Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

AP

Porodi─Źni zakon Republike Srpske


«Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 54/2002, 41/2008 i 63/2014)

Integralni tekst

 

PRVI DIO

OSNOVNE ODREDBE

─îlan 1

Ovim zakonom ure─Ĺuju se porodi─Źno pravni odnosi izme─Ĺu bra─Źnih supru┼żnika, roditelja i djece, usvojioca i usvojenika, staraoca i šti─çenika i odnosi izme─Ĺu srodnika u bra─Źnoj, vanbra─Źnoj ili usvojeni─Źkoj porodici, te postupci nadle┼żnih organa u vezi s porodi─Źnim odnosima i starateljstvom.

─îlan 2

(1) Porodica, u smislu ovog zakona, je ┼żivotna zajednica roditelja i djece i drugih srodnika.

(2) Porodi─Źno pravni odnosi koje ovaj zakon ure─Ĺuje su: zaklju─Źenje braka, li─Źna prava i du┼żnosti bra─Źnih supru┼żnika, prestanak braka, odnosi roditelja i djece i drugih srodnika, usvojenje, starateljstvo, izdr┼żavanje, imovinski odnosi izme─Ĺu bra─Źnih, vanbra─Źnih supru┼żnika, i drugih srodnika i odre─Ĺeni oblici pravne zaštite porodice.

─îlan 3

Republika Srpska obezbje─Ĺuje posebnu zaštitu porodici, majci i djetetu u skladu sa me─Ĺunarodno priznatim ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

─îlan 4

(1) Brak je zakonom ure─Ĺena zajednica ┼żivota ┼żene i muškarca.

(2) Brak se zasniva na slobodnoj odluci muškarca i ┼żene da zaklju─Źe brak, na ravnopravnosti bra─Źnih supru┼żnika, me─Ĺusobnom poštovanju i uzajamnom pomaganju.

─îlan 5

(1) Svako slobodno odlu─Źuje o zaklju─Źenju braka, zasnivanju porodice i ra─Ĺanju djece.

(2) U interesu slobodnog planiranja porodice, zaštite ra─Ĺanja, razvoja i podizanja djece Republika stvara potrebne uslove, organe i kadrove za pru┼żanje savjeta roditeljima o svim zna─Źajnim pitanjima vezanim za njihova roditeljska prava i obaveze.

─îlan 6

Roditelji su du┼żni da se staraju o ┼żivotu i zdravlju svoje djece, kao i o njihovom podizanju, vaspitanju i obrazovanju.

─îlan 7

Djeca su du┼żna da se staraju o svojim roditeljima, da se prema njima odnose s poštovanjem i da ih poma┼żu kada je to potrebno.

─îlan 8

Prava i du┼żnosti roditelja i drugih srodnika prema djeci, kao i prava i du┼żnosti djece prema roditeljima i srodnicima jednaka su, bez obzira da li su djeca ro─Ĺena u braku ili van braka.

─îlan 9

(1) Obaveza izdr┼żavanja izme─Ĺu roditelja i djece i drugih srodnika, kao i bra─Źnih i vanbra─Źnih supru┼żnika, izraz je porodi─Źne solidarnosti i u interesu je društvene zajednice.

(2) Izdr┼żavanje se, u pravilu, odre─Ĺuje prema potrebama primaoca izdr┼żavanja i mogu─çnostima davaoca izdr┼żavanja.

─îlan 10

Usvojenjem izme─Ĺu usvojioca i usvojenika uspostavljaju se odnosi koji postoje izme─Ĺu roditelja i djece, s ciljem da se djetetu koje se usvaja pru┼że uslovi ┼żivota kakve imaju djeca koja ┼żive u porodici.

─îlan 11

Republika Srpska starateljstvom pru┼ża posebnu zaštitu maloljetnoj djeci koja nemaju roditeljskog staranja i punoljetnim licima koja nisu sposobna ili nisu u mogu─çnosti starati se sami o svojim pravima i interesima.

─îlan 12

(1) Zajednica ┼żivota ┼żene i muškaraca koja nije pravno ure─Ĺena na na─Źin propisan ovim zakonom (vanbra─Źna zajednica) izjedna─Źena je sa bra─Źnom zajednicom u pogledu prava na me─Ĺusobno izdr┼żavanje i drugih imovinsko-pravnih odnosa, pod uslovima i na na─Źin propisan ovim zakonom.

(2) Maloljetne ─Źlanove porodice i punoljetna lica koja nisu sposobna za samostalno preduzimanje pravnih radnji u pravnim postupcima kada se radi o zaštiti ili ostvarivanju njihovih prava i interesa zastupa po slu┼żbenoj du┼żnosti organ starateljstva.

─îlan 13

(1) Poslove zaštite i pru┼żanja pravne pomo─çi porodici i njenim ─Źlanovima na na─Źin i po postupku odre─Ĺenim zakonom obavlja opštinski organ uprave nadle┼żan za poslove socijalne zaštite, ukoliko odlukom nadle┼żnog organa lokalne samouprave vršenje ovih poslova nije povjereno nekom drugom organu ili organizaciji (u daljem tekstu: organ starateljstva).

(2) Porodica i njeni ─Źlanovi u┼żivaju sudsku zaštitu.

(3) Svi organi, organizacije i fizi─Źka lica su du┼żni bez odlaganja obavijestiti organ starateljstva u pogledu djetetovih prava, naro─Źito nasilju, zlostavljanju, polnim zloupotrebama i zlostavljanju djeteta.

DRUGI DIO

đĹPAK

 

I - ZAKLjU─îENjE BRAKA

1. Uslovi za zaklju─Źenje braka

─îlan 14

Brak zaklju─Źuju dva lica razli─Źitog pola saglasnoš─çu slobodno izjavljenih volja pred nadle┼żnim opštinskim organom uprave.

─îlan 15

Ukoliko prilikom zaklju─Źenja braka nije bio ispunjen bilo koji od uslova iz prethodnog ─Źlana, brak je ništav.

Pravo na tu┼żbu za poništenje braka pripada svakom licu koje ima pravni interes i organu starateljstva.

2. Postupak za zaklju─Źenje braka

─îlan 16

Lica koja namjeravaju da stupe u brak podnose prijavu mati─Źaru u opštini u kojoj ┼żele da zaklju─Źe brak. Uz prijavu se prila┼żu izvodi iz mati─Źne knjige ro─Ĺenih, a kad je to potrebno i druge isprave.

─îlan 17

(1) Mati─Źar ─çe, na osnovu izjava lica koja ┼żele da stupe u brak, po potrebi i na drugi na─Źin, provjeriti da li su ispunjene pretpostavke za zaklju─Źenje i punova┼żnost braka.

(2) Ako utvrdi da nisu ispunjene pretpostavke za zaklju─Źenje i punova┼żnost braka, mati─Źar ─çe usmeno saopštiti podnosiocima prijave da ne mogu zaklju─Źiti brak i o tome sa─Źiniti slu┼żbenu zabilješku.

─îlan 18

Lica koja su podnijela prijavu za zaklju─Źenje braka, ukoliko nisu saglasna sa usmenim saopštenjem iz stava 2. prethodnog ─Źlana, mogu u roku od osam dana od dana saopštenja mati─Źara, ulo┼żiti prigovor nadle┼żnom opštinskom organu uprave. Ovaj organ je du┼żan odmah odlu─Źiti o prigovoru i donijeti rješenje.

─îlan 19

Dan za zaklju─Źenje braka odre─Ĺuje mati─Źar u sporazumu s licima koja ┼żele stupiti u brak.

─îlan 20

Mati─Źar ─çe preporu─Źiti licima koja namjeravaju zaklju─Źiti brak da se, prije dana odre─Ĺenog za sklapanje braka, uzajamno informišu o stanju zdravlja, te da posjete porodi─Źno savjetovalište i upoznaju se o uslovima i pretpostavkama za razvoj skladnih bra─Źnih i porodi─Źnih odnosa i mogu─çnostima i oblicima planiranja porodice.

(2) Mati─Źar ─çe upoznati budu─çe supru┼żnike o mogu─çnosti da svoje imovinske odnose urede bra─Źnim ugovorom, u skladu sa odredbama ─Źlana 271. st. 3. i 4. ovog zakona.

─îlan 21

Zaklju─Źivanje braka vrši se na sve─Źan na─Źin u za to odre─Ĺenoj prostoriji, a mo┼że se obaviti i na nekom drugom mjestu, kada za to postoje opravdani razlozi.

─îlan 22

Zaklju─Źenju braka prisustvuju budu─çi supru┼żnici, gradona─Źelnik grada, odnosno na─Źelnik opštine ili delegirani odbornik, dva svjedoka i mati─Źar.

─îlan 23

(1) U naro─Źito opravdanim slu─Źajevima, nadle┼żni opštinski organ uprave mo┼że rješenjem dozvoliti da se brak zaklju─Źi uz prisustvo samo jednog od budu─çih bra─Źnih supru┼żnika i punomo─çnika drugog bra─Źnog supru┼żnika.

(2) U punomo─çi, koja mora biti ovjerena, moraju biti ta─Źno ozna─Źeni li─Źni podaci davaoca punomo─çi, punomo─çnika i lica s kojim davalac punomo─çi namjerava da zaklju─Źi brak i datum izdavanja punomo─çi.

(3) Punomo─ç iz stava 2. ovog ─Źlana ovjerava se pred sudom ili notarom.

(4) Punomo─ç iz prethodnog stava va┼żi 90 dana od dana ovjeravanja.

─îlan 24

Svjedok pri zaklju─Źenju braka mo┼że biti svako punoljetno lice koje ima poslovnu sposobnost.

─îlan 25

Zaklju─Źenje braka po─Źinje izvještajem mati─Źara da su zaklju─Źenju braka pristupili budu─çi supru┼żnici i svjedoci i da su ispunjene pretpostavke za zaklju─Źenje braka.

─îlan 26

Nakon što gradona─Źelnik ili na─Źelnik opštine, odnosno delegirani odbornik utvrdi da na izvještaj mati─Źara nema prigovora, upozna─çe budu─çe supru┼żnike s odredbama ovog zakona o njihovim pravima i du┼żnostima, upoznaju─çi ih naro─Źito sa sadr┼żajem odredaba ─Źlana 39. do 43. ovog zakona.

Poslije toga ─çe svakog od budu─çih supru┼żnika ponaosob upitati da li pristaju da jedan s drugim zaklju─Źe brak.

─îlan 27

Izjave budu─çih supru┼żnika kojim oni pristaju da zaklju─Źe brak, mati─Źar ─çe upisati u mati─Źnu knjigu vjen─Źanih, u koju se, nakon toga, potpisuju bra─Źni supru┼żnici, gradona─Źelnik ili na─Źelnik ili ovlaš─çeni odbornik, svjedoci i na kraju mati─Źar. Nakon toga gradona─Źelnik ili na─Źelnik, odnosno ovlaš─çeni odbornik proglašava brak zaklju─Źenim.

─îlan 28

Odmah po zaklju─Źenju braka, bra─Źnim supru┼żnicima ─çe se izdati izvod iz mati─Źne knjige vjen─Źanih.

3. Smetnje za zaklju─Źenje braka

─îlan 29

Brak nije valjan ako nije zaklju─Źen u cilju zajednice ┼żivota bra─Źnih supru┼żnika.

─îlan 30

(1) Brak nije valjan ako je na njegovo zaklju─Źenje bra─Źni supru┼żnik pristao u strahu izazvanom ozbiljnom prijetnjom.

(2) Brak nije valjan ako je na njegovo zaklju─Źenje bra─Źni supru┼żnik pristao u zabludi o li─Źnosti drugog bra─Źnog supru┼żnika ili o njegovoj bitnoj osobini.

(3) Zabluda o li─Źnosti bra─Źnog supru┼żnika postoji kad je bra─Źni supru┼żnik mislio da stupa u brak s jednim licem, a stupio je u brak s drugim.

(4) Zabluda o bitnoj osobini bra─Źnog supru┼żnika postoji kad se radi o osobini odnosno o okolnosti koja bi drugog bra─Źnog supru┼żnika odvratila od zaklju─Źenja braka da je za nju znao, a naro─Źito u slu─Źaju krajnje opasne ili teške bolesti, protivprirodne navike, polne nemo─çi, trudno─çe ┼żene s drugim muškarcem, ne─Źasnog zanimanja i ranije osude zbog krivi─Źnog djela u─Źinjenog iz ne─Źasnih pobuda.

─îlan 31

Brak se ne mo┼że zaklju─Źiti dok drugi brak ne prestane.

─îlan 32

Brak ne mo┼że zaklju─Źiti lice koje zbog duševne bolesti, duševne nerazvijenosti ili iz drugih razloga nije sposobno za rasu─Ĺivanje.

─îlan 33

(1) Brak ne mogu zaklju─Źiti me─Ĺu sobom: krvni srodnici u pravoj liniji, brat i sestra, brat i sestra po ocu ili majci, stric i sinovica, ujak i sestri─Źina, tetka i brati─ç, tetka i sestri─ç i djeca bra─çe i sestara, kao ni djeca bra─çe i sestara po ocu ili majci.

(2) Odredba iz prethodnog stava primjenjuje se i na odnose potpunog usvojenja.

─îlan 34

U pogledu uslova za valjanost zaklju─Źenja braka, vanbra─Źno srodstvo je izjedna─Źeno s bra─Źnim srodstvom.

─îlan 35

(1) Brak ne mogu zaklju─Źiti me─Ĺu sobom: svekar i snaha, zet i tašta, o─Źuh i pastorka i ma─çeha i pastorak, bez obzira da li je brak usljed ─Źijeg su zaklju─Źenja došli u ovo srodstvo, prestao.

(2) Iz opravdanih razloga sud mo┼że u vanparni─Źnom postupku dozvoliti zaklju─Źenje braka srodnicima po tazbini iz prethodnog stava.

(3) Prije donošenja odluke, sud ─çe pribaviti mišljenje organa starateljstva.

─îlan 36

(1) Brak ne mo┼że zaklju─Źiti lice koje nije navršilo 18 godina ┼żivota.

(2) Iz opravdanih razloga sud mo┼że u vanparni─Źnom postupku dozvoliti zaklju─Źenje braka maloljetniku starijem od 16 godina, ako utvrdi da je to lice tjelesno i duševno sposobno za vršenje prava i du┼żnosti koje proizlaze iz braka. Predlog za dozvolu zaklju─Źenja braka mo┼że podnijeti zainteresovano maloljetno lice.

(3) Prije donošenja odluke sud ─çe pribaviti mišljenje organa starateljstva.

4. Zabrane za zaklju─Źenje braka

─îlan 37

(1) Brak ne mogu zaklju─Źiti usvojenik i usvojilac za vrijeme trajanja nepotpunog usvojenja.

(2) Iz opravdanih razloga sud mo┼że, u vanparni─Źnom postupku, licima iz prethodnog stava, na njihov zahtjev dozvoliti zaklju─Źenje braka.

(3) Prije donošenja oduke sud ─çe pribaviti mišljenje organa starateljstva.

(4) Brak zaklju─Źen protivno odredbi stava (1) ne mo┼że se poništiti.

─îlan 38

(1) Brak ne mogu zaklju─Źiti šti─çenik i staralac za vrijeme trajanja starateljstva.

(2) Iz opravdanih razloga sud mo┼że, u vanparni─Źnom postupku, licima iz prethodnog stava, na njihov zahtjev, dozvoliti zaklju─Źenje braka.

(3) Prije donošenja oduke sud ─çe pribaviti mišljenje organa starateljstva.

(4) Brak zaklju─Źen protivno odredbi stava1. ovog ─Źlana ne mo┼że se poništiti.

II - LI─îNA PRAVA I DU┼ŻNOSTI BRA─îNIH SUPRU┼ŻNIKA

─îlan 39

Bra─Źni supru┼żnici su ravnopravni u braku.

─îlan 40

Bra─Źni supru┼żnici su du┼żni da se uzajamno poštuju i poma┼żu.

─îlan 41

Bra─Źni supru┼żnici sporazumno odre─Ĺuju mjesto stanovanja.

─îlan 42

Bra─Źni supru┼żnici sporazumno odlu─Źuju o podizanju zajedni─Źke djece i o tome kako ─çe urediti odnose i obavljati poslove koji se ti─Źu bra─Źne, odnosno porodi─Źne zajednice.

─îlan 43

(1) Bra─Źni supru┼żnici mogu se sporazumjeti da im prezime bude prezime jednog od njih, a mogu i zadr┼żati svaki svoje prezime.

(2) Svaki bra─Źni supru┼żnik mo┼że svom prezimenu dodati prezime svog bra─Źnog supru┼żnika.

(3) Bra─Źni supru┼żnici su du┼żni da se prilikom zaklju─Źenja braka izjasne o svom prezimenu.

(4) Izjave bra─Źnih supru┼żnika o njihovom prezimenu upisa─çe se u mati─Źnu knjigu vjen─Źanih .

(5) Ako bra─Źni supru┼żnici nemaju isto prezime, sporazumno ─çe odrediti prezime djeteta.

Ako se o tome ne sporazumiju, o prezimenu djeteta odlu─Źi─çe organ starateljstva.

III - PRESTANAK BRAKA

─îlan 44

(1) Brak prestaje smr─çu bra─Źnog supru┼żnika, proglašenjem nestalog bra─Źnog supru┼żnika umrlim, poništenjem i razvodom braka.

(2) Ako je bra─Źni supru┼żnik proglašen umrlim, brak prestaje danom koji je po pravnosna┼żnoj odluci suda utvr─Ĺen kao dan njegove smrti.

(3) Brak prestaje poništenjem i razvodom kad presuda suda o poništenju, odnosno razvodu braka postane pravnosna┼żna.

1. Poništenje braka

─îlan 45

Brak ─çe se poništiti ako se utvrdi da je prilikom njegovog zaklju─Źenja postojala neka od bra─Źnih smetnji navedenih u ─Źl. 29. do 36. ovog zakona.

─îlan 46

(1) Poništenje braka zaklju─Źenog u strahu izazvanom ozbiljnom prijetnjom mo┼że tra┼żiti samo bra─Źni supru┼żnik koji je bio prinu─Ĺen. Tu┼żba se mo┼że podnijeti u roku od jedne godine od dana kada je opasnost od izvršenja prijetnje prestala, a bra─Źni supru┼żnici su za to vrijeme ┼żivjeli zajedno.

(2) Poništenje braka zaklju─Źenog u zabludi mo┼że tra┼żiti samo bra─Źni supru┼żnik koji je u zabludi pristao na brak. Tu┼żba se mo┼że podnijeti u roku od jedne godine od dana saznanja za zabludu, a bra─Źni supru┼żnici su za to vrijeme ┼żivjeli zajedno.

─îlan 47

(1) Pravo na tu┼żbu za poništenje braka iz razloga navedenih u ─Źl. 29, 30, 31. i 34. ovog zakona pripada bra─Źnim supru┼żnicima, svakom licu koje ima pravni interes da brak bude poništen i organu starateljstva.

(2) Ne─çe se poništiti novi brak koji je zaklju─Źen za vrijeme trajanja ranijeg braka jednog od bra─Źnih supru┼żnika, ako je ranije brak u me─Ĺuvremenu prestao.

─îlan 48

(1) Pravo na tu┼żbu za poništenje braka za vrijeme dok traje razlog iz ─Źlana 32. ovog zakona pripada bra─Źnim supru┼żnicima i organu starateljstva.

(2) Nakon prestanka razloga iz prethodnog stava, pravo na tu┼żbu za poništenje braka pripada samo bra─Źnom supru┼żniku koji je bio nesposoban za rasu─Ĺivanje. Tu┼żba se mo┼że podnijeti u roku od jedne godine od prestanka nesposobnosti za rasu─Ĺivanje, a ako je bra─Źnom supru┼żniku oduzeta ili ograni─Źena poslovna sposobnost, u roku od jedne godine od pravosna┼żnosti odluke o vra─çanju poslovne sposobnosti.

─îlan 49

Pravo na tu┼żbu za poništenje braka u slu─Źajevima iz ─Źlana 33. ovog zakona pripada bra─Źnim supru┼żnicima, organu starateljstva i javnom tu┼żilaštvu.

─îlan 50

(1) Pravo na tu┼żbu za poništenje braka u slu─Źajevima iz ─Źlana 35. ovog zakona pripada bra─Źnim supru┼żnicima.

(2) Sud mo┼że odbiti zahtjev za poništenje braka koji je zaklju─Źen bez dozvole suda izme─Ĺu srodnika po tazbini, ako utvrdi da su u vrijeme zaklju─Źenja braka postojali ili su naknadno nastali va┼żni razlozi zbog kojih se moglo dozvoliti zaklju─Źenje braka me─Ĺu ovim srodnicima.

─îlan 51

(1) Pravo na tu┼żbu za poništenje braka koju je bez dozvole suda zaklju─Źilo lice koje nije navršilo 18 godina ┼żivota pripada organu starateljstva, a maloljetnom bra─Źnom supru┼żniku i njegovim roditeljima samo ako nisu nedopuštenim radnjama omogu─çili zaklju─Źenje toga braka.

(2) Sud mo┼że odbiti tu┼żbeni zahtjev za poništenje braka ako utvrdi da su u vrijeme zaklju─Źivanja braka postojali ili su naknadno nastali opravdani razlozi zbog kojih se mo┼że dozvoliti zaklju─Źenje braka prije punoljetnosti bra─Źnog supru┼żnika.

(3) Brak se ne mo┼że poništiti nakon što je maloljetni bra─Źni supru┼żnik navršio 18 godina ┼żivota, ali bra─Źni supru┼żnik koji je postao punoljetan mo┼że podnijeti tu┼żbu za poništenje braka u roku od jedne godine od punoljetnosti.

2. Razvod braka

─îlan 52

(1) Bra─Źni supru┼żnik mo┼że tra┼żiti razvod braka ako su bra─Źni odnosi teško i trajno poreme─çeni, usljed ─Źega je zajedni─Źki ┼żivot postao nepodnošljiv.

(2) Mu┼ż nema pravo na tu┼żbu za razvod braka za vrijeme trudno─çe ┼żene i dok njihovo dijete ne navrši godinu dana ┼żivota.

─îlan 53

Bra─Źni supru┼żnik mo┼że tra┼żiti razvod braka ako je njegov bra─Źni supru┼żnik nestao i o njemu nema nikakvih vijesti za vrijeme od dvije godine.

─îlan 54

(1) Bra─Źni supru┼żnici koji imaju zajedni─Źku maloljetnu ili usvojenu djecu, ili djecu nad kojom je produ┼żeno roditeljsko pravo, mogu podnijeti zajedni─Źki predlog da se, iz razloga navedenih u ─Źlanu 52. ovog zakona, razvede njihov brak.

(2) Ako jedan od bra─Źnih supru┼żnika odustane od zajedni─Źkog predloga, a drugi ostane pri zahtjevu da se brak razvede, taj predlog smatra─çe se tu┼żbom za razvod braka.

─îlan 55

(1) Sud ─çe razvesti brak na osnovu sporazuma bra─Źnih supru┼żnika ako oni nemaju zajedni─Źku maloljetnu ili usvojenu djecu ili djecu nad kojom je produ┼żeno roditeljsko pravo.

(2) Ako prije donošenja prvostepene presude o razvodu braka jedan od bra─Źnih supru┼żnika odustane od sporazuma o razvodu braka, postupak se obustavlja.

─îlan 56

U slu─Źaju razvoda braka, svaki od bra─Źnih supu┼żnika mo┼że zadr┼żati prezime koje je imao u vrijeme razvoda braka.

3. Mirenje bra─Źnih supru┼żnika

─îlan 57

Prije podnošenja tu┼żbe ili zajedni─Źkog prijedloga za razvod braka, supru┼żnici koji imaju zajedni─Źku maloljetnu ili usvojenu djecu, ili djecu nad kojom je produ┼żeno roditeljsko pravo su obavezni da pred nadle┼żnim organom starateljstva pokrenu postupak mirenja.

─îlan 58

Za mirenje je mjesno nadle┼żan organ starateljstva na ─Źijem podru─Źju tu┼żeni ima prebivalište, odnosno boravište, ili organ starateljstva na ─Źijem su podru─Źju bra─Źni supru┼żnici imali svoje posljednje zajedni─Źko prebivalište.

─îlan 59

(1) Organ starateljstva zakaza─çe ro─Źište za pokušaj mirenja na koje ─çe pozvati oba bra─Źna supru┼żnika u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka mirenja.

(2) Punomo─çnici ne mogu na ro─Źištu za pokušaj mirenja zastupati bra─Źne supru┼żnike niti mogu prisustvovati ro─Źištu.

─îlan 60

(1) Na ro─Źištu za pokušaj mirenja organ starateljstva pokuša─çe da izmiri bra─Źne supru┼żnike, a po potrebi preporu─Źi─çe im da se obrate savjetovalištima ili drugim ustanovama koje im mogu dati potreban savjet.

(2) Postupak ─çe se obustaviti ako se pozivu nisu odazvala oba bra─Źna supru┼żnika ili onaj bra─Źni supru┼żnik koji namjerava podnijeti tu┼żbu za razvod braka.

(3) Ako na ro─Źištu za pokušaj mirenja ne do─Ĺe do izmirenja bra─Źnih supru┼żnika, a organ starateljstva ocijeni da ima izgleda da bi do izmirenja moglo do─çi, mo┼że odrediti novo ro─Źište.

(4) Ako nakon obustave postupka iz stava ovog ─Źlana bude podnesena tu┼żba ili zajedni─Źki prijedlog za razvod braka sud ─çe ga odbaciti.

─îlan 61

U postupku mirenja organ starateljstva imaju─çi u vidu interese djece nastoja─çe da se bra─Źni supru┼żnici sporazumiju o zaštiti, vaspitanju i izdr┼żavanju zajedni─Źke maloljetne djece, supru┼żanskom izdr┼żavanju, podjeli zajedni─Źke imovine, vra─çanju poklona i svim drugim pitanjima od zna─Źaja za supru┼żnike, njihovu maloljetnu djecu, bra─Źnu i porodi─Źnu zajednicu koja se gasi.

─îlan 62

(1) O ro─Źištu za pokušaj mirenja organ starateljstva sastavi─çe zapisnik koji ─çe sadr┼żavati izjave bra─Źnih supru┼żnika da li su se izmirili, odnosno da mirenje nije uspjelo, kao i sporazum iz prethodnog ─Źlana, ako je do takvog sporazuma došlo.

(2) Zapisnik iz prethodnog stava potpisuju stranke. Svakom bra─Źnom supru┼żniku dostavlja se ovjeren primjerak zapisinika.

(3) Organ starateljstva je obavezan da sprovede postupak mirenja supru┼żnika u roku od dva mjeseca.

─îlan 63

Izuzetno organ starateljstva nije du┼żan da zaka┼że ro─Źište za pokušaj mirenja:

- ako je boravište jednog od bra─Źnih supru┼żnika nepoznato najmanje šest mjeseci;

- ako je jedan od bra─Źnih supru┼żnika nesposoban za rasu─Ĺivanje;

- ako jedan ili oba bra─Źna supru┼żnika ┼żive u inostranstvu;

o ─Źemu ─çe obavijestiti supru┼żnika, radi podnošenja tu┼żbe sudu.

─îlan 64

(1) Ako se u postupku pred organom starateljstva bra─Źni supru┼żnici izmire, zahtjev za ponovni postupak ne mogu podnijeti u roku od šest mjeseci od dana uru─Źenja zapisnika o izvršenom mirenju.

(2) Ukoliko se supru┼żnici u postupku mirenja pred organom starateljstva ne izmire mogu podnijeti tu┼żbu, odnosno zajedni─Źki prijedlog za razvod braka, sa zapisnikom o neuspjelom pokušaju mirenja, u roku od šest mjeseci od dana prijema zapisnika o ishodu postupka mirenja.

(3) Po proteku roka iz prethodnog stava bra─Źni supru┼żnici su du┼żni pokrenuti novi postupak mirenja.

IV - POSTUPAK U BRA─îNIM SPOROVIMA

─îlan 65

(1) Parni─Źni postupak za poništenje i razvod braka (bra─Źni spor) pokre─çe se tu┼żbom.

(2) Ako oba bra─Źna supru┼żnika saglasno zahtijevaju razvod braka, parni─Źni postupak pokre─çe se zajedni─Źkim prijedlogom za razvod braka (─Źlan 54.), odnosno zahtjevom za sporazumni razvod braka (─Źlan 55.).

─îlan 66

(1) Pravo na tu┼żbu u bra─Źnom sporu ne zastarjeva niti je ograni─Źeno drugim rokovima i uslovima ako ovim zakonom nije druk─Źije odre─Ĺeno.

(2) Pravo na tu┼żbu za poništenje braka i za razvod braka ne prelazi na nasljednike bra─Źnih supru┼żnika, ali nasljednici bra─Źnog supru┼żnika koji je podnio tu┼żbu, mogu nastaviti ve─ç zapo─Źeti postupak radi utvr─Ĺivanja da je postojao osnov za poništenje, odnosno razvod braka istican do ─Źasa smrti tu┼żioca.

─îlan 67

Ako tu┼żbu u bra─Źnom sporu podnosi punomo─çnik stranke, u punomo─çi se mora izri─Źito navesti kakvu ─çe tu┼żbu punomo─çnik podnijeti i iz kojih razloga .

─îlan 68

U postupku u bra─Źnim sporovima isklju─Źena je javnost.

─îlan 69

(1) ─îinjenice na kojima stranka zasniva svoj zahtjev u bra─Źnom sporu sud mo┼że utvr─Ĺivati i kad te ─Źinjenice nisu me─Ĺu strankama sporne, osim u slu─Źaju iz ─Źlana 55. stav 1. ovog zakona.

(2) Sud je u toku cijelog postupka du┼żan da nastoji da do─Ĺe do izmirenja bra─Źnih supru┼żnika.

─îlan 70

U bra─Źnim sporovima ne mo┼że se izre─çi presuda zbog izostanka niti presuda na osnovu priznanja.

─îlan 71

(1) U parnicama za razvod braka tu┼żilac mo┼że tu┼żbu povu─çi do zaklju─Źenja glavne rasprave bez pristanka tu┼żenog, a s pristankom tu┼żenog dok postupak nije pravnosna┼żno završen.

(2) Zajedni─Źki predlog za razvod braka i zahtjev za sporazumni razvod braka mogu bra─Źni supru┼żnici povu─çi dok postupak nije pravosna┼żno završen.

(3) U slu─Źajevima iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana, ako je povla─Źenje tu┼żbe, odnosno zajedni─Źkog predloga i zahtjeva za sporazumni razvod braka uslijedilo nakon donošenja prvostepene presude, prvostepeni sud ─çe rješenjem utvrditi da je presuda bez pravnog u─Źinka i da se postupak obustavlja. Ovako ─çe sud postupiti i kad je od zahtjeva za sporazumni razvod braka odustao samo jedan od bra─Źnih supru┼żnika.

(4) Na na─Źin iz prethodnog stava sud ─çe postupiti i u slu─Źaju smrti bra─Źnog supru┼żnika, ─Źime se ne dira u pravo nasljednika da nastave postupak u smislu ─Źlana 66. stav 2. ovog zakona.

(5) U bra─Źnim sporovima odricanje od tu┼żbenog zahtjeva ima isti pravni u─Źinak kao i povla─Źenje tu┼żbe.

─îlan 72

Presudom kojom se brak poništava ili se brak razvodi, sud ─çe po slu┼żbenoj du┼żnosti odlu─Źiti i o zaštiti, vaspitanju i izdr┼żavanju zajedni─Źke djece, kao i o izdr┼żavanju bra─Źnog supru┼żnika, ako je on to zahtijevao.

─îlan 73

(1) Ako se u bra─Źnom sporu rješava i o zaštiti, vaspitanju i izdr┼żavanju djece, organ starateljstva u─Źestvuje u tom postupku radi zaštite interesa djece.

(2) U postupku iz prethodnog stava organ starateljstva stavi─çe prijedlog o zaštiti, vaspitanju i izdr┼żavanju djece, a ovlaš─çen je da u granicama tog predloga iznosi i ─Źinjenice koje stranke nisu navele i predla┼że da se izvedu potrebni dokazi, da ula┼że pravna sredstva i preduzima druge parni─Źne radnje.

(3) Sud koji rješava bra─Źni spor obavijesti─çe organ starateljstva o postupku radi zaštite, vaspitanja i izdr┼żavanja djece i pozivati ga na sva ro─Źišta, kao i dostavljati mu sve odluke donesene u tom postupku.

─îlan 74

(1) U toku postupka u bra─Źnim sporovima sud mo┼że po slu┼żbenoj du┼żnosti rješenjem odrediti privremene mjere u pogledu zaštite, vaspitanja i izdr┼żavanja zajedni─Źke maloljetne djece, kao i za njihov smještaj.

(2) Privremene mjere iz prethodnog stava sud mo┼że odrediti i u korist bra─Źnog supru┼żnika po njegovom predlogu.

(3) ┼Żalba protiv rješenja iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana ne zadr┼żava izvršenje rješenja.

─îlan 75

Presuda kojom se brak razvodi na osnovu sporazuma bra─Źnih supru┼żnika mo┼że se pobijati zbog bitnih povreda odredaba parni─Źnog postupka, zbog toga što je pristanak za razvod braka na osnovu sporazuma dat u zabludi ili pod uticajem sile ili prevare, kao i u slu─Źaju ako za donošenje presude nije bilo uslova odre─Ĺenih ovim zakonom.

─îlan 76

Ako je pravosna┼żnom presudom brak poništen ili razveden, ne mo┼że se povodom revizije, predloga za ponavljanje postupka, zahtjeva za zaštitu zakonitosti ili predloga za povra─çaj u pre─Ĺašnje stanje izmijeniti pravosna┼żna presuda u dijelu o prestanku braka, bez obzira da li je neka od stranaka zaklju─Źila novi brak.

─îlan 77

O troškovima postupka u bra─Źnom sporu sud ─çe odlu─Źiti po slobodnoj ocjeni, vode─çi ra─Źuna o razlozima pravi─Źnosti.

─îlan 78

U postupku o bra─Źnom sporu primjenjiva─çe se odredbe Zakona o parni─Źnom postupku, ako ovim zakonom nije druk─Źije odre─Ĺeno.

TRE─ćI DIO

ODNOSI RODITELjA I DJECE

1. Prava i du┼żnosti roditelja i djece

─îlan 79

(1) Majka i otac su ravnopravni u vršenju roditeljskog prava i du┼żnosti.

(2) Ako je jedan od roditelja umro, ili nije poznat, ili mu je oduzeto roditeljsko pravo, roditeljsko pravo pripada drugom roditelju.

(3) đíađ╝oĐůĐÇađŻđŞ ĐÇođ┤đŞĐéeĐÖ je ĐÇođ┤đŞĐéeĐÖ đ║ojđŞ samostalno vrši roditeljsko pravo nad djetetom, ─Źiji je drugi roditelj umro ili nije poznat.

─îlan 80

Roditelj se ne mo┼że odre─çi roditeljskog prava.

─îlan 81

(1) Roditelji imaju du┼żnost i pravo da štite svoju maloljetnu djecu i da se brinu o njihovom ┼żivotu i zdravlju.

─îlan 81a

(1) Dijete ima pravo da ┼żivi sa roditeljima i da se roditelji o njemu brinu prije svih drugih.

(2) Pravo djeteta da ┼żivi sa roditeljima mo┼że biti ograni─Źeno samo kada je u odgovaraju─çem postupku utvr─Ĺeno da je to u najboljem interesu djeteta.

(3) Dijete ima pravo da odr┼żava li─Źne odnose i neposredne kontakte sa roditeljem sa kojim ne ┼żivi.

(4) Dijete ima pravo da odr┼żava li─Źne odnose i sa srodnicima i drugim licima sa kojim ga vezuje posebna bliskost, ako je to u najboljem interesu djeteta.

(5) Zahtjev za odr┼żavanje kontakta djeteta i bliskog srodnika mogu podnijeti bliski srodnici i dijete.

─îlan 81b

(1) Dijete ima pravo na izra┼żavanje vlastitog mišljenja u skladu sa uzrastom i zreloš─çu.

(2) Dijete ima pravo da blagovremeno dobije potrebne informacije i obavještenja koja su mu potrebna za formiranje vlastitog mišljenja.

(3) Mišljenju djeteta mora se posvetiti du┼żna pa┼żnja u svim pitanjima koja ga se ti─Źu i u svim postupcima u kojima se odlu─Źuje o njegovim pravima, u skladu sa djetetovim godinama i zreloš─çu.

─îlan 81v

(1) Republika Srpska posredstvom nadle┼żnih organa du┼żna je da preduzme sve potrebne mjere za zaštitu djeteta od svakog oblika zanemarivanja, nasilja i zlostavljanja i od svake vrste eksploatacije.

(2) U svim aktivnostima koje se ti─Źu djeteta, najbolji interes djeteta mora biti prioritet.

─îlan 82

Roditelji imaju du┼żnost i pravo da svoju maloljetnu djecu izdr┼żavaju na na─Źin i pod uslovima odre─Ĺenim ovim zakonom.

─îlan 83

(1) Roditelji imaju du┼żnost i pravo da se staraju o obrazovanju svoje maloljetne djece.

(2) Roditelji su du┼żni da se brinu o redovnom osnovnom školovanju svoje djece.

(3) Roditelji imaju du┼żnost i pravo da prema svojim prilikama omogu─çe dalje školovanje svoje djece, vode─çi ra─Źuna o njihovim sposobnostima, sklonostima i opravdanim ┼żeljama.

─îlan 84

(1) Roditelji imaju du┼żnost i pravo da zastupaju svoju maloljetnu djecu.

(2) Ako maloljetnom djetetu treba nešto uru─Źiti ili saopštiti, to se mo┼że punova┼żno u─Źiniti jednom ili drugom roditelju, a ako roditelji ne ┼żive zajedno, onom roditelju kod koga dijete ┼żivi.

(3) Maloljetnik sa navršenih 15 godina ┼żivota koji radom ostvaruje prihode, mo┼że raspolagati ostvarenim li─Źnim dohotkom i zaradom. Pri tome je du┼żan da doprinosi za svoje izdr┼żavanje, vaspitanje i obrazovanje.

2. Vršenje roditeljskog prava i du┼żnosti

─îlan 85

Roditeljsko pravo vrše roditelji sporazumno.

(2) U slu─Źaju neslaganja roditelja o vršenju roditeljskog prava odlu─Źuje organ starateljstva.

─îlan 86

(1) Ako je jedan roditelj sprije─Źen da vrši roditeljsko pravo, ili mu je oduzeto roditeljsko pravo, ili mu je oduzeta, odnosno ograni─Źena poslovna sposobnost, roditeljsko pravo ─çe vršiti drugi roditelj.

(2) Ako roditelji ┼żive odvojeno, roditeljsko pravo vrši onaj roditelj kod koga dijete ┼żivi.

(3) U slu─Źaju razvoda braka i poništenja braka, roditeljsko pravo vrši onaj roditelj kome je dijete povjereno na zaštitu i vaspitanje.

(4) Ako se roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo ne slo┼żi s nekim postupkom ili mjerom roditelja koji to pravo vrši, mo┼że obavijestiti organ starateljstva koji ─çe o tome odlu─Źiti.

─îlan 87

(1) Ako to zahtijevaju interesi djeteta, roditelji mogu povjeriti dijete na zaštitu i vaspitanje tre─çim licima uz prethodno odobrenje organa starateljstva.

(2) Ako roditelji ili roditelj koji sam vrši roditeljsko pravo odlazi na privremeni rad u inostranstvo i sa sobom ne vodi djecu, djeca ─çe se povjeriti na zaštitu i vaspitanje drugom licu, ili odgovaraju─çoj ustanovi ako je organ starateljstva ovo povjeravanje prethodno odobrio.

(3) Dijete se ne mo┼że dati na zaštitu, vaspitanje i obrazovanje licu koje ne mo┼że biti staratelj.

─îlan 88

Kad sud u bra─Źnom sporu odlu─Źi da se brak poništava ili da se razvodi, odlu─Źi─çe u istoj presudi o povjeravanju djece na zaštitu i vaspitanje.

─îlan 89

(1) Novu presudu o povjeravanju djece na zaštitu i vaspitanje nadle┼żni sud ─çe donijeti ako to zahtijevaju promijenjene prilike, bez obzira na to koji je sud ranije o tome odlu─Źio.

(2) U postupku iz prethodnog stava organ starateljstva ima sva ovlaš─çenja iz ─Źlana 73. ovog zakona.

─îlan 90

(1) Sud, odnosno organ starateljstva koji donosi odluku o povjeravanju djece na zaštitu i vaspitanje odlu─Źi─çe, nakon što ispita sve odlu─Źne ─Źinjenice, da li ─çe sva djeca biti kod jednog roditelja, ili ─çe neka biti kod majke, a neka kod oca.

(2) Kad to zahtijevaju njihovi interesi, djeca se mogu povjeriti na zaštitu i vaspitanje drugom licu.

─îlan 91

(1) U slu─Źaju smrti roditelja kome je dijete odlukom suda ili organa starateljstva povjereno na zaštitu i vaspitanje, kao i smrti roditelja koji je sam vršio roditeljsko pravo ili je zaštitu i vaspitanje djeteta povjerio drugom licu, pre┼żivjeli roditelj ima pravo da tra┼żi da mu lice kod koga se dijete nalazi preda dijete na zaštitu i vaspitanje.

(2) U slu─Źaju spora o predaji djeteta izme─Ĺu roditelja i lica kod kojeg se dijete nalazi, sud ─çe, na osnovu predloga i mišljenja organa starateljstva, odlu─Źiti da li ─çe dijete povjeriti na zaštitu i vaspitanje roditelju, nekom drugom licu ili odgovaraju─çoj ustanovi.

─îlan 92

(1) Sud, odnosno organ starateljstva koji donosi odluku o povjeravanju djece na zaštitu i vaspitanje, uze─çe u obzir i ┼żelje djeteta ako je ono sposobno da ih izrazi.

(2) Sud, odnosno organ starateljstva mo┼że ispitati dijete i bez prisustva roditelja i drugih lica.

─îlan 93

(1) Ako dijete ne ┼żivi u zajednici sa oba roditelja, roditelji ─çe se sporazumjeti o na─Źinu odr┼żavanja li─Źnih odnosa s djetetom (posjete i sl.). Ako do takvog sporazuma ne do─Ĺe, odluku o tome donosi organ starateljstva.

(2) Organ starateljstva mo┼że ponovno urediti na─Źin odr┼żavanja li─Źnih odnosa roditelja s djecom, ako to zahtijevaju promijenjene prilike.

(3) Odr┼żavanje li─Źnih odnosa roditelja s djecom mo┼że se ograni─Źiti ili zabraniti samo radi zaštite li─Źnosti i drugih interesa djece.

3. Nadzor organa starateljstva

─îlan 94

Organ starateljstva du┼żan je da preduzima potrebne mjere radi zaštite li─Źnih i imovinskih prava i interesa djeteta.

─îlan 95

Ako to interesi djece zahtijevaju, organ starateljstva ─çe pru┼żiti pomo─ç roditeljima u sre─Ĺivanju njihovih socijalnih, materijalnih i li─Źnih prilika i odnosa ili ih uputiti u odgovaraju─çe savjetovalište.

─îlan 96

Ako opravdani interesi djece zahtijevaju, organ starateljstva mo┼że odrediti stalan nadzor nad vršenjem roditeljskog prava u pogledu pojedinog djeteta.

─îlan 97

(1) Roditelji i ostali ─Źlanovi porodice ne smiju dijete podvrgavati poni┼żavaju─çim postupcima, duševnom i tjelesnom ka┼żnjavanju, odnosno zlostavljanju. Ako su roditelji, odnosno onaj roditelj kod kojeg dijete ┼żivi zlostavljali dijete, ili zanemarili brigu o djetetu, zanemarili vaspitanje djeteta ili je kod djeteta došlo do poreme─çaja u vaspitanju organ starateljstva mo┼że dijete oduzeti i povjeriti ga drugom roditelju, nekom drugom licu ili odgovaraju─çoj ustanovi ukoliko ne postoji sudska odluka o povjeravanju djeteta.

(2) Za vrijeme trajanja stalnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava organ starateljstva ─çe savjetima i drugim odgovaraju─çim metodama socijalnog rada pomagati roditelje u vršenju roditeljskog prava, pozivati roditelje radi dogovora o vršenju roditeljskog prava, obilaziti roditelje i djecu, pozivati roditelje i djecu na redovne periodi─Źne sastanke u prostorijama organa starateljstva i sli─Źno.

─îlan 98

Organ starateljstva mo┼że odrediti roditelju, usvojiocu, staratelju, drugoj porodici ili u specijalnoj ustanovi poja─Źan nadzor nad djetetom.

─îlan 99

(1) Mjeru poja─Źanog nadzora roditelja, usvojioca ili staraoca odredi─çe rješenjem organ starateljstva, ako su roditelji usvojilac, odnosno staralac propustili vršenje du┼żnog nadzora nad maloljetnikom, a u mogu─çnosti su da ovaj propust isprave i ovakav nadzor uspješno vrše.

(2) Organ starateljstva izricanjem mjere poja─Źanog nadzora obavezno ─çe dati roditelju, usvojiocu ili staraocu potrebna uputstva i odre─Ĺene du┼żnosti u pogledu postupaka i mjera prema maloljetniku koji se ti─Źu vaspitanja i popravljanja njegovog li─Źnog statusa.

─îlan 100

(1) Organ starateljstva mo┼że zahtijevati u svako doba od roditelja polaganje ra─Źuna o upravljanju imovinom dijeteta.

(2) Organ starateljstva mo┼że zahtijevati da sud, radi zaštite imovinskih interesa djeteta, dozvoli mjere obezbje─Ĺenja na imovini roditelja.

(3) Organ starateljstva mo┼że, radi zaštite imovinskih interesa djeteta, zahtjevati da sud u vanparni─Źnom postupku odlu─Źi da se roditelji u pogledu upravljanja imovinom djeteta stave u polo┼żaj staratelja.

─îlan 101

(1) Ukoliko roditelji, usvojilac, odnosno staralac nisu u stanju da vrše mjeru poja─Źanog nadzora djeteta, organ starateljstva mo┼że riješiti da preda maloljetnika drugoj porodici koja ima mogu─çnosti i dobrovoljno se prihvata vršenja nadzora.

(2) Poja─Źani nadzor u drugoj porodici traje dok roditelji, usvojilac ili staralac ne povrate mogu─çnost i sposobnost da nad djecom vrše poja─Źan nadzor i kada nad djecom prestane potreba vršenja poja─Źanog nadzora.

─îlan 102

(1) Ako roditelji, usvojilac, odnosno staralac nisu u mogu─çnosti da vrše poja─Źan nadzor nad maloljetnikom, a ne postoje uslovi za izvo─Ĺenje poja─Źanog nadzora maloljetnika u drugoj porodici, maloljetnik ─çe se staviti pod poja─Źani nadzor organa starateljstva.

(2) Za vrijeme trajanja poja─Źanog nadzora organa starateljstva maloljetnik ostaje i dalje da ┼żivi u porodi─Źnom doma─çinstvu s roditeljima, usvojiocem ili licem s kojim ┼żivi u ekonomskoj zajednici, jer ga to lice izdr┼żava, a poja─Źani nadzor nad djetetom vrši ovlaš─çeni saradnik organa starateljstva.

(3) Ovlaš─çeni saradnik organa starateljstva brine se o lije─Źenju, školovanju, zaposlenju i drugim porodi─Źnim i socijalnim potrebama djeteta.

─îlan 103

(1) Pri izboru odgovaraju─çe mjere staranja organ starateljstva ─çe uzeti u obzir uzrast djeteta, njegovu psihofizi─Źku razvijenost, psihi─Źka svojstva, sklonosti i navike, dotadašnje vaspitanje i odgajanje, porodi─Źne i socijalne uslove u kojima je ┼żivio i druge relevantne okolnosti.

(2) Pri izboru odgovaraju─çe mjere organ starateljstva vodi─çe ra─Źuna o poštovanju principa najmanjeg posezanja.

4. Produ┼żenje roditeljskog prava i du┼żnosti

─îlan 104

(1) Sud mo┼że u vanparni─Źnom postupku po zahtjevu roditelja, usvojioca ili organa starateljstva odlu─Źiti da se roditeljsko pravo produ┼żi i poslije punoljetstva djeteta, ako dijete zbog tjelesnog ili duševnog nedostatka nije sposobno da se samo stara o sebi i o svojim pravima i interesima.

(2) Kad prestanu razlozi zbog kojih je roditeljsko pravo bilo produ┼żeno, sud ─çe na zahtjev roditelja, odnosno usvojioca ili organa starateljstva odlu─Źiti o prestanku roditeljskog prava.

─îlan 105

(1) Na prijedlog organa starateljstva ili roditelja, odnosno usvojioca, sud ─çe u vanparni─Źnom postupku, ako za to postoje opravdani razlozi i ako je to za dobrobit djeteta, uputiti dijete u odgovaraju─çu vaspitno-obrazovnu ustanovu na ─Źuvanje i vaspitanje.

(2) Trajanje mjere stacionarnog boravka u odgovaraju─çoj ustanovi zavisi od socijalnih, materijalnih, li─Źnih, zdravstvenih i porodi─Źnih prilika roditelja i djeteta.

(3) Pra─çenje rezultata stacionarnog boravka djeteta u vaspitno-obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi organ starateljstva vrši permanentno. O svojim zapa┼żanjima izvještava nadle┼żni sud svakih šest mjeseci u pismenoj formi.

(4) Vanparni─Źni sud, na osnovu izvještaja organa starateljstva ili na osnovu opravdanog i obrazlo┼żenog zahtjeva roditelja mo┼że, ako je to za dobrobit djeteta, mjeru stacionarnog boravka djeteta u odgovaraju─çoj ustanovi obustaviti od izvršenja ili zamijeniti nekom drugom mjerom nadzora.

5. Oduzimanje roditeljskog prava i du┼żnosti

─îlan 106

(1) Roditelju koji zlostavlja dijete, zloupotrebljava roditeljsko pravo, ili je napustio dijete, zanemario brigu o djetetu i zanemario svoje roditeljske du┼żnosti sud ─çe u vanparni─Źnom postupku oduzeti roditeljsko pravo.

(2) Roditelj zloupotrebljava roditeljska prava i du┼żnosti:

1. ako sprovodi fizi─Źko ili psihi─Źko nasilje nad djetetom,

2. ako seksualno iskoriš─çava dijete,

3. ako eksploatiše dijete prisiljavaju─çi ga da pretjerano radi ili da obavlja rad neprimjeren njegovom uzrastu,

4. ako djetetu dozvoljava u┼żivanje alkoholnih pi─ça, droga ili drugih opojnih supstanci ili ga na to navodi,

5. ako navodi dijete na bilo koji oblik društveno neprihvatljivog ponašanja,

6. ako na bilo koji drugi na─Źin grubo krši prava djeteta.

(3) Roditelj grubo zanemaruje roditeljske du┼żnosti i prava:

1. ako napusti dijete,

2. ako ne brine du┼że od mjesec dana o djetetu s kojim ne ┼żivi,

3. ako u roku od godinu dana ne stvori uslove za zajedni─Źki ┼żivot s djetetom koje je smješteno u drugu porodicu ili ustanovu, a za to nema nikakav opravdan razlog,

4. ako je zanemario staranje o osnovnim ┼żivotnim potrebama djeteta s kojim ┼żivi ili se ne pridr┼żava mjera koje je radi zaštite prava i dobrobiti djeteta prethodno donio nadle┼żni organ.

(4) Sud mo┼że roditeljsko pravo vratiti roditelju, ako prestane razlog zbog kojeg mu je to pravo oduzeto.

─îlan 107

(1) Postupak radi oduzimanja roditeljskog prava pokre─çe organ starateljstva, roditelj, odnosno usvojilac.

(2) Organ starateljstva du┼żan je pokrenuti postupak za oduzimanje roditeljskog prava i u slu─Źaju kad na bilo koji na─Źin sazna da postoje okolnosti iz stava 1. prethodnog ─Źlana.

(3) Pravosna┼żna odluka o oduzimanju i vra─çanju roditeljskog prava dostavlja se nadle┼żnom mati─Źaru, a ukoliko dijete ima neko pravo na nekretninama, odluka se dostavlja zemljišno-knji┼żnom, odnosno katastarsko-knji┼żnom registru.

6. Prestanak roditeljskog prava

─îlan 108

(1) Roditeljsko pravo prestaje kad dijete postane punoljetno ili kad prije punoljetstva zaklju─Źi brak.

(2) Dijete postaje punoljetno kad navrši 18 godina ┼żivota.

(3) Nastupanjem punoljetstva, kao i zaklju─Źenjem braka prije punoljetstva, sti─Źe se potpuna poslovna sposobnost.

7. Utvr─Ĺivanje o─Źinstva i materinstva

─îlan 109

(1) Djetetova majka je ┼żena koja ga je rodila.

(2) Ocem djeteta ro─Ĺenog u braku ili u periodu do 300 dana po prestanku braka, smatra se mu┼ż majke djeteta.

(3) Ocem djeteta koje je ro─Ĺeno van braka, smatra se lice koje dijete prizna za svoje ili ─Źije je o─Źinstvo utvr─Ĺeno pravosna┼żnom sudskom presudom.

(4) Ako je dijete ro─Ĺeno u kasnijem braku majke, ali prije isteka roka od 270 dana po prestanku njenog prethodnog braka, ocem ─çe se smatrati mu┼ż majke iz prethodnog braka, osim ako mu┼ż majke iz kasnijeg braka sa njenim pristankom prizna dijete za svoje.

─îlan 110

(1) ─îim sazna za ro─Ĺenje djeteta van braka, mati─Źar je du┼żan da pozove majku da se izjasni ko je otac djeteta i da o tome obavijesti organ starateljstva.

(2) Izjavu iz prethodnog stava majka mo┼że dati i bez poziva.

(3) Ako se majka izjasni o tome ko je otac djeteta, organ starateljstva ─çe pozvati to lice da izjavi da li je otac djeteta.

─îlan 111

(1) Ako lice iz stava 3. prethodnog ─Źlana izjavi na zapisnik pred organom starateljstva, mati─Źarem ili u ovjerenoj ispravi da je otac djeteta, mati─Źar ─çe ga upisati kao oca djeteta u mati─Źnu knjigu ro─Ĺenih i o upisu obavijestiti majku djeteta.

(2) Ako lice iz prethodnog stava izjavi da nije otac djeteta ili u roku od 30 dana od dana dostavljanja poziva ne da nikakvu izjavu, mati─Źar ─çe o tome obavijestiti majku djeteta.

─îlan 112

(1) O─Źinstvo se mo┼że priznati pred mati─Źarem, organom starateljstva, sudom i notarom. Organ pred kojim je dato ovo priznanje du┼żan je da bez odlaganja zapisnik dostavi mati─Źaru nadle┼żnom za upis djeteta u mati─Źnu knjigu ro─Ĺenih.

(2) Priznanje o─Źinstva mo┼że biti u─Źinjeno i u testamentu.

─îlan 113

(1) Izjava o priznanju o─Źinstva pred organima navedenim u prethodnom ─Źlanu mo┼że se dati i preko punomo─çnika.

(2) Punomo─ç mora biti ovjerena i sadr┼żavati izri─Źito uputstvo punomo─çniku da da izjavu o priznavanju o─Źinstva odre─Ĺenog djeteta koje je rodila odre─Ĺena ┼żena.

─îlan 114

O─Źinstvo mo┼że priznati i maloljetnik ako je stariji od 16 godina, kao i lice kome je organi─Źena poslovna sposobnost, ako su sposobni shvatiti prirodu i zna─Źenje izjave o priznavanju o─Źinstva.

─îlan 115

(1) O─Źinstvo se mo┼że priznati i prije ro─Ĺenja djeteta.

(2) U slu─Źaju iz prethodnog stava priznanje o─Źinstva proizvodi pravni u─Źinak ako se dijete rodi ┼żivo.

─îlan 116

(1) O─Źinstvo djeteta mo┼że se priznati i poslije smrti djeteta, ali samo ako je ono ostavilo potomstvo.

(2) Pod uslovima iz prethodnog stava, lica ovlaš─çena ovim zakonom za podnošenje tu┼żbe za utvr─Ĺivanje o─Źinstva mogu tu┼żbom zahtijevati da se utvrdi o─Źinstvo umrlog djeteta.

─îlan 117

(1) Priznanje o─Źinstva upisuje se u mati─Źnu knjigu ro─Ĺenih ako se majka s priznanjem saglasi. Njena saglasnost mora biti data pred mati─Źarem ili notarom, u javnoj ili u ovjerenoj ispravi.

(2) Ako se majka prethodno izjasnila da je otac djeteta lice koje je priznalo o─Źinstvo, ta ─çe se izjava smatrati njenom saglasnoš─çu.

─îlan 118

Ako se majka nije koristila mogu─çnoš─çu iz stava 3. ─Źlana 110. ovog zakona, mati─Źar ─çe je pozvati da se o tome izjasni u roku od 30 dana nakon što primi obavijest da je odre─Ĺeno lice priznalo o─Źinstvo.

─îlan 119

(1) Ako je dijete starije od 16 godina, potrebna je i njegova saglasnost s priznanjem o─Źinstva. Saglasnost se daje na na─Źin propisan u ─Źlanu 117. stav 1. ovog zakona.

(2) Ako je dijete mla─Ĺe od 16 godina, ili starije od 16 godina a trajno je nesposobno za rasu─Ĺivanje, a majka više nije ┼żiva, ili je proglašena umrlom, ili je potpuno lišena poslovne sposobnosti, izjavu o saglasnosti s priznanjem o─Źinstva daje staralac djeteta s odobrenjem organa starateljstva.

─îlan 120

(1) Ako se majka ili dijete starije od 16 godina, odnosno staralac djeteta, kada je njihova saglasnost potrebna, ne saglase s priznanjem o─Źinstva ili se ne izjasne o tome u roku od 30 dana po prijemu obavještenja o priznanju, lice koje je priznalo dijete za svoje mo┼że tu┼żbom tra┼żiti da sud utvrdi njegovo o─Źinstvo.

(2) Tu┼żba se mo┼że podnijeti u roku od tri godine po prijemu obavještenja o nesaglasnosti lica iz prethodnog stava.

─îlan 121

Priznanje o─Źinstva je neopozivo.

─îlan 122

(1) Lice koje je priznalo o─Źinstvo, a kasnije sazna za okolnosti koje bi isklju─Źivale njegovo o─Źinstvo, mo┼że o─Źinstvo osporavati tu┼żbom.

(2) Tu┼żba iz prethodnog stava mo┼że se podnijeti u roku od jedne godine po saznanju za okolnosti koje bi isklju─Źivale o─Źinstvo, a najkasnije u roku od pet godina od davanja izjave o priznavanju o─Źinstva.

─îlan 123

(1) Tu┼żbu radi utvr─Ĺivanja o─Źinstva mo┼że podnijeti dijete do navršene 25. godine ┼żivota.

(2) Ako je dijete maloljetno ili poslovno nesposobno, tu┼żbu u njegovo ime podnosi osoba koja ga po zakonu zastupa, odnosno staralac s odobrenjem organa starateljstva.

─îlan 124

Tu┼żbu radi utvr─Ĺivanja o─Źinstva mo┼że podnijeti majka do navršene 18. godine ┼żivota djeteta.

─îlan 125

Organ starateljstva mo┼że u roku od jedne godine poslije ro─Ĺenja djeteta tu┼żbom pokrenuti postupak za utvr─Ĺivanje o─Źinstva u slu─Źaju kad je majka ozna─Źila odre─Ĺeno lice za oca djeteta pred mati─Źarem, a kasnije, zanemaruju─çi interese djeteta, ne pokrene postupak za utvr─Ĺivanje o─Źinstva.

─îlan 126

Odredbe ovog zakona o utvr─Ĺivanju o─Źinstva shodno se primjenjuju i na utvr─Ĺivanje materinstva.

8. Osporavanje o─Źinstva i materinstva

─îlan 127

(1) Mu┼ż mo┼że osporavati o─Źinstvo djeteta koje je rodila njegova ┼żena za vrijeme trajanja braka ili prije isteka 300 dana od prestanka braka, ako smatra da mu nije otac.

(2) Ako je mu┼żu potpuno oduzeta poslovna sposobnost, tu┼żbu radi osporavanja njegovog o─Źinstva mo┼że podnijeti njegov staratelj s odobrenjem organa starateljstva.

─îlan 128

Tu┼żba radi osporavanja o─Źinstva iz prethodnog ─Źlana mo┼że se podnijeti u roku od šest mjeseci od dana saznanja za ─Źinjenicu na osnovu koje se mo┼że zaklju─Źiti da tu┼żilac nije otac djeteta, ali najkasnije do navršene desete godine ┼żivota djeteta.

─îlan 129

U slu─Źaju iz ─Źlana 127. ovog zakona nasljednici mu┼ża nisu ovlaš─çeni da podnesu tu┼żbu radi osporavanja o─Źinstva, ali mogu nastaviti zapo─Źeti postupak.

─îlan 130

(1) Majka mo┼że osporavati da je otac njenog djeteta lice koje se po ovom zakonu smatra ocem djeteta.

(2) Tu┼żba iz prethodnog stava mo┼że se podnijeti u roku od šest mjeseci od ro─Ĺenja djeteta.

─îlan 131

(1) Dijete mo┼że osporavati da mu je otac lice koje se po ovom zakonu smatra njegovim ocem, osim u slu─Źaju kada je o─Źinstvo utvr─Ĺeno pravosna┼żnom sudskom presudom.

(2) Tu┼żbu iz prethodnog stava dijete mo┼że podnijeti do navršene 25. godine ┼żivota.

─îlan 132

(1) Lice koje sebe smatra ocem djeteta ro─Ĺenog van braka, mo┼że osporavati o─Źinstvo drugog lica koje je to dijete priznalo za svoje, ako istovremeno tra┼żi da se utvrdi njegovo o─Źinstvo.

(2) Tu┼żba iz prethodnog stava mo┼że se podnijeti u roku od jedne godine od upisa osporenog o─Źinstva u mati─Źnu knjigu.

─îlan 133

Ne mo┼że se osporavati o─Źinstvo poslije smrti djeteta.

─îlan 134

Odredbe ovog zakona o osporavanju o─Źinstva shodno se primjenjuju i na osporavanje materinstva.

9. Utvr─Ĺivanje i osporavanje o─Źinstva djece za─Źete vješta─Źkim putem

─îlan 135

Ne mo┼że se utvr─Ĺivati o─Źinstvo djeteta koje je za─Źeto vješta─Źkim putem.

─îlan 136

(1) Mu┼ż mo┼że osporavati o─Źinstvo djeteta koje je rodila njegova ┼żena, ako je do za─Źe─ça vješta─Źkim putem došlo sjemenom drugog muškarca bez njegove saglasnosti.

(2) Tu┼żba radi osporavanja o─Źinstva u slu─Źaju iz prethodnog stava podnosi se u roku od šest mjeseci od dana saznanja za za─Źe─çe djeteta vješta─Źkim putem, a najkasnije do navršene pete godine ┼żivota djeteta.

10. Postupak u sporovima radi utvr─Ĺivanja i osporavanja o─Źinstva i materinstva

─îlan 137

(1) Postupak u sporovima za utvr─Ĺivanje, odnosno osporavanje o─Źinstva i materinstva pokre─çe se tu┼żbom.

(2) Stranke u sporu za utvr─Ĺivanje o─Źinstva su lice ─Źije se o─Źinstvo utvr─Ĺuje, dijete i majka djeteta.

(3) Stranke u sporu o osporavanju o─Źinstva su lice koje se po ovom zakonu smatra ocem djeteta, dijete i majka djeteta.

(4) Kad tre─çe lice osporava o─Źinstvo licu koje je dijete priznalo za svoje, stranke u sporu su lice koje osporava o─Źinstvo, lice ─Źije se o─Źinstvo osporava, dijete i majka djeteta.

─îlan 138

(1) Ako tu┼żbom za utvr─Ĺivanje, odnosno za osporavanje o─Źinstva nisu kao tu┼żilac ili kao tu┼żeni obuhva─çene sve stranke u sporu, sud ─çe pozvati tu┼żioca da dopuni tu┼żbu tako što ─çe navesti i stranku koja tu┼żbom nije obuhva─çena.

(2) Ako tu┼żilac u roku koji je sud odredio ne postupi na na─Źin iz prethodnog stava, tu┼żba ─çe se odbaciti.

─îlan 139

(1) Stranke koje podnose tu┼żbu radi utvr─Ĺivanja, odnosno osporavanja o─Źinstva, odnosno protiv kojih je upravljen tu┼żbeni zahtjev jedinstveni su suparni─Źari.

(2) Ako je tu┼żbu za utvr─Ĺivanje, odnosno osporavanje o─Źinstva podnijelo ovlaš─çeno lice u zakonskom roku, tu┼żbi se, kao suparni─Źar, mo┼że pridru┼żiti i lice kome je istekao rok za podnošenje tu┼żbe.

─îlan 140

(1) Ako dijete i roditelj koji po zakonu zastupa dijete zajedno podnose tu┼żbu za utvr─Ĺivanje ili osporavanje o─Źinstva, odnosno ako su tu┼żeni istom tu┼żbom, taj ─çe roditelj zastupati dijete i u parnici, ali organ starateljstva mo┼że djetetu postaviti posebnog staraoca ako izme─Ĺu djeteta i roditelja u toj parnici postoje suprotni interesi.

(2) Ako su dijete i roditelj koji po zakonu zastupa dijete, u parnici u suprotnim strana─Źkim ulogama tu┼żioca i tu┼żenog, organ starateljstva postavi─çe djetetu posebnog staraoca.

─îlan 141

(1) U postupku u sporovima radi utvr─Ĺivanja, odnosno osporavanja o─Źinstva i materinstva isklju─Źena je javnost.

(2) U sporovima za utvr─Ĺivanje ili osporavanje o─Źinstva ili materinstva ne mo┼że se donijeti presuda zbog izostanka niti na osnovu priznanja.

(3) U parnicama za utvr─Ĺivanje ili osporavanje o─Źinstva ili materinstva odricanje od tu┼żbenog zahtjeva ima isti pravni u─Źinak kao i povla─Źenje tu┼żbe.

─îlan 142

O troškovima postupka u parnicama radi utvr─Ĺivanja, odnosno osporavanja o─Źinstva ili materinstva sud ─çe odlu─Źiti po slobodnoj ocjeni, vode─çi ra─Źuna o razlozima pravi─Źnosti.

─îlan 143

(1) U postupku za utvr─Ĺivanje, odnosno osporavanje o─Źinstva ili materinstva, sud mo┼że po slu┼żbenoj du┼żnosti odrediti privremene mjere radi zaštite, smještaja i izdr┼żavanja djece.

(2) ┼Żalba protiv rješenja o privremenoj mjeri ne zadr┼żava izvršenje rješenja.

─îlan 144

U postupku za utvr─Ĺivanje i osporavanje o─Źinstva ili materinstva primjenjiva─çe se odredbe Zakona o parni─Źnom postupku, ako ovim zakonom nije druk─Źije odre─Ĺeno.

─îETVRTI DIO

USVOJENjE

 

I - ZAJEDNI─îKE ODREDBE

─îlan 145

(1) Za punova┼żnost usvojenja potrebno je da su usvojilac i usvojenikovi roditelji, odnosno staraoci usvojenika, o tome dali svoju saglasnost pred nadle┼żnim organom starateljstva. Ove izjave unose se u zapisnik, koji potpisuju sva lica koja su prisustvovala zasnivanju usvojenja.

(2) Za usvojenje maloljetnog lica starijeg od 10 godina potrebna je i njegova saglasnost.

─îlan 146

Usvojenje mora biti u interesu usvojenika.

─îlan 147

(1) Usvojilac mo┼że biti samo dr┼żavljanin Republike Srpske.

(2) Izuzetno, usvojilac mo┼że biti i strani dr┼żavljanin ako za to postoje naro─Źito opravdani razlozi.

(3) Usvojenje iz prethodnog stava ne mo┼że se zasnovati bez odobrenja organa uprave nadle┼żnog za poslove socijalne politike.

─îlan 148

Usvojenje se upisuje u mati─Źnu knjigu ro─Ĺenih.

II - VRSTE USVOJENjA

─îlan 149

Usvojenje mo┼że biti nepotpuno i potpuno.

1. Nepotpuno usvojenje

─îlan 150

(1) Nepotpunim usvojenjem se izme─Ĺu usvojenika i usvojioca i njegovih potomaka zasnivaju odnosi srodstva, kao i prava i du┼żnosti koja po zakonu postoje izme─Ĺu roditelja i djece ako zakonom nije druk─Źije odre─Ĺeno.

(2) Nepotpuno usvojenje ne uti─Źe na prava i du┼żnosti usvojenika prema njegovim roditeljima i drugim srodnicima.

─îlan 151

(1) Usvojiti se mo┼że samo maloljetno lice.

(2) Usvojiti mo┼że samo lice koje je starije od usvojenika najmanje 18 godina.

(3) Ako bra─Źni supru┼żnici zajedni─Źki usvajaju isto lice, uslov iz prethodnog stava mora ispunjavati jedan od njih .

─îlan 152

(1) Za nepotpuno usvojenje potreban je pristanak oba roditelja djeteta, ako dijete ima roditelje.

(2) Nije potreban pristanak roditelja:

- kome je oduzeto roditeljsko pravo,

- kome je oduzeta poslovna sposobnost,

- ─Źije je boravište nepoznato najmanje jednu godinu, a u tom periodu se ne brine za dijete.

─îlan 153

Bra─Źni supru┼żnici mogu zajedni─Źki usvojiti isto dijete. Dijete mo┼że usvojiti i samo jedan od njih, uz pristanak drugog bra─Źnog supru┼żnika.

─îlan 154

(1) Ne mo┼że se usvojiti srodnik u pravoj liniji, ni brat ni sestra.

(2) Staralac ne mo┼że usvojiti svog šti─çenika dok ga organ starateljstva ne razriješi du┼żnosti staraoca.

─îlan 155

(1) Usvojiti ne mo┼że:

- lice kome je oduzeto roditeljsko pravo,

- lice kome je oduzeta ili ograni─Źena poslovna sposobnost,

- lice koje ne pru┼ża dovoljno jemstva da ─çe usvojenika podizati i vaspitati tako da bude koristan ─Źlan društvene zajednice,

- lice koje je duševno bolesno ili slaboumno, odnosno koje boluje od druge bolesti koja mo┼że dovesti u opasnost zdravlje ili ┼żivot usvojenika.

(2) Usvojiti ne mo┼że ni lice kod ─Źijeg se bra─Źnog supru┼żnika sti─Źe jedna od okolnosti iz prethodnog stava.

2. Potpuno usvojenje

─îlan 156

Potpunim usvojenjem se izme─Ĺu usvojioca i njegovih srodnika i usvojenika i njegovih potomaka zasnivaju odnosi srodstva, kao da se radi o krvnom srodstvu.

─îlan 157

Potpuno usvojiti se mo┼że samo dijete uzrasta do pet godina, koje nema ┼żive roditelje, ili su mu roditelji nepoznati, odnosno koji su dijete napustili, a više od jedne godine ne zna im se mjesto boravka, ili ─Źiji su roditelji pred nadle┼żnim organima starateljstva pristali da njihovo dijete bude potpuno usvojeno.

─îlan 158

(1) Potpuno usvojiti mogu samo bra─Źni supru┼żnici zajedni─Źki, ako su oba ili jedan od njih stariji od usvojenika najmanje 18 godina.

(2) Potpuno usvojiti mo┼że i bra─Źni supru┼żnik roditelja djeteta koje se usvaja, s tim što u tom slu─Źaju razlika u godinama izme─Ĺu usvojenika i usvojioca mo┼że biti i manja od 18 godina.

─îlan 159

Potpuno usvojenje mo┼że biti ako ne postoje smetnje iz ─Źl. 154. i 155. ovog zakona.

─îlan 160

Potpunim usvojenjem prestaju sva me─Ĺusobna prava i du┼żnosti izme─Ĺu usvojenika i njegovih krvnih srodnika.

III - POSTUPAK ZA ZASNIVANjE USVOJENjA

─îlan 161

(1) Lice koje ┼żeli usvojiti podnosi zahtjev organu starateljstva.

(2) Za vo─Ĺenje postupka usvojenja nadle┼żan je organ starateljstva prema prebivalištu maloljetnika, odnosno boravištu, ako se prebivalište ne mo┼że utvrditi.

─îlan 162

(1) Organ starateljstva, na osnovu prilo┼żenih, odnosno po slu┼żbenoj du┼żnosti pribavljenih dokaza, utvr─Ĺuje da li su ispunjeni uslovi za zasnivanje usvojenja propisani ovim zakonom.

(2) U postupku za usvojenje organ starateljstva ─çe po slu┼żbenoj du┼żnosti pribaviti mišljenje o postojanju uslova i podobnosti lica koje ┼żeli usvojiti od organa starateljstva prema prebivalištu toga lica, odgovaraju─çih organizacija i stru─Źnjaka (socijalni radnik, psiholog, ljekar, pedagog i drugi).

(3) Mišljenja iz prethodnog stava moraju biti obrazlo┼żena i zasnovana na utvr─Ĺenim ─Źinjenicama.

(4) Organ uprave nadle┼żan za poslove socijalne zaštite u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ovog zakona donije─çe uputstvo o postupku usvajanja djece.

─îlan 163

U postupku za usvojenje isklju─Źena je javnost.

─îlan 164

(1) Zasnivanju usvojenja prisustvuju usvojilac, njegov bra─Źni drug i roditelji, odnosno staralac usvojenika.

(2) Organ starateljstva, ako ocijeni da bi to bilo u interesu djeteta, mo┼że odlu─Źiti da zasnivanju usvojenja ne prisustvuju roditelji usvojenika.

─îlan 165

(1) U postupku za usvojenje organ starateljstva du┼żan je da roditelja, usvojioca i usvojenika starijeg od 10 godina upozna o pravima i du┼żnostima koja proizilaze iz usvojenja.

(2) Kod nepotpunog usvojenja organ starateljstva posebno ─çe upozoriti stranke na zakonske odredbe o prezimenu i nasljednim pravima koje se odnose na usvojenika.

─îlan 166

(1) Ako organ starateljstva na─Ĺe da su ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom, donije─çe rješenje o zasnivanju usvojenja, a ako ti uslovi nisu ispunjeni, rješenjem ─çe odbiti zahtjev za usvojenje.

(2) Organ starateljstva rješenjem o zasnivanju usvojenja mo┼że odrediti probni smještaj uz nadzor organa starateljstva od najdu┼że tri mjeseca.

─îlan 167

(1) Rješenje o zasnivanju nepotpunog usvojenja sadr┼żi sporazum o prezimenu usvojenika i o nasljednim pravima usvojenika prema usvojiocu. Ako je usvojenik stariji od 10 godina, potrebna je i njegova saglasnost o prezimenu.

(2) Ukoliko se u roku odre─Ĺenom u rješenju o probnom smještaju, nadzirani probni smještaj poka┼że uspješnim s aspekta me─Ĺusobne adaptacije usvojioca i usvojenika, organ starateljstva ─çe potvrditi rješenje o usvojenju.

─îlan 168

Pravnosna┼żno rješenje o zasnivanju usvojenja organ starateljstva du┼żan je da u roku od 15 dana od dana pravosna┼żnosti dostavi nadle┼żnom mati─Źaru radi upisa u mati─Źnu knjigu ro─Ĺenih.

─îlan 169

(1) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za usvojenje, lice koje ┼żeli da usvoji mo┼że izjaviti ┼żalbu u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja. ┼Żalba se izjavljuje drugostepenom organu nadle┼żnom za poslove socijalne politike.

(2) Protiv rješenja kojim se zasniva usvojenje ┼żalba je dopuštena samo u slu─Źaju zablude, prevare ili prinude.

(3) Izjavljivanje ┼żalbe iz prethodnog stava nije vezano za rok.

(4) Kod potpunog usvojenja mora biti sa─Źuvana tajnost podataka o njegovom zasnivanju, a u mati─Źnu knjigu ro─Ĺenih usvojioci se upisuju kao roditelji usvojenika.

─îlan 170

(1) Organ starateljstva du┼żan je da vodi evidenciju i dokumentaciju o usvojenoj djeci.

(2) Uputstvo o vo─Ĺenju evidencije i dokumentacije propisuje Republi─Źki organ uprave za socijalnu zaštitu.

IV - PRESTANAK USVOJENjA

─îlan 171

(1) Nepotpuno usvojenje mo┼że prestati na osnovu rješenja organa starateljstva kad on utvrdi da to zahtijevaju opravdani interesi usvojenika.

(2) Kad to zahtijevaju opravdani interesi maloljetnog usvojenika svako mo┼że kod organa starateljstva preduzeti inicijativu za prestanak usvojenja.

(3) U postupku za prestanak usvojenja organ starateljstva, kada ocijeni da je to potrebno, pribavi─çe odgovaraju─çe stru─Źno mišljenje o cjelishodnosti daljeg postojanja usvojenja.

─îlan 172

(1) Nepotpuno usvojenje mo┼że prestati i na osnovu prijedloga usvojioca ili usvojenika, kao i na osnovu njihovog sporazumnog prijedloga.

(2) U slu─Źajevima iz prethodnog stava organ starateljstva donosi rješenje o prestanku usvojenja ako ocijeni da je to u interesu usvojenika.

─îlan 173

(1) Protiv rješenja organa starateljstva o prestanku usvojenja mo┼że se izjaviti ┼żalba u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja.

(2) Pravosna┼żno rješenje o prestanku usvojenja organ starateljstva du┼żan je da dostavi nadle┼żnom mati─Źaru u roku od 15 dana od dana pravosna┼żnosti radi upisa u mati─Źnu knjigu ro─Ĺenih.

─îlan 174

Potpuno usvojenje ne mo┼że se raskinuti.

PETI DIO

STARATELjSTVO

1. Poslovi starateljstva

─îlan 175

Poslove starateljstva vrši organ starateljstva iz ─Źlana 13. ovog zakona.

─îlan 176

Organ starateljstva iz prethodnog ─Źlana poslove starateljstva vrši preko postavljenog staraoca ili neposredno.

─îlan 177

(1) Organ starateljstva preduzima potrebne mjere da se na najbolji na─Źin ostvari svrha starateljstva.

(2) Organ starateljstva u pripremanju, donošenju i sprovo─Ĺenju svojih rješenja, odnosno pojedinih mjera, koristi sve oblike socijalne zaštite, metode socijalnog i drugog stru─Źnog rada, kao i usluge socijalnih, zdravstvenih, obrazovno-vaspitnih i drugih organizacija.

(3) Organ starateljstva mo┼że osnovati stru─Źno tijelo sastavljeno od odgovaraju─çih stru─Źnjaka (ljekara, pedagoga, pravnika, psihologa, socijalnog radnika i drugih), sa zadatkom da razmatra stru─Źna pitanja i daje organu starateljstva prijedloge za preduzimanje pojedinih ciljeva starateljstva.

─îlan 178

(1) Organ starateljstva pru┼ża posebnu društvenu zaštitu i licima koja se nalaze pod roditeljskim staranjem, pod uslovima i na na─Źin odre─Ĺen ovim zakonom i drugim propisima.

(2) Organ starateljstva stara se o primjeni vaspitne i druge mjere izre─Źene od sudova i drugih nadle┼żnih organa, radi vaspitanja i obrazovanja maloljetnika i drugih lica na koje se ove mjere odnose i vrši druge poslove koji su mu stavljeni u nadle┼żnost posebnim zakonom ili propisima donesenim na osnovu zakona.

2. Staralac

─îlan 179

(1) Licu pod starateljstvom organ starateljstva postavlja staraoca, ukoliko ne odlu─Źi da du┼żnost staraoca vrši neposredno.

(2) Za staraoca se postavlja lice koje ima li─Źna svojstva i sposobnost za vršenje du┼żnosti staraoca, a koje prethodno da pristanak da bude staralac.

(3) Pri postavljanju staraoca, organ starateljstva uze─çe u obzir i ┼żelje šti─çenika ako je ovaj u stanju da ih izrazi, kao i ┼żelje bliskih srodnika šti─çenika.

(4) Izuzetno, kada organ starateljstva ocijeni da je to neophodno, i bez njegovog prethodnog pristanka, za staraoca ─çe biti postavljen u pravilu najbli┼żi krvni srodnik u pravoj liniji ili pobo─Źnoj liniji, koji ina─Źe ispunjava i sve druge potrebne uslove za vršenje du┼żnosti staraoca.

─îlan 180

Isto lice mo┼że se postaviti za staraoca i za više šti─çenika ako to nije u suprotnosti sa interesima pojedinih šti─çenika i ako na to pristane.

─îlan 181

Licu pod starateljstvom koje je smještano u obrazovno-vaspitnu, socijalnu ili drugu sli─Źnu ustanovu, organ starateljstva postavlja staraoca za vršenje onih poslova starateljstva koje ta ustanova ne vrši u okvirima svoje redovne djelatnosti.

─îlan 182

(1) Organ starateljstva mo┼że rješenjem ograni─Źiti ovlaš─çenje staraoca i odlu─Źiti da pojedine poslove staraoca vrši neposredno.

(2) Ako organ starateljstva vrši dru┼żnost staraoca u smislu prethodnog stava , mo┼że da pojedine poslove povjeri stru─Źnim licima da ih vrše u njegovo ime i pod njegovim nadzorom.

─îlan 183

Za staraoca se ne mo┼że postaviti lice:

- kome je oduzeto roditeljsko pravo,

- kome je oduzeta ili ograni─Źena poslovna sposobnost,

- ─Źiji su interesi u suprotnosti sa interesima šti─çenika, odnosno koje ne pru┼ża dovoljno jemstva da ─çe šti─çenika vaspitati i odgajati tako da postane odgovoran ─Źlan zajednice,

- od koga se, s obzirom na njegovo ranije i sadašnje vladanje, li─Źna svojstva i odnose sa šti─çenikom i njegovim roditeljima, ne mo┼że o─Źekivati da ─çe pravilno vršiti du┼żnost staraoca.

─îlan 184

(1) Organ starateljstva, rješenjem kojim postavlja staraoca, odre─Ĺuje njegove dru┼żnosti i obim njegovih ovlaš─çenja.

(2) Organ starateljstva, prije donošenja rješenja iz prethodnog stava, upoznaje staraoca sa zna─Źajem starateljstva, njegovim pravima i du┼żnostima i sa drugim va┼żnijim podacima potrebnim za vršenje du┼żnosti staraoca.

─îlan 185

(1) O stavljanju pod starateljstvo i o prestanku starateljstva organ starateljstva obavještava nadle┼żnog mati─Źara u roku od 15 dana od dana pravosna┼żnosti rješenja.

(2) Ako lice stavljeno pod starateljstvo ima nepokretnu imovinu, organ starateljstva obavještava nadle┼żni sud ili katastar radi upisa starateljstva u zemljišno knji┼żne evidencije.

─îlan 186

Staralac je du┼żan da se savjesno stara o li─Źnosti, pravima, obavezama i interesima šti─çenika i upravljanju njegovom imovinom.

─îlan 187

(1) Ako šti─çenik ima imovinu, organ starateljstva preduzima mjere da se ta imovina popiše, procijeni i preda staraocu na upravljanje.

(2) Popisu imovine, pored ─Źlanova komisije koju obrazuje organ starateljstva, prisustvuju staralac, šti─çenik ako je u stanju da shvati o ─Źemu se radi i dr┼żalac imovine šti─çenika.

─îlan 188

(1) Organ starateljstva, nakon što je pokrenut postupak da se neko lice stavi pod starateljstvo, mo┼że popisati i procijeniti njegovu imovinu i preduzeti druge mjere za osiguranje te imovine i prije donošenja rješenja o stavljanju toga lica pod starateljstvo.

(2) U slu─Źaju neposredne opasnosti po interes šti─çenika u pogledu njegove nepokretne imovine, organ starateljstva mo┼że i prije popisa i procjene imovine zatra┼żiti od suda zabilje┼żbu u zemljišno-knji┼żnoj evidenciji o pokretanju postupka za stavljanje toga lica pod starateljstvo.

─îlan 189

(1) Staralac je du┼żan da uz pomo─ç organa starateljstva preduzme sve potrebne mjere da se pribave sredstva neophodna za sprovo─Ĺenje mjera, koje je u interesu šti─çenika, odredio organ starateljstva.

(2) Pri pribavljanju sredstava za ostvarivanje pojedinih mjera koje se preduzimaju u interesu šti─çenika, staralac je du┼żan da koristi izvore prihoda redoslijedom navedenim u ─Źlanu 229. ovog zakona.

─îlan 190

Staralac ne mo┼że bez prethodnog odobrenja organa starateljstva preduzimati poslove koji prelaze okvire redovnog poslovanja ili upravljanja šti─çenikovom imovinom.

─îlan 191

(1) Staralac mo┼że samo sa odobrenjem organa starateljstva, u pogledu raspolaganja i upravljanja imovinom i pravima šti─çenika, preduzimati slijede─çe poslove:

- otu─Ĺiti ili opteretiti nepokretnu imovinu šti─çenika,

- otu─Ĺiti iz imovine šti─çenika pokretne stvari ve─çe i posebne li─Źne vrijednosti ili raspolagati imovinskim pravima ve─çe vrijednosti,

- odre─çi se nasljedstva ili legata, ili odbiti poklon,

- preduzimati druge mjere odre─Ĺene zakonom.

(2) Organ starateljstva, u postupku davanja odobrenja staraocu u pogledu raspolaganja i upravljanja imovinom, odnosno pravima šti─çenika, odre─Ĺuje namjenu pribavljenih sredstava i nadzire njihovu upotrebu.

─îlan 192

(1) Staralac zastupa šti─çenika.

(2) Organ starateljstva zastupa šti─çenika ako du┼żnost staraoca taj organ vrši neposredno ili ako je ograni─Źio ovlaš─çenje staraoca i odlu─Źio da šti─çenika sam zastupa.

─îlan 193

(1) Staralac samostalno, u ime šti─çenika i za njegov ra─Źun, vrši poslove koji spadaju u redovno poslovanje i upravljanje imovinom.

(2) Pri preduzimanju svakog va┼żnijeg posla staralac ─çe se, kada je to mogu─çe, posavjetovati sa šti─çenikom, ako je ovaj u stanju da razumije o ─Źemu se radi.

─îlan 194

(1) Staralac mo┼że da zaklju─Źi pravni posao sa šti─çenikom samo ako organ starateljstva na─Ĺe da to zahtijevaju interesi šti─çenika i ako to prethodno odobri.

(2) Staralac ne mo┼że da obavezuje šti─çenika kao jemca.

─îlan 195

(1) Staralac je du┼żan da podnese organu starateljstva izvještaj i polo┼żi ra─Źun o svom radu svake godine, kao i kad to zatra┼żi organ starateljstva. U slu─Źaju neposrednog starateljstva, izvještaj je du┼żan da podnese radnik organa starateljstva ili drugo lice koje u ime organa starateljstva vrši poslove starateljstva. Izvještaj se podnosi pismeno ili usmeno na zapisnik.

(2) Iz izvještaja se mora vidjeti kako se staralac ili drugo stru─Źno lice koje vrši poslove starateljstva stara o li─Źnosti šti─çenika, a naro─Źito o njegovom zdravlju, vaspitanju i obrazovanju, kao i o svemu drugom što je od zna─Źaja za li─Źnost šti─çenika.

(3) Izvještaj mora sadr┼żavati i podatke o upravljanju i raspolaganju šti─çenikovom imovinom i o svim šti─çenikovim prihodima i rashodima u protekloj godini i kona─Źnom stanju šti─çenikove imovine.

(4) Organ starateljstva du┼żan je da savjesno razmotri izvještaj staraoca i da po potrebi preduzme odgovaraju─çe mjere da se zaštite interesi šti─çenika.

(5) Pored kontrole rada staraoca prihvatanjem izvještaja o njegovom radu, organ starateljstva du┼żan je i da povremeno, li─Źnim uvidom, kontroliše kako staralac vrši svoje du┼żnosti prema šti─çeniku.

─îlan 196

(1) Staralac vrši svoju du┼żnost, po pravilu, bez nagrade.

(2) Organ starateljstva mo┼że odrediti staraocu nagradu ako se posebno zalagao i istakao u vršenju du┼żnosti.

(3) Staralac ima pravo na naknadu opravdanih troškova u─Źinjenih u vršenju svojih du┼żnosti.

(4) Visinu naknade troškova staraocu utvr─Ĺuje organ starateljstva.

(5) Nagradu i naknadu troškova odobrava organ starateljstva iz prihoda šti─çenika, a ukoliko bi ta isplata išla na štetu izdr┼żavanja šti─çenika, ti troškovi padaju na teret sredstava opštine.

─îlan 197

(1) Staralac odgovara šti─çeniku za štetu koju je skrivio u obavljanju du┼żnosti staraoca.

(2) Organ starateljstva utvr─Ĺuje iznos štete i poziva staraoca da u odre─Ĺenom roku štetu naknadi. Ukoliko staralac ne naknadi utvr─Ĺenu štetu u odre─Ĺenom roku, organ starateljstva neposredno nakna─Ĺuje štetu šti─çeniku.

(3) Organ starateljstva mo┼że kod nadle┼żnog suda zahtijevati od staraoca naknadu ispla─çenog iznosa iz prethodnog stava, ako je tu štetu staralac po─Źinio namjerno ili iz krajnje nepa┼żnje.

(4) Radi obezbje─Ĺenja prava šti─çenika, koja su povrije─Ĺena nepravilnim radom staraoca, organ starateljstva du┼żan je prema staraocu preduzeti i druge mjere predvi─Ĺene zakonom.

─îlan 198

Ako staralac umre ili samovoljno prestane da vrši du┼żnost staraoca, ili ako nastanu takve okolnosti koje spre─Źavaju staraoca da vrši svoju du┼żnost, organ starateljstva du┼żan je da bez odlaganja preduzme mjere za zaštitu interesa šti─çenika do postavljanja novog staraoca.

─îlan 199

(1) Organ starateljstva razriješi─çe staraoca od du┼żnosti ako utvrdi da je u vršenju du┼żnosti staraoca nemaran, da zloupotrebljava svoja ovlaš─çenja, da se njegovim radom ugro┼żavaju interesi šti─çenika, ili ako smatra da bi za šti─çenika bilo korisnije da mu se postavi drugi staralac.

(2) Organ starateljstva razriješi─çe staraoca od du┼żnosti kad ovaj sam to zatra┼żi, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva. Organ starateljstva mora istovremeno preduzeti sve potrebne mjere za zaštitu interesa šti─çenika.

(3) Staralac kome je prestala du┼żnost staraoca du┼żan je da podnese izvještaj i polo┼żi ra─Źun o svom radu organu starateljstva.

─îlan 200

(1) U slu─Źaju trajnog prestanka starateljstva, organ starateljstva poziva staraoca da u odre─Ĺenom roku podnese izvještaj o svom radu i o stanju šti─çenikove imovine, i da preda svu imovinu na upravljanje šti─çeniku, odnosno roditelju ili usvojiocu.

(2) Predaja imovine se vrši u prisustvu staraoca, šti─çenika, odnosno roditelja ili usvojioca i predstavnika organa starateljstva.

3. Starateljstvo nad maloljetnim licima

─îlan 201

Pod starateljstvo stavi─çe se maloljetno lice:

- ─Źiji su roditelji umrli, nestali, nepoznati ili su nepoznatog boravišta du┼że od jedne godine,

- ─Źijim roditeljima je oduzeto roditeljsko pravo,

- ─Źijim roditeljima je oduzeta poslovna sposobnost, odnosno koji još nisu stekli poslovnu sposobnost ili im je poslovna sposobnost organi─Źena,

- ─Źiji su roditelji kroz du┼że vrijeme zanemarili ─Źuvanje i vaspitanje djece,

- ─Źiji su roditelji odsutni i nisu u mogu─çnosti da se redovno staraju o svome djetetu, a nisu ga povjerili na ─Źuvanje i vaspitanje licu za koje je organ starateljstva utvrdio da ispunjava uslove za staraoca.

─îlan 202

Staralac maloljetnog šti─çenika du┼żan je da se kao roditelj stara o njegovoj li─Źnosti, a naro─Źito o zdravlju, vaspitanju, obrazovanju i osposobljavanju za samostalan ┼żivot i rad.

─îlan 203

(1) Staralac je ovlaš─çen da u ime i za ra─Źun šti─çenika zaklju─Źuje pravne poslove. Za one pravne poslove koje staralac, u smislu ovog zakona, ne mo┼że sam zaklju─Źivati, potrebno je odobrenje organa starateljstva.

(2) Maloljetni šti─çenik koji je navršio 15 godina ┼żivota mo┼że sam, bez odobravanja staraoca, zasnovati radni odnos i raspolagati li─Źnim dohotkom, pri ─Źemu je du┼żan doprinositi za svoje izdr┼żavanje, vaspitanje i obrazovanje.

─îlan 204

Staralac mo┼że samo sa odobrenjem organa starateljstva:

- smjestiti maloljetnika u vaspitnoobrazovnu ustanovu i povjeriti ga drugom licu na ─Źuvanje i vaspitanje,

- prekinuti školovanje maloljetnika ili promijeniti vrstu škole,

- odlu─Źiti o izboru, vršenju ili promjeni zanimanja maloljetnika,

- preduzimati i druge mjere odre─Ĺene zakonom.

─îlan 205

(1) Organ starateljstva mo┼że maloljetnog šti─çenika povjeriti drugom licu na ─Źuvanje i vaspitanje, ako na─Ĺe da za to postoje opravdani razlozi.

(2) Smještaj maloljetnog šti─çenika na ─Źuvanje i vaspitanje kod drugog lica treba da odgovara, ukoliko je mogu─çe, na─Źinu i uslovima ─Źuvanja i vaspitanja maloljetnika pod roditeljskim staranjem.

─îlan 206

Vaspitno-obrazovna ustanova ili zdravstvena organizacija ili druga ustanova u kojoj je privremeno smješten maloljetni šti─çenik, a posebno lice kojem je maloljetnik povjeren na ─Źuvanje i vaspitanje, du┼żni su obavještavati staratelja i organ starateljstva o svim va┼żnijim promjenama u pogledu ┼żivota, zdravlja, vaspitanja i obrazovanja šti─çenika.

(2) Organizacija ili ustanova i lice iz prethodnog stava ne mogu se osloboditi du┼żnosti ─Źuvanja maloljetnog šti─çenika bez prethodne saglasnosti staraoca, odnosno organa starateljstva.

─îlan 207

(1) Starateljstvo nad maloljetnim šti─çenikom prestaje njegovim punoljetstvom, zaklju─Źenjem braka, njegovim usvojenjem ili kada prestane neki od razloga navedenih u ─Źlanu 201. ovog zakona.

(2) Organ starateljstva ─çe produ┼żiti da pru┼ża odgovaraju─çe oblike socijalne i druge zaštite licu nad kojim je prestalo starateljstvo zbog nastupanja punoljetstva, ako se ono do tog vremena nije uspjelo osposobiti za samostalan ┼żivot i rad.

─îlan 208

Ako i po nastupanju punoljetstva, zbog psihofizi─Źkih nedostataka, šti─çenik nije sposoban da se brine o svojoj li─Źnosti, pravima i interesima, staralac, uz odobrenje organa starateljstva ili organ starateljstva neposredno, pokre─çe kod nadle┼żnog suda postupak za oduzimanje poslovne sposobnosti šti─çenika, u cilju ponovnog stavljanja pod starateljstvo.

4. Starateljstvo nad licima kojima je oduzeta poslovna sposobnost

─îlan 209

(1) Lice kome je pravosna┼żnom odlukom suda djelimi─Źno ili potpuno oduzeta poslovna sposobnost, organ starateljstva stavi─çe pod starateljstvo.

(2) Pravosna┼żnu odluku o oduzimanju, odnosno organi─Źenju poslovne sposobnosti sud je du┼żan da bez odlaganja dostavi nadle┼żnom organu starateljstva, koji ─çe u roku od 30 dana od dana prijema odluke, lice kome je oduzeta poslovna sposobnost staviti pod starateljstvo.

─îlan 210

Staralac lica kome je oduzeta ili ograni─Źena poslovna sposobnost du┼żan je naro─Źito da se stara o njegovoj li─Źnosti, vode─çi ra─Źuna o uzrocima zbog kojih mu je oduzeta, odnosno ograni─Źena poslovna sposobnost, i nastojati da se ti uzroci otklone i to lice osposobi za samostalan rad.

─îlan 211

(1) Staralac lica kome je potpuno oduzeta poslovna sposobnost, u du┼żnostima i pravima izjedna─Źen je sa staraocem maloljetnog lica koje nije navršilo 15 godina ┼żivota.

(2) Staralac lica kome je djelimi─Źno oduzeta poslovna sposobnost ima du┼żnosti i prava staraoca maloljetnog lica koje je navršilo 15 godina ┼żivota, ali organ starateljstva mo┼że, kad je to potrebno, odrediti poslove koje lice sa djelimi─Źno oduzetom poslovnom sposobnoš─çu mo┼że preduzimati samostalno.

─îlan 212

(1) Sud kod koga je pokrenut postupak da se nekom licu oduzme ili ograni─Źi poslovna sposobnost du┼żan je da odmah izvijesti o tome organ starateljstva koji ─çe, ako je potrebno, tome licu postaviti privremenog staraoca.

(2) U slu─Źaju iz prethodnog stava primjenjuju se odredbe o starateljstvu nad maloljetnicima koji su navršili 15 godina ┼żivota, ali organ starateljstva mo┼że, ako je potrebno, proširiti na njega odredbe o starateljstvu nad maloljetnicima koji nisu navršili 15 godina ┼żivota.

(3) Du┼żnost privremenog staraoca prestaje kad se postavi stalni staralac ili kad odluka suda kojom se utvr─Ĺuje da nema mjesta oduzimanju, odnosno ograni─Źenju poslovne sposobnosti postane pravosna┼żna.

─îlan 213

(1) Starateljstvo nad licima kojima je oduzeta, odnosno ograni─Źena poslovna sposobnost prestaje kada im se odlukom suda donesenom u vanparni─Źnom postupku vrati poslovna sposobnost.

(2) Pravosna┼żnu odluku o vra─çanju poslovne sposobnosti sud odmah dostavlja organu starateljstva.

5. Staraoci za posebne slu─Źajeve

─îlan 214

(1) Organ starateljstva postavi─çe staraoca za pojedine poslove ili odre─Ĺenu vrstu poslova odsutnom licu ─Źije je boravište nepoznato a koje nema zastupnika, nepoznatom vlasniku imovine kada je potrebno da se neko o toj imovini stara, kao i u drugim slu─Źajevima kada je to potrebno radi zaštite prava i interesa odre─Ĺenog lica.

(2) Licima iz prethodnog stava mo┼że, pod uslovima odre─Ĺenim zakonom, postaviti staraoca i organ pred kojim se vodi postupak. Ovaj organ du┼żan je da o tome bez odlaganja obavijesti nadle┼żni organ starateljstva.

(3) Organ starateljstva ima prema staraocu postavljenom u smislu prethodnog stava sva ovlaš─çenja kao i prema staraocu koga je sam postavio.

─îlan 215

(1) Poseban staralac postavi─çe se licu nad kojim roditelji ili usvojioci vrše roditeljsko pravo za vo─Ĺenje spora izme─Ĺu njega i njegovih roditelja ili usvojioca, za zaklju─Źenje pojedinih pravnih poslova izme─Ĺu njih, kao i u drugim slu─Źajevima kada su njihovi interesi u suprotnosti.

(2) Licu pod starateljstvom postavi─çe se poseban staralac za vo─Ĺenje spora izme─Ĺu njega i staraoca, za zaklju─Źenje pravnih poslova, kao i u drugim slu─Źajevima kada su njihovi interesi u suprotnosti.

(3) Kada me─Ĺu maloljetnicima nad kojima isto lice vrši roditeljsko pravo ili me─Ĺu licima koja imaju istog staraoca treba da se vodi spor ili zaklju─Źi pravni posao u kome su interesi maloljetnika, odnosno šti─çenika u suprotnosti, postavi─çe se svakom od njih poseban staralac za vo─Ĺenje spora, odnosno zaklju─Źenja posla.

(4) Kada roditelji, usvojioci, staraoci ili pojedini organi, odnosno organizacije u vršenju svojih poslova saznaju za slu─Źajeve iz st. 1. do 3. ovog ─Źlana, du┼żni su da o tome obavijeste nadle┼żni organ starateljstva.

─îlan 216

Ako me─Ĺunarodnim ugovorom nije druk─Źije odre─Ĺeno, organ starateljstva u slu─Źajevima predvi─Ĺenim ovim zakonom preduze─çe potrebne mjere za zaštitu li─Źnosti, prava i interesa stranog dr┼żavljanina, dok organ dr┼żave ─Źiji je on dr┼żavljanin ne donese potrebnu odluku i ne preduzeme odre─Ĺene mjere.

─îlan 217

Pri postavljanju staraoca za posebne slu─Źajeve, organ starateljstva odredi─çe obim du┼żnosti i prava staraoca imaju─çi u vidu okolnosti svakog pojedinog slu─Źaja.

6. Nadle┼żnost i postupak

─îlan 218

(1) Mjesna nadle┼żnost organa starateljstva odre─Ĺuje se prema prebivalištu, a ako se ovo ne mo┼że utvrditi, prema boravištu lica koje treba staviti pod starateljstvo.

(2) Prebivalište, odnosno boravište odre─Ĺuje se prema vremenu kada su se stekli uslovi za stavljanje odre─Ĺenog lica pod starateljstvo.

─îlan 219

(1) Ako se promijeni prebivalište šti─çenika mijenja se i nadle┼żnost organa starateljstva.

(2) Novi nadle┼żni organ starateljstva odlu─Źi─çe da li ─çe se mijenjati mjere koje je odredio ranije organ starateljstva.

(3) U slu─Źaju sukoba nadle┼żnosti u vezi sa promjenom prebivališta šti─çenika, organ starateljstva nadle┼żan za šti─çenika do pokretanja postupka o sukobu nadle┼żnosti, du┼żan je i dalje da se u svemu stara o šti─çeniku do donošenja pravosna┼żnog rješenja u tom postupku.

─îlan 220

Ne mijenja se nadle┼żnost organa starateljstva za vrijeme dok se šti─çenik nalazi privremeno van podru─Źja tog organa, zbog školovanja, profesionalne rehabilitacije, socijalne ili zdravstvene zaštite ili iz sli─Źnih razloga.

─îlan 221

(1) Postupak za stavljanje pod starateljstvo i prestanak starateljstva pokre─çe se i vodi po slu┼żbenoj du┼żnosti.

(2) Postupak iz prethodnog stava je hitan.

─îlan 222

Postupak za stavljanje nekog lica pod starateljstvo ili da se na njega primijeni neki drugi oblik zaštite koju pru┼ża organ starateljstva, pokre─çe organ starateljstva na osnovu neposrednog saznanja ili povodom obavijesti koju mu dostave:

- mati─Źar, organi uprave i drugi dr┼żavni organi kada u vršenju svojih dru┼żnosti saznaju za takav slu─Źaj,

- bra─Źni supru┼żnik i ostali srodnici, ─Źlanovi doma─çinstva i druga lica koja imaju uvid u ┼żivotne prilike takvog lica.

─îlan 223

(1) Kad organ starateljstva sazna da neko lice treba staviti pod starateljstvo, preduze─çe odmah potrebne mjere za zaštitu li─Źnosti, prava i interesa tog lica, te pokrenuti postupak za njegovo stavljanje pod starateljstvo.

(2) Organ starateljstva, u slu─Źaju iz prethodnog stava, du┼żan je da, prema potrebi, odredi odgovaraju─çe privremene mjere koje smatra neophodnim.

(3) Prilikom odlu─Źivanja o obliku zaštite koji ─çe se primijeniti na šti─çenika, organ starateljstva ─çe se rukovoditi prvenstveno interesima šti─çenika i materijalnim mogu─çnostima koje mu stoje na raspolaganju, primjenjuju─çi pri tom odgovaraju─çe metode socijalnog i drugog stru─Źnog rada.

─îlan 224

Kod odre─Ĺivanja mjera, u smislu prethodnog ─Źlana, organ starateljstva du┼żan je da pribavi mišljenje odgovaraju─çih organizacija, odnosno stru─Źnjaka i da, u cilju što potpunije zaštite li─Źnosti, prava i interesa šti─çenika i njegove porodice, sara─Ĺuje sa odgovaraju─çim organizacijama i organima.

─îlan 225

(1) Ako lice pod starateljstvom ima nepokretnu imovinu na podru─Źju drugog organa starateljstva, nadle┼żni organ starateljstva mo┼że tu imovinu povjeriti na staranje organu starateljstva na ─Źijem se podru─Źju nalazi ta imovina.

(2) Odobrenje za raspolaganje imovinom daje organ starateljstva nadle┼żan za cjelokupno staranje o šti─çeniku.

─îlan 226

(1) Organ starateljstva postupa po odredbama Zakona o opštem upravnom postupku kad odlu─Źuje o stavljanju nekog lica pod starateljstvo, kad postavlja ili razrješava od du┼żnosti staraoca, kad odlu─Źuje o obimu ovlaš─çenja staraoca i o pravima i pravnim interestima šti─çenika.

(2) Organ starateljstva mo┼że mijenjati svoja ranije donesena rješenja kad to zahtjevaju interesi šti─çenika, ako se time ne vrije─Ĺaju prava tre─çih lica.

─îlan 227

Šti─çenik, njegovi srodnici, organi bezbjednosti i pravosudni organi, javne slu┼żbe, vladine i nevladine organizacije, kao i svaki gra─Ĺanin, mogu ulo┼żiti prigovor na rad staraoca i org ana starateljstva.

─îlan 228

(1) Prigovor u smislu prethodnog ─Źlana mo┼że se podnijeti:

- nadle┼żnom organu starateljstva - na rad staraoca,

- organu nadle┼żnom za rješavanje u drugom stepenu u upravnim stvarima starateljstva- na rad organa starateljstva.

(2) Organ starateljstva ispituje prigovore koji su mu podneseni i ako na─Ĺe da su osnovani, odre─Ĺuje mjere koje ─çe se preduzimati.

(3) Ako drugostepeni organ na─Ĺe da je prigovor osnovan, daje uputstva organu starateljstva kako da postupi. Organ starateljstva, po primljenom uputstvu, odlu─Źuje koje ─çe mjere preduzeti i o tome obavještava drugostepeni organ.

─îlan 229

Izdaci za sprovo─Ĺenje odre─Ĺenih mjera koje se preduzimaju u interesu šti─çenika, podmiruju se:

- iz prihoda šti─çenika,

- iz sredstava dobijenih od lica koja su obavezna da daju za izdr┼żavanje šti─çenika,

- iz ostale imovine šti─çenika,

- iz sredstava dobijenih za šti─çenika po osnovu socijalne zaštite,

- iz drugih izvora.

─îlan 230

(1) Organ starateljstva du┼żan je da vodi evidenciju o licima stavljenim pod starateljstvo, o preduzetim mjerama starateljstva i o imovini šti─çenika.

(2) Uputstvo o vo─Ĺenju evidencije i ─Źuvanju dokumentacije iz prethodnog stava propisuje nadle┼żni Republi─Źki organ uprave za poslove socijalne zaštite.

ŠESTI DIO

IZDR┼ŻAVANjE

─îlan 231

(1) Me─Ĺusobno izdr┼żavanje ─Źlanova porodice i drugih srodnika je njihova du┼żnost i pravo.

(2) U slu─Źajevima u kojima se me─Ĺusobno izdr┼żavanje ─Źlanova porodice ili drugih srodnika ne mo┼że ostvariti u cijelosti ili djelimi─Źno, društvena zajednica pru┼ża, pod uslovima odre─Ĺenim zakonom, neobezbije─Ĺenim ─Źlanovima porodice sredstva neophodna za izdr┼żavanje.

(3) Odricanje od prava na izdr┼żavanje nema pravnog u─Źinka.

─îlan 232

(1) Me─Ĺusobnom izdr┼żavanju ─Źlanovi porodice i drugi srodnici doprinose, srazmjerno svojim mogu─çnostima i sposobnostima, u skladu s potrebama lica kojem se daje izdr┼żavanje.

(2) Roditelji su prvenstveno obavezni da izdr┼żavaju maloljetnu djecu i u izvršavanju te obaveze moraju da iskoriste sve svoje mogu─çnosti.

1. Izdr┼żavanje djece, roditelja i drugih srodnika

─îlan 233

(1) Ako se djeca nalaze na redovnom školovanju, roditelji su du┼żni da im prema svojim mogu─çnostima obezbijede izdr┼żavanje i nakon punoljetnosti, a najdalje do navršene 26. godine ┼żivota, osim ako redovno školovanje nije u tom vremenu završeno iz opravdanih razloga.

(2) Ako je punoljetno dijete zbog bolesti, fizi─Źkih ili psihi─Źkih nedostataka nesposobno za rad, a nema dovoljno sredstava za ┼żivot ili ih ne mo┼że ostvariti iz svoje imovine, roditelji su du┼żni da ga izdr┼żavaju dok ta nesposobnost traje.

─îlan 234

(1) Dijete koje je navršilo 15 godina ┼żivota i radom ostvaruje prihode, du┼żno je, pod uslovima iz ─Źlana 231. ovog zakona, da doprinosi za svoje izdr┼żavanje, kao i za izdr┼żavanje ─Źlanova porodice u kojoj ┼żivi.

(2) Maloljetno dijete koje ima imovinu i prihode od te imovine, du┼żno je pod uslovima iz ─Źlana 231. ovog zakona, da doprinosi za svoje izdr┼żavanje, kao i za izdr┼żavanje porodice u kojoj ┼żivi.

─îlan 235

Roditelj kome je oduzeto roditeljsko pravo ne osloba─Ĺa se od du┼żnosti izdr┼żavanja svoje maloljetne djece.

─îlan 236

(1) Djeca su du┼żna da izdr┼żavaju svoje roditelje koji su nesposobni za rad, a nemaju dovoljno sredstava za ┼żivot ili ih ne mogu ostvariti iz svoje imovine.

(2) Dijete se mo┼że osloboditi du┼żnosti izdr┼żavanja roditelja koji ga iz neopravdanih razloga nije izdr┼żavao u vrijeme kad je to bila njegova zakonska obaveza.

─îlan 237

(1) O─Źuh i ma─çeha du┼żni su da izdr┼żavaju svoje maloljetne pastorke, ako ovi nemaju srodnika koji su ih po odredbama ovog zakona du┼żni da izdr┼żavaju.

(2) Obaveza o─Źuha i ma─çehe da izdr┼żavaju svoje maloljetne pastorke ostaje i nakon smrti roditelja djeteta, ako je u ─Źasu smrti postojala porodi─Źna zajednica izme─Ĺu o─Źuha i ma─çehe i pastoraka.

(3) Ako je brak izme─Ĺu roditelja i o─Źuha, odnosno ma─çehe djeteta poništen ili razveden ili je utvr─Ĺeno da brak ne postoji, obaveza izdr┼żavanja o─Źuha, odnosno ma─çehe prema pastorcima prestaje.

─îlan 238

(1) Pastorak je du┼żan da, pod uslovima iz ─Źlana 231. ovog zakona, izdr┼żava o─Źuha, odnosno ma─çehu, ako su ovi njega du┼że vremena izdr┼żavali i brinuli se o njemu.

(2) Ako o─Źuh, odnosno ma─çeha imaju i svoju djecu, du┼żnost izdr┼żavanja je zajedni─Źka za djecu i pastorke.

─îlan 239

Obaveza izdr┼żavanja postoji i izme─Ĺu ostalih krvnih srodnika u pravoj liniji, kao i izme─Ĺu ro─Ĺene bra─çe i sestara kao i bra─çe i sestara po ocu, odnosno majci u odnosu na maloljetna lica, a u odnosu na punoljetna lica samo pod uslovima iz ─Źlana 233. stav 2. ovog zakona.

─îlan 240

(1) Pravo na izdr┼żavanje ostvaruje se onim redom kojim su davaoci izdr┼żavanja pozvani na naslje─Ĺivanje.

(2) Ako obaveza izdr┼żavanja pada na više lica zajedno, ona se dijeli me─Ĺu njima prema njihovim mogu─çnostima.

2. Izdr┼żavanje bra─Źnog supru┼żnika

─îlan 241

Bra─Źni supru┼żnik koji nema dovoljno sredstava za ┼żivot, ili ih ne mo┼że ostvariti iz svoje imovine, a nesposoban je za rad ili se ne mo┼że zaposliti, ima pravo na izdr┼żavanje od svog bra─Źnog supru┼żnika srazmjerno njegovim mogu─çnostima.

─îlan 242

(1) Ako je u toku parnica za razvod ili za poništenje braka, zahtjev za izdr┼żavanje bra─Źnog supru┼żnika mo┼że se postaviti najkasnije do zaklju─Źenja glavne rasprave.

(2) Izuzetno od odredbe prethodnog stava, bra─Źni supru┼żnik mo┼że posebnom tu┼żbom, u roku od jedne godine nakon prestanka braka, tra┼żiti izdr┼żavanje samo ako su uslovi za izdr┼żavanje, koji su predvi─Ĺeni u ─Źlanu 241. ovog zakona, postojali u vrijeme zaklju─Źenja glavne rasprave i bez prestanka trajali do zaklju─Źenja glavne rasprave u parnici za izdr┼żavanje.

─îlan 243

Sud mo┼że odbiti zahtjev za izdr┼żavanje ako izdr┼żavanje tra┼żi bra─Źni supru┼żnik koji se bez ozbiljnog povoda od strane drugog bra─Źnog supru┼żnika grubo ili nedoli─Źno ponašao u bra─Źnoj zajednici, ili ako bi njegov zahtjev predstavljao o─Źitu nepravdu, za drugog bra─Źnog supru┼żnika.

─îlan 244

Sud mo┼że odbiti zahtjev za izdr┼żavanje postavljen u parnici za poništenje braka ili nakon što je brak poništen, ako bi obaveza za izdr┼żavanje predstavljala o─Źitu nepravdu za drugog bra─Źnog supru┼żnika.

─îlan 245

Sud mo┼że odbiti zahtjev za izdr┼żavanje ako su bra─Źni supru┼żnici, kroz du┼żi period odvojenog ┼żivota, potpuno samostalno obezbje─Ĺivali sredstva za vlastito izdr┼żavanje, ili ako se iz okolnosti slu─Źaja utvrdi da bra─Źni supru┼żnik koji zahtijeva izdr┼żavanje, prestankom braka koji je trajao kra─çe vrijeme, nije doveden u te┼żi materijalni polo┼żaj od onog u kome se nalazio prilikom stupanja u brak.

─îlan 246

(1) Sud mo┼że odlu─Źiti da obaveza izdr┼żavanja bra─Źnog supru┼żnika traje odre─Ĺeno vrijeme, naro─Źito u slu─Źajevima kada je brak trajao kra─çe vrijeme ili kada je tra┼żilac izdr┼żavanja u mogu─çnosti da u dogledno vrijeme na drugi na─Źin obezbijedi sredstva za ┼żivot.

(2) U opravdanim slu─Źajevima sud mo┼że obavezu pla─çanja izdr┼żavanja produ┼żiti.

(3) Tu┼żba za produ┼żenje davanja izdr┼żavanja mo┼że se podnijeti samo do isteka vremena za koje je izdr┼żavanje odre─Ĺeno.

─îlan 247

Pravo na izdr┼żavanje prestaje ako razvedeni bra─Źni supru┼żnik ili bra─Źni supru┼żnik iz poništenog braka koji to pravo koristi, zaklju─Źi novi brak ili ako sud utvrdi da je postao nedostojan tog prava.

3. Izdr┼żavanje lica iz vanbra─Źne zajednice

─îlan 248

(1) Ako je prestala vanbra─Źna zajednica koja je trajala tri godine i du┼że, lice koje iz te zajednice ispunjava uslove iz ─Źlana 241. ovog zakona, ima pravo na izdr┼żavanje od drugog lica.

(2) Tu┼żba za izdr┼żavanje iz prethodnog stava mo┼że se podnijeti u roku od jedne godine od prestanka vanbra─Źne zajednice.

─îlan 249

Sud mo┼że odbiti zahtjev ako izdr┼żavanje tra┼żi lice koje se bez ozbiljnog povoda od strane drugog lica grubo ili nedoli─Źno ponašalo u vanbra─Źnoj zajednici, ili ako bi njegov zahtjev predstavljao o─Źitu nepravdu za drugo lice.

─îlan 250

(1) Sud mo┼że odlu─Źiti da obaveza izdr┼żavanja lica traje odre─Ĺeno vrijeme, naro─Źito u slu─Źaju kada je tra┼żilac izdr┼żavanja u mogu─çnosti da u dogledno vrijeme na drugi na─Źin obezbijedi sredstva za ┼żivot.

(2) U opravdanim slu─Źajevima sud mo┼że obavezu izdr┼żavanja produ┼żiti.

(3) Tu┼żba za produ┼żenje izdr┼żavanja mo┼że se podnijeti samo do isteka vremena za koje je izdr┼żavanje odre─Ĺeno.

─îlan 251

Pravo na izdr┼żavanje prestaje ako lice koje to pravo koristi, stupi u brak ili je postalo nedostojno tog prava.

─îlan 252

Vanbra─Źni otac du┼żan je da, srazmjerno svojim mogu─çnostima, izdr┼żava majku svog vanbra─Źnog djeteta za vrijeme od tri mjeseca prije poro─Ĺaja i jednu godinu nakon poro─Ĺaja, ako majka nema dovoljno sredstava za ┼żivot.

4. Odre─Ĺivanje izdr┼żavanja

─îlan 253

(1) Prilikom utvr─Ĺivanja potreba lica koje tra┼żi izdr┼żavanje, sud ─çe uzeti u obzir njegovo imovno stanje, sposobnost za rad, mogu─çnost za zapošljavanje, zdravstveno stanje i druge okolnosti od kojih zavisi ocjena njegovih potreba.

(2) Kad se izdr┼żavanje tra┼żi za dijete, sud ─çe uzeti u obzir i uzrast djeteta, kao i potrebe za njegovo školovanje.

(3) Prilikom utvr─Ĺivanja mogu─çnosti lica koje je du┼żno da daje izdr┼żavanje, sud ─çe uzeti u obzir sva njegova primanja i stvarne mogu─çnosti da sti─Źe pove─çanu zaradu, kao i njegove vlastite potrebe i zakonske obaveze po osnovu izdr┼żavanja.

─îlan 254

U sporu roditelja o izdr┼żavanju djeteta sud ─çe, roditelju kome je dijete povjereno na zaštitu i vaspitanje, posebno cijeniti kao doprinos za izdr┼żavanje djeteta, rad i brigu tog roditelja koju ula┼że u vaspitanje i podizanje djeteta.

─îlan 255

Kad sud utvrdi da roditelji ni zajedni─Źki nisu u mogu─çnosti da podmiruju potrebe izdr┼żavanja djeteta, obavijesti─çe o tome organ starateljstva radi obezbje─Ĺenja sredstava za izdr┼żavanje djeteta.

─îlan 256

(1) Organ starateljstva mo┼że u ime maloljetnog djeteta pokrenuti spor o izdr┼żavanju, odnosno za pove─çanje izdr┼żavanja, kad roditelj kod koga se dijete nalazi na zaštiti i vaspitanju bez opravdanih razloga ne koristi to pravo.

(2) Ako roditelj ne tra┼żi izvršenje dosu─Ĺenog izdr┼żavanja, organ starateljstva je ovlaš─çen da u ime maloljetnog lica podnese sudu prijedlog za izvršenje.

─îlan 257

(1) Organ starateljstva ─çe nastojati da se roditelji sporazumiju o izdr┼żavanju djeteta, odnosno o povišenju doprinosa za izdr┼żavanje djeteta kada to zahtijevaju pove─çane potrebe djeteta ili to omogu─çavaju bolje materijalne prilike roditelja.

(2) Sporazum iz prethodnog stava ima snagu izvršne isprave.

(3) Organ starateljstva vodi evidenciju o izdr┼żavanju djece i roditelja, prema uputstvu koje propisuje rukovodilac Republi─Źkog organa uprave za poslove socijalne zaštite.

─îlan 258

Organ starateljstva mo┼że, u svojstvu punomo─çnika, uz prethodnu saglasnost starih i samohranih lica, da u njihovo ime pokrene i vodi parnicu za ostvarivanje prava na izdr┼żavanje prema srodnicima koji su po odredbama ovog zakona du┼żni ih izdr┼żavati.

─îlan 259

(1) Lice koje je du┼żno da daje izdr┼żavanje, a nalazi se u radnom odnosu ili je korisnik penzije, ili ostvaruje stalnu nov─Źanu rentu u mjese─Źnim iznosima, sud ─çe obavezati na pla─çanje budu─çih mjese─Źnih iznosa izdr┼żavanja koji se odre─Ĺuju u procentu od li─Źnog dohotka, penzije, ili stalne nov─Źane rente.

(2) Ako se plata, penzija ili stalna nov─Źana renta, iz kojih se alimentira izdr┼żavanje ostvaruje u inostranstvu, pla─çanje budu─çih mjese─Źnih iznosa mo┼że se odrediti i u fiksnom iznosu i u valuti u kojoj se ti prihodi ostvaruju.

(3) Postupak izvršenja radi naplate izdr┼żavanja iz prethodnog stava pokre─çe sud po slu┼żbenoj du┼żnosti.

─îlan 260

(1) Lice koje je du┼żno da daje izdr┼żavanje, a koje nije u radnom odnosu ni korisnik penzije, a niti ostvaruje stalnu nov─Źanu rentu u mjese─Źnim iznosima, sud ─çe obavezati na pla─çenje budu─çih mjese─Źnih iznosa izdr┼żavanja u nov─Źanim iznosima koji se odre─Ĺuju u procentu od zajam─Źenog li─Źnog dohotka u Republici.

(2) Izuzetno ako je iznos izdr┼żavanja u slu─Źaju iz prethodnog stava ve─çi od zajam─Źenog li─Źnog dohotka, sud ga odre─Ĺuje u fiksnom nov─Źanom iznosu.

(3) Odre─Ĺivanje visine izdr┼żavanja u procentima prema odredbama ─Źlana 261. sud ─çe izre─çi samo ako je davaocu izdr┼żavanja plata, penzija ili stalna nov─Źana renta, tolika da se iz njene visine mo┼że alimentirati izdr┼żavanje.

─îlan 261

Procenat iz ─Źl. 259. i 260. ovog zakona ne mo┼że biti manji od 15% za svako izdr┼żavano lice, a procenat za sva lica koja tra┼że izdr┼żavanje ne mo┼że biti ve─çi od 50%.

─îlan 262

(1) Ukoliko lice koje je po li─Źnom odnosu koji zakon priznaje kao osnov obaveze izdr┼żavanja pozvano od drugog lica da daje izdr┼żavanje, a bavi se nekom djelatnošš─çu od koje ostvaruje prihode, sud ─çe visinu izdr┼żavanja utvrditi u fiksnom iznosu.

─îlan 263

(1) Zainteresovano lice mo┼że tra┼żiti da sud povisi, snizi ili ukine izdr┼żavanje dosu─Ĺeno ranijom pravosna┼żnom presudom ako su se izmijenile okolnosti na osnovu kojih je donesena ranija presuda.

(2) Prava i obaveze utvr─Ĺene izmijenjenom odlukom ne mogu djelovati prije podnošenja zahtjeva.

─îlan 264

Organ, organizacija ili zajednica, odnosno lice koje je imalo troškove radi izdr┼żavanja nekog lica, mo┼że tra┼żiti naknadu tih troškova od lica koje ga je po ovom zakonu du┼żno da izdr┼żava, ako su u─Źinjeni troškovi bili opravdani.

5. Postupak u sporovima za izdr┼żavanje

─îlan 265

(1) Sud ─çe po slu┼żbenoj du┼żnosti odlu─Źiti o izdr┼żavanju djece kada odlu─Źuje o povjeravanju djece na zaštitu i vaspitanje jednom od roditelja, nekom drugom licu ili odgovaraju─çoj organizaciji ili ustanovi.

(2) Sud ─çe po slu┼żbenoj du┼żnosti odlu─Źiti o izdr┼żavanju djeteta kada u sporu za utvr─Ĺivanje o─Źinstva utvrdi da je tu┼żeni otac djeteta.

─îlan 266

(1) U sporovima o izdr┼żavanju maloljetne djece ili punoljetne djece nad kojom je produ┼żeno roditeljsko pravo, sud mo┼że i po slu┼żbenoj du┼żnosti odrediti privremene mjere radi davanja izdr┼żavanja.

(2) U ostalim sporovima o izdr┼żavanju sud ─çe odrediti privremene mjere radi davanja izdr┼żavanja.

(3) Privremene mjere odredi─çe se ako se u─Źini vjerovatnim da postoje ─Źinjenice od kojih zavisi pravo na izdr┼żavanje, a u sporovima za utvr─Ĺivanje o─Źinstva i ako se u─Źini vjerovatnim da je tu┼żeni otac djeteta.

─îlan 267

(1) Ako se u parnici odlu─Źuje o izdr┼żavanju maloljetne djece ili punoljetne djece iz ─Źlana 233. ovog zakona, organ starateljstva u─Źestvuje u tom postupku radi zaštite interesa djece, sa ovlaš─çenjima iz ─Źlana 73. ovog zakona.

(2) Sud koji odlu─Źuje u parnici o izdr┼żavanju obavijesti─çe organ starateljstva o postupku i pozivati ga na sva ro─Źišta, kao i dostavljati mu sve odluke donesene u postupku.

─îlan 268

Organ starateljstva du┼żan je da na zahtjev suda pribavi sve podatke od zna─Źaja za donošenje odluke o izdr┼żavanju.

─îlan 268a

Dijete ima pravo na besplatnu pravnu pomo─ç bez obzira na socijalni status u svim slu─Źajevima u postupcima za ostvarivanje prava na izdr┼żavanje.

SEDMI DIO

IMOVINSKI ODNOSI

1. Imovina bra─Źnih supru┼żnika

─îlan 269

Imovina bra─Źnih supru┼żnika mo┼że biti posebna i zajedni─Źka.

─îlan 270

(1) Imovina koju bra─Źni supru┼żnik ima u ─Źasu zaklju─Źenja braka ostaje njegova posebna imovina.

(2) Imovina koja je data kao miraz smatra se posebnom imovinom ┼żene.

(3) Dobitak od igre na sre─çu je zajedni─Źka imovina.

(4) Imovinska dobit (tantijema) od autorskog prava i autorskom pravu srodnih prava, ostvarena u toku trajanja braka zajedni─Źka je imovina.

(5) Imovina koju su bra─Źni supru┼żnici stekli radom tokom bra─Źne zajednice, kao i prihodi iz te imovine, ─Źine zajedni─Źku imovinu.

(6) Pokloni tre─çih lica u─Źinjeni tokom bra─Źne zajednice (u novcu, stvarima, pru┼żanju pomo─çi radom i sl.), ulaze u zajedni─Źku bra─Źnu imovinu, bez obzira koji ih je bra─Źni drug primio, ukoliko druk─Źije ne proizlazi iz namjene poklona, ili se iz okolnosti u momentu davanja poklona mo┼że zaklju─Źiti da je poklonodavac ┼żelio u─Źiniti poklon samo jednom od bra─Źnih supru┼żnika.

(7) Imovina koju u toku bra─Źne zajednice jedan bra─Źni supru┼żnik stekne po nekom drugom zakonskom osnovu, njegova je posebna imovina.

─îlan 271

(1) Zajedni─Źkom imovinom bra─Źni supru┼żnici raspola┼żu sporazumno.

(2) Svojim udjelom u zajedni─Źkoj imovini jedan bra─Źni supru┼żnik ne mo┼że samostalno raspolagati niti ga opteretiti pravnim poslom me─Ĺu ┼żivima.

(3) ┼Żenik i nevjesta, odnosno bra─Źni supru┼żnici mogu bra─Źnim ugovorom druga─Źije urediti svoje odnose u pogledu zajedni─Źke imovine.

(4) Bra─Źnim ugovorom mogu se urediti imovinsko-pravni odnosi na postoje─çoj ili budu─çoj imovini.

(5) Bra─Źni ugovor mora biti notarski obra─Ĺen.

(6) Na zajedni─Źku imovinu primjenjuju se odredbe stvarnog i obligacionog prava, ako ovim zakonom nije druga─Źije ure─Ĺeno.

(7) Bra─Źni supru┼żnici ne mogu ugovarati primjenu prava strane dr┼żave na svoje imovinsko-pravne odnose.

2. Dioba zajedni─Źke imovine bra─Źnih supru┼żnika

─îlan 272

(1) Svakome od bra─Źnih supru┼żnika pripada po jedna polovina zajedni─Źke imovine.

(2) Bra─Źni supru┼żnici mogu zajedni─Źku imovinu sporazumno podijeliti tako da odrede dijelove u ─Źitavoj imovini ili jednom dijelu imovine ili na pojedinoj stvari, kao i da svakom bra─Źnom supru┼żniku pripadnu pojedine stvari ili prava iz te imovine, ili da jedan bra─Źni supru┼żnik isplati drugom nov─Źanu vrijednost njegovog dijela.

─îlan 273

(1) Svaki bra─Źni supru┼żnik mo┼że zahtijevati da mu sud odredi ve─çi dio od pripadaju─çe mu polovine zajedni─Źke imovine, ako doka┼że da je njegov doprinos u sticanju zajedni─Źke imovine o─Źigledno ve─çi od doprinosa drugog bra─Źnog supru┼żnika.

(2) U slu─Źajevima iz prethodnog stava sud odre─Ĺuje veli─Źinu udjela bra─Źnog supru┼żnika prema njegovom doprinosu u sticanju zajedni─Źke imovine, pri ─Źemu vodi ra─Źuna ne samo o li─Źnom dohotku i zaradi svakog bra─Źnog supru┼żnika, ve─ç i o pomo─çi jednog bra─Źnog supru┼żnika drugome, o radu u doma─çinstvu i porodici, o brizi oko vaspitanja i podizanju djece, kao i o svakom drugom vidu rada i saradnje u upravljanju, odr┼żavanju i pove─çanju zajedni─Źke imovine.

(3) Na visinu udjela bra─Źnog supru┼żnika u imovini koja je prete┼żnim dijelom ste─Źena u bra─Źnoj zajednici ne─çe uticati okolnost što je tu imovinu drugi bra─Źni supru┼żnik uve─çao nakon raskida bra─Źne zajednice, ako je svojim ponašanjem sprije─Źio u─Źeš─çe bra─Źnog supur┼żnika u daljem sticanju.

(4) Bra─Źni supru┼żnik koji je svojim radom u toku bra─Źne zajednice doprinio odr┼żavanju i pove─çanju posebne imovine drugog bra─Źnog supru┼żnika (npr. unapre─Ĺivanjem poljoprivrednog imanja i sli─Źno), mo┼że tu┼żbom zahtijevati da mu drugi bra─Źni supru┼żnik da odgovaraju─çu naknadu u novcu.

(5) Supru┼żnik ─Źije udio u sticanju zajedni─Źke imovine ili pojedine stvari iz zajedni─Źke imovine znatno ni┼żi od udjela drugog bra─Źnog supru┼żnika, ili kada to opravdavaju posebne okolnosti, mo┼że tu┼żbom zahtijevati diobu zajedni─Źke imovine i tako da sud obave┼że drugog bra─Źnog supru┼żnika da mu naknadi protuvrijednost njegovog udjela u novcu, srazmjerno vrijednosti zajedni─Źke imovine na dan donošenja presude.

─îlan 274

(1) Prilikom diobe zajedni─Źke imovine, na zahtjev bra─Źnog supru┼żnika, u njegov ─çe se dio prvenstveno unijeti oni predmeti iz zajedni─Źke imovine koji slu┼że za obavljanje njegovog zanimanja.

(2) Iz zajedni─Źke imovine izdvoji─çe se i predati bra─Źnom supru┼żniku, pored njegovog dijela, i one stvari ste─Źene radom u toku bra─Źne zajednice koje slu┼że isklju─Źivo njegovoj li─Źnoj upotrebi.

(3) Ako je vrijednost stvari iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana nesrazmjerno velika u odnosu na vrijednost cjelokupne zajedni─Źke imovine, izvrši─çe se dioba i tih stvari, osim ako bra─Źni supru┼żnik koji bi ove stvari trebao da dobije ne naknadi drugom bra─Źnom supru┼żniku odgovaraju─çu vrijednost ili ne ustupi drugom bra─Źnom supru┼żniku, po njegovom pristanku, druge stvari.

─îlan 275

(1) Bra─Źnom supru┼żniku kome se povjeravaju zajedni─Źka djeca na zaštitu i vaspitanje daju se, pored njegovog dijela, i stvari koje slu┼że samo djeci ili su namijenjene samo njihovoj neposrednoj upotrebi.

(2) Kod diobe zajedni─Źke imovine bra─Źnom supru┼żniku kome su povjerena zajedni─Źka djeca na zaštitu i vaspitanje dodjeljuju se one stvari za koje je o─Źigledno da je u interesu da budu u posjedu i valasništvu bra─Źnog supru┼żnika kome su djeca povjerena.

─îlan 276

(1) Kod diobe zajedni─Źke imovine svakom ─çe se bra─Źnom supru┼żniku ura─Źunati u njegov dio srazmjerna vrijednost onog što se duguje po osnovu zajedni─Źkog sticanja u braku.

(2) Kao dugovanja u smislu prethodnog stava ura─Źuna─çe se i potra┼żivanja tre─çih lica koja su nastala radi pove─çanja ili odr┼żavanja postoje─çe zajedni─Źke imovine, a ta potra┼żivanja terete samo jednog bra─Źnog supru┼żnika prema drugom po osnovu ─Źlana 273. stav 2. ovog zakona.

(3) Nenamireni dugovi iz stava 2. ovog ─Źlana ne─çe se uzeti u obzir prilikom odre─Ĺivanja udjela u zajedni─Źkoj imovini.

─îlan 277

Ako je u izvršnom postupku odre─Ĺena prodaja stvari iz zajedni─Źke imovine radi namirenja udjela jednog bra─Źnog supru┼żnika, taj bra─Źni supru┼żnik ima pravo pre─Źe kupovine tih stvari.

3. Odgovornost bra─Źnih supru┼żnika za dugove prema tre─çim licima

─îlan 278

(1) Za obaveze koje je jedan bra─Źni supru┼żnik imao prije stupanja u brak ne odgovara drugi bra─Źni supru┼żnik.

(2) Za obaveze iz prethodnog stava bra─Źni supru┼żnik odgovara svojom posebnom imovinom i svojim dijelom u zajedni─Źkoj imovini.

(3) Tu┼żbu za utvr─Ĺenje dijela bra─Źnog supru┼żnika u zajedni─Źkoj imovini mo┼że podi─çi i povjerilac bra─Źnog supru┼żnika.

─îlan 279

Za obaveze koje je jedan bra─Źni supru┼żnik preuzeo radi podmirenja teku─çih potreba bra─Źne, odnosno porodi─Źne zajednice, kao i za obaveze za koje po zakonu odgovaraju zajedni─Źki oba bra─Źna supru┼żnika, odgovaraju bra─Źni supru┼żnici solidarno kako zajedni─Źkom tako i svojom posebnom imovinom.

─îlan 280

Ako je radi namirenja zajedni─Źkih obaveza iz dijela jednog od bra─Źnih supru┼żnika u zajedni─Źkoj imovini ili iz njegove posebne imovine napla─çeno više nego što iznosi njegov dio duga, taj bra─Źni supru┼żnik ima prema drugom bra─Źnom supru┼żniku pravo na naknadu tog iznosa iz njegovog dijela, odnosno iz njegove posebne imovine.

4. Upravljanje zajedni─Źkom imovinom bra─Źnih supru┼żnka

─îlan 281

(1) Bra─Źni supru┼żnici zajedno posjeduju, upravljaju i koriste zajedni─Źku imovinu.

(2) Bra─Źni supru┼żnici se mogu sporazumjeti da se jednom od njih povjeri upravljanje i koriš─çenje ili samo upravljanje zajedni─Źkom imovinom ili njenim dijelom.

(3) Svaki bra─Źni supru┼żnik mo┼że odustati od sporazuma o povjeravanju upravljanja i koriš─çenja zajedni─Źkom imovinom.

5. Vra─çanje poklona bra─Źnih supru┼żnika

─îlan 282

(1) U slu─Źaju razvoda ili poništenja braka, pokloni koji su bra─Źni supru┼żnici u─Źinili jedan drugom prije zaklju─Źenja braka ili u toku braka, ne vra─çaju se.

(2) Pokloni iz posebne imovine bra─Źnog supru┼żnika koji su nesrazmjerno velike vrijednosti u odnosu na vrijednost njegove cjelokupne imovine u vrijeme postavljanja zahtjeva za vra─çanje, vra─çaju se poklonodavcu u slu─Źaju razvoda ili poništenja braka. Takav poklon nije du┼żan da vrati bra─Źni supru┼żnik ako bi to zna─Źilo o─Źitu nepravdu za njega ili ako bi ga to dovelo u teške materijalne prilike.

─îlan 283

(1) Umjesto poklona koji su otu─Ĺeni, vra─çaju se nov─Źane vrijednosti ili za njih primljene stvari.

(2) Vrijednost u novcu utvr─Ĺuje se, prema izboru poklonodavca, u visini za koju je otu─Ĺena poklonjena stvar ili u vrijednosti koju je imala poklonjena stvar u vrijeme otu─Ĺenja.

(3) Ako je poklonjena stvar otu─Ĺena ili uništena u zloj namjeri, poklonoprimac je du┼żan da poklonodavcu naknadi vrijednost stvari po tr┼żišnoj cijeni u vrijeme kada je stvar trebalo vratiti.

(4) Odredbe iz ─Źlana 282. ovog zakona, kao i st. 1. do 3.ovog ─Źlana, primjenjuju se i u slu─Źaju utvr─Ĺenja da je postojao osnov za poništenje, odnosno razvod braka.

6. Imovinski odnosi lica iz vanbra─Źne zajednice

─îlan 284

(1) Imovina ste─Źena radom lica u vanbra─Źnoj zajednici koja je trajala du┼że vremena smatra se njihovom zajedni─Źkom imovinom.

(2) Kod diobe imovine iz prethodnog stava shodno se primjenjuju odredbe o diobi zajedni─Źke imovine bra─Źnih supru┼żnika.

7. Imovinski odnosi roditelja i djece

─îlan 285

(1) Maloljetna djeca mogu imati svoju imovinu koju steknu radom ili je dobiju nasljedstvom, poklonom ili po nekom drugom zakonskom osnovu.

(2) Imovinom iz prethodnog stava, osim one koju je maloljetnik stekao radom, do njegove punoljetnosti, u njegovom interesu, upravljaju roditelji maloljetnika.

─îlan 286

(1) Prihode iz imovine maloljetnog djeteta roditelji prvenstveno mogu koristiti za njegovo izdr┼żavanje, lije─Źenje, vaspitanje i obrazovanje.

(2) Roditelji mogu prihode iz prethodnog stava koristiti i za izdr┼żavanje ─Źlanova porodice, pod uslovima iz ─Źlana 234. stav 2. ovog zakona.

─îlan 287

Roditelji mogu samo s odobrenjem nadle┼żnog organa starateljstva otu─Ĺiti ili opteretiti vrednije stvari i prava iz imovine svog maloljetnog djeteta radi njegovog izdr┼żavanja, lije─Źenja, vaspitanja i obrazovanja ili ako to zahtijeva drugi va┼żan interes djeteta.

─îlan 288

(1) Pravni poslovi o regulisanju imovinskih odnosa izme─Ĺu bra─Źnih supru┼żnika, kao i izme─Ĺu lica koja ┼żive u vanbra─Źnoj ┼żivotnoj zajednici i pravni poslovi o raspolaganju imovinom maloljetnih i poslovno nesposobnih lica moraju biti notarski obra─Ĺeni.

(2) Pravni poslovi koji su zaklju─Źeni suprotno stavu 1. ovog ─Źlana pravno su ništavni.

8. Troškovi trudno─çe i poro─Ĺaja vanbra─Źnog djeteta

─îlan 289

(1) Troškove izazvane trudno─çom i poro─Ĺajem vanbra─Źnog djeteta snose otac i majka prema svojim imovinskim mogu─çnostima.

(2) U slu─Źaju spora sud ─çe, na zahtjev jednog od roditelja, odrediti udio svakog od njih u snošenju troškova iz prethodnog stava.

OSMI DIO

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 290

Odredbe ovog zakona o pravima i du┼żnostima bra─Źnih supru┼żnika, roditelja i djece, usvojilaca i usvojenika, staralaca i šti─çenika, davalaca i primalaca izdr┼żavanja, kao i o prestanku tih odnosa, primjenjiva─çe se i u slu─Źajevima kad su ti odnosi nastali prije dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 291

Odredbe ovog zakona koje se odnose na brak i odnose u braku, odnose roditelja i djece, usvojenje, starateljstvo i izdr┼żavanje, primjenjuju se u postupku pred sudom odnosno organom starateljstva u predmetima u kojima do dana stupanja na snagu ovog zakona, nije donesena prvostepena odluka.

─îlan 292

(1) Ako je prije stupanja na snagu ovog zakona donesena pravosna┼żna odluka, pred sudom, dalji postupak nastavi─çe se po propisima koji su va┼żili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Ako poslije stupanja na snagu ovog zakona bude ukinuta prvostepena odluka iz prethodnog stava, dalji postupak sproveš─çe se po odredbama ovog zakona.

(3) Odredbe ovog zakona o mirenju u postupku za razvod braka ne─çe se primjenjivati ako je postupak radi pokušaja mirenja sproveden prije stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 293

Brak zaklju─Źen prije stupanja na snagu ovog zakona koji po ranijim propisima ne bi bio postoje─çi ili valjan, ne mo┼że se ponišiti, ako razlog za poništenje nije predvi─Ĺen ovim zakonom.

─îlan 294

Odredbe ovog zakona primjenjuju se i na imovinske odnose bra─Źnih supru┼żnika iz brakova zaklju─Źenih prije stupanja na snagu ovog zakona, ako zahtjevi stranaka nisu pravnosna┼żno riješeni do dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 295

Rukovodilac Republi─Źkog organa uprave za socijalnu zaštitu donije─çe bli┼że propise iz ─Źlana 170. stav 2, ─Źlan 230. stav 2. i ─Źlan 257. ovog zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 296

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi Porodi─Źni zakon ("Slu┼żbeni list SR Bosne i Hercegovine", broj 21/79 i 44/89).

─îlan 297

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana obvjavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 856 recenzija