advokatsku komoru FBiH ─Źine:
1) Regionalna advokatska komora Sarajevo (formira se za podru─Źje kantona Sarajevo i Bosansko – podrinjskog kantona);
2) Regionalna advokatska - Advokatska komora Mostar (formira se za podru─Źje Hercegova─Źko – neretvanskog kantona, Zapadnohercegova─Źkog kantona i kantona br. 10);
3) Regionalna advokatska komora Tuzla (formira se za podru─Źje Tuzlanskog kantona i Posavskog kantona);
4) Regionalna advokatska komora Zenica (formira se za podru─Źje Zeni─Źko-Dobojskog kantona i Srednjobosanskog kantona);
5) Regionalna advokatska komora Biha─ç (formira se za podru─Źje Unsko-Sanskog kantona).
(dalje u tekstu: regionalne advokatske komore)
Advokatska komora FBiH ima svojstvo pravne osobe.
Sjedište advokatske komore FBiH je u Sarajevu.
Advokatska komora FBiH ima pe─Źat ─Źiju veli─Źinu, oblik i sadr┼żaj utvr─Ĺuje Upravni odbor komore.
Advokatska komora FBiH ima svoj znak ─Źiji sadr┼żaj, izgled i oblik utvr─Ĺuje Upravni odbor komore.
Regionalne advokatske komore su du┼żne imati isti znak kao i Advokatska komora Federacije BiH. U nov─Źanom poslovanju Komore potpisnik je predsjednik Upravnog odbora. Upravni odbor odre─Ĺuje još dva potpisnika koja zamjenjuju predsjednika u slu─Źajevima njegove odsutnosti.
U nov─Źanom poslovanju Komoru potpisnici su zajedno dva ─Źlana Upravnog odbora, koje Upravni odbor za to ovlasti.


─îlanak 3.
Advokatsku komoru FBiH predstavlja i zastupa predsjednik advokatske komore FBiH, a u njegovom odsustvu potpredsjednik advokatske komore FBiH.


─îlanak 4.
Advokatska komora FBiH predstavlja i zastupa sve advokate, advokatske stru─Źne suradnike i advokatske pripravnike s teritorija FBiH pred federalnim tijelima i institucijama, prou─Źava odnose, pojave u društvu i utjecaj društvenih odnosa na polo┼żaj i rad advokature, kao samostalne i nezavisne djelatnosti, te obavještava organe društvene zajednice i dr┼żavne organe o uo─Źenim društvenim pojavama, posebno u zakonodavnoj djelatnosti i primjeni Zakona i drugih propisa, a sve u cilju svestrane i potpune zaštite pravnim sustavom garantiranih prava i sloboda, imovinskih i drugih interesa gra─Ĺana i drugih subjekata, te u tom cilju naro─Źito obavlja sljede─çe zadatke:
- u okviru Ustava BiH, Ustava FBiH, Zakona o advokaturi FBiH i drugih propisa i svojih op─çih akata štiti prava i interese advokata, zajedni─Źkih advokatskih ureda, advokatskih društava, advokatskih stru─Źnih suradnika i advokatskih pripravnika;
- donosi odluke u vezi sa stjecanjem prava na bavljenje advokatskom djelatnoš─çu i djelatnoš─çu advokatskih stru─Źnih suradnika i advokatskih pripravnika;
- brine se o o─Źuvanju samostalnosti, neovisnosti i ugleda advokature;
- vrši nadzor u pogledu ispunjavanja obveza i du┼żnosti advokata, advokatskih stru─Źnih suradnika i advokatskih pripravnika utvr─Ĺenih Zakonom o advokaturi FBiH, Statutom i Kodeksom advokatske etike;
- organizira i osigurava stru─Źno usavršavanje advokata i nadgleda obuku advokatskih stru─Źnih suradnika i advokatskih pripravnika;
- poduzima potrebne mjere radi razvijanja profesionalne etike u radu advokata, advokatskih stru─Źnih suradnika i advokatskih pripravnika i njihovim me─Ĺusobnim odnosima.
II. STJECANJE PRAVA NA OBAVLJANJE advokatske DJELATNOSTI


─îlanak 5.
(1) Pravo na obavljanje advokatske djelatnosti stje─Źe se donošenjem kona─Źnog rješenja o upisu u Imenik advokata advokatske komore FBiH.
(2) Zahtjev za upis u Imenik advokata podnosi se nadle┼żnoj regionalnoj Advokatskoj komori, prema namjeravanom sjedištu advokatskog ureda podnosioca zahtjeva ili sjedištu advokatskog društva. Regionalna Advokatska komora kojoj je zahtjev za upis advokata podnesen du┼żna je u roku od 30 dana od dana zaprimljenog zahtjeva, svojim rješenjem utvrditi postojanje zakonskih uvjeta za upis u Imenik advokata i istim rješenjem izvršiti upis u Imenik advokata advokatske komore FBiH.
(3) Ukoliko regionalna Advokatska komora odbije zahtjev za upis u Imenik advokata, podnosilac zahtjeva protiv tog rješenja mo┼że u roku od 15 dana podnijeti ┼żalbu Advokatskoj komori FBiH.
(4) Rješenje o upisu u Imenik advokata iz stavka 2. ovoga ─Źlanka, regionalna Advokatska komora dostavlja odmah, a najdalje u roku od 8 dana od dana donošenja rješenja o upisu, Advokatskoj komori FBiH koja je du┼żna da, u roku od 30 dana od dana prijema rješenja i spisa, donese rješenje o utvr─Ĺivanju postojanja uvjeta i o upisu u Imenik advokata.
(5) Ukoliko u postupku verifikacije postojanja uvjeta za upis u Imenik advokata Advokatska komora FBiH utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za upis u Imenik advokata, svojim rješenjem poništit ─çe rješenje regionalne advokatske komore i odbiti zahtjev za upis u Imenik advokata ili, prema potrebi, ukinuti rješenje regionalne advokatske komore o upisu i predmet vratiti regionalnoj komori na ponovni postupak.
(6) Protiv kona─Źnog rješenja advokatske komore FBiH, kojim se zahtjev za upis u Imenik advokata odbija, mo┼że se u roku od 30 dana pokrenuti upravni spor kod nadle┼żnog suda.

─îlanak 6.
(1) Jedinstven Imenik advokata u Federaciji Bosne i Hercegovine vodi se u Advokatskoj komori FBiH, a regionalne advokatske komore vode Imenike advokata za advokate sa sjedištem na svom podru─Źju.
(2) Imenik advokata je javna knjiga s podacima koji imaju zna─Źaj slu┼żbene evidencije, a izvodi iz te evidencije imaju svojstvo javne isprave.
(3) advokat mo┼że otpo─Źeti s obavljanjem advokatske djelatnosti nakon dobivanja verificiranog rješenja o upisu u Imenik advokata i davanja sve─Źane izjave. Sve─Źanu izjavu advokat je du┼żan dati najdalje u roku od 15 dana od dana dobivanja verificiranog rješenja o upisu u Imenik advokata.
(4) Sve─Źana izjava daje se pred predsjednikom advokatske komore Federacije BiH. Tekst sve─Źane izjave glasi:
“sve─Źano izjavljujem da ─çu Advokatsku djelatnost obavljati savjesno i stru─Źno, da ─çu se u svom radu pridr┼żavati Ustava BiH, Ustava FBiH, Zakona, Statuta advokatskih komora i Kodeksa profesionalne etike i Povelje o osnovnim na─Źelima Europske advokatske profesije i Kodeksa ponašanja Europskih advokata, te da ─çu u svom radu štititi ugled advokature i izvršavati sve obveze prema Advokatskoj komori FBiH”.
(5) Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine, najkasnije u roku od 30 dana, dostavlja potpisanu sve─Źanu izjavu regionalnoj Advokatskoj komori koja je izvršila upis davaoca sve─Źane izjave u Imenik advokata.

─îlanak 7.
(1) Odlu─Źivanje o zahtjevu za upis u Imenik advokata je u nadle┼żnosti Upravnog odbora regionalne advokatske komore, a ocjenu postojanja uvjeta, po donošenju rješenja o upisu regionalne advokatske komore, u smislu ─Źlanka 5. ovoga Statuta, vrši Komisija za Verifikaciju upisa koju osniva Upravni odbor advokatske komore FBiH.

(2) Ukoliko je prije donošenja rješenja o upisu u Imenik advokata, odnosno prije verifikacije postojanja uvjeta za upis od strane advokatske komore FBiH, protiv podnosioca zahtjeva pokrenut krivi─Źni postupak za djelo koje bi podnosioca zahtjeva ─Źinilo nedostojnim za obavljanje advokatske djelatnosti, postupak za upis ─çe se prekinuti. O prekidu postupka upisa u Imenik advokata nadle┼żni organ advokatske komore donosi pismeni zaklju─Źak protiv kojeg je dopuštena ┼żalba Advokatskoj komori FBiH u roku od 15 dana od dana dobivanja pismenog otpravka zaklju─Źka. Ukoliko su ispunjeni uvjeti, a regionalne komore ne donesu zaklju─Źak o prekidu postupka, za njegovo donošenje je ovlašten nadle┼żni organ advokatske komore FBiH. Protiv tog zaklju─Źka mo┼że se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana, kod nadle┼żnog suda.


─îlanak 8.
(1) Ako je zahtjev za upis u Imenik advokata pravomo─çno odbijen zbog nepostojanja uvjeta za upis, novi zahtjev se mo┼że podnijeti odmah po stjecanju uvjeta za upis u Imenik advokata.
(2) Ako je zahtjev za upis u Imenik advokata pravomo─çno odbijen zbog neispunjenja uvjeta iz to─Źke 8. ─Źlanka 18. Zakona o advokaturi FBiH, novi zahtjev se mo┼że podnijeti nakon isteka roka od dvije (2) godine od dana pravomo─çnosti rješenja kojim je raniji zahtjev bio odbijen.


─îlanak 9.
(1) Ukoliko se utvrdi da je u postupku upisa u Imenik advokata podnosilac dao neistinite podatke ili prilo┼żio neistinite isprave, postupak upisa ─çe se obnoviti po slu┼żbenoj du┼żnosti, rješenje o upisu u Imenik advokata poništiti i zahtjev za upis odbiti.
(2) Protiv rješenja regionalne advokatske komore, donesenom u postupku obnove upisa u Imenik advokata iz prethodnog stavka, dopuštena je ┼żalba Advokatskoj komori FBiH, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Protiv rješenja advokatske komore FBiH donesenog u postupku obnove upisa, mo┼że se u roku od 30 dana pokrenuti upravni spor kod nadle┼żnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
(3) Inicijativu za obnovu postupka upisa mo┼że podnijeti, po saznanju razloga za obnovu, svaki organ regionalnih ili advokatske komore FBiH.
III. advokatski STRU─îNI SURADNICI


─îlanak 10.
advokatski stru─Źni suradnici zaposleni kod advokata, u zajedni─Źkoj Advokatskoj kancelariji ili advokatskom društvu, obavljaju djelatnost pru┼żanja pravne pomo─çi na na─Źin i u granicama odre─Ĺenim Zakonom, ovim Statutom i drugim op─çim aktima advokatske komore F BiH.
Obavljanje prakse advokatskom stru─Źnom suradniku nije dopušteno kod advokata koji nema najmanje 3 (tri) godine sta┼ża u obavljanju advokatske djelatnosti, kao ni u zajedni─Źkoj Advokatskoj kancelariji i advokatskom društvu, u kojem najmanje jedan (1) advokat ne obavlja Advokatsku djelatnost najmanje 3 (tri) godine.


─îlanak 11.
Svojstvo advokatskog stru─Źnog suradnika stje─Źe se upisom u Imenik advokatskih stru─Źnih suradnika advokatske komore FBiH, po istom postupku predvi─Ĺenim za upis advokata u Imenik advokata.
Pravo na upis u Imenik stru─Źnih suradnika advokatske komore FBiH ima ona osoba koja ispunjava sljede─çe uvjete:
- da je dr┼żavljanin Bosne i Hercegovine,
- da je diplomirao na bilo kojem Pravnom fakultetu u BiH ili u bivšoj Socijalisti─Źkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji do 22. svibnja 1992., a ako je diplomirao na Pravnom fakultetu druge dr┼żave, ovaj uvjet stje─Źe nakon nostrifikacije diplome od nadle┼żnog federalnog organa uprave,
- da je diplomirao na Pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini s ─Źetverogodišnjim studijem ili završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova, odnosno da je diplomirao na nekom od Pravnih fakulteta u bivšoj Socijalisti─Źkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji do 22. svibnja 1992., a ako je diplomirao na Pravnom fakultetu druge dr┼żave, ovaj uvjet stje─Źe nakon nostrifikacije diplome kod nadle┼żnog organa sukladno Zakonu.
- da nije osu─Ĺivan na kaznu zatvora za djela protiv ure─Ĺenja i sigurnosti, za kaznena djela protiv ─Źovje─Źnosti ili me─Ĺunarodnog prava, protiv slu┼żbene ili druge odgovorne du┼żnosti ili za drugo kazneno djelo izvršeno iz koristoljublja ili drugih niskih pobuda, osim ako je proteklo pet godina od izdr┼żane, oproštene ili zastarjele kazne.
- da nije osu─Ĺivan na kaznu zatvora:
- zbog izvršenog kaznenog djela ili ako je proglašen krivim za kazneno djelo koje ga ─Źini nepodobnim za vršenje advokatske djelatnosti
- da je intelektualno i fizi─Źki sposoban da obavlja Advokatsku djelatnost
- da posjeduje profesionalnu nepristranost, visoke moralne kvalitete i dokazanu stru─Źnu sposobnost te da ima odgovaraju─çu obuku i stru─Źnu spremu
- da njegovo ponašanje u sudu ili tu┼żiteljstvu i izvan suda i tu┼żiteljstva ne šteti ugledu vršenja advokatske djelatnosti.
- da nije u radnom odnosu;
- da je dostojan obavljanja djelatnosti stru─Źnog suradnika i da u ranijem ponašanju te osobe ne postoje postupci koji bi ukazivali da ─çe štetiti ugledu advokature ili da ne─çe savjesno obavljati poslove koje mo┼że obavljati po Zakonu o advokaturi.

─îlanak 12.
Uz zahtjev za upis u Imenik stru─Źnih suradnika, pored dokaza o postojanju op─çih uvjeta za stjecanje svojstva advokatskog stru─Źnog suradnika, prila┼że se pismena suglasnost advokata, zajedni─Źkog advokatskog ureda odnosno advokatskog društva kod kojeg ─çe stru─Źni suradnik biti zaposlen.
Nakon donošenja rješenja o upisu u Imenik advokatskih stru─Źnih suradnika, stru─Źni suradnik ne mo┼że otpo─Źeti s obavljanjem djelatnosti prije nego što dostavi regionalnoj Advokatskoj komori ugovor o radu zaklju─Źen s advokatom, odnosno zajedni─Źkim advokatskim uredom ili advokatskim društvom kod kojeg ─çe obavljati djelatnost, a sve u roku od 8 dana.
Ukoliko bezuspješno protekne rok iz prethodnog stavka ovoga ─Źlanka, nadle┼żni organ regionalne advokatske komore stavit ─çe izvan snage rješenje o upisu u Imenik advokatskih stru─Źnih suradnika.

─îlanak 13.
advokatski stru─Źni suradnik briše se iz Imenika advokatskih stru─Źnih suradnika:
- prestankom ugovora o radu;
- na zahtjev advokatskog stru─Źnog suradnika;
- zasnivanjem radnog odnosa kod drugog poslodavca;
- izricanjem disciplinske mjere kojom se advokatskom stru─Źnom suradniku zabranjuje obavljanje djelatnosti;
- u slu─Źaju iz ─Źlanka 46. stavak 1. to─Źka 10. Zakona o advokaturi.

─îlanak 14.
Poslije upisa u Imenik advokatskih stru─Źnih suradnika, stru─Źni suradnik mo┼że izvršiti promjenu advokatskog ureda ili advokatskog društva kod kojeg ─çe nastaviti s radom, uz prethodni raskid ugovora o radu s advokatom odnosno advokatskim društvom kod kojeg je bio zaposlen i zaklju─Źuje ugovor o radu s advokatom, odnosno advokatskim društvom kod kojeg nastavlja s radom.
Nastale promjene u smislu prethodnog stavka evidentiraju se nakon provjere u Imeniku stru─Źnih suradnika advokatske komore FBiH.

 

IV. STJECANJE SVOJSTVA advokatskog PRIPRAVNIKA


─îlanak 15.
Svojstvo advokatskog pripravnika stje─Źe se upisom u Imenik advokatskih pripravnika advokatske komore FBiH.


─îlanak 16.
(1) Upis u Imenik advokatskih pripravnika obavlja se po istom postupku po kojem se vrši i upis u Imenik advokata (─Źlanak 7. ovog Statuta).
(2) Uz zahtjev za upis u Imenik advokatskih pripravnika, pored dokaza o postojanju op─çih uvjeta za stjecanje svojstva advokatskog pripravnika (─Źlanak 51. Zakona o advokaturi) prila┼że se pismena suglasnost advokata - principala kod kojeg ─çe pripravnik obavljati pripravni─Źku praksu.
(3) Nakon donošenja rješenja o upisu u Imenik advokatskih pripravnika, advokatski pripravnik ne mo┼że otpo─Źeti s obavljanjem pripravni─Źke prakse prije nego što dostavi Advokatskoj komori FBiH ugovor o radu s advokatom kod kojeg ─çe obavljati pripravni─Źku praksu.
(4) Pripravni─Źka praksa advokatskog pripravnika traje ─Źetiri (4) godine.
Upravni odbor advokatske komore Federacije BiH mo┼że iznimno, u opravdanim slu─Źajevima, rješenjem advokatske komore Federacije BiH produljiti trajanje pripravni─Źke prakse najviše još jednu (1) godinu.
(5) Nakon polaganja pravosudnog ispita, pripravnik mo┼że nastaviti raditi kao advokatski pripravnik s polo┼żenim pravosudnim ispitom, do stjecanja uvjeta za upis u Imenik advokata ili zatra┼żiti upis u Imenik stru─Źnih suradnika.


V. IMENICI I REGISTRI KOJE VODI Advokatska KOMORA FBIH


─îlanak 17.
(1) Advokatska komora FBiH vodi Imenik advokata, Imenik advokatskih stru─Źnih suradnika, Imenik advokatskih pripravnika, Imenik advokatskih društava i evidenciju zajedni─Źkih advokatskih kancelarija.
(2) Imenici iz prethodnog stavka su javne knjige, a potvrde i uvjerenja o ─Źinjenicama i podacima iz Imenika koje izdaje Advokatska komora FBiH imaju zna─Źaj javnih isprava.


─îlanak 18.
Prilikom osnivanja advokatskog društva kao pravne osobe, prije njegovog upisa u registar gospodarskih društava nadle┼żnog suda, Upravni odbor advokatske komore FBiH svojim rješenjem utvr─Ĺuje je li ugovor o osnivanju advokatskog društva kao pravne osobe u skladu sa Zakonom o advokaturi, Statutom, Kodeksom profesionalne etike, kao i drugim op─çim aktima regionalne i advokatske komore FBiH.

─îlanak 19.
(1) Upis u Imenik advokatskih društava advokatske komore FBiH vrši se na temelju zahtjeva osniva─Źa koje se podnosi u roku od 8 dana, od dana prijema rješenja o upisu u registar gospodarskih društava nadle┼żnog suda.
(2) Advokatska komora FBiH je du┼żna izvršiti upis u Imenik advokatskih društava, u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva za upis, te o tome donijeti rješenje i dostaviti ga podnosiocu zahtjeva.
(3) Ukoliko Advokatska komora FBiH ne donese rješenje u roku iz stavka 2 ovoga ─Źlanka i isto ne dostavi podnosiocu zahtjeva za upis, smatrat ─çe se da je upis u Imenik advokatskih društava izvršen.


─îlanak 20.
(1) U Imenik advokata advokatske komore FBiH upisuju se osobni podaci advokata, datum diplomiranja na pravnom fakultetu, datum polaganja pravosudnog ispita, datum polaganja advokatskog ispita, broj i datum rješenja o upisu u Imenik advokata, dan davanja sve─Źane izjave advokata, sjedište advokatskog ureda advokata, dan i osnova brisanja iz Imenika advokata, podaci o likvidatoru ureda, podaci o obavljanju funkcija u izbornim organima komore, te podaci o izricanju disciplinskih mjera, privremenoj zabrani obavljanja advokatske djelatnosti i drugi bitni podaci.
(2) U Imenik advokatskih društava upisuje se broj i datum rješenja advokatske komore FBiH o prethodnoj suglasnosti za osnivanje advokatskog društva (─Źlanak 39. st. 1. Zakona o advokaturi FBiH), broj i datum rješenja o upisu društva u registar nadle┼żnog suda, te broj i datum upisa društva u Imenik advokatskih društava advokatske komore FBiH.
(3) U Imenik advokatskih društava se upisuje i prestanak rada društva, podaci o ─Źlanovima društva, pristupanje osniva─Źkom ugovoru novih ─Źlanova, istupanje iz društva i drugi bitni podaci.


─îlanak 21.
U Imenik advokatskih stru─Źnih suradnika upisuju se njegovi osobni podaci (ime, prezime, jedinstveni mati─Źni broj gra─Ĺana), ime, prezime i sjedište ureda advokata, naziv imena i prezimena ─Źlanova i sjedište zajedni─Źkog advokatskog ureda, odnosno tvrtka i sjedište advokatskog društva-poslodavca, datum polo┼żenog pravosudnog ispita, podaci o izre─Źenim disciplinskim mjerama za vrijeme trajanja radnog odnosa u svojstvu advokatskog stru─Źnog suradnika, vršenju funkcija u organizaciji advokatskih stru─Źnih suradnika, datum i osnova brisanja iz Imenika i drugi podaci od zna─Źaja za obavljanje prakse advokatskih stru─Źnih suradnika.

─îlanak 22.
U Imenik advokatskih pripravnika advokatske komore FBiH upisuju se osobni podaci pripravnika, ime i prezime advokata - principala, po─Źetak i završetak pripravni─Źke prakse, podaci o produljenju pripravni─Źke prakse, datum polo┼żenog pravosudnog ispita, podaci o disciplinskim mjerama za vrijeme pripravni─Źke prakse, podaci o obavljanju funkcija u organizaciji advokatskih pripravnika advokatske komore FBiH i drugi podaci od zna─Źaja za obavljanje pripravni─Źke prakse.


VI. PRAVA I DU┼ŻNOSTI advokata, advokatskih STRU─îNIH SURADNIKA I advokatskih PRIPRAVNIKA


A. Advokati

─îlanak 23.
(1) Sukladno Zakonu, Statutu, kao i drugim op─çim aktima advokatske komore FBiH i regionalnih advokatskih komora, advokat ima pravo sudjelovati u radu organa komora, uklju─Źuju─çi i pravo da bira organe komore i bude u njih biran.
(2) Du┼żnost je advokata da savjesno i odgovorno vrši funkcije u organima i tijelima advokatske komore, u koje je biran ili imenovan. Nesavjesno, nemarno ili neodgovorno obavljanje du┼żnosti na funkcijama na koje je izabran ili imenovan u organima komore, predstavlja te┼żu povredu advokatske du┼żnosti.

─îlanak 24.
Na zahtjev organa advokatske komore FBiH i regionalnih komora, advokat je du┼żan davati tra┼żene podatke i obavijesti koje se odnose na obavljanje advokatskih poslova, izuzev podataka koji po Kodeksu profesionalne etike predstavljaju Advokatsku tajnu.

─îlanak 25.
(1) U slu─Źajevima kada je za vrijeme bolesti ili drugih opravdanih razloga sprije─Źen da obavlja Advokatsku djelatnost, advokat je du┼żan odrediti zamjenika iz redova advokata.
(2) O uvjetima zamjenjivanja, u smislu prethodnog stavka, zaklju─Źuje se pismeni sporazum izme─Ĺu advokata koji zamjenjuje i advokata kod kojeg je nastao razlog sprije─Źenosti za obavljanje advokatske djelatnosti. Ovaj sporazum se dostavlja nadle┼żnom organu regionalne advokatske komore.

(3) Ukoliko advokat ne odredi zamjenika za vrijeme privremene sprije─Źenosti obavljanja advokatske djelatnosti, nadle┼żni organ regionalne advokatske komore du┼żan je, odmah po saznanju za razlog sprije─Źenosti, odrediti zamjenika iz redova advokata sa sjedištem na teritoriju regionalne komore i utvrditi uvjete pod kojima ─çe se obavljati zamjenjivanje, te o tome izvijestiti Advokatsku komoru FBiH.

─îlanak 26.
advokat je du┼żan prijaviti regionalnoj Advokatskoj komori svaku promjenu u pogledu oblika vršenja advokatske djelatnosti kao i promjenu sjedišta advokatske kancelarije u roku od 8 dana od dana nastale promjene.

─îlanak 27.
(1) advokat, zajedni─Źki advokatski ured ili advokatsko društvo su ovlašteni informirati javnost o obavljanju advokatske djelatnosti. Ovakvo informiranje se mo┼że vršiti isklju─Źivo pod uvjetima definiranim ovim statutom i Kodeksom advokatske etike.
(2) advokat, zajedni─Źki advokatski ured ili advokatsko društvo mogu javno objavljivati sljede─çe podatke:
- imena i prezimena advokata
- njihovu stru─Źnu spremu
- dan upisa u imenik advokata, odnosno u imenik advokatskih društava
- u┼ża pravna oblast kojom se bavi
- poznavanje stranih jezika

(3) Navedeni podaci se mogu objavljivati:
- na plo─Źi istaknutoj na zgradi gdje nalazi sjedište kancelarije,
- na memorandumu
- u profesionalnim popisima advokata,
- na vlastitoj WEB stranici.

(4) advokat, zajedni─Źki advokatski ured ili advokatsko društvo ne mogu reklamirati svoje aktivnosti i koristiti sredstva za privla─Źenje klijenata koja nisu u skladu s ovim statutom. Posebno nije dozvoljeno:
- korištenje tre─çe strane ili bilo kakvog posrednika u privla─Źenju novih klijenata,
- reklamiranje u sredstvima javnog informiranja,
- plakatiranje ili slanje cirkularnih pisama,
- bilo kakvo drugo oglašavanje koje bi bilo u─Źinjeno na na─Źin neprimjeren Advokatskoj profesiji, neprihvatljivim sredstvima ili s nedozvoljenim ili neistinitim sadr┼żajem.

(5) Ne─çe se smatrati nedozvoljenim reklamiranjem:
- dostavljanjem detaljnijih podataka o advokatu i njegovom profesionalnom iskustvu koje se vrši na zahtjev klijenta (npr. Curiculum vitae, referentne liste klijenata i sl.)
- slanje uobi─Źajenih individualnih ─Źestitki povodom dr┼żavnih, vjerskih i drugih praznika koje se upu─çuju advokatima ili svojim klijentima.

(6) Svaka djelatnost koja ima karakter nedozvoljenog reklamiranja smatrat ─çe se te┼żom povredom advokatske du┼żnosti.


(7) Upravni odbor advokatske Komore Federacije BIH je ovlašten da, kako na op─çenit na─Źin, tako i u individualnim slu─Źajevima, daje slu┼żbena tuma─Źenja da li odre─Ĺeno ponašanje predstavlja neovlašteno obavljanje djelatnosti, te po potrebi da donese op─çi akt kojim bi se ova materija pobli┼że regulirala.


advokat, zajedni─Źki advokatski ured ili advokatsko društvo su obvezni Advokatskoj komori dostaviti podatke o broju i punom sadr┼żaju WEB stranice, odmah nakon što ona bude objavljena.


─îlanak 28.
(1) advokat odgovara za štetu koju prouzrokuje stranci koju zastupa, a koja je prouzrokovana namjerno ili o─Źigledno nesavjesnim i nestru─Źnim zastupanjem klijenta.


(2) advokat, kao i zajedni─Źki advokatski ured i Advokatska društva, du┼żni su zaklju─Źiti s ovlaštenim društvima za osiguranje, ugovore o osiguranju od odgovornosti za štete pri─Źinjene u obavljanju advokatske djelatnosti do visine osigurane sume koju ─çe jednom godišnje utvr─Ĺivati Upravni odbor advokatske komore Federacije BiH svojom odlukom za svaki oblik obavljanja advokatske djelatnosti.


(3) advokat je du┼żan dostaviti regionalnoj Advokatskoj komori po─Źetkom godine Ugovor o osiguranju od odgovornosti opisan u stavu dva ovoga ─Źlanka, kao i prijaviti sve nastale promjene tijekom osiguranja.


(4) Sukladno odredbama stavka 1. ovoga ─Źlanka, svi advokati koji obavljaju djelatnost u advokatskom društvu u svojstvu njegovog osniva─Źa, solidarno odgovaraju za štetu nanesenu u vršenju advokatske djelatnosti djelovanjem ili propuštanjem bilo kojeg advokata u društvu. advokati koji su zaposleni u društvu, a nisu njegovi osniva─Źi, odgovorni su samo za štete koje su nastale kao posljedica njihovog vlastitog djelovanja ili propuštanja.


─îlanak 29.
(1) advokat je du┼żan odbiti prihvatiti zastupanje klijenta iz razloga navedenih u odredbi ─Źlanka 22. st. 2. Zakona o advokaturi, kao i u drugim slu─Źajevima predvi─Ĺenim Kodeksom profesionalne etike.


(2) Postupanje protivno prethodnom stavku ovoga ─Źlanka predstavlja te┼żu povredu advokatske du┼żnosti.


─îlanak 30.
Kada advokatu koji obavlja djelatnost u advokatskom društvu prestane ─Źlanstvo ili radni odnos u tom društvu on mo┼że nastaviti s radom u individualnom advokatskom uredu ili zajedni─Źkom advokatskom uredu, bez ponovnog upisa u Imenik advokata. O sjedištu ureda i obliku obavljanja advokatske djelatnosti, raniji ─Źlan advokatskog društva, du┼żan je pismenim podneskom obavijestiti regionalnu Advokatsku komoru, nadle┼żnu po sjedištu ureda u kojoj advokat namjerava nastaviti Advokatsku djelatnost.

─îlanak 31.
(1) advokat, zajedni─Źki advokatski ured, kao i advokatsko društvo, mogu imati sjedište ureda odnosno društva samo u jednom mjestu.
(2) Nedopušteno je izvan sjedišta advokatskog ureda otvaranje podru┼żnica ili predstavništava, kao i stavljanje obilje┼żja ureda na prostore izvan sjedišta advokatskog ureda. Advokatska društva mogu osnivati podru┼żnice izvan svog sjedišta sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima, pod uvjetom da u podru┼żnici stalno mora obavljati djelatnost najmanje jedan advokat.
(3) Postupanje protivno prethodnom stavku ovoga ─Źlanka predstavlja te┼żu povredu du┼żnosti i prava advokata.


─îlanak 32.
(1) Pismenim ugovorom ─Źlanova advokatskog društva kao i ugovorom o pristupanju advokatskom društvu, moraju se regulirati prava i obveze ─Źlanova društva, prava i obveze ─Źlana društva u slu─Źaju prestanka ─Źlanstva u društvu, kao i prava nasljednika ─Źlana društva u slu─Źaju njegove smrti.
(2) Aktom iz stavka 1. ovog ─Źlanka nedopušteno je bilo kojeg advokata u društvu staviti u polo┼żaj koji bi ugro┼żavao njegovu neovisnost u obavljanju advokatske djelatnosti u smislu odredbe ─Źlanka 6. Zakona o advokaturi FBiH. Ocjenu o tome daje Upravni odbor advokatske komore FBiH, koji po izvršenoj ocjeni svojim rješenjem mo┼że staviti izvan snage odre─Ĺene odredbe ugovora, osniva─Źkog akta ili drugog op─çeg akta advokatskog društva.


─îlanak 33.
(1) U zajedni─Źkim advokatskim uredima, kao i u advokatskim društvima disciplinska i druga odgovornost advokata je individualna.
(2) Materijalna odgovornost za štetu nanesenu klijentu u obavljanju advokatske djelatnosti je individualna za advokate u zajedni─Źkoj Advokatskoj kancelariji. U advokatskim društvima ova odgovornost je solidarna za sve advokate ─Źlanove, dok je odgovornost advokata koji obavljaju djelatnost u advokatskim društvima po osnovi ugovora o radu ili ugovora o djelu individualna.


B. advokatski stru─Źni suradnici

─îlanak 34.
advokatski stru─Źni suradnik, po nalogu i uputama advokata odnosno ovlaštene osobe u advokatskom društvu, vrši prethodnu obradu predmeta koji su povjereni advokatu, odnosno advokatskom društvu, a naro─Źito:
- vrši uvid u spise predmeta u sudovima, drugim dr┼żavnim organima, organizacijama koje vrše javne ovlasti, gospodarskim društvima i drugim pravnim osobama;
- vrši uvid u javne registre i pribavlja izvode iz tih registara;
- priprema nacrte podnesaka u svim postupcima u kojima advokat ima polo┼żaj zastupnika, punomo─çnika odnosno branitelja;
- priprema nacrte ugovora i drugih privatnih isprava o pravnim poslovima;
- obavlja i druge poslove koje odredi advokat ili ovlaštena osoba u advokatskom društvu, a ─Źije obavljanje nije u suprotnosti s polo┼żajem i ovlastima advokatskog stru─Źnog suradnika.


─îlanak 35.
advokatski stru─Źni suradnik ne mo┼że bez prethodnog odobrenja advokata odnosno ovlaštene osobe u advokatskom društvu, samostalno zastupati ili pregovarati s klijentima o uvjetima zastupanja ili obavljanja drugih poslova pravne pomo─çi, ugovarati i primati naknade troškova i nagrade za rad advokata, primati novac, vrijednosne papire i druge pokretne stvari koje se imaju isporu─Źiti tre─çim osobama.


─îlanak 36.
Ugovorom o radu, sukladno Zakonu, Statutu i drugim op─çim aktima advokatske komore Federacije BiH, ugovorom o osnivanju zajedni─Źkog advokatskog ureda odnosno statutom ili drugim op─çim aktom advokatskog društva, bli┼że se ure─Ĺuju poslovi koje obavlja advokatski stru─Źni suradnik, njegova prava, obveze i odgovornosti.


─îlanak 37.
advokatski stru─Źni suradnik koji na radu ili u vezi s radom namjerno ili iz krajnje nepa┼żnje prouzrokuje štetu poslodavcu (advokat, zajedni─Źki advokatski ured, advokatsko društvo) du┼żan je štetu naknaditi.


─îlanak 38.
advokatski stru─Źni suradnik koji na radu ili u vezi s radom namjerno ili iz krajnje nepa┼żnje prouzrokuje štetu tre─çoj osobi licu, a štetu je naknadio poslodavac (advokat, zajedni─Źki advokatski ured, advokatsko društvo), du┼żan je poslodavcu naknaditi iznos naknade ispla─çene tre─çoj osobi.


─îlanak 39.
advokatski stru─Źni suradnici mogu se udru┼żiti u Organizaciju advokatskih stru─Źnih suradnika u okviru advokatske komore Federacije BiH, pod uvjetima propisanim ovim Statutom.
Organizacija advokatskih stru─Źnih suradnika mo┼że sudjelovati u radu organa advokatske komore Federacije BiH kao i regionalnim komorama s pravima i obvezama odre─Ĺenim Zakonom, ovim Statutom i drugim op─çim aktima advokatske komore Federacije BiH odnosno regionalnih advokatskih komora.

─îlanak 40.
Odredbe Zakona o advokaturi i ovoga Statuta o proceduri upisa u Imenik advokata, pravima i du┼żnostima advokata, ─Źuvanju advokatske tajne, disciplinskoj odgovornosti i disciplinskom postupku, o privremenoj zabrani odnosno prestanku prava na obavljanje advokatske djelatnosti, shodno se primjenjuje i na advokatske stru─Źne suradnike.

C. advokatski pripravnici

─îlanak 41.
(1) Svrha pripravni─Źke prakse je stru─Źno osposobljavanje za polaganje pravosudnog i advokatskog ispita prakti─Źnim radom u advokatskim uredima svih oblika, a u cilju stjecanja uvjeta za samostalno obavljanje advokatske djelatnosti.
(2) Obavljanje pripravni─Źke prakse nije dopušteno kod advokata koji nema najmanje pet (5) godina sta┼ża u obavljanju advokatske djelatnosti, kao ni u zajedni─Źkom advokatskom uredu i advokatskom društvu, u kojem najmanje jedan (1) advokat ne obavlja Advokatsku djelatnost najmanje pet (5) godina.

─îlanak 42.
(1) Svojstvo advokatskog pripravnika stje─Źe se upisom u Imenik advokatskih pripravnika advokatske komore FBiH, po istom postupku koji je Zakonom i ovim Statutom predvi─Ĺen za upis u Imenik advokata.
(2) Pored ispunjavanja op─çih uvjeta za upis u Imenik advokatskih pripravnika predvi─Ĺenih odredbom ─Źlanka 51. Zakona o advokaturi, po slu┼żbenoj du┼żnosti nadle┼żni organ advokatske komore FBiH, prije upisa u Imenik, na temelju svojih slu┼żbenih evidencija iz Imenika advokata, provjerava da li advokat kod kojeg pripravnik namjerava obavljati pripravni─Źku praksu, prema podnesenom zahtjevu za upis, ispunjava uvjete iz ─Źlanka 41. stavak 2. ovoga Statuta.

─îlanak 43.
(1) U rješenju o upisu pripravnika u Imenik advokatskih pripravnika, kao uvjet za po─Źetak obavljanja pripravni─Źke prakse odredit ─çe se obveza za podnosioca zahtjeva i njegovog principala da u roku od 8 dana dostave Advokatskoj komori FBiH ugovor o radu izme─Ĺu principala i podnosioca zaklju─Źen sukladno ─Źlanku 52. stavak 1. Zakona o advokaturi.
(2) Ukoliko bezuspješno protekne rok iz prethodnog stavka ovoga ─Źlanka, nadle┼żni organ advokatske komore FBiH stavit ─çe izvan snage rješenje o upisu u Imenik pripravnika.
(3) Verifikacijska Komisija advokatske komore Federacije BiH, du┼żna je u postupku verifikacije verificirati rješenja regionalnih advokatskih komora o upisu u Imenik advokatskih pripravnika i advokatskih stru─Źnih suradnika, ukoliko utvrdi da je zahtjev za podnošenje upisa u Imenik advokatskih pripravnika i advokatskih stru─Źnih suradnika podnesen u roku od petnaest (15) dana od dana zaklju─Źenja Ugovora o radu izme─Ĺu advokatskog pripravnika ili stru─Źnog suradnika i advokata, i u tom slu─Źaju se po─Źetak obavljanja trajanja advokatske pripravni─Źke prakse ra─Źuna od dana sklapanja gore navedenog Ugovora o radu.

─îlanak 44.
Tijekom obavljanja pripravni─Źke prakse, advokatski pripravnik je du┼żan kontinuirano individualnim radom stjecati prakti─Źna znanja iz op─çe pravne i advokatske struke, te je u tom cilju du┼żan da sudjeluje i u drugim oblicima stru─Źnog osposobljavanja organiziranim u regionalnim i Advokatskoj komori FBiH.

─îlanak 45.
(1) Za vrijeme obavljanja pripravni─Źke prakse, advokatski pripravnik je du┼żan postupati po uputama i smjernicama principala i koristiti stru─Źne savjete drugih advokata, u suglasnosti s principalom.
(2) advokatski pripravnik ne mo┼że, bez odobrenja principala, neposredno primiti klijenta za zastupanje, niti od klijenta napla─çivati naknadu za zastupanje i troškova za rad advokata klijenta.
(3) advokatski pripravnik, po odobrenju principala, mo┼że zamijeniti u zastupanju drugog advokata, ali tada ne mo┼że ugovarati, zahtijevati ili primiti naknadu za zastupanje za zamjenu od advokata kojeg zamjenjuje.


─îlanak 46.
Sve odredbe Zakona o advokaturi ovoga Statuta, Kodeksa profesionalne etike i drugih op─çih akata advokatskih komora, u pogledu ─Źuvanja advokatske tajne, zabrane zastupanja, prava odbijanja prijema klijenta na zastupanje, shodno se primjenjuju i na advokatske pripravnike.


─îlanak 47.
(1) advokatski pripravnici s podru─Źja advokatske komore FBiH obvezno se udru┼żuju u Organizaciju advokatskih pripravnika advokatske komore FBiH.
(2) Organizacija advokatskih pripravnika advokatske komore FBiH bira ili imenuje svoje predstavnike u organe regionalnih i advokatske komore FBiH koji u tim organima ravnopravno odlu─Źuju o pitanjima polo┼żaja, pravima i obvezama, stru─Źnom osposobljavanju advokatskih pripravnika i drugim pitanjima od zna─Źaja za advokatske pripravnike.

─îlanak 48.
(1) Svojstvo advokatskog pripravnika prestaje nastupanjem okolnosti predvi─Ĺenih u odredbi ─Źlanka 53. Zakona o advokaturi.
(2) Poslije upisa u Imenik advokatskih pripravnika, pripravnik mo┼że izvršiti promjenu advokatskog ureda kod kojeg ─çe nastaviti pripravni─Źku praksu, uz prethodni raskid ugovora o radu (radnom odnosu) s advokatom kod kojeg obavlja praksu i zaklju─Źenja ugovora o radu s advokatom - principalom, kod kojeg nastavlja pripravni─Źku praksu.
(3) Nastale promjene, u smislu prethodnog stavka, evidentiraju se nakon provjere u Imenik advokatskih pripravnika advokatske komore FBiH.


VII. PRIVREMENA ZABRANA I PRESTANAK OBAVLJANJA
advokatske DJELATNOSTI


─îlanak 49.
(1) Prestanak prava na obavljanje advokatske djelatnosti nastupa nastankom okolnosti predvi─Ĺenih odredbom ─Źlanka 46. Zakona o advokaturi FBiH.
(2) Rješenje o prestanku prava obavljanja advokatske djelatnosti i postavljenju likvidatora njegove advokatske kancelarije donosi nadle┼żni organ regionalne advokatske komore i u roku od 8 dana od dana njegovog donošenja, dostavlja ga na verifikaciju nadle┼żnom organu advokatske komore FBiH.
(3) U rješenju o prestanku prava obavljanja advokatske djelatnosti odre─Ĺuje se likvidator advokatske kancelarije.
Likvidator je du┼żan odmah, a najkasnije u roku od 30 dana, obavijestiti stranke o prestanku prava na obavljanje advokatske djelatnosti njihovog bivšeg zastupnika i staviti im na raspolaganje spise uz napomenu da poslovanje koje je vodio njihov bivši zastupnik mogu nastaviti sami ili se obratiti za pomo─ç drugom advokatu.
Likvidator je ovlašten i du┼żan da do dolaska stranke zastupa njezine interese bez posebne punomo─çi te da savjesno obavlja poslove koji se u zastupanju moraju obaviti, ukoliko se nisu stekli uvjeti da otka┼że zastupanje.
Prava i obveze u smislu prethodnog stavka likvidator ima do isteka krajnjeg roka od 60 dana od dana pravomo─çnosti rješenja kojim je odre─Ĺen za likvidatora.
Kada pravo na obavljanje advokatske djelatnosti prestaje uslijed smrti advokata, bra─Źni drug umrlog advokata, odnosno najbli┼żi srodnici, imaju prvenstveno pravo predlo┼żiti Upravnom odboru regionalne advokatske komore likvidatora ureda. Upravni odbor je du┼żan razmotriti taj prijedlog.

Likvidator radi za svoj ra─Źun. Sve radnje koje obavi u zastupanju preuzete stranke, obra─Źunava neposredno sa strankom u svoju korist, no pri tom je du┼żan snositi razmjeran dio troškova ovog poslovanja.
Nakon dovršene likvidacije, poslove ureda bivšeg advokata likvidator ─çe ─Źist prihod u gotovom novcu i preostale nepla─çene tra┼żbine s ispravama koje se odnose na potra┼żivanja predati bivšem advokatu, odnosno njegovim nasljednicima.
Likvidator ureda ugovara s bivšim advokatom, odnosno s nasljednicima umrlog advokata uvjete za izvršenje likvidacije ureda.
Likvidator je du┼żan podnijeti izvješ─çe regionalnoj komori po završenoj likvidaciji.
(4) Ukoliko nadle┼żni organ advokatske komore FBiH izvrši verifikaciju rješenja regionalne advokatske komore o prestanku prava na obavljanje advokatske djelatnosti, taj organ ─çe donijeti rješenje o brisanju iz Imenika advokata advokatske komore FBiH. Protiv tog rješenja mo┼że se pokrenuti upravni spor kod nadle┼żnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, u roku od 30 dana od dana uru─Źenja rješenja o brisanju, a iz razloga predvi─Ĺenih u Zakonu o upravnim sporovima Federacije BiH.
(5) Rješenje o brisanju iz Imenika advokata, zbog prestanka prava na obavljanje advokatske djelatnosti, ima pravno djelovanje na ─Źitavom teritoriju Federacije BiH.
(6) U postupku verifikacije rješenja regionalne advokatske komore o prestanku prava na obavljanje advokatske djelatnosti, nadle┼żni organ advokatske komore FBiH, nakon ocjene uvjeta i razloga iz rješenja regionalne advokatske komore, mo┼że rješenje regionalne advokatske komore ukinuti i vratiti na ponovni postupak regionalnoj Advokatskoj komori, ili ga preina─Źiti u slu─Źaju kada utvrdi da ne postoje zakonski razlozi za prestanak prava na obavljanje advokatske djelatnosti.

─îlanak 50.
(1) advokatu ─çe se privremeno zabraniti obavljanje advokatske djelatnosti ako su nastupile okolnosti predvi─Ĺene odredbom ─Źlanka 47 stavak 1. Zakona o advokaturi Federacije BIH.
(2) advokatu se mo┼że privremeno zabraniti obavljanje advokatske djelatnosti iz razloga predvi─Ĺenih u odredbi stavka 2. ─Źlanka 47. Zakona o advokaturi FBiH.
(3) Rješenje o privremenoj zabrani obavljanja advokatske djelatnosti, iz stavka 1 i 2 ovoga ─Źlanka, donosi nadle┼żni organ regionalne advokatske komore i najdalje u roku od 8 dana, od dana njegovog donošenja, dostavlja ga Advokatskoj komori FBiH na verifikaciju.
(4) Ukoliko regionalna Advokatska komora i pored postojanja svih uvjeta ne donese rješenje o zabrani obavljanja advokatske djelatnosti, Advokatska komora FBiH je ovlaštena da neposredno donese rješenje o prestanku prava za obavljanje advokatske djelatnosti i brisanju iz Imenika advokata.
(5) Rješenje iz prethodnih stavaka ovoga ─Źlanka je kona─Źno i protiv njega se mo┼że pokrenuti upravni spor kod nadle┼żnog suda Federacije BiH, u roku od 30 dana od prijema pismenog otpravka rješenja.
(6) Rješenje o privremenoj zabrani obavljanja advokatske djelatnosti donosi nadle┼żni organ regionalne advokatske komore. Protiv tog rješenja dopuštena je ┼żalba Advokatskoj komori FBiH u roku od 15 dana od dana uru─Źenja rješenja. Protiv kona─Źne odluke advokatske komore FBiH, mo┼że se pokrenuti upravni spor kod nadle┼żnog suda FBiH, u roku od 30 dana od dana njenog uru─Źenja.

─îlanak 51.
(1) U rješenju o privremenoj zabrani obavljanja advokatske djelatnosti mora se ozna─Źiti, ovisno o razlogu donošenja takvog rješenja, to─Źno ili odredivo vrijeme trajanja zabrane.
(2) U rješenju o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti mora se odrediti privremeni voditelj poslova advokata, na kojeg se odnosi rješenje o zabrani. https://advokat-prnjavorac.com
(3) Kona─Źno rješenje o privremenoj zabrani dostavlja se nadle┼żnom ministarstvu pravde kantona, prema sjedištu regionalne advokatske komore i Ministarstvu pravde Federacije BiH.

─îlanak 52.
Sve odredbe ovoga Statuta o prestanku prava na obavljanje advokatske djelatnosti, privremenoj zabrani obavljanja advokatske djelatnosti, kao i proceduralne odredbe o donošenju tih mjera, analogno se primjenjuju i na advokatske stru─Źne suradnike i advokatske pripravnike.
VIII. ORGANI advokatske KOMORE FBIH

─îlanak 53.
Organi advokatske komore FBiH su:

1. Skupština
2. Upravni odbor
3. Predsjednik i potpredsjednik
4. Nadzorni odbor
5. Disciplinski sud i disciplinski tu┼żitelj
6. Komisija za advokatske ispite
7. Drugi organi, utvr─Ĺeni ovim Statutom.

Prilikom izbora organa advokatske komore Federacije BiH poštivat ─çe se na─Źelo proporcionalne zastupljenosti i spolne ravnopravnosti ─Źlanova, te kriteriji za izbor propisani Poslovnikom o radu Skupštine Komore.
Predsjednik advokatske komore Federacije BiH i predsjednik Upravnog odbora advokatske komore Federacije BiH ne mogu biti iz reda istog naroda.

1. Skupština advokatske komore FBiH


─îlanak 54.
(1) Skupštinu advokatske komore FBiH sa─Źinjavaju delegati regionalnih advokatskih komora, delegat advokatskih stru─Źnih suradnika, ako su se udru┼żili u svoju Organizaciju i delegat organizacije advokatskih pripravnika.
(2) Regionalne advokatske komore biraju delegate za Skupštinu advokatske komore FBiH po na─Źelu jedan (1) delegat na svakih 10 ─Źlanova regionalne advokatske komore.
(3) Mandat delegata u Skupštini advokatske komore FBiH traje ─Źetiri (4) godine.

─îlanak 55.
(1) Skupština advokatske komore FBiH usvaja:
- Statut advokatske komore FBiH
- Kodeks advokatske etike
- Disciplinski pravilnik
- Poslovnik o radu Skupštine
- Prijedlog Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata.
(2) Skupština advokatske komore Federacije BiH daje autenti─Źna tuma─Źenja op─çih akata koje donosi.
(3) Daje smjernice za rad svim drugim organima advokatske komore FBiH nakon pretresanja izvješ─ça o radu tih organa, po svim pitanjima od zna─Źaja za rad organa, radi uspješnog obavljanja advokatske djelatnosti i op─çeg društvenog polo┼żaja advokature, kao i njezinog ekonomskog polo┼żaja u društveno-ekonomskom sustavu.
(4) Obavlja i druge poslove i donosi odluke koje po Zakonu o advokaturi i ovom Statutu, nisu u nadle┼żnosti drugih organa advokatske komore FBiH.
(5) Bira:
- Predsjednika i potpredsjednika iz razli─Źitih regionalnih advokatskih komora:
- Pet (5) ─Źlanova Upravnog odbora, proporcionalno po broju upisanih advokata u regionalne advokatske komore
- Predsjednika i zamjenika predsjednika disciplinskog suda
- i ─Źetiri (4) suca i 4 zamjenika suca disciplinskog suda
- Disciplinskog tu┼żitelja i zamjenika disciplinskog tu┼żitelja.

Kriterije za izbor u organe Komore utvr─Ĺuje Skupština u Poslovniku o radu Skupštine Komore.


─îlanak 56.
(1) Mandat svih izabranih organa advokatske komore FBiH traje ─Źetiri (4) godine.
(2) Mandat na izabranim funkcijama, u organima advokatske komore FBiH, mo┼że se uzastopno obnoviti, izuzev mandata predsjednika advokatske komore FBiH, koji se ne mo┼że uzastopno (kontinuirano) u drugom mandatu obnoviti.

─îlanak 57.
(1) Skupština advokatske komore FBIH mo┼że biti izborna, redovita i izvanredna.
(2) Izborna Skupština se odr┼żava svake ─Źetiri (4) godine.
(3) Redovita Skupština se odr┼żava jedanput godišnje.
(4) Izvanredna Skupština se odr┼żava po potrebi zbog odlu─Źivanja o zna─Źajnim pitanjima advokatske djelatnosti.
Redovitu i izbornu skupštinu saziva predsjednik advokatske komore FBiH kada se za to steknu uvjeti predvi─Ĺeni Statutom. Predsjednik advokatske komore FBiH je du┼żan sazvati izvanrednu skupštinu na zahtjev Upravnog odbora advokatske komore FBiH ili 1/3 delegata Skupštine advokatske komore FBiH.

─îlanak 58.
(1) Na izbornoj Skupštini biraju se organi Komore, navedeni u ─Źlanku 55. stavak 5. ovoga Statuta.
(2) Kada se rok saziva izborne Skupštine, u smislu odredaba ovoga Statuta i Zakona o advokaturi, pribli┼żno vremenski podudara s vremenom odr┼żavanja redovite Skupštine advokatske komore FBiH, izborna Skupština mo┼że imati i karakter redovite Skupštine.

─îlanak 59.
(1) Redovita Skupština advokatske komore FBiH razmatra i usvaja izvješ─ça o radu u proteklom razdoblju:
- Upravnog odbora advokatske komore FBiH,
- Disciplinskog tu┼żitelja advokatske komore FBiH,
- Disciplinskog suda advokatske komore FBiH,
- Nadzornog odbora advokatske komore FBiH,
- Raspravlja, donosi odluke i daje smjernice drugim organima komore o svim zna─Źajnim pitanjima za uspješno funkcioniranje advokature, posebno njezinom ekonomskom polo┼żaju u poreznom sustavu, kao i o drugim zna─Źajnim pitanjima za Advokatsku djelatnost,
- razmatra i usvaja završni ra─Źun Komore za prethodnu godinu i plan prihoda i rashoda za narednu godinu.
(2) U slu─Źaju da o nekom izbornom organu advokatske komore FBiH, iz bilo kojih razloga prestane izabranom advokatu funkcija u tom organu prije isteka mandata, redovita Skupština mo┼że djelomi─Źno imati i izborni karakter zbog izbora novog ili popune upra┼żnjenog mjesta u organu Komore.


─îlanak 60.
(1) Izvanredna Skupština advokatske komore FBiH se odr┼żava kada se uka┼że potreba radi pretresanja i donošenja odluka o iznimno va┼żnim pitanjima advokature, njezinog društvenog statusa, ekonomskog polo┼żaja advokatske djelatnosti ili iskrslih zapreka za normalno funkcioniranje advokatske djelatnosti.
(2) Izvanrednu Skupštinu, iz razloga navedenih u prethodnom stavku, saziva predsjednik advokatske komore FBIH, a du┼żan je sazvati na prijedlog 1/3 ukupnog broja delegata Skupštine.

─îlanak 61.
(1) Za rad Skupštine i donošenje njezinih odluka potrebna je natpolovi─Źna ve─çina ukupnog broja delegata.
(2) Ukoliko ne postoji kvorum iz prethodnog stavka, po─Źetak rada Skupštine odla┼że se za jedan sat i tada Skupština mo┼że po─Źeti s radom s kvorumom od najmanje 1/3 ukupnog broja delegata.
(3) Odluke Skupštine smatraju se usvojenim kada je za njih glasovalo više od polovice prisutnih delegata, a za usvajanje i donošenje Statuta advokatske komore FBiH i Kodeksa advokatske etike, potrebno je da za njihovo usvajanje glasa više od polovice delegata svake regionalne advokatske komore, osim kod postupka izbora organa Komore koji su posebno ure─Ĺeni Poslovnikom o radu Skupštine.
2. Upravni odbor advokatske komore FBiH

─îlanak 62.
(1) Upravni odbor advokatske komore FBiH broji 11 ─Źlanova, od kojeg broja svaka regionalna Advokatska komora imenuje (bira) po jednog ─Źlanka.
(2) Skupština advokatske komore FBiH bira pet (5) ─Źlanova Upravnog odbora na izbornoj Skupštini.
(3) Predsjednik advokatske komore FBiH je po funkciji ─Źlanak Upravnog odbora.
(4) Povremeni ─Źlan Upravnog odbora je advokatski pripravnik kojeg imenuje Organizacija advokatskih pripravnika s punopravnim pravom glasa kada Upravni odbor raspravlja i donosi odluke o bilo kojem pitanju od zna─Źaja za polo┼żaj, prava i obveze advokatskih pripravnika.
(5) Povremeni ─Źlanak Upravnog odbora advokatske komore Federacije BiH je 1 advokatski stru─Źni suradnik, kojeg imenuje organizacija advokatskih stru─Źnih suradnika s punopravnim pravom glasa, kada Upravni odbor advokatske komore Federacije raspravlja i donosi odluke o bilo kojem pitanju od zna─Źaja za polo┼żaj, prava i obveze advokatskih stru─Źnih suradnika.
(6) Mandat ─Źlanova Upravnog odbora traje ─Źetiri (4) godine, uz mogu─çnost uzastopnog mandata i naredne ─Źetiri (4) godine.
(7) Upravni odbor sve odluke donosi ve─çinom glasova prisutnih, a kvorum za rad Upravnog odbora je ve─çina ─Źlanova Upravnog odbora.


─îlanak 63.
(1) Upravni odbor advokatske komore FBiH obavlja sve poslove koji su u njegovoj nadle┼żnosti po Zakonu o advokaturi, Statutu advokatske komore FBiH i drugim op─çim aktima, a koji nisu u nadle┼żnosti Skupštine, predsjednika i drugih organa advokatske komore FBiH, a naro─Źito:

- iz reda svojih ─Źlanova bira predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora na mandatno razdoblju koliko traje i mandat Upravnog odbora,
- donosi op─çe akte advokatske komore FBiH, koja nisu u nadle┼żnosti Skupštine,
- utvr─Ĺuje prijedloge Statuta, Kodeksa advokatske etike, Disciplinskog pravilnika i prijedloge za izmjene i dopune tih op─çih akata,
- na zahtjev advokata, bilo kojeg organa regionalnih ili advokatske komore FBiH, dr┼żavnih organa, organa pravosu─Ĺa i drugih subjekata, daje autenti─Źno tuma─Źenje op─çih akata koje donosi i daje mišljenje o primjeni svih op─çih akata advokatske komore FBiH,
- ocjenjuje suglasnost op─çih akata, a posebno Statuta regionalnih advokatskih komora sa Statutom advokatske komore FBiH, te u cilju usuglašavanja ovih akata poduzima potrebne mjere,
- donosi rješenja o upisu i brisanju u i iz Imenika advokata, advokatskih stru─Źnih suradnika i advokatskih pripravnika advokatske komore FBiH u skladu s pravilima i ovlastima iz Zakona o advokaturi i ovoga Statuta,
- donosi rješenja o prestanku prava obavljanja advokatske djelatnosti, prakse advokatskih stru─Źnih suradnika i pripravni─Źke prakse, kao i rješenja o privremenoj zabrani obavljanja advokatske djelatnosti, prakse advokatskih stru─Źnih suradnika i pripravni─Źke prakse po postupku i ovlastima iz ovoga Statuta,
- vrši ocjenu Ugovora o osnivanju advokatskog društva i njegove usuglašenosti sa Zakonom o advokaturi i op─çim aktima regionalnih advokatskih komora, te nakon ocjene daje ili odbija suglasnost za upis društva u registar nadle┼żnog suda,
- utvr─Ĺuje predra─Źun prihoda i rashoda advokatske komore FBiH za svaku kalendarsku godinu,
- donosi odluku o visini dijela ─Źlanskog doprinosa iz ─Źlanskog doprinosa advokata, stru─Źnih suradnika i pripravnika u regionalnim advokatskim komorama, koji pripada Advokatskoj komori FBiH,
- donosi odluku o visini naknade za upis u Imenik advokata i stru─Źnih suradnika (upisnina),
- donosi Pravilnik o polaganju advokatskog ispita i na─Źin financiranja rada Komisije za polaganje advokatskih ispita,
- inicira prijedloge i poduzima mjere za suradnju i odnose advokatske komore FBiH s advokatskim asocijacijama Republike Srpske, drugih dr┼żava i me─Ĺunarodnim advokatskim asocijacijama,
- poduzima sve potrebne mjere na suzbijanju nadripisarstva, uklju─Źuju─çi i pokretanje odgovaraju─çih postupaka kod nadle┼żnih organa, u slu─Źaju pokušaja legaliziranja nadripisarstva, odlukama tih organa,
- na zahtjev Federalnog ministarstva pravde dostavlja izvješ─ça o stanju advokature, s aspekta provo─Ĺenja Zakona o advokaturi (─Źlanak 17. Zakona o advokaturi Federacije BiH),
- podnosi izvješ─ça Upravnog odbora i ostalih organa advokatske komore FBiH na redovitim godišnjim skupštinama.
- rješava povodom ┼żalbi izjavljenih protiv rješenja regionalnih advokatskih komora,
- donosi i ostale odluke iz djelokruga rada advokatske komore Federacije BiH koje nisu izravno stavljene u nadle┼żnost drugih organa Komore.

─îlanak 64.
U slu─Źaju nastupanja izvanrednih doga─Ĺaja i izvanrednih okolnosti proglašenih od strane nadle┼żnih dr┼żavnih organa ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbje─çi ili otkloniti, a koje mogu prouzrokovati ve─çu štetu ili izazvati te┼że poreme─çaje u Advokatskoj djelatnosti uop─çe ili funkcioniranju advokatske komore Federacije BiH, regionalnim komora i njihovih organa, Upravni odbor advokatske komore Federacije BiH mo┼że donositi, kao privremene, sve op─çe i pojedina─Źne akte iz nadle┼żnosti Skupštine, ako priroda izvanrednih doga─Ĺaja i okolnosti, stupanj opasnosti od nastupanja štete ili poreme─çaja i razlozi hitnosti, ne omogu─çuju blagovremeno sazivanje izvanredne Skupštine advokatske komore Federacije BiH.
Upravni odbor je du┼żan podnijeti na potvrdu Skupštini advokatske komore Federacije BiH svaki privremeni op─çi i pojedina─Źni akt u roku od šest mjeseci od dana donošenja.
Skupština advokatske komore mo┼że potvrditi, poništiti ili preina─Źiti privremeni akt Upravnog odbora.
Odluka Skupštine advokatske komore Federacije BiH o poništenju ili preina─Źenju privremenih akata Upravnog odbora ima pravno djelovanje od dana donošenja (ex nunc).

─îlanak 65.
Upravni odbor mo┼że dogovarati s gospodarskim društvima za osiguranje (u daljnjem tekstu: osiguravatelji) uvjete osiguranja advokata i advokatskih društava od odgovornosti za štetu koja mo┼że nastati u obavljanju njihove djelatnosti.


─îlanak 66.
Ako se s osiguravateljima od rizika iz prethodnog ─Źlanka postigne suglasnost da sporove koji se odnose na njihove regresne zahtjeve protiv advokata odnosno advokatskih društava rješava arbitra┼ża, ugovore o arbitra┼żi s osiguravateljima zaklju─Źuje Upravni odbor advokatske komore Federacije BiH.


─îlanak 67.
(1) Sve odluke Upravnog odbora potpisuje predsjednik Upravnog odbora.
(2) Sjednice Upravnog odbora advokatske komore FBiH odr┼żavaju se najmanje svaka dva (2) mjeseca.
(3) Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora s utvr─Ĺenim dnevnim redom, a du┼żan je sazvati sjednicu Upravnog odbora i na pismeni zahtjev predsjednika advokatske komore FBiH.
(4) O sazivu sjednice i dnevnom redu iste blagovremeno se, na podoban na─Źin, obavještavaju svi ─Źlanovi Upravnog odbora, a po potrebi o proširenoj sjednici Upravnog odbora i drugi organi advokatske komore FBiH.
(5) U slu─Źaju odsutnosti ili sprije─Źenosti, predsjednika Upravnog odbora zamjenjuje potpredsjednik sa svim pravima i obvezama koje u skladu sa zakonom, ovim Statutom ili drugim op─çim aktom advokatske komore ima predsjednik Upravnog odbora.
Iznimno, u slu─Źaju opravdane kratkoro─Źne odsutnosti ili sprije─Źenosti i predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora advokatske komore Federacije BiH, Upravni odbor advokatske komore Federacije BiH mo┼że odlu─Źiti da sjednicama predsjedava i njegov ─Źlan za kojeg se izjasni ve─çina prisutnih ─Źlanova.

─îlanak 68.
(1) Upravni odbor advokatske komore FBiH mo┼że za specifi─Źne poslove iz nadle┼żnosti Upravnog odbora formirati sljede─ça povjerenstva: Povjerenstvo za verifikaciju upisa, Povjerenstvo za pra─çenje propisa, Povjerenstvo za polo┼żaj advokature, Povjerenstvo za stru─Źno usavršavanje advokata, stru─Źnih suradnika i advokatskih pripravnika, Komisija za ekonomski polo┼żaj advokature, kao i druge komisije za koje ocjeni da bi mogle doprinijeti razvoju advokature.
(2) Predsjednici formiranih komisija su uvijek iz sastava ─Źlanova Upravnog odbora advokatske komore FBiH, a ─Źlanovi tih komisija iz redova advokata, u─Źlanjenih u Advokatsku komoru FBiH.
(3) Komisije za svoj rad odgovaraju i podnose izvješ─çe Upravnom odboru advokatske komore FBiH.
(4) Upravni odbor advokatske komore FBiH, na prvoj konstitutivnoj sjednici, pored izbora predsjednika Upravnog odbora, mo┼że iz sastava ─Źlanova Upravnog odbora, izabrati Generalnog tajnika Upravnog odbora, s ovlastima i du┼żnostima koje ─çe Upravni odbor utvrditi u svojoj odluci o izboru.
3. Predsjednik i potpredsjednik advokatske komore FBiH


─îlanak 69.
(1) Predsjednik advokatske komore FBiH obavlja sljede─çe poslove:
- predstavlja Komoru pred svim organima, organizacijama i institucijama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu,
- potpisuje ugovore, koje zaklju─Źuje Advokatska komora FBiH,
- potpisuje odluke Skupštine advokatske komore FBiH,
- izvršava zadatke koje mu svojom odlukom povjerava Skupština,
- sudjeluje u radu Upravnog odbora advokatske komore FBiH, s ravnopravnim pravom glasa.
- Predsjednik AKFBiH mo┼że staviti veto na odluku Upravnog odbora ukoliko smatra da je takva odluka u suprotnosti sa Zakonom, Statutom i drugim aktima AKFBiH.
(2) Za svoj rad predsjednik odgovara Skupštini advokatske komore FBiH.
(3) Mandat predsjednika advokatske komore FBiH traje ─Źetiri (4) godine, i ne mo┼że se uzastopno ponoviti.

 

─îlanak 70.

(1) Potpredsjednik advokatske komore FBiH zamjenjuje predsjednika, u svim slu─Źajevima njegove sprije─Źenosti da obavlja funkcije iz ─Źlanka 69. ovoga Statuta.
(2) Mandat potpredsjednika advokatske komore FBiH traje ─Źetiri (4) godine i istek tog mandata nije smetnja za izbor na mjesto predsjednika advokatske komore FBiH u narednom uzastopnom mandatu.
4. Nadzorni odbor
─îlanak 71.

(1) Nadzorni odbor advokatske komore FBiH je samostalni organ koji za svoj rad odgovara Skupštini advokatske komore FBiH.
(2) Nadzorni odbor od tri (3) ─Źlana bira Skupština advokatske komore FBiH.
(3) Mandat ─Źlanova Nadzornog odbora traje ─Źetiri (4) godine, s mogu─çnoš─çu uzastopnog izbora i u narednom mandatu.

(4) Na prvoj sjednici, poslije izbora Nadzornog odbora, ─Źlanovi Nadzornog odbora biraju predsjednika Nadzornog odbora, iz reda izabranih ─Źlanova Nadzornog odbora.


─îlanak 72.

(1) Nadzorni odbor obavlja funkciju nadzora u financijskom poslovanju i realizaciji predra─Źuna prihoda i rashoda advokatske komore FBiH.
(2) Nadzorni odbor vrši i funkciju nadzora rada svih organa advokatske komore FBiH, u pogledu primjene Zakona o advokaturi, Statuta i drugih op─çih akata advokatske komore FBiH.
(3) U vršenju funkcija iz stavka 1 i 2, Nadzorni odbor o svojim zapa┼żanjima podnosi izvješ─çe na svakoj Skupštini advokatske komore FBIH i u izvješ─çu daje smjernice i sugestije u cilju otklanjanja utvr─Ĺenih nepravilnosti.
(4) U vršenju ovlasti iz stavka 1 i 2, Nadzorni odbor nije ovlašten da mijenja pojedina─Źne odluke koje su donijeli, u vršenju ovlasti iz svoje nadle┼żnosti, organi advokatske komore FBIH.
5. Disciplinski sud i disciplinski tu┼żitelj advokatske komore FBIH
Disciplinski sud

─îlanak 73.

(1) Disciplinski sud advokatske komore FBiH je samostalni organ nadle┼żan za utvr─Ĺivanje lakših i te┼żih povreda du┼żnosti advokata, advokatskih stru─Źnih suradnika i advokatskih pripravnika i izricanje disciplinskih mjera.
(2) Disciplinski sud se sastoji od pet (5) sudaca i 5 zamjenika koje bira Skupština advokatske komore FBIH.
(3) Mandat sudaca i zamjenika sudaca Disciplinskog suda traje ─Źetiri (4) godine i mo┼że se obnoviti i u narednom uzastopnom mandatu.
(4) Disciplinski sud na op─çoj sjednici, koju ─Źine svi suci i zamjenici sudaca, donosi Poslovnik o svom radu, kao i njegove izmjene i dopune.
Disciplinski tu┼żitelj


─îlanak 74.
(1) Disciplinski tu┼żitelj je samostalni organ disciplinskog gonjenja, nadle┼żan za pokretanje postupka za utvr─Ĺivanje disciplinske odgovornosti advokata, advokatskih stru─Źnih suradnika i advokatskih pripravnika.
(2) Disciplinskog tu┼żitelja advokatske komore FBIH bira Skupština AKFBIH, na mandatno razdoblje od ─Źetiri (4) godine, uz mogu─çnost reizbora na vrijeme drugog uzastopnog mandata.
(3) Skupština bira i zamjenika disciplinskog tu┼żitelja, koji u pogledu du┼żnosti i ovlasti, u disciplinskom postupku, ima iste ovlasti kao i disciplinski tu┼żitelj.

─îlanak 75.
Potpune ovlasti, du┼żnosti i prava disciplinskog tu┼żitelja i njegovog zamjenika Disciplinskog suda bli┼że se reguliraju op─çim aktom o disciplinskoj odgovornosti i postupku radi utvr─Ĺivanja te odgovornosti. Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti se utvr─Ĺuju jedinstvena pravila vo─Ĺenja disciplinskog postupka i izricanja disciplinskih mjera, koja su obvezna za sve disciplinske organe advokatske komore FBiH i regionalnih advokatskih komora.

─îlanak 76.
Disciplinski sud i disciplinski tu┼żitelj podnose izvješ─çe o radu na redovitoj Skupštini advokatske komore F BiH.
6. Komisija za polaganje advokatskih ispita

─îlanak 77.
(1) Komisiju za polaganje advokatskih ispita, iz ─Źlanka 18 to─Źka 7. Zakona o advokaturi, koja se sastoji od tri (3) ─Źlana i dva (2) zamjenika, imenuje Upravni odbor advokatske komore FBiH.
(2) Mandat ─Źlanova Komisije za polaganje advokatskih ispita i njihovih zamjenika traje ─Źetiri (4) godine.
(3) Imenovanje ─Źlanova ispitne komisije vrši se iz redova afirmiranih advokata, ─Źlanova advokatske komore FBiH koji imaju najmanje 10 godina prakse u obavljanju advokatske djelatnosti.
(4) Imenovani ─Źlanovi ispitne komisije biraju izme─Ĺu sebe predsjednika Komisije na isti mandatni period za koji je imenovana Komisija.
(5) Komisija za polaganje advokatskih ispita, samostalno donosi pravilnik o sadr┼żaju materije koja je predmetom polaganja advokatskog ispita pred ispitnom komisijom i pravila rada Komisije, u kojim se utvr─Ĺuju i rokovi ponavljanja ispita, u slu─Źaju prvog bezuspješnog polaganja.

(6) O polo┼żenom advokatskom ispitu, Komisija izdaje uvjerenje u obliku koji ─çe Komisija utvrditi u svom pravilniku. Uvjerenje potpisuje predsjednik ispitne komisije i isto ima zna─Źaj javne isprave.


IX. OBILJE┼ŻJA DISCIPLINSKIH PREKRŠAJA
I VRSTE DISCIPLINSKIH MJERA


─îlanak 78.
(1) Kao te┼że povrede obavljanja advokatske djelatnosti i narušavanja ugleda advokature, smatraju se:
- o─Źigledno nesavjesno i neodgovorno obavljanje djelatnosti od strane advokata, advokatskih stru─Źnih suradnika ili advokatskog pripravnika,
- bavljenje poslovima koji su nedostojni i nespojivi s advokatskom djelatnoš─çu i ugledom advokature - povreda du┼żnosti ─Źuvanja advokatske tajne,
- zahtijevanje naknade za obavljanje poslova u zastupanju, preko iznosa utvr─Ĺenih Tarifom o naknadama i nagradama za rad advokata,
- neovlašteno raspolaganje nov─Źanim sredstvima klijenta, neosnovano zadr┼żavanje nov─Źanih sredstava i drugih materijalnih vrijednosti, napla─çenih ili dobivenih u ime i za ra─Źun klijenta,
- odbijanje predaje spisa i dokumenata, poslije prestanka zastupanja, klijentu ili uvjetovanje predaje spisa i dokumenata pla─çanjem dospjelih naknada i nagrada za zastupanje,
- o─Źigledno nesavjesno i neodgovorno obavljanje izbornih funkcija i funkcija na koje je imenovan u organima advokatske komore,
- kršenje Kodeksa advokatske etike, kada je to kršenje Kodeksom odre─Ĺeno kao te┼ża povreda du┼żnosti advokata, advokatskih stru─Źnih suradnika ili advokatskih pripravnika,
- nepla─çanje ─Źlanarine i drugih materijalnih obveza komori u razdoblju du┼żem od tri mjeseca,
- prihva─çanje zastupanja klijenta, u slu─Źajevima kada je postojala obveza odbijanja zastupanja (─Źlanak 22. Zakona o advokaturi),
- svako kršenje Kodeksa advokatske etike, koje je moglo ili je uzrokovalo nastupanje te┼żih posljedica za klijenta, ili ugled advokature,
- grubo kršenje zakonskih prava advokatskog stru─Źnog suradnika i advokatskog pripravnika koje ovaj ima po osnovi rada,
- nezaklju─Źivanje ugovora o osiguranju od odgovornosti kao i neprijavljivanje,
- nastale promjene kao i nedostavljanje ugovora regionalnoj Advokatskoj komori kojoj advokat pripada,
- nezaklju─Źivanje ugovora o osiguranju.
Upravni odbor regionalne advokatske komore du┼żan je svakom advokatu koji nije zaklju─Źio ugovor o osiguranju dostaviti pismeno upozorenje da je obvezan zaklju─Źiti ugovor.
U pismenom pozivu, advokatu ─çe se dati rok od šezdeset (60) dana od dana prijema pismenog poziva da zaklju─Źi ugovor o osiguranju i dostavi ugovor Komori.
U slu─Źaju da advokat ne zaklju─Źi ugovor o osiguranju u ostavljenom roku, Upravni odbor regionalne advokatske komore ─çe dostaviti prijavu disciplinskom tu┼żitelju radi pokretanja disciplinskog postupka.
(2) Upravni odbor regionalne advokatske komore, du┼żan je svakom advokatu koji nije izmirio ─Źlanarinu i druge materijalne obveze komori za sebe, za advokatske stru─Źne suradnike i advokatske pripravnike, u razdoblju du┼żem od tri (3) mjeseca, dostaviti pismeni poziv za izmirenje financijskih obveza.
U pismenom pozivu, advokatu ─çe se dati rok od petnaest (15) dana od dana prijema pismenog poziva, da izvrši uplatu svojih dugovanja prema Komori. U slu─Źaju da advokat ne izmiri uplatu u ostavljenom roku ili ne uputi pismeno izjašnjenje vezano za pismeni poziv, Upravni odbor regionalne advokatske komore ─çe donijeti rješenje o brisanju iz Imenika advokata.
Nakon verifikacije rješenja od verifikacijske komisije advokatske komore Federacije BiH, advokat ─çe se brisati iz Imenika advokata.
Ukoliko advokat da pismeno izjašnjenje na pismeni poziv za izmirenje svojih dugovanja prema Komori, i navede razloge zbog kojih nije u mogu─çnosti da izmiri dug u ostavljenom roku, Upravni odbor regionalne advokatske komore ima pravo procijeniti da li su razlozi opravdani ili ne. Ukoliko na─Ĺe da su razlozi opravdani, donijet ─çe odluku o davanju novog roka za izmirenje dugovanja. Ako advokat i nakon ovog produ┼żenog roka ne izvrši svoju obvezu, brisat ─çe se iz Imenika advokata.
Na rješenje o brisanju iz Imenika advokata, advokat ima pravo ┼żalbe Upravnom odboru advokatske komore Federacije BiH u roku od petnaest (15) dana od dana prijema rješenja.
(3) Lakše povrede advokatske du┼żnosti predstavljaju sve povrede i kršenje Kodeksa profesionalne etike advokata, advokatskih stru─Źnih suradnika i advokatskih pripravnika, koje u prethodnom stavku ovoga ─Źlanka nisu ozna─Źene kao te┼że povrede du┼żnosti advokata.

─îlanak 79.
Postupanje advokatskog stru─Źnog suradnika protivno odredbama ─Źlanka 34, odnosno samovlasno vršenje poslova iz ─Źlanka 35., smatrat ─çe se te┼żom povredom du┼żnosti.

─îlanak 80.
(1) Kao te┼że povrede du┼żnosti advokatskih pripravnika, smatraju se:
- samostalno primanje na zastupanje, bez suglasnosti principala,
- samostalna naplata nagrade za zastupanje, bez suglasnosti principala,
- otpo─Źinjanje s pripravni─Źkom praksom, bez zaklju─Źenog Ugovora o radu s principalom,
- nesavjesno i neodgovorno obavljanje funkcija na koje je izabran u Organizaciji advokatskih pripravnika.

─îlanak 81.
(1) U postupku utvr─Ĺivanja odgovornosti za povredu du┼żnosti advokata, advokatskih stru─Źnih suradnika i advokatskih pripravnika mogu se izre─çi sljede─çe disciplinske mjere:
1. za lakše povrede du┼żnosti advokata, advokatskih stru─Źnih suradnika i advokatskih pripravnika:
• opomena,
• javna opomena,
• nov─Źane kazne do gornjeg iznosa od 2.000,00 KM za advokate, advokatskog stru─Źnog suradnika i 1.000,00 KM za advokatskog pripravnika,
2. za te┼że povrede du┼żnosti advokata, advokatskih stru─Źnih suradnika i advokatskih pripravnika:
• nov─Źana kazna do iznosa od 10.000,00 KM, za advokata, advokatskog stru─Źnog suradnika i nov─Źana kazna do 5.000,00 KM za advokatskog pripravnika,
• zabrana obavljanja djelatnosti advokatskom stru─Źnom suradniku, advokatskom pripravniku, u trajanju od šest (6) mjeseci do pet (5) godina,
• zabrana obavljanja advokatske djelatnosti u trajanju od šest (6) mjeseci do pet (5) godina.
(2) Pravomo─çna disciplinska odluka, kojom je izre─Źena mjera zabrane bavljenja advokatskom djelatnoš─çu ili zabrana obavljanja djelatnosti advokatskog stru─Źnog suradnika i pripravni─Źke prakse, ima za posljedicu brisanje iz Imenika advokata, Imenika advokatskih stru─Źnih suradnika, odnosno Imenika advokatskih pripravnika, sa zabranom ponovnog upisa, za vrijeme trajanja izre─Źene mjere.


X. FINANCIRANJE advokatske KOMORE FBIH

─îlanak 82.

(1) Advokatska komora FBiH financira se iz sljede─çih izvora:
• dijela ─Źlanskog doprinosa (─Źlanarine) koji je utvr─Ĺen Odlukom Upravnog odbora advokatske komore FBiH, iz ─Źlanarine koju advokati pla─çaju regionalnim advokatskim komorama, a ove dozna─Źavaju Advokatskoj komori FBiH,
• upisnine za upis u Imenik advokata, ─Źiju visinu Odlukom utvr─Ĺuje Upravni odbor advokatske komore FBiH, a upla─çuje se prije upisa u Imenik advokata, izravno na ra─Źun advokatske komore FBiH,
• samodoprinosa advokata, u slu─Źaju izvanrednih i opravdanih potreba, ─Źiji iznos utvr─Ĺuje odlukom Upravni odbor advokatske komore FBiH, a tu odluku verificiraju upravni odbori regionalnih advokatskih komora,
• drugih izvora, kao što su donacije i sl.
(2) Donacije, u─Źinjene Advokatskoj komori FBiH ili sredstva koja bi osiguravali dr┼żavni organi i institucije, ne mogu se koristiti za financiranje advokatskih komora, ukoliko bi korištenje tih sredstava na bilo koji na─Źin moglo ugroziti na─Źelo neovisnosti advokature.

─îlanak 83.
Nu┼żni troškovi financiranja rada Organizacije advokatskih pripravnika, Organizacije stru─Źnih suradnika advokatske komore FBiH utvr─Ĺuju se u godišnjem Predra─Źunu (Prora─Źunu) advokatske komore FBiH i osiguravaju iz izvora navedenih u ─Źlanku 65. ovoga Statuta.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


─îlanak 84.
Regionalne advokatske komore ─çe svoje Statute uskladiti s odredbama ovoga Statuta u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja u Slu┼żbenim novinama FBiH.

─îlanak 85.
Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom usvajanja na Redovitoj Skupštini AKFBIH odr┼żanoj 9. travnja 2011., a ovlaš─çuje se Upravni odbor da sa─Źini pre─Źiš─çeni tekst Statuta koji ─çe se objaviti u Slu┼żbenim novinama FBiH.

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 856 recenzija