Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o nasljedivanju Brcko distrikt BIH

 

ZAKON O NASLjE─ÉIVANjU BR─îKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

 

("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 36/2017)

 

DIO PRVI

NASLJEDNO PRAVO

POGLAVLJE I

OP─ćE ODREDBE

─îlan 1

(Ostvarivanje nasljednog prava)

(1) Nasljedno pravo u Br─Źko distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Br─Źko distrikt) ostvaruje se po odredbama ovog zakona.

(2) Ovim zakonom ure─Ĺuju se pravila po kojima sud, drugi organi i ovlaštena lica u Br─Źko distriktu postupaju u nasljednim stvarima.

─îlan 2

(Predmet naslje─Ĺivanja)

Naslje─Ĺivati se mogu stvari i prava koja pripadaju fizi─Źkim licima, osim onoga što se ne mo┼że naslijediti zbog svoje pravne prirode ili po zakonu.

─îlan 3

(Ravnopravnost u naslje─Ĺivanju)

(1) Sva fizi─Źka lica su, pod istim uslovima ravnopravna u naslje─Ĺivanju.

(2) Stranci su u naslje─Ĺivanju ravnopravni s dr┼żavljanima Bosne i Hercegovine.

─îlan 4

(Naslje─Ĺivanje vanbra─Źnih srodnika i srodnika iz potpunog usvojenja)

(1) Vanbra─Źno srodstvo izjedna─Źava se u pogledu naslje─Ĺivanja s bra─Źnim, a srodstvo iz potpunog usvojenja sa srodstvom po krvi.

(2) U slu─Źaju potpunog usvojenja prestaju me─Ĺusobna nasljedna prava usvojenika i njegovih potomaka sa njegovim srodnicima po krvi.

─îlan 5

(Pozivanje na naslije─Ĺe)

(1) Umrlo fizi─Źko lice (ostavilac) naslje─Ĺuje onaj koji je njegovom smr─çu stekao nasljedno pravo (nasljednik).

(2) Svako lice sposobno je naslijediti ako zakonom nije šta drugo odre─Ĺeno.

(3) Nasljedno pravo se sti─Źe po odredbama ovog zakona, na osnovu ugovora o naslje─Ĺivanju, testamenta ili zakona.

(4) Nasljedno pravo se sti─Źe u trenutku ostavio─Źeve smrti. Sticalac nasljednog prava mo┼że ga se po odredbama ovog zakona odre─çi, pa ─çe se uzeti kao da ga nikada nije niti stekao.

(5) Ko je naslijedio ostavioca, njegov je univerzalni pravni sljedbenik.

─îlan 6

(Raspolaganje ugovorom o naslje─Ĺivanju ili testamentom)

Ostavilac mo┼że ugovorom o naslje─Ĺivanju ili testamentom raspolagati svojom imovinom na na─Źin i u granicama koji su odre─Ĺeni u zakonu.

─îlan 7

(Zaostavština bez nasljednika)

Zaostavština bez nasljednika postaje vlasništvo Br─Źko distrikta.

POGLAVLJE II

NASLJE─ÉIVANJE NA OSNOVU ZAKONA

Odjeljak A. Zakonski nasljednici

─îlan 8

(Krug zakonskih nasljednika)

(1) Ako ovim zakonom nije druk─Źije odre─Ĺeno, na osnovu zakona umrlog naslje─Ĺuju: svi njegovi potomci, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegov bra─Źni partner, njegovi roditelji, njegovi usvojitelji, njegova bra─ça i sestre i njihovi potomci, njegovi djedovi i nene i njihovi potomci, njegovi ostali preci.

(2) Lica iz prethodnog stava naslje─Ĺuju po nasljednim redovima.

(3) Nasljednici bli┼żeg nasljednog reda isklju─Źuju iz nasljedstva lica daljeg nasljednog reda.

(4) Br─Źko distrikt je posljednji zakonski nasljednik.

─îlan 9

(Vanbra─Źni partner kao zakonski nasljednik)

(1) Na osnovu zakona ostavioca naslje─Ĺuje i njegov vanbra─Źni partner koji je u pravu naslje─Ĺivanja izjedna─Źen s bra─Źnim.

(2) Vanbra─Źnom zajednicom u smislu ovog zakona smatra se zajednica ┼żivota ┼żene i muškarca u skladu s odredbama zakona koji ure─Ĺuje porodi─Źne odnose, a koja je prestala ostavio─Źevom smr─çu.

─îlan 10

(Potomci i bra─Źni partner umrlog)

(1) Zaostavštinu umrlog naslje─Ĺuju prije svih njegova djeca i njegov bra─Źni partner.

(2) Nasljednici prvog nasljednog reda naslje─Ĺuju na jednake dijelove.

─îlan 11

(Pravo predstavljanja)

Dio zaostavštine koji bi pripao ranije umrlom djetetu da je nad┼żivjelo ostavioca naslje─Ĺuju njegova djeca, unu─Źad ostavio─Źeva, na jednake dijelove, a ako je neko od unu─Źadi umrlo prije ostavioca, dio koji bi njemu pripao da je bio ┼żiv u trenutku smrti ostavio─Źeve naslje─Ĺuju njegova djeca, praunu─Źad ostavio─Źeva, na jednake dijelove, i tako redom sve dok ima potomaka ostavio─Źevih.

─îlan 12

(Bra─Źni partner i roditelji umrloga)

(1) Zaostavštinu umrlog koji nije ostavio potomke naslje─Ĺuje njegov bra─Źni partner i njegovi roditelji.

(2) Roditelji umrlog naslje─Ĺuju jednu polovinu zaostavštine na jednake dijelove, a drugu polovinu zaostavštine naslje─Ĺuje bra─Źni partner umrlog.

(3) Ako iza umrlog nije ostao bra─Źni partner, roditelji umrlog naslje─Ĺuju cijelu zaostavštinu na jednake dijelove.

─îlan 13

(Bra─ça i sestre umrloga i njihovi potomci)

(1) Ako je jedan roditelj ostavio─Źev umro prije ostavioca, dio zaostavštine koji bi mu pripao da je nad┼żivio ostavioca naslje─Ĺuju njegova djeca (bra─ça i sestre ostavio─Źevi), njegova unu─Źad i praunu─Źad i njegovi daljnji potomci, po pravilima koja va┼że za slu─Źaj kad umrlog naslje─Ĺuju njegova djeca i ostali potomci.

(2) Ako su oba roditelja ostavio─Źeva umrla prije ostavioca, dio zaostavštine koji bi svakome od njih pripao da je nad┼żivio ostavioca naslje─Ĺuju njihovi potomci, prema odredbama prethodnog stava.

(3) U svim slu─Źajevima ostavio─Źeva bra─ça i sestre samo po ocu naslje─Ĺuju na jednake dijelove o─Źev dio, a ro─Ĺena bra─ça i sestre naslje─Ĺuju na jednake dijelove s bra─çom i sestrama po ocu, o─Źev dio, a s bra─çom i sestrama po majci, maj─Źin dio.

─îlan 14

(Naslje─Ĺivanje jednog roditelja koji je umro bez potomstva)

Ako je jedan roditelj ostavio─Źev umro prije ostavioca, a nije ostavio nijednog potomka, dio zaostavštine koji bi mu pripao da je nad┼żivio ostavioca naslje─Ĺuje drugi roditelj, a ako je i ovaj umro prije ostavioca, njegovi potomci naslje─Ĺuju ono što bi pripalo i jednom i drugom roditelju, prema odredbama prethodnog ─Źlana.

─îlan 15

(Naslje─Ĺivanje oba roditelja koja su umrla bez potomstva)

Ako su oba roditelja ostavio─Źeva umrla prije ostavioca, a nisu ostavili nijednog potomka, cijelu zaostavštinu naslje─Ĺuje nad┼żivjeli bra─Źni partner ostavio─Źev.

─îlan 16

(Djedovi i nene umrloga)

(1) Zaostavštinu umrloga koji nije ostavio ni potomke, ni roditelje, niti su ovi ostavili nekog potomka, ni bra─Źnog partnera naslje─Ĺuju njegovi djedovi i nene.

(2) Jednu polovinu zaostavštine naslje─Ĺuju djed i nena sa o─Źeve strane, a drugu polovinu djed i nena s maj─Źine strane.

─îlan 17

(Prava djeda i nena iste loze)

(1) Djed i nena iste loze naslje─Ĺuju na jednake dijelove.

(2) Ako je neki od predaka jedne loze iz prethodnog stava umro prije ostavioca, dio zaostavštine koji bi mu pripao da je nad┼żivio ostavioca naslje─Ĺuju njegova djeca i njegovi potomci, po pravilima koja va┼że za slu─Źaj kad umrlog naslje─Ĺuju njegova djeca i ostali potomci.

(3) U svemu ostalom za nasljedno pravo djeda i nene jedne loze i njihove djece va┼że pravila po kojima naslje─Ĺuju roditelji ostavio─Źevi i njihovi potomci.

─îlan 18

(Naslje─Ĺivanje djeda i nene jedne loze koji su umrli bez djece)

Ako su djed i nena jedne loze umrli prije ostavioca, a nisu ostavili ni jednog potomka, dio zaostavštine koji bi im pripao da su nad┼żivjeli ostavioca naslje─Ĺuju djed i nena druge loze, njihova djeca, njihovi unuci i njihovi daljnji potomci, kako je odre─Ĺeno u prethodnom ─Źlanu.

─îlan 19

(Pradjedovi i pranene umrlog)

(1) Ostavioca koji nije ostavio ni potomke ni roditelje, niti su ovi ostavili nekog potomka, ni bra─Źnog partnera, ni djeda i nenu, niti su ovi ostavili nekog potomka, naslje─Ĺuju njegovi pradjedovi i pranene.

(2) Jednu polovinu naslje─Ĺuju pradjedovi i pranene s o─Źeve strane, a drugu polovinu naslje─Ĺuju pradjedovi i pranene s maj─Źine strane.

─îlan 20

(Prava pradjeda i pranene iste loze)

(1) Od dijela koji pripada ostavio─Źevim pradjedovima i pranenama s o─Źeve strane jednu polovinu naslje─Ĺuju na jednake dijelove roditelji njegovog djeda po ocu, a drugu polovinu roditelji njegove nene po ocu.

(2) I pradjedovi i pranene s maj─Źine strane naslje─Ĺuju na na─Źin odre─Ĺen u stavu 1 ovog ─Źlana dio koji im pripada.

(3) Ako nema koga od tih predaka, dio koji bi mu pripao da je ┼żiv naslje─Ĺuje predak koji mu je bio bra─Źni partner.

(4) Ako nema jednog para tih predaka, dijelove koji bi im pripali da su ┼żivi naslje─Ĺuje drugi par iste loze.

(5) Ako nema pradjedova i pranena jedne loze, dio zaostavštine koji bi im pripao da su ┼żivi naslje─Ĺuju pradjedovi i pranene druge loze.

─îlan 21

(Ostali preci)

Iza pradjedova i pranena ostavioca naslje─Ĺuju daljnji njegovi preci redom, po pravilima po kojima naslje─Ĺuju njegovi pradjedovi i njegove pranene.

─îlan 22

(Br─Źko distrikt kao zakonski nasljednik)

(1) Br─Źko distrikt naslje─Ĺuje ako ostavilac nema drugih zakonskih nasljednika.

(2) Br─Źko distrikt se ne mo┼że odre─çi naslije─Ĺa.

(3) Zaostavština koju Br─Źko distrikt naslijedi postaje dio imovine Br─Źko distrikta.

─îlan 23

(Prava kod nepotpunog usvojenja)

(1) Usvojenik iz nepotpunog usvojenja i njegovi potomci imaju prema usvojiocu ista nasljedna prava kao i usvojio─Źeva djeca i drugi njegovi potomci, osim ako pri usvojenju ta prava nisu ograni─Źena ili sasvim isklju─Źena.

(2) U slu─Źajevima u kojima usvojenik i njegovi potomci naslje─Ĺuju usvojioca kao njegova djeca, usvojilac naslje─Ĺuje usvojenika i njegove potomke.

(3) Usvojilac ima na zaostavštinu usvojenika i njegovih potomaka ista nasljedna prava koja ima odgovaraju─çi predak usvojenika prema svojim potomcima.

(4) Usvojenik i njegovi potomci ne naslje─Ĺuju usvojio─Źeve srodnike, njegovog bra─Źnog partnera, ni druge njegove usvojenike.

(5) Srodnici usvojioca i njegov bra─Źni partner kod nepotpunog usvojenja ne naslje─Ĺuju usvojenika ni njegove srodnike.

(6) Nepotpunim usvojenjem ostaju nedirnuta prava naslje─Ĺivanja izme─Ĺu usvojenika i njegovih srodnika.

─îlan 24

(Gubitak prava usvojenika)

Usvojenik iz nepotpunog usvojenja i njegovi potomci ne mogu naslijediti usvojioca ako je usvojilac bio podnio zahtjev za raskid usvojenja, a poslije njegove smrti se utvrdi da je zahtjev bio osnovan.

─îlan 25

(Pove─çanje nasljednog dijela djece)

(1) Kada su djeca koja nemaju nu┼żnih sredstava za ┼żivot pozvana na naslije─Ĺe s bra─Źnim partnerom ostavio─Źevim, sud mo┼że na njihov zahtjev odlu─Źiti da naslijede i jedan dio onog dijela zaostavštine koji po zakonu treba da naslijedi bra─Źni partner. Sud mo┼że odlu─Źiti da djeca naslijede cijelu zaostavštinu ako je ona tako male vrijednosti da bi njenom podjelom djeca zapala u oskudicu.

(2) Ako neko od djece nema nu┼żnih sredstava za ┼żivot mo┼że zahtijevati pove─çanje svoga dijela kako prema bra─Źnom partneru tako i prema ostaloj djeci ostavio─Źevoj.

(3) Pri odlu─Źivanju u slu─Źajevima iz prethodnih stavova sud ─çe uzeti u obzir sve okolnosti, a naro─Źito imovinske prilike i sposobnosti za privre─Ĺivanje svakog djeteta i bra─Źnog partnera, trajanje bra─Źne zajednice, kao i vrijednost zaostavštine.

─îlan 26

(Kad bra─Źni i vanbra─Źni partner nema pravo na naslije─Ĺe)

(1) Pravo naslje─Ĺivanja na osnovu zakona izme─Ĺu bra─Źnih partnera prestaje razvodom braka ili poništenjem braka.

(2) Bra─Źni partner nema pravo na naslije─Ĺe:

a) ako je ostavilac bio podnio tu┼żbu za razvod braka, a poslije smrti ostavio─Źeve se utvrdi da je tu┼żba bila osnovana,

b) ako njegov brak s ostaviocem bude oglašen za nepostoje─çi, ili bude poništen, poslije smrti ostavio─Źeve, iz uzroka za ─Źije je postojanje nad┼żivjeli bra─Źni partner znao u vrijeme zaklju─Źenja braka,

c) ako je njegova zajednica ┼żivota s ostaviocem bila trajno prestala njegovom krivicom ili u sporazumu s ostaviocem.

(3) Vanbra─Źni partner nema pravo na naslije─Ĺe ako je njegova zajednica ┼żivota s ostaviocem bila trajno prestala prije smrti ostavioca.

─îlan 27

(Pove─çanje nasljednog dijela bra─Źnog partnera)

(1) Kad je bra─Źni partner koji nema nu┼żnih sredstava za ┼żivot pozvan na naslije─Ĺe s nasljednicima prvog ili drugog nasljednog reda sud mo┼że, na zahtjev bra─Źnog partnera, odlu─Źiti, da bra─Źni partner naslijedi i jedan dio onog dijela zaostavštine koji po zakonu treba da naslijede ostali nasljednici, a mo┼że odlu─Źiti i da bra─Źni partner naslijedi cijelu zaostavštinu, ako je ona tako male vrijednosti da bi njenom podjelom, bra─Źni partner zapao u oskudicu.

(2) Pri odlu─Źivanju u slu─Źaju iz prethodnog stava sud ─çe uzeti u obzir sve okolnosti, a naro─Źito imovinske prilike i sposobnosti za privre─Ĺivanje bra─Źnog partnera, trajanje bra─Źne zajednice, imovinske prilike ostalih nasljednika i njihovu sposobnost za privre─Ĺivanje i vrijednost zaostavštine.

─îlan 28

(Pove─çanje nasljednog dijela roditelja)

(1) Kad su roditelji koji nemaju nu┼żnih sredstava za ┼żivot pozvani na naslije─Ĺe s bra─Źnim partnerom ostavio─Źevim, sud mo┼że na njihov zahtjev, odlu─Źiti da naslijede i jedan od onog dijela zaostavštine koji po zakonu treba da naslijedi bra─Źni partner. Sud mo┼że odlu─Źiti da roditelji naslijede cijelu zaostavštinu, ako je ona tako male vrijednosti da bi njenom podjelom roditelji zapali u oskudicu.

(2) Ako je izme─Ĺu roditelja ostavio─Źevih zajednica ┼żivota trajno prestala, a samo jedan roditelj nema sredstava nu┼żnih za ┼żivot, ovaj roditelj mo┼że zahtijevati pove─çanje nasljednog dijela kako prema bra─Źnom partneru tako i prema drugom roditelju ostavio─Źevom.

(3) Ako je jedan roditelj ostavio─Źev umro prije ostavioca, nad┼żivjeli roditelj koji nema nu┼żnih sredstava za ┼żivot mo┼że zahtijevati pove─çanje svog nasljednog dijela i prema nasljednicima umrlog ostavio─Źevog roditelja.

(4) Pri odlu─Źivanju u slu─Źajevima iz prethodnih stavova sud ─çe uzeti u obzir sve okolnosti, a naro─Źito imovinske prilike i sposobnosti za privre─Ĺivanje roditelja, imovinske prilike bra─Źnog partnera, odnosno nasljednika umrlog roditelja i njegovu sposobnost za privre─Ĺivanje i vrijednost zaostavštine.

─îlan 29

(Nasljednici autorskog prava)

Autorska imovinska prava umrlog naslje─Ĺuju njegova djeca, njegov bra─Źni partner i njegovi roditelji.

─îlan 30

(Na─Źin naslje─Ĺivanja autorskog prava)

(1) Lica iz prethodnog ─Źlana naslje─Ĺuju po nasljednim redovima.

(2) Nasljednici bli┼żeg nasljednog reda isklju─Źuju iz naslije─Ĺa lica daljeg nasljednog reda.

─îlan 31

(Br─Źko distrikt kao nasljednik autorskih prava)

Ukoliko nema nasljednika iz ─Źlana 29 ovog zakona, autorska imovinska prava postaju vlasništvo Br─Źko distrikta.

Odjeljak B. Nu┼żni nasljednici

─îlan 32

(Nu┼żni nasljednici)

(1) Nu┼żni nasljednici su: djeca umrlog, njegovi usvojenici iz potpunog usvojenja i njegov bra─Źni partner.

(2) Ostali potomci umrlog, njegovi usvojenici iz nepotpunog usvojenja i njihovi potomci, njegovi roditelji i njegova bra─ça i sestre su nu┼żni nasljednici samo ako su trajno nesposobni za rad i nemaju nu┼żnih sredstava za ┼żivot.

(3) Lica navedena u ovom ─Źlanu su nu┼żni nasljednici kad su po zakonskom redu naslje─Ĺivanja pozvana na naslije─Ĺe.

─îlan 33

(Nu┼żni i raspolo┼żivi dio)

(1) Nu┼żni nasljednici imaju pravo na dio zaostavštine kojim ostavilac ne mo┼że raspolagati i koji se naziva nu┼żni dio.

(2) Nu┼żni dio nasljednika iz ─Źlana 32 stava 1 iznosi jednu polovinu, a nu┼żni dio ostalih nasljednika jednu tre─çinu od onog dijela koji bi svakom pojedinom od njih pripao po zakonskom redu naslje─Ĺivanja.

(3) Ostatkom zaostavštine mo┼że zavještalac raspolagati po svojoj volji i taj dio zaostavštine naziva se raspolo┼żivi dio.

─îlan 34

(Pravo na nu┼żni dio je nasljedno pravo)

(1) Nu┼żnom nasljedniku pripada odre─Ĺeni dio svake stvari i prava koji sa─Źinjavaju zaostavštinu, ali ostavilac mo┼że odrediti da nu┼żni nasljednik primi svoj dio i u odre─Ĺenim stvarima, pravima ili u novcu.

(2) Na zahtjev neke od stranaka sud mo┼że, kad na─Ĺe da je to opravdano, odlu─Źiti da nu┼żnom nasljedniku pripadne dio u odre─Ĺenim stvarima, pravima ili u novcu, ako to ve─ç nije pravnim poslom odredio ostavilac.

─îlan 35

(Utvr─Ĺivanje vrijednosti zaostavštine)

(1) Vrijednost zaostavštine na osnovu koje se izra─Źunava nu┼żni dio utvr─Ĺuje se na sljede─çi na─Źin:

- prvo se popisuju i procjenjuju sva dobra koja je ostavilac imao u trenutku smrti, ra─Źunaju─çi tu i sve ono ─Źime je raspolagao testamentom, kao i sva njegova potra┼żivanja, pa i ona koja ima prema nekom nasljedniku, osim potra┼żivanja koja su o─Źigledno nenaplativa,

- od utvr─Ĺene vrijednosti dobra koja je ostavilac imao u trenutku smrti odbijaju se troškovi d┼żenaze/sahrane ostavioca, iznos troškova popisa i procjene zaostavštine i iznos dugova ostavioca,

- dobijenom ostatku dodaje se vrijednost svih poklona koje je ostavilac u─Źinio ma na koji na─Źin nekom zakonskom nasljedniku, pa i poklona u─Źinjenih nasljednicima koji se odri─Źu naslije─Ĺa, kao i onih poklona za koje je ostavilac naredio da se ne ura─Źunavaju nasljedniku u njegov nasljedni dio, kao i poklona za koje je ostavilac u posljednjoj godini svog ┼żivota u─Źinio drugim licima koja nisu zakonski nasljednici, osim manjih uobi─Źajenih poklona.

(2) Pri utvr─Ĺivanju vrijednosti zaostavštine ne uzimaju se u obzir vrijednosti poklona u─Źinjenih organima vlasti, udru┼żenjima gra─Ĺana, humanitarnim organizacijama, kao ni pokloni u─Źinjeni za op─çekorisne svrhe i pokloni koji se na osnovu ovog zakona ne ura─Źunavaju nasljedniku u njegov nasljedni dio.

─îlan 36

(Poklon i odre─Ĺivanje njegove vrijednosti)

Kao poklon u smislu ovog zakona smatra se i odricanje od prava, oproštaj duga, ono što je ostavilac za vrijeme svog ┼żivota dao nasljedniku na ime nasljednog dijela, ili radi osnivanja ili proširenja doma─çinstva, ili radi obavljanja zanimanja, kao i svako drugo raspolaganje ostavioca bez naknade.

─îlan 37

(Procjenjivanje poklona)

Pri procjenjivanju poklona uzima se vrijednost poklonjene stvari u trenutku smrti ostavio─Źeve, a prema njenom stanju u vrijeme kada je poklon u─Źinjen.

─îlan 38

(Poklon u vidu osiguranja)

Kad se poklon sastoji u osiguranju u korist poklonoprimca kao vrijednost poklona uzet ─çe se zbir premija koje je uplatio ostavilac, ako je taj zbir manji od osigurane sume, a ako je zbir premija ve─çi od osigurane sume, kao vrijednost poklona uzet ─çe se iznos osigurane sume.

─îlan 39

(Izdvajanje u korist potomaka koji su privre─Ĺivali s ostaviocem)

(1) Potomci i usvojenici ostavio─Źevi koji su ┼żivjeli u zajednici s ostaviocem i svojim radom, zaradom ili mu na drugi na─Źin pomogli u privre─Ĺivanju, imaju pravo zahtijevati da im se iz zaostavštine izdvoji dio koji odgovara njihovom doprinosu u pove─çanju vrijednosti ostavio─Źeve imovine.

(2) Tako izdvojeni dio ne spada u zaostavštinu i ne uzima se u obzir pri izra─Źunavanju nu┼żnog dijela, niti se ura─Źunava nasljedniku u njegov nasljedni dio.

─îlan 40

(Izdvajanje predmeta doma─çinstva)

(1) Nad┼żivjelom bra─Źnom partneru i potomcima ostavio─Źevim koji su ┼żivjeli s ostaviocem u istom doma─çinstvu pripadaju predmeti doma─çinstva koji slu┼że za zadovoljavanje njihovih svakodnevnih potreba, kao što su poku─çstvo, namještaj, posteljina i sli─Źno, ali ne i ako su ovi predmeti znatnije vrijednosti.

(2) Tako izdvojeni predmeti ne uzimaju se u obzir pri izra─Źunavanju nu┼żnog dijela, niti se ura─Źunavaju nasljedniku u njegov nasljedni dio.

─îlan 41

(Povreda nu┼żnog dijela. Pokloni i raspolaganja putem pravnih poslova za slu─Źaj smrti u─Źinjeni u korist nu┼żnih nasljednika)

(1) Kada je povrije─Ĺen nu┼żni dio, raspolaganja pravnim poslovima za slu─Źaj smrti (testament, ugovor o naslje─Ĺivanju) ─çe se smanjiti, a pokloni ─çe se vratiti ukoliko je potrebno da bi se namirio nu┼żni dio.

(2) Nu┼żni dio je povrije─Ĺen kada ukupna vrijednost raspolaganja ugovorom o naslje─Ĺivanju, testamentom i poklonom prelazi raspolo┼żivi dio.

(3) Pri utvr─Ĺivanju ukupne vrijednosti raspolaganja pravnim poslovima za slu─Źaj smrti i poklona uzimaju se u ra─Źun i oni pokloni i raspolaganja za koja je ostavilac naredio da se ne ura─Źunavaju nu┼żnom nasljedniku u njegov nasljedni dio.

(4) Od poklona i raspolaganja pravnim poslovima za slu─Źaj smrti, koja se ura─Źunavaju nu┼żnom nasljedniku u njegov nasljedni dio, uzima se u ra─Źun pri utvr─Ĺivanju ukupne vrijednosti raspolaganja samo onoliko za koliko oni premašuju njegov nu┼żni dio.

─îlan 42

(Red smanjenja i vra─çanja)

Kad je povrije─Ĺen nu┼żni dio prvo se smanjuju raspolaganja testamentom, zatim raspolaganja ugovorom o naslje─Ĺivanju, pa ukoliko nu┼żni dio time ne bi bio namiren, vra─çaju se pokloni.

─îlan 43

(Srazmjerno smanjenje raspolaganja testamentom, ugovorom o naslje─Ĺivanju i privilegovani legat)

(1) Raspolaganja testamentom smanjuju se u istoj srazmjeri, bez obzira na njihovu prirodu i na njihov obim i bez obzira da li se nalaze u jednom ili više testamenata, ako iz testamenta ne proizilazi nešto drugo.

(2) Odredba stava 1 ovog ─Źlana primjenjuje se i na ugovor o naslje─Ĺivanju.

(3) Ako je ostavilac ostavio više legata i naredio da se neki legat isplati prije ostalih, taj ─çe se legat smanjiti samo ukoliko vrijednost ostalih legata ne dosti┼że da se namiri nu┼żni dio.

─îlan 44

(Srazmjerno smanjenje legata nalo┼żenih testamentarnom nasljedniku ili legataru)

Testamentarni nasljednik ─Źiji bi nasljedni dio morao biti smanjen da bi se namirio nu┼żni dio, mo┼że tra┼żiti srazmjerno smanjenje legata koje treba da isplati, ako iz testamenta ne proizilazi šta drugo. Isto va┼żi i za nasljednika po ugovoru o naslje─Ĺivanju i za legatara kojem je ostavilac nalo┼żio da iz svog legata nešto isplati.

─îlan 45

(Red vra─çanja poklona)

(1) Vra─çanje poklona vrši se po─Źev od posljednjeg poklona i ide dalje obrnuto po redu kojima su pokloni u─Źinjeni.

(2) Pokloni u─Źinjeni istovremeno vra─çaju se srazmjerno.

─îlan 46

(Polo┼żaj poklonoprimca koji vra─ça poklon)

U pogledu poklonjene stvari koju je du┼żan da vrati poklonoprimac se smatra kao savjesni dr┼żalac do dana kada je saznao za zahtjev za vra─çanje poklona.

─îlan 47

(Ko mo┼że tra┼żiti smanjenje raspolaganja pravnim poslovima za slu─Źaj smrti i vra─çanje poklona)

(1) Smanjenje raspolaganja testamentom, ugovorom o naslje─Ĺivanju i vra─çanje poklona kojim je povrije─Ĺen nu┼żni dio mogu tra┼żiti samo nu┼żni nasljednici.

(2) Pravo iz stava 1 ovog ─Źlana nasljedivo je samo ako je nu┼żni nasljednik prije svoje smrti ve─ç podnio zahtjev za nu┼żni dio.

─îlan 48

(Zastarjelost prava na tra┼żenje smanjenja raspolaganja pravnim poslovima za slu─Źaj smrti i vra─çanje poklona)

Smanjenje raspolaganja testamentom mo┼że se tra┼żiti u roku od tri godine od proglašenja testamenta, a raspolaganje ugovorom o naslje─Ĺivanju i vra─çanje poklona u roku od tri godine od smrti ostavio─Źeve, odnosno od dana kada je rješenje o njegovom proglašenju za umrlog, odnosno rješenje kojim se utvr─Ĺuje njegova smrt, postalo pravosna┼żno.

─îlan 49

(Razlozi isklju─Źenja)

(1) Ostavilac mo┼że isklju─Źiti iz naslije─Ĺa nasljednika koji ima pravo na nu┼żni dio:

a) ako se on povredom neke zakonske ili moralne obaveze koja proizilazi iz njegovog porodi─Źnog odnosa s ostaviocem te┼że ogriješio prema ostaviocu,

b) ako je s umišljajem po─Źinio te┼że krivi─Źno djelo prema njemu ili njegovom bra─Źnom partneru, djetetu ili roditelju,

c) ako se odao neradu ili nepoštenom ┼żivotu.

(2) Isklju─Źenje iz naslije─Ĺa mo┼że biti potpuno ili djelimi─Źno.

─îlan 50

(Uslovi za punova┼żnost isklju─Źenja)

(1) Ostavilac koji ┼żeli da isklju─Źi nasljednika mora to izraziti u testamentu ili u ugovoru o naslje─Ĺivanju na nesumnjiv na─Źin, a korisno je da navede i razlog za isklju─Źenje.

(2) Razlog za isklju─Źenje mora postojati u vrijeme sastavljanja testamenta ili ugovora o naslje─Ĺivanju.

(3) U slu─Źaju spora o osnovanosti isklju─Źenja du┼żnost dokazivanja, da je isklju─Źenje osnovano, le┼żi na onome ko se na isklju─Źenje poziva.

─îlan 51

(Posljedice isklju─Źenja)

Isklju─Źenjem nasljednik gubi nasljedno pravo u obimu u kome je isklju─Źen, a pravo ostalih lica koja mogu naslijediti ostavioca odre─Ĺuju se kao da je isklju─Źeni umro prije ostavioca.

─îlan 52

(Lišenje nu┼żnog dijela potomka u korist njegovih potomaka)

(1) Ako je potomak koji je imao pravo na nu┼żni dio prezadu┼żen ili je rasipnik, ostavilac ga mo┼że na izri─Źit na─Źin lišiti u cjelini ili djelimi─Źno njegovog nu┼żnog dijela u korist njegovih potomaka.

(2) Ovo lišenje ostaje punova┼żno samo ako u trenutku otvaranja naslije─Ĺa lišeni ima maloljetne ili punoljetne potomke koji su nesposobni za rad i nemaju nu┼żnih sredstava za ┼żivot.

(3) Lišeni nasljednik naslje─Ĺuje ostavioca u dijelu koji nije obuhva─çen lišenjem.

(4) Lišeni nasljednik naslje─Ĺuje ostavioca i kada pretpostavke za lišenje više ne postoje u ─Źasu ostavio─Źeve smrti.

─îlan 53

(Ura─Źunavanje poklona zakonskom nasljedniku)

(1) Svakom zakonskom nasljedniku ura─Źunava se u nasljedni dio sve što je na ma koji na─Źin dobio na poklon od ostavioca.

(2) Plodovi i druge koristi koje je nasljednik imao od poklonjene stvari sve do smrti ostavio─Źeve ne ura─Źunavaju se.

(3) Poklon se ne ura─Źunava ako je ostavilac izjavio u vrijeme poklona ili kasnije, ili u testamentu, da se poklon ne─çe ura─Źunati u nasljedni dio, ili se iz okolnosti mo┼że zaklju─Źiti da je to bila volja ostavio─Źeva.

(4) Pri tome ostaju u va┼żnosti odredbe o nu┼żnom dijelu, s tim da se nu┼żnom nasljedniku uvijek u vrijednost njegovog nu┼żnog dijela ura─Źunavaju pokloni koje je dobio.

─îlan 54

(Ura─Źunavanje legata zakonskim nasljednicima)

(1) Legat ostavljen zakonskom nasljedniku ura─Źunava se u njegov nasljedni dio, osim ako iz testamenta ili ugovora o naslje─Ĺivanju proizilazi da je ostavilac htio da nasljednik dobije legat pored svoga dijela.

(2) Pri ura─Źunavanju vrijede odredbe o nu┼żnom dijelu, s tim da se nu┼żnom nasljedniku uvijek u vrijednost njegovog nu┼żnog dijela ura─Źunavaju legati koji su mu namijenjeni.

─îlan 55

(Ura─Źunavanje poklona i legata)

(1) Ura─Źunavanje poklona i legata vrši se na taj na─Źin što ostali nasljednici dobijaju iz zaostavštine odgovaraju─çu vrijednost, a poslije toga ostatak zaostavštine dijeli se me─Ĺu svim nasljednicima.

(2) Ako dobra koja je ostavilac imao u trenutku smrti nisu dovoljna da ostali nasljednici dobiju odgovaraju─çu vrijednost, nasljednik kome se vrši ura─Źunavanje poklona i legata nije du┼żan da im vrati nešto od onoga što je dobio.

(3) U slu─Źaju iz prethodnog stava ostaju u va┼żnosti odredbe o nu┼żnom dijelu.

─îlan 56

(Pravo nasljednika kome se poklon ili legat ne ura─Źunava)

(1) Kad prema volji ostavio─Źevoj poklon ili legat ne treba da se ura─Źunava nasljedniku u njegov nasljedni dio, takav nasljednik zadr┼żava poklon, odnosno legat i u─Źestvuje s ostalim nasljednicima u diobi zaostavštine kao da poklona, odnosno legata nije ni bilo.

(2) Kad ima nu┼żnih nasljednika, a prema volji ostavio─Źevoj poklon ili legat ne treba da se ura─Źuna nekom nasljedniku u njegov nasljedni dio, taj nasljednik ─çe mo─çi da zadr┼żi poklon, odnosno legat u granicama raspolo┼żivog dijela.

─îlan 57

(Pravo nasljednika koji se odrekao naslije─Ĺa)

(1) Nasljednik koji se odrekao naslije─Ĺa zadr┼żava poklon u granicama raspolo┼żivog dijela.

(2) On ima pravo da zahtijeva ispunjenje legata samo u granicama raspolo┼żivog dijela.

─îlan 58

(Pravo vra─çanja poklona)

(1) Nasljednik ima pravo da poklonjenu mu stvar vrati u zaostavštinu.

(2) U tom slu─Źaju ne─çe mu se njena vrijednost ura─Źunati u nasljedni dio, a u pogledu troškova koje je u─Źinio za stvar i u pogledu ošte─çenja koja je pretrpjela, smatrat ─çe se za savjesnog dr┼żaoca, ukoliko se ne doka┼że njegova nesavjesnost.

─îlan 59

(Odre─Ĺivanje vrijednosti poklona pri ura─Źunavanju)

Pri ura─Źunavanju poklona nasljedniku u nasljedni dio uzima se vrijednost poklonjene stvari u trenutku smrti ostavio─Źeve, a prema njenom stanju u vrijeme poklona.

─îlan 60

(Poklon u vidu osiguranja)

Kad se poklon sastoji u osiguranju u korist poklonoprimca, kao vrijednost poklona uzet ─çe se zbir premija koje je uplatio ostavilac, ako je taj zbir manji od osigurane sume, a ako je zbir premija ve─çi od osigurane sume kao vrijednost poklona uzet ─çe se iznos osigurane sume.

─îlan 61

(Troškovi izdr┼żavanja nasljednika)

(1) Ono što je potrošeno na izdr┼żavanje nasljednika i na njegovo obavezno školovanje ne─çe se ura─Źunati u njegov nasljedni dio.

(2) Da li ─çe se izdaci koje je ostavilac u─Źinio za daljnje školovanje nasljednika ura─Źunati u njegov nasljedni dio i u kojoj mjeri, odlu─Źit ─çe sud na zahtjev nasljednika prema okolnostima, uzimaju─çi u obzir naro─Źito vrijednost zaostavštine i troškova školovanja i osposobljavanja za samostalan ┼żivot ostalih nasljednika.

─îlan 62

(Uobi─Źajeni manji pokloni)

Uobi─Źajeni manji pokloni ne ura─Źunavaju se u nasljedni dio.

─îlan 63

(Ura─Źunavanje poklona kod prava predstavljanja, kod odricanja, nedostojnosti, isklju─Źenja i lišenja)

(1) Pokloni u─Źinjeni licu umjesto koga nasljednik dolazi na naslije─Ĺe uslijed smrti tog lica ili uslijed njegovog odricanja od naslije─Ĺa, ura─Źunavaju se i u nasljedni dio.

(2) Pokloni u─Źinjeni licu umjesto koga nasljednik dolazi na naslije─Ĺe zbog nedostojnosti tog lica, ili zbog njegovog isklju─Źenja iz naslije─Ĺa ili zbog lišenja nu┼żnog dijela, ne ura─Źunavaju se nasljedniku u nasljedni dio.

─îlan 64

(Ura─Źunavanje nasljednikovog duga ostaviocu)

Nasljedniku se ura─Źunava u njegov dio ono što je dugovao ostaviocu.

─îlan 65

(Zahtjev za ura─Źunavanje)

Zahtjev da se u nasljedni dio jednog nasljednika ura─Źunaju pokloni i legati, mogu podnositi samo njegovi sunasljednici.

POGLAVLJE III

NASLJE─ÉIVANJE NA OSNOVU TESTAMENTA

Odjeljak A. Uslovi za punova┼żnost testamenta

─îlan 66

(Sposobnost za sa─Źinjavanje testamenta)

(1) Testament je strogo li─Źni akt koji mo┼że sa─Źiniti svako lice sposobno za rasu─Ĺivanje koje je navršilo 15 godina ┼żivota.

(2) Testament je ništav ako u vrijeme njegovog sa─Źinjavanja zavještalac nije imao 15 godina ┼żivota ili ako nije bio sposoban za rasu─Ĺivanje. Ako se ne doka┼że suprotno smatrat ─çe se da je zavještalac u trenutku sastavljanja testamenta bio sposoban za rasu─Ĺivanje. Zavještalac nije bio sposoban za rasu─Ĺivanje ako u tom trenutku nije bio u stanju shvatiti zna─Źenje svog izjašnjenja i njegove posljedice, ili nije bio u stanju vladati svojom voljom toliko da postupa u skladu s tim znanjem.

(3) Gubitak sposobnosti za rasu─Ĺivanje koji bi nastupio pošto je testament sa─Źinjen ne uti─Źe na njegovu punova┼żnost.

─îlan 67

(Ništavost testamenta)

(1) Ništav je testament ako je zavještalac bio nesposoban za rasu─Ĺivanje, nije imao 15 godina, bio natjeran prijetnjom, ili prinudom da ga sa─Źini, ili se odlu─Źio da ga sa─Źini uslijed toga što je bio prevaren, ili što se nalazio u zabludi.

(2) Prijetnja, prinuda ili prevara povla─Źi ništavnost testamenta i kad poti─Źe od tre─çeg lica.

(3) Raspolaganja testamentom su ništavna i kad postoji zabluda o ─Źinjenicama koje su pobudile zavještaoca da u─Źini ta raspolaganja.

(4) Ako su samo neke odredbe testamenta unesene u testament pod prijetnjom ili prinudom, uslijed prevare, ili u zabludi, ništave su samo te odredbe.

─îlan 68

(Rokovi za poništenje testamenta)

(1) Poništenje testamenta iz razloga utvr─Ĺenih u odredbama ─Źlanova 66 i 67 ovog zakona, mo┼że tra┼żiti samo lice koje ima pravni interes i to u roku od jedne godine od kada je saznalo za postojanje uzroka ništavnosti, a najdalje za deset godina od proglašenja testamenta.

(2) Rok od jedne godine ne mo┼że po─Źeti da te─Źe prije proglašenja testamenta.

(3) Poništenje testamenta prema nesavjesnom licu mo┼że se tra┼żiti za 20 godina od proglašenja testamenta.

─îlan 69

(Forma testamenta kao uslov za njegovu punova┼żnost)

(1) Punova┼żan je onaj testament koji je sa─Źinjen u formi utvr─Ĺenoj u zakonu i pod uslovima predvi─Ĺenim u zakonu.

(2) Poništenje testamenta zbog nedostatka forme mo┼że tra┼żiti poslije otvaranja naslije─Ĺa samo lice koje ima pravni interes i to u roku od jedne godine od dana kada je saznalo za testament, a najdalje za deset godina od proglašenja testamenta.

(3) Rok od jedne godine ne mo┼że po─Źeti da te─Źe prije proglašenja testamenta.

Odjeljak B. Oblici testamenta

─îlan 70

(Svojeru─Źni testament)

(1) Testament je punova┼żan ako ga je zavještalac napisao svojom rukom i ako ga je potpisao.

(2) Za punova┼żnost svojeru─Źnog testamenta nije nu┼żno da je u njemu nazna─Źen datum kada je sa─Źinjen, ali je korisno da datum bude nazna─Źen.

─îlan 71

(Pismeni testament pred svjedocima)

(1) Zavještalac koji zna da ─Źita i piše mo┼że sa─Źiniti testament na taj na─Źin što ─çe ispravu koju mu je neko drugi sastavio svojeru─Źno potpisati u prisustvu dva svjedoka, izjavljuju─çi pred njima da je to njegov testament.

(2) Svjedoci ─çe se potpisati na samom testamentu, a po┼żeljno je da se nazna─Źi njihovo svojstvo svjedoka, kao i druge okolnosti koje bi mogle koristiti njihovom lakšem pronala┼żenju.

─îlan 72

(Sudski testament)

(1) Testament mo┼że zavještaocu sa─Źiniti po njegovom kazivanju sudija nadle┼żnog suda koji ─çe prethodno utvrditi identitet zavještaoca.

(2) Pošto zavještalac ovakav testament pro─Źita i potpiše, sudija ─çe potvrditi na samom testamentu da ga je zavještalac u njegovom prisustvu pro─Źitao i potpisao.

─îlan 73

(Sudski testament ako zavještalac nije u stanju da ga pro─Źita)

(1) U slu─Źaju da zavještalac nije u stanju da pro─Źita testament koji mu je sa─Źinio sudija, ovaj ─çe ga pro─Źitati zavještaocu u prisustvu dva svjedoka.

(2) Zavještalac ─çe zatim u prisustvu dva svjedoka potpisati testament ili staviti na njega otisak prsta pošto izjavi da je to njegov testament.

(3) Svjedoci ─çe se potpisati na testamentu.

(4) Sudija ─çe na testamentu potvrditi da su sve ove radnje izvršene.

─îlan 74

(Notarski testament)

(1) Testament mo┼że zavještaocu sa─Źiniti notar u formi notarski obra─Ĺene isprave u skladu s posebnim zakonom kojim se ure─Ĺuje postupak notarske obrade isprava.

(2) Notarski testament iz stava 1 ovog ─Źlana je oblik redovnog i javnog testamenta.

─îlan 75

(Predavanje testamenta na ─Źuvanje)

(1) Zavještalac mo┼że svoj testament sam ─Źuvati ili ga povjeriti na ─Źuvanje kojem drugom fizi─Źkom ili pravnom licu.

(2) Ako zavještalac ┼żeli povjeriti svoj testament na ─Źuvanje sudu, notaru ili u inostranstvu konzularnom, odnosno diplomatskom-konzularnom predstavniku Bosne i Hercegovine, taj ga je du┼żan primiti na ─Źuvanje, bez obzira na to ko je testament sastavio, te postupiti pritom po pravilima ovog zakona, odnosno zakona koji ure─Ĺuje notarsku slu┼żbu.

─îlan 76

(Sa─Źinjavanje pismenog testamenta pred svjedocima i sudskog testamenta)

(1) Pri sa─Źinjavanju pismenog testamenta pred svjedocima i sudskog testamenta svjedoci mogu biti punoljetna lica koja nisu lišena poslovne sposobnosti i koja znaju ─Źitati i pisati, a kod sudskog testamenta i koja razumiju jezik na kome je testament sa─Źinjen.

(2) Ne mogu biti svjedoci pri sa─Źinjavanju pismenog testamenta pred svjedocima i sudskog testamenta, niti testament sa─Źiniti po kazivanju zavještaoca u svojstvu sudije: potomci zavještaoca, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegovi preci i usvojioci, njegovi srodnici u pobo─Źnoj liniji do ─Źetvrtog stepena zaklju─Źno, bra─Źni partneri svih ovih lica i bra─Źni partner zavještaoca.

─îlan 77

(Raspolaganje u korist lica koja su zavještaocu sa─Źinila testament, svjedoka i njihovih bli┼żih srodnika)

Ništave su odredbe testamenta kojim se ostavlja nešto licima koja su zavještaocu sa─Źinila testament, svjedocima pri njegovom sa─Źinjavanju, kao i precima, potomcima, bra─çi i sestrama i bra─Źnim partnerima ovih lica.

─îlan 78

(Testament sa─Źinjen pred konzularnim ili diplomatskim predstavnikom u inostranstvu)

Testament mo┼że sa─Źiniti dr┼żavljaninu Bosne i Hercegovine u inostranstvu, po odredbama koje va┼że za sa─Źinjavanje sudskog testamenta, konzularni predstavnik ili diplomatski predstavnik Bosne i Hercegovine koji vrši konzularne poslove.

─îlan 79

(Testament sa─Źinjen na bosanskohercegova─Źkom brodu i u avionu)

(1) Na bosanskohercegova─Źkom brodu i u avionu testament mo┼że sa─Źiniti zapovjednik broda, odnosno aviona po odredbama koje va┼że za sa─Źinjavanje sudskog testamenta.

(2) Testament koji je sa─Źinjen na brodu, odnosno u avionu, prestaje da va┼żi po isteku 30 dana nakon povratka zavještaoca u Bosnu i Hercegovinu.

─îlan 80

(Testament sa─Źinjen za vrijeme mobilizacije ili rata)

(1) Za vrijeme mobilizacije ili rata mo┼że, po odredbama koje va┼że za sa─Źinjavanje sudskog testamenta, sa─Źiniti testament licu na vojnoj du┼żnosti komandir ─Źete ili drugi koji starješina njegovog ili višeg ranga, ili koje drugo lice u prisustvu kojeg od ovih starješina, kao i svaki starješina odvojenog odreda.

(2) Ovako sa─Źinjen testament prestaje va┼żiti po isteku 60 dana po završetku rata, a ako je zavještalac ranije ili kasnije demobilisan po isteku 30 dana od demobilisanja.

─îlan 81

(Usmeni testament)

(1) Zavještalac mo┼że izjaviti svoju posljednju volju usmeno pred dva svjedoka samo ako usljed izuzetnih prilika nije u mogu─çnosti da sa─Źini pismeni testament.

(2) Usmeni testament prestaje da va┼żi po isteku 30 dana od prestanka izuzetnih prilika u kojima je sa─Źinjen.

─îlan 82

(Svjedoci pri sa─Źinjavanju usmenog testamenta)

Pri sa─Źinjavanju usmenog testamenta mogu biti svjedoci samo lica koja mogu biti svjedoci pri sa─Źinjavanju sudskog testamenta, ali ne moraju znati ─Źitati i pisati.

─îlan 83

(Du┼żnost svjedoka usmenog testamenta)

(1) Svjedoci pred kojima je zavještalac usmeno izjavio svoju posljednju volju du┼żni su da bez odlaganja stave napismeno izjavu zavještaoca i da je što prije predaju sudu, ili da je usmeno ponove pred sudom iznose─çi i kad, gdje i u kojim prilikama je zavještalac izjavio svoju posljednju volju.

(2) Izvršenje ove du┼żnosti nije uslov za punova┼żnost usmenog testamenta.

─îlan 84

(Raspolaganje usmenim testamentom u korist svjedoka i njihovih bliskih srodnika)

Ništave su odredbe usmenog testamenta kojima se ostavlja nešto svjedocima pri njegovom sa─Źinjavanju, njihovim bra─Źnim partnerima, njihovim precima, njihovim potomcima, njihovim srodnicima u pobo─Źnoj liniji do ─Źetvrtog stepena srodstva zaklju─Źno i bra─Źnim partnerima svih ovih lica.

─îlan 85

(Dokazivanje uništenog, sakrivenog ili zaturenog testamenta)

Testament uništen slu─Źajem ili radnjom nekog drugog lica, izgubljen, sakriven ili zaturen, poslije smrti zavještaoca ili prije njegove smrti, ali bez njegovog znanja, proizvest ─çe dejstva punova┼żnog testamenta ako zainteresovano lice doka┼że da je testament postojao, da je uništen, izgubljen, sakriven ili zaturen, da je bio sa─Źinjen u formi propisanoj u zakonu i ako doka┼że sadr┼żaj onog dijela testamenta na koji se poziva.

Odjeljak C. Me─Ĺunarodni testament

─îlan 86

(Punova┼żnost me─Ĺunarodnog testamenta)

(1) Me─Ĺunarodni testament je punova┼żan u pogledu oblika, bez obzira na mjesto gdje je sa─Źinjen, gdje se nalaze dobra, dr┼żavljanstvo, prebivalište ili boravište zavještaoca, ako je sa─Źinjen u obliku testamenta, saglasno odredbama ─Źlanova od 87 do 93 ovog zakona.

(2) Ništavost me─Ĺunarodnog testamenta iz prethodnog stava ne uti─Źe na njegovu eventualnu punova┼żnost u pogledu forme kao testamenta druge vrste.

─îlan 87

(Izuzetak od primjene ovog zakona)

Ovaj zakon ne primjenjuje se na forme testamentarnih odredaba koje su u istom pismenu sa─Źinila dva ili više lica.

─îlan 88

(Forma me─Ĺunarodnog testamenta)

(1) Me─Ĺunarodni testament mora biti napravljen u pismenoj formi.

(2) Zavještalac ne mora svojeru─Źno napisati me─Ĺunarodni testament.

(3) Me─Ĺunarodni testament mo┼że biti napisan na bilo kom jeziku, rukom ili na neki drugi na─Źin.

─îlan 89

(Na─Źin sa─Źinjavanja me─Ĺunarodnog testamenta)

(1) U prisustvu dva svjedoka i lica ovlaštenog za me─Ĺunarodni testament, zavještalac izjavljuje da je pismeno njegov testament i da je upoznat s njegovim sadr┼żajem.

(2) Zavještalac nije du┼żan da sa sadr┼żajem me─Ĺunarodnog testamenta upozna svjedoka, niti ovlašteno lice.

─îlan 90

(Potpis na me─Ĺunarodnom testamentu)

(1) U prisustvu svjedoka i ovlaštenog lica, zavještalac potpisuje me─Ĺunarodni testament ili, ako ga je prethodno potpisao, priznaje i potvr─Ĺuje potpis za svoj.

(2) Ako zavještalac nije u stanju da se potpiše, saopštit ─çe razlog ovlaštenom licu koje ─çe to zabilje┼żiti na me─Ĺunarodnom testamentu.

(3) Osim toga, zakon prema kojem odre─Ĺeno lice sa─Źinjava me─Ĺunarodni testament, mo┼że ovlastiti zavještaoca da zatra┼żi da ga drugo lice, u njegovo ime, potpiše na testamentu.

(4) Svjedoci i ovlašteno lice u prisustvu zavještaoca, stavljaju istovremeno svoje potpise na me─Ĺunarodni testament.

─îlan 91

(Na─Źin potpisivanja)

(1) Potpisi se moraju staviti na kraju me─Ĺunarodnog testamenta.

(2) Ako se me─Ĺunarodni testament sastoji od više listova, svaki list mora da potpiše zavještalac ili ako on nije u stanju da potpiše, drugo lice u njegovo ime, ili, ako ga nema, ovlašteno lice.

(3) Svaki list mora biti obilje┼żen brojem.

─îlan 92

(Datum me─Ĺunarodnog testamenta)

(1) Datum me─Ĺunarodnog testamenta je datum pod kojim ga je potpisalo ovlašteno lice.

(2) Ovaj datum mora biti stavljen na kraju me─Ĺunarodnog testamenta od strane ovlaštenog lica.

─îlan 93

(Izjava o ─Źuvanju me─Ĺunarodnog testamenta)

(1) Ako ne postoji obavezan propis o ─Źuvanju me─Ĺunarodnog testamenta, ovlašteno lice upitat ─çe zavještaoca da li ┼żeli da da izjavu u pogledu ─Źuvanja testamenta.

(2) U tom slu─Źaju, i na izri─Źit zahtjev zavještaoca, mjesto gdje on ima namjeru da ─Źuva testament zabilje┼żit ─çe se u potvrdi predvi─Ĺenoj u ─Źlanu 94 ovog zakona.

─îlan 94

(Potvrda testamenta)

Ovlašteno lice prilo┼żit ─çe testamentu potvrdu u skladu s odredbom ─Źlana 95 ovog zakona kojim se utvr─Ĺuje da su poštovane obaveze propisane ovim zakonom.

─îlan 95

(Forma potvrde)

Potvrda koju izdaje ovlašteno lice sastavlja se u sljede─çoj formi:

POTVRDA
(KONVENCIJA OD 26. OKTOBRA 1973.GODINE)

1. Ja __________________________________________________
(ime adresa i zvanje) lica, ovlaštenog za sastavljanje me─Ĺunarodnog testamenta.

2. potvr─Ĺujem da je _________________ u ______________
(datum)                        (mjesto)

3.

(zavještalac) __________________________________________________
(ime, adresa, datum i mjesto ro─Ĺenja) u mom prisustvu i u prisustvu svjedoka

4.

a) _____________________________________________
(ime adresa, datum i mjesto ro─Ĺenja)

b)______________________________________________
(ime adresa, datum i mjesto ro─Ĺenja)

izjavio da je prilo┼żena isprava njegov/njen testament te da je upoznat/a s njegovim sadr┼żajem.

5. Osim toga potvr─Ĺujem da je:

6. a) u mom prisustvu i u prisustvu svjedoka:

1. Zavještalac potpisao testament i priznao i potvrdio kao svoj ve─ç stavljeni potpis.

2. Pošto je zavještalac izjavio da nije u mogu─çnosti da sam potpiše svoj testament iz sljede─çih razloga

__________________________________________________________

_________________________________________________________

-zabilje┼żio sam ovu ─Źinjenicu na testamentu;

-potpis je stavio____________________
(ime i adresa)

7. b) Svjedoci i ja li─Źno potpisali smo testament;

8. c) Svaki list testamenta potpisan je od _________________i obilje┼żen je brojem;

9. d) Uvjerio sam se u identitet zavještaoca i gore navedenih svjedoka;

10. e) Svjedoci su ispunjavali uslove predvi─Ĺene zakonom po kome sam sastavio testament;

11. f) Zavještalac je ┼żelio da dâ sljede─çu izjavu u pogledu ─Źuvanja testamenta:

12.

MJESTO

13.

DATUM

14. POTPIS i, eventualno

___________________ PE─îAT* (Dopuniti ako je potrebno)

─îlan 96

(─îuvanje potvrde)

Ovlašteno lice ─Źuva jedan primjerak potvrde, a drugi predaje zavještaocu.

─îlan 97

(Dokazna snaga potvrde)

Osim ako se protivno ne doka┼że, potvrda ovlaštenog lica uzima se kao dovoljan dokaz formalne punova┼żnosti pismena kao me─Ĺunarodnog testamenta u smislu ovog zakona.

─îlan 98

(Formalna punova┼żnost me─Ĺunarodnog testamenta)

Nepostojanje ili nepravilnost potvrde ne uti─Źe na formalnu punova┼żnost me─Ĺunarodnog testamenta sa─Źinjenog u skladu s ovim zakonom.

─îlan 99

(Opozivanje me─Ĺunarodnog testamenta)

Me─Ĺunarodni testament podlije┼że redovnim propisima o opozivanju testamenta.

─îlan 100

(Sastavljanje i ─Źuvanje me─Ĺunarodnog testamenta)

(1) Ovlašteno lice za sastavljanje testamenta, u smislu ovog zakona, je sudija Osnovnog suda, konzularni predstavnik ili diplomatski predstavnik Bosne i Hercegovine koji vrši konzularne poslove, notar i zapovjednik bosanskohercegova─Źkog broda, odnosno aviona.

(2) Zavještalac mo┼że me─Ĺunarodni testament ostaviti na ─Źuvanje kod Osnovnog suda ili kod notara.

(3) U slu─Źaju da me─Ĺunarodni testament ostavi kod Osnovnog suda, sudija ─çe narediti da se testament stavi u poseban omot i zape─Źati.

─îlan 101

(Svjedoci i tuma─Źi me─Ĺunarodnog testamenta)

(1) Pri sa─Źinjavanju testamenta svjedoci mogu biti punoljetna lica koja nisu lišena poslovne sposobnosti i koja razumiju jezik na kome je zavještalac izjavio da je pismeno njegov testament i da je upoznat s njegovom sadr┼żajem.

(2) Ne mogu biti svjedoci pri sa─Źinjavanju testamenta: potomci zavještaoca, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegovi preci i usvojioci, njegovi srodnici u pobo─Źnoj liniji do ─Źetvrtog stepena zaklju─Źno, bra─Źni partneri svih ovih lica i bra─Źni partner zavještaoca.

(3) Odredbe prethodnih stavova shodno se primjenjuju i na tuma─Źe.

─îlan 102

(Tuma─Źenje odredaba me─Ĺunarodnog testamenta)

U vezi s tuma─Źenjem i primjenom odredaba ovog zakona, vodit ─çe se ra─Źuna o njegovom me─Ĺunarodnom obilje┼żju i o potrebi njegovog jednoobraznog tuma─Źenja.

Odjeljak D. Sadr┼żaj testamenta

─îlan 103

(Odre─Ĺivanje nasljednika)

(1) Zavještalac mo┼że testamentom odrediti jednog ili više nasljednika.

(2) Nasljednik na osnovu testamenta je lice koje je zavještalac odredio da naslijedi cjelokupnu njegovu imovinu, ili dio imovine odre─Ĺen prema cijeloj imovini.

(3) Nasljednikom ─çe se smatrati i lice kome su testamentom ostavljeni jedna ili više odre─Ĺenih stvari ili prava, ako se utvrdi da je volja zavještaoca bila da mu to lice bude nasljednik.

─îlan 104

(Supstitucije)

(1) Zavještalac mo┼że odrediti testamentom lice kome ─çe pripasti nasljedstvo ako odre─Ĺeni nasljednik umre prije njega, ili se odrekne naslije─Ĺa, ili bude nedostojan da naslijedi.

(2) Odredbe prethodnog stava va┼że i za legate.

(3) Zavještalac ne mo┼że odrediti nasljednika svome nasljedniku ni legataru.

─îlan 105

(Ostavljanje legata)

Zavještalac mo┼że testamentom ostaviti jedan ili više legata.

─îlan 106

(Raspolaganje u dozvoljene svrhe i osnivanje zadu┼żbine)

(1) Zavještalac mo┼że testamentom narediti da se neka stvar ili pravo ili dio zaostavštine ili cijela zaostavština upotrebi za postizanje neke dozvoljene svrhe.

(2) Ako je zavještalac naredio osnivanje zadu┼żbine i odredio sredstva za postizanje njenog cilja, zadu┼żbina nastaje kad u skladu sa zakonom stekne svojstvo pravnog lica.

─îlan 107

(Tereti i uslovi)

(1) Zavještalac mo┼że opteretiti nekom du┼żnoš─çu lice kome ostavlja neku korist iz zaostavštine.

(2) Zavještalac mo┼że u pojedinim odredbama testamenta postaviti uslove ili rokove.

(3) Nemogu─çi, nedozvoljeni i nemoralni uslovi i tereti, kao i oni koji su nerazumljivi ili protivrje─Źni, smatraju se kao da ne postoje.

─îlan 108

(Odre─Ĺenost nasljednika i drugih korisnika)

Nasljednici, legatari i druga lica kojima su testamentom ostavljene neke koristi, dovoljno su odre─Ĺeni ako testament sadr┼żi podatke na osnovu kojih se mo┼że utvrditi ko su oni.

─îlan 109

(Tuma─Źenje testamenta)

(1) Odredbe testamenta tuma─Źe se prema pravoj namjeri zavještaoca.

(2) U slu─Źaju sumnje odredbe testamenta imaju se tuma─Źiti tako da se primijeni ono što je povoljnije za testamentarnog nasljednika, a ne zakonskog nasljednika.

(3) U slu─Źaju sumnje o pravoj zavještao─Źevoj namjeri odredbe testamenta imaju se tuma─Źiti tako da se primijeni ono što je povoljnije za lice kojem je testamentom nalo┼żena neka obaveza.

Odjeljak E. Legati

─îlan 110

(Sadr┼żaj legata)

(1) Zavještalac mo┼że testamentom ostaviti jednu ili više odre─Ĺenih stvari ili neko pravo odre─Ĺenom licu, ili nalo┼żiti nasljedniku ili kom drugom licu kome nešto ostavlja, da iz onoga što je ostavljeno da neku stvar odre─Ĺenom licu, ili da mu isplati sumu novca, ili da ga oslobodi nekog duga, ili da ga izdr┼żava ili uop─çe da u njegovu korist nešto u─Źini ili da se uzdr┼żi od ne─Źega ili da nešto trpi.

(2) Takvim zavještanjem se, po pravilu, ne postavlja nasljednik.

(3) Takvo zavještanje naziva se legatom, a lice kome je legatom nešto namijenjeno naziva se legatar.

(4) Odredbe stavova od 1 do 3 ovog ─Źlana i odredbe ─Źlanova od 111 do 119 ovog zakona shodno se primjenjuju i na ugovor o naslje─Ĺivanju.

─îlan 111

(Obaveza izvršenja legata)

(1) Na osnovu izvršenja testamenta legatar ima pravo tra┼żiti izvršenje legata od lica kome je testamentom nalo┼żeno da legat izvrši.

(2) Ako je izvršenje legata nalo┼żeno nekolicini lica, svako lice odgovara srazmjerno dijelu zaostavštine koji dobija, osim ako se iz testamenta mo┼że zaklju─Źiti da je zavještalac htio da ova lica za izvršenje legata odgovaraju na drugi na─Źin.

(3) Ako je zavještalac propustio odrediti ko je du┼żan da izvrši legat, obaveza izvršenja va┼żi na svim zakonskim i testamentarnim nasljednicima, srazmjerno njihovim nasljedni─Źkim dijelovima.

─îlan 112

(Isplata povjerilaca prije legata)

Povjerioci zavještao─Źevi imaju pravo da se naplate prije legatara.

─îlan 113

(Smanjenje legata i tereta)

(1) Nasljednik nije du┼żan da izvrši u cjelini legate ─Źija vrijednost premašuje vrijednost onog dijela naslije─Ĺene imovine kojim je zavještalac mogao slobodno raspolagati.

(2) Isto va┼żi za legatara, ako vrijednost legata ili tereta koje treba da izvrši premašuje vrijednost njegovog legata.

(3) U tim slu─Źajevima svi legati i tereti smanjuju se u istoj srazmjeri ako zavještalac nije druga─Źije odredio.

─îlan 114

(Pravo legata kad du┼żnik legata ne naslijedi)

Legatar ima pravo da tra┼żi izvršenje legata i kad je lice koje je po testamentu bilo du┼żno da izvrši legat umrlo prije zavještaoca, ili se odreklo naslije─Ĺa, ili je nedostojno da naslijedi.

─îlan 115

(Predstavnik prava legatara)

(1) Va┼żenje legata prestaje ako legatar umre prije zavještaoca, ili se odrekne legata, ili je nedostojan.

(2) U slu─Źajevima iz prethodnog stava predmet legata (─Źlan 110) ostaje licu koje je bilo du┼żno da ga izvrši ako iz samog testamenta ne proizilazi kakva druga namjera zavještao─Źeva.

─îlan 116

(Va┼żenje legata)

Va┼żenje legata prestaje i kad je zavještalac otu─Ĺio ili potrošio predmet legata ili je taj predmet ina─Źe prestao da postoji za ┼żivota zavještao─Źeva, ili je slu─Źajno propao poslije njegove smrti.

─îlan 117

(Odgovornost legatara za dugove zavještaoca)

(1) Legatar ne odgovara za dugove zavještaoca.

(2) Izuzetno, zavještalac mo┼że narediti da legatar odgovara za sve ili pojedine njegove dugove, ili dio duga, ali samo u granicama vrijednosti legata.

─îlan 118

(Legat ostavljen povjeriocu)

Kad je zavještalac ostavio legat svom povjeriocu, ovaj ima pravo da pored izvršenja legata tra┼żi i izvršenje svoje tra┼żbine, ako iz testamenta ne proizilazi da je namjera zavještao─Źeva bila druk─Źija.

─îlan 119

(Zastarijevanje prava na izvršenje legata)

Pravo na izvršenje legata zastarijeva za godinu dana od dana kad je legatar saznao za svoje pravo i bio ovlašten da tra┼żi izvršenje legata, a najkasnije u roku od pet godina od dana kada je mogao zahtijevati izvršenje legata.

Odjeljak F. Izvršioci testamenta

─îlan 120

(Odre─Ĺivanje izvršioca testamenta)

(1) Zavještalac mo┼że testamentom odrediti jedno ili više lica za izvršioca testamenta.

(2) Izvršilac testamenta mo┼że biti svako poslovno sposobno lice.

(3) Lice odre─Ĺeno za izvršioca testamenta ne mora se primiti te du┼żnosti.

─îlan 121

(Du┼żnosti izvršioca testamenta)

(1) Ako zavještalac nije šta drugo htio, du┼żnost je izvršioca testamenta naro─Źito: da se stara o ─Źuvanju zaostavštine, da njome upravlja, da se stara o isplati dugova i legata i uop─çe da se stara da testament bude izvršen onako kako je zavještalac htio.

(2) Ako ima više izvršilaca testamenta oni vrše zajedno povjerene im du┼żnosti, osim ako je zavještalac druk─Źije odredio.

─îlan 122

(Polaganje ra─Źuna i nagrada izvršiocu)

(1) Izvršilac testamenta du┼żan je polo┼żiti sudu ra─Źun o svom radu.

(2) On ima pravo na naknadu troškova i na nagradu za svoj rad koja ─çe mu se isplatiti na teret raspolo┼żivog dijela zaostavštine, a prema odluci suda.

─îlan 123

(Opozivanje izvršioca testamenta)

Sud mo┼że po prijedlogu ili slu┼żbenoj du┼żnosti opozvati izvršioca testamenta, ako njegov rad nije u skladu s voljom zavještaoca ili sa zakonom.

Odjeljak G. Opozivanje testamenta

─îlan 124

(Izri─Źito opozivanje testamenta)

(1) Zavještalac mo┼że uvijek opozvati testament u cjelini ili djelimi─Źno izjavom datom u bilo kojoj formi u kojoj se po zakonu mo┼że sa─Źiniti testament.

(2) Zavještalac mo┼że opozvati pismeni testament i uništenjem pismena.

(3) U svemu ostalom se u pogledu valjanosti opoziva testamenta primjenjuju na odgovaraju─çi na─Źin pravila o valjanosti testamenta.

─îlan 125

(Odnos ranijeg i kasnijeg testamenta)

(1) Ako se kasnijim testamentom izri─Źito ne opozove raniji testament, odredbe ranijeg testamenta ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama kasnijeg testamenta.

(2) Ako je zavještalac uništio kasniji testament raniji testament ponovo dobija snagu, osim ako se doka┼że da zavještalac to nije htio. Isto vrijedi i u slu─Źaju da je opozvao opoziv testamenta.

─îlan 126

(Raspolaganje zavještanom stvari ili pravom)

Svako kasnije raspolaganje zavještaoca odre─Ĺenom stvari ili pravom koju je bio nekome zavještao ima za posljedicu opozivanja zavještanja te stvari ili prava.

─îlan 127

(Prestanak braka)

Raspolaganja zavještaoca u korist svog bra─Źnog partnera smatrat ─çe se opozvanima ako je brak prestao na osnovu pravosna┼żne presude nakon što je testament sastavljen, osim ako je zavještalac druk─Źije odredio svojim testamentom.

Odjeljak H. Registar testamenata i drugih nasljednopravnih poslova

─îlan 128

(Registar)

(1) ─îinjenica da je sastavljen, pohranjen, opozvan, te proglašen neki testament evidentira se u registru testamenata i drugih nasljednopravih poslova (u daljnjem tekstu: Registar).

(2) Registar iz stava 1 ovog ─Źlana vodi Pravosudna komisija Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine po pravilima koja ─çe posebnim pravilnikom propisati.

(3) U Registar podatke iz stava 1 ovog ─Źlana du┼żni su dostaviti:

a) Osnovni sud Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine,

b) notari,

c) diplomatsko-konzularna predstavništva u Bosni i Hercegovini.

(4) U Registar podatke iz stava 1 ovog ─Źlana mogu dostaviti i druga lica koja su sa─Źinila testament.

(5) Registar je javni upisnik iz kojeg se podaci prije smrti zavještaoca ne mogu nikome staviti na raspolaganje, osim zavještaocu ili licu koje je on za to posebno ovlastio na osnovu notarski ovjerene punomo─çi.

(6) U Registar se evidentira i ─Źinjenica da je sklopljen, pohranjen te opozvan/raskinut ugovor o naslje─Ĺivanju iz ─Źlana 130 ovog zakona, kao i sporazum o odricanju od naslije─Ĺa koje nije otvoreno, iz ─Źlana 172 ovog zakona.

(7) ─îinjenica da testament, ugovor o naslje─Ĺivanju i sporazum o odricanju od naslije─Ĺa koji nije otvoreno nisu evidentirani u Registru, niti bilo gdje posebno pohranjeni, ne šteti njihovoj valjanosti.

POGLAVLJE IV

NASLJEDNOPRAVNI UGOVORI

Odjeljak A. Ugovor o naslje─Ĺivanju i o budu─çem nasljedstvu ili legatu

─îlan 129

(Ništavost ugovora o naslje─Ĺivanju)

Ništav je ugovor kojim neko ostavlja svoju zaostavštinu ili njen dio svome saugovara─Źu ili tre─çem licu.

─îlan 130

(Ugovor o naslje─Ĺivanju izme─Ĺu bra─Źnih ili vanbra─Źnih partnera)

(1) Izuzetno od odredbe ─Źlana 129 ovog zakona, dozvoljeno je zaklju─Źivanje ugovora o naslje─Ĺivanju izme─Ĺu bra─Źnih ili vanbra─Źnih partnera.

(2) Ugovor o naslje─Ĺivanju mogu zaklju─Źiti i budu─çi bra─Źni partneri, a djelovanja ugovora su odgo─Ĺena do zaklju─Źenja braka.

(3) Ugovor o naslje─Ĺivanju je strogo li─Źni akt koji mogu zaklju─Źiti samo potpuno poslovno sposobna lica.

─îlan 131

(Sadr┼żaj ugovora o naslje─Ĺivanju)

(1) Ugovorom o naslje─Ĺivanju se ugovorne strane me─Ĺusobno odre─Ĺuju za nasljednike ili jedna strana drugu odre─Ĺuje za svog nasljednika što ova strana prihvata.

(2) Ugovorom mo┼że biti obuhva─çena cijela imovina ili njen dio, sadašnja kao i budu─ça imovina.

(3) Zaklju─Źenjem ovog ugovora nije ograni─Źena mogu─çnost raspolaganja imovinom za ┼żivota. Ukoliko su predmet ugovora nepokretne stvari u zemljišnoj knjizi se mo┼że izvršiti zabilje┼żba zabrane otu─Ĺenja ili optere─çenja.

─îlan 132

(Forma ugovora o naslje─Ĺivanju)

Ugovor o naslje─Ĺivanju se zaklju─Źuje u formi notarski obra─Ĺene isprave. Obaveza je notara da stranke pou─Źi o svim nasljednopravnim posljedicama ugovora o naslje─Ĺivanju, kao i mogu─çnostima njegovog raskida ili opoziva.

─îlan 133

(Odnos prema drugim osnovama pozivanja na naslije─Ĺe)

(1) Ukoliko je zaklju─Źen ugovor o naslje─Ĺivanju on ima prednost pred naslje─Ĺivanjem na osnovu testamenta i zakona.

(2) Ovim ugovorom se ne mo┼że otkloniti primjena odredaba o nu┼żnom naslje─Ĺivanju.

─îlan 134

(Prestanak ugovora o naslje─Ĺivanju)

(1) Ugovor o naslje─Ĺivanju stranke mogu raskinuti sporazumom koji mora biti u formi notarski obra─Ĺene isprave.

(2) Ukoliko brak prestane razvodom ili poništenjem, odnosno ako prestane vanbra─Źna zajednica, prestaje i ugovor o naslje─Ĺivanju, osim ako u samom ugovoru nije odre─Ĺeno druk─Źije.

(3) Jednostrani raskid ili opoziv ugovora o naslje─Ĺivanju nije dopušten, osim ako je zakonom druk─Źije odre─Ĺeno.

(4) Jedna ugovorna strana mo┼że pobijati ugovor o naslje─Ĺivanju ukoliko su pri njegovom zaklju─Źivanju postojale mane volje.

─îlan 135

(Jednostrani raskid ili opoziv ugovora)

(1) Ukoliko je naslje─Ĺivanje jedne strane ugovorom o naslje─Ĺivanju bilo uslovljeno ispunjenjem obaveze druge strane, ugovor se zbog neizvršenja mo┼że jednostrano raskinuti po op─çim pravilima obligacionog prava.

(2) Ako su nakon zaklju─Źenja ugovora o naslje─Ĺivanju na strani jedne ugovorne strane ispunjene pretpostavke za isklju─Źenje iz naslje─Ĺivanja ili i prije toga, a druga ugovorna strana za to nije znala, druga ugovorna strana mo┼że u zakonom propisanoj formi izvršiti isklju─Źenje iz naslije─Ĺa, ─Źime se smatra da je izvršila opoziv svojih raspolaganja u ugovoru o naslje─Ĺivanju, osim ako prilikom isklju─Źenja izri─Źito ne odredi da se isklju─Źenje ne odnosi na dio obuhva─çen ugovorom o naslje─Ĺivanju.

(3) Jednostrani opoziv mora biti u─Źinjen u formi notarski obra─Ĺene isprave i saopšten drugoj strani, ina─Źe ne proizvodi dejstvo.

(4) Lice koje je nedostojno za naslje─Ĺivanje ne mo┼że ste─çi ništa ni na osnovu ugovora o naslje─Ĺivanju. Prava druge ugovorne strane ostaju nepromijenjena.

─îlan 136

(Evidentiranje u Registar)

Notar koji je sa─Źinio ugovor o naslje─Ĺivanju kao i njegov raskid, odnosno opoziv, du┼żan je o tome dostaviti podatke u Registar, shodno odredbama ─Źlana 128 ovog zakona.

─îlan 137

(Ništavost ugovora o budu─çem nasljedstvu ili legatu)

(1) Ništav je ugovor kojim neko otu─Ĺuje nasljedstvo kome se nada, kao i svaki ugovor o nasljedstvu tre─çeg lica koje je još u ┼żivotu.

(2) Ništav je isto tako i ugovor o legatu ili kojoj drugoj koristi kojom se jedan ugovara─Ź nada iz nasljedstva koje još nije otvoreno.

─îlan 138

(Ništavost ugovora o sadr┼żaju testamenta)

Ništav je ugovor kojim se neko obavezuje da unese neku odredbu u svoj testament, ili da je ne unese, da opozove neku odredbu iz svog testamenta ili da je ne opozove.

Odjeljak B. Ustupanje i raspodjela imovine za ┼żivota

─îlan 139

(Uslovi za punova┼żnost ustupanja i raspodjele imovine za ┼żivota)

Predak mo┼że pravnim poslom me─Ĺu ┼żivima ustupiti i razdijeliti svoju imovinu svojoj djeci i drugim svojim potomcima.

─îlan 140

(Uslovi valjanosti sporazuma)

(1) Ustupanje i raspodjela imovine u smislu odredaba prethodnog ─Źlana punova┼żni su samo ako su se s tim saglasili sva djeca i drugi potomci ustupio─Źevi koji ─çe po zakonu biti pozvani da naslijede njegovu zaostavštinu.

(2) Sporazum o ustupanju i raspodjeli imovine mora biti sastavljen u formi notarski obra─Ĺene isprave.

(3) Potomak koji nije dao saglasnost mo┼że je dati naknadno, u istoj formi.

(4) Ustupanje i raspodjela imovine ostaju punova┼żni ako je potomak koji se nije saglasio umro prije ostavioca, a nije ostavio svojih potomaka, ili se odrekao naslije─Ĺa, ili je isklju─Źen iz naslije─Ĺa, ili je nedostojan.

─îlan 141

(Predmet ustupanja i raspodjele imovine)

(1) Ustupanjem i raspodjelom mo┼że biti obuhva─çena samo sadašnja imovina ustupio─Źeva, cjelokupna ili samo jedan njen dio.

(2) Ništava je odredba kojom bi bilo predvi─Ĺeno kako ─çe se raspodijeliti imovina koja se bude zatekla u zaostavštini ustupio─Źevoj.

─îlan 142

(Ustupljena imovina ne ulazi u zaostavštinu)

(1) Kada predak koji je za ┼żivota izvršio ustupanje i raspodjelu svoje imovine umre, njegovu zaostavštinu sa─Źinjavat ─çe samo ona njegova imovina koja nije obuhva─çena ustupanjem i raspodjelom, kao i dobra koja je naknadno stekao.

(2) Obaveza je notara da stranke pou─Źi o nasljednopravnim posljedicama iz stava 1 ovog ─Źlana i u ispravi nazna─Źi da je tako postupljeno.

─îlan 143

(Ustupljeni dijelovi imovine kao poklon)

(1) Ako se sa ustupanjem i raspodjelom nije saglasio koji od nasljednika, dijelovi imovine koji su ustupljeni ostalim nasljednicima smatraju se kao pokloni i sa njima ─çe se poslije smrti pretka postupiti kao s poklonima u─Źinjenim nasljednicima.

(2) Na isti na─Źin postupit ─çe se i ako se ustupiocu poslije ustupanja i raspodjele izvršenih sporazumom sa svim nasljednicima rodi dijete, ili se pojavi nasljednik koji je bio proglašen za umrlog.

─îlan 144

(Zadr┼żavanje prava prilikom ustupanja i raspodjele)

(1) Prilikom ustupanja i raspodjele ustupilac mo┼że za sebe ili za svog bra─Źnog partnera, ili za koje drugo lice zadr┼żati pravo plodou┼żivanja, pravo upotrebe ili pravo stanovanja na svim ustupljenim stvarima, ili na nekim od njih, ili ugovoriti do┼żivotnu rentu u naturi ili novcu, ili do┼żivotno izdr┼żavanje ili kakvu drugu naknadu.

(2) Ako su plodou┼żivanja, pravo upotrebe, pravo stanovanja ili do┼żivotna renta ugovoreni za ustupioca i njegovog bra─Źnog partnera zajedno, u slu─Źaju smrti jednog od njih, to pravo ili renta pripada u cjelini pre┼żivjelom bra─Źnom partneru do njegove smrti, ako nije šta drugo ugovoreno, ili ako druk─Źije ne proizilazi iz okolnosti slu─Źaja.

─îlan 145

(Prava ustupio─Źevog bra─Źnog partnera)

(1) Ustupilac mo┼że ustupanjem i raspodjelom obuhvatiti svog bra─Źnog partnera uz njegov pristanak.

(2) Ako bra─Źni partner ne bude obuhva─çen ustupanjem i raspodjelom, njegovo pravo na nu┼żni dio ostaje neokrnjeno.

(3) U tom slu─Źaju ustupanje i raspodjela ostaju punova┼żne, samo se prilikom utvr─Ĺivanja vrijednosti zaostavštine radi odre─Ĺivanja nu┼żnog dijela pre┼żivjelog bra─Źnog partnera dijelovi ostavio─Źeve imovine koji su ustupljeni njegovim potomcima smatraju kao poklon.

─îlan 146

(Dugovi ustupio─Źevi i pobijanje ustupanja)

(1) Potomci izme─Ĺu kojih je ustupilac razdijelio svoju imovinu ne odgovaraju za njegove dugove, ako nije šta drugo odre─Ĺeno prilikom ustupanja i raspodjele.

(2) Povjerioci ustupio─Źevi mogu pobijati ustupanje i raspodjelu pod uslovima predvi─Ĺenim za pobijanje raspolaganja bez naknade.

─îlan 147

(Odgovornost za nedostatke)

Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke kakva poslije diobe nastaje izme─Ĺu sunasljednika, nastaje i izme─Ĺu potomaka poslije ustupanja i raspodjele imovine koju im je izvršio njihov predak.

─îlan 148

(Opozivanje)

(1) Ustupilac ima pravo da zahtijeva da mu potomak ili bra─Źni partner vrati ono što je primio ustupanjem i raspodjelom, ako je ovaj pokazao grubu neblagodarnost prema njemu.

(2) Isto pravo ima ustupilac ako potomak ili bra─Źni partner ne daje njemu ili kome drugome izdr┼żavanje odre─Ĺeno poslom ustupanja i raspodjele, ili ako ne isplati dugove ustupio─Źeve ─Źija mu je isplata nalo┼żena istim poslom.

(3) U drugim slu─Źajevima neizvršenja tereta odre─Ĺenim poslom ustupanja i raspodjele sud ─çe, vode─çi ra─Źuna o va┼żnosti tereta za ustupioca i o ostalim okolnostima slu─Źaja, odlu─Źiti da li ustupilac ima pravo da zahtijeva vra─çanje date imovine, ili samo pravo da tra┼żi prinudno izvršenje tereta.

─îlan 149

(Prava potomaka ili bra─Źnog partnera poslije opozivanja)

(1) Potomak ili bra─Źni partner koji je morao da vrati ustupiocu ono što je primio prilikom ustupanja ili raspodjele mo─çi ─çe da zahtijeva svoj nu┼żni dio poslije smrti ustupioca, ako nije isklju─Źen iz naslije─Ĺa, niti je nedostojan da naslijedi ustupioca, niti se odrekao naslije─Ĺa.

(2) Pri izra─Źunavanju njegovog nu┼żnog dijela dijelovi imovine koje je ostavilac za ┼żivota ustupio i raspodijelio svojim ostalim potomcima ili bra─Źnom partneru smatrat ─çe se kao poklon.

Odjeljak C. Ugovor o do┼żivotnom izdr┼żavanju

─îlan 150

(Pojam)

(1) Ugovorom o do┼żivotnom izdr┼żavanju obavezuje se primalac izdr┼żavanja da prenese na davaoca izdr┼żavanja vlasništvo na stvarima ili kojim drugim pravima, a ovaj se obavezuje, kao naknadu za to, da ga izdr┼żava i brine se o njemu do kraja njegovog ┼żivota i da ga poslije smrti sahrani.

(2) Ako nije druk─Źije ugovoreno, obaveza izdr┼żavanja obuhvata davanje stana i hrane u doma─çinstvu davaoca izdr┼żavanja ili na nekom drugom mjestu odre─Ĺenom ugovorom, kao i zadovoljavanje drugih potreba primaoca izdr┼żavanja i pru┼żanje potrebne njege u bolesti.

(3) Prenos vlasništva na davaoca izdr┼żavanja ugovorom mo┼że biti odgo─Ĺen do smrti primaoca izdr┼żavanja.

(4) Do┼żivotno izdr┼żavanje mo┼że biti ugovoreno i u korist tre─çeg lica.

(5) Ovaj ugovor mogu me─Ĺusobno zaklju─Źiti i lica koja su po zakonu obavezna da se me─Ĺusobno izdr┼żavaju.

(6) Imovina koja je predmet valjanog ugovora o do┼żivotnom izdr┼żavanju ne ulazi u ostavinsku masu primaoca izdr┼żavanja.

─îlan 151

(Forma)

(1) Ugovor o do┼żivotnom izdr┼żavanju mora biti zaklju─Źen u formi notarski obra─Ĺene isprave.

(2) Obaveza je notara da stranke pou─Źi o nasljednopravnim posljedicama ugovora o do┼żivotnom izdr┼żavanju i u ispravi nazna─Źi da je tako postupljeno.

─îlan 152

(Osiguranje prava primaoca i davaoca izdr┼żavanja)

(1) Ugovoreno ograni─Źenje otu─Ĺenja ili optere─çenja do smrti primaoca izdr┼żavanja mo┼że biti upisano u zemljišnu knjigu.

(2) Ako je prenos prava vlasništva na davaoca izdr┼żavanja odgo─Ĺen do smrti primaoca izdr┼żavanja, davalac izdr┼żavanja mo┼że svoje pravo iz ugovora upisati u zemljišnu knjigu.

─îlan 153

(Odgovornost davaoca izdr┼żavanja za dugove primaoca izdr┼żavanja)

Davalac izdr┼żavanja ne odgovara poslije smrti primaoca izdr┼żavanja za njegove dugove, ali se mo┼że ugovoriti da ─çe odre─Ĺenim povjeriocima odgovarati za njegove postoje─çe dugove.

─îlan 154

(Do┼żivotno izdr┼żavanje u korist više lica)

(1) Kada je do┼żivotno izdr┼żavanje ugovoreno za više lica, svako od njih ima zasebno pravo na odre─Ĺena davanja i ─Źinjenja.

(2) Smr─çu nekog od tih lica njegovo pravo na odre─Ĺena davanja i ─Źinjenja se gasi i ne prelazi na ostala lica, izuzev ako nije druk─Źije ugovoreno.

─îlan 155

(Neprenosivost prava)

Potra┼żivanja primaoca izdr┼żavanja prema davaocu izdr┼żavanja ne mogu se prenositi na drugog.

─îlan 156

(Raskid ugovora o do┼żivotnom izdr┼żavanju)

(1) Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovor o do┼żivotnom izdr┼żavanju i pošto je po─Źelo njegovo izvršenje.

(2) Ako prema ugovoru o do┼żivotnom izdr┼żavanju ugovara─Źi ┼żive zajedno, pa se njihovi odnosi toliko poremete, da zajedni─Źki ┼żivot postane nepodnošljiv, svaka strana mo┼że tra┼żiti od suda raskid ugovora.

(3) Svaka strana mo┼że tra┼żiti raskid ugovora ako druga strana ne izvršava svoje obaveze.

(4) U slu─Źaju raskida ugovora svaka strana zadr┼żava pravo da od druge strane tra┼żi naknadu koja joj pripada po op─çim pravilima imovinskog prava.

─îlan 157

(Uticaj promijenjenih prilika)

(1) Ako su se poslije zaklju─Źenja ugovora prilike toliko promijenile da je njegovo ispunjenje postalo znatno ote┼żano, sud ─çe na zahtjev jedne ili druge strane njihove odnose iznova urediti ili ih raskinuti, vode─çi ra─Źuna o svim okolnostima.

(2) Sud mo┼że pravo primaoca izdr┼żavanja prenijeti u do┼żivotnu nov─Źanu rentu, ako to odgovara i jednoj i drugoj strani.

─îlan 158

(Prestanak ugovora o do┼żivotnom izdr┼żavanju)

(1) U slu─Źaju smrti davaoca izdr┼żavanja njegove obaveze prelaze na njegovog bra─Źnog partnera i njegove potomke koji su pozvani na naslije─Ĺe, ako na to pristanu.

(2) Ako oni ne pristanu na produ┼żenje ugovora o do┼żivotnom izdr┼żavanju, ugovor se raskida i oni nemaju pravo da tra┼że naknadu za ranije dato izdr┼żavanje.

(3) Ako bra─Źni partner i potomci davaoca izdr┼żavanja nisu u stanju da preuzmu ugovorne obaveze, imaju pravo da tra┼że naknadu od primaoca izdr┼żavanja.

(4) Sud ─çe ovu naknadu odrediti po slobodnoj ocjeni, uzimaju─çi pri tome u obzir imovinske prilike primaoca izdr┼żavanja i lica koja su bila ovlaštena na produ┼żenje ugovora o do┼żivotnom izdr┼żavanju.

─îlan 159

(Poseban slu─Źaj ništavosti ugovora)

Ništav je ugovor u kome je davalac izdr┼żavanja fizi─Źko ili pravno lice koje se u okviru svog zanimanja, odnosno djelatnosti stara o primaocu izdr┼żavanja (medicinsko osoblje, bolnice, razli─Źite agencije i sli─Źno), ako prethodno za ugovor nije dobijena saglasnost organa starateljstva.

POGLAVLJE V

PRELAZAK ZAOSTAVŠTINE NA NASLJEDNIKE

Odjeljak A. Otvaranje naslije─Ĺa

─îlan 160

(Smrt i proglašenje lica za umrlo)

(1) Smr─çu lica otvara se njegovo naslije─Ĺe.

(2) Isto dejstvo ima i proglašenje lica za umrlo.

─îlan 161

(Otvaranje naslije─Ĺa lica proglašenog za umrlog i po─Źetak toka rokova)

(1) Kao dan otvaranja naslije─Ĺa lica koje je proglašeno za umrlo smatra se dan kad je rješenje o proglašenju tog lica za umrlo postalo pravosna┼żno, ako u samom rješenju nije kao dan smrti odre─Ĺen neki drugi dan.

(2) Rokovi koji po ovom zakonu po─Źinju te─çi od dana otvaranja naslije─Ĺa, po─Źinju da teku u slu─Źaju proglašenja lica za umrlo tek od dana kad je rješenje o tome postalo pravosna┼żno.

─îlan 162

(Sposobnost za naslje─Ĺivanje)

(1) Nasljednik mo┼że biti samo lice koje je u ┼żivotu u trenutku otvaranja naslije─Ĺa.

(2) Dijete ve─ç za─Źeto u trenutku otvaranja naslije─Ĺa smatra se kao ro─Ĺeno, ako se rodi ┼żivo.

(3) Na osnovu testamenta mogu naslijediti i pravna lica ukoliko posebnim propisima nije druk─Źije odre─Ĺeno.

(4) Ako su dva ili više lica izgubila ┼żivot u istom doga─Ĺaju, smatrat ─çe se da ni jedno od njih nije bilo ┼żivo u trenutku otvaranja nasljedstva drugog, ako se ne doka┼że suprotno.

─îlan 163

(Nedostojnost za naslje─Ĺivanje)

Nedostojan je da naslijedi, kako na osnovu zakona tako i na osnovu testamenta i ugovora o naslje─Ĺivanju, kao i da dobije ma šta na osnovu testamenta ili ugovora o naslje─Ĺivanju:

a) ko je s umišljajem lišio ili pokušao da liši ┼żivota ostavioca,

b) ako je prinudom ili prijetnjom natjerao ili prevarom naveo ostavioca da sa─Źini ili opozove testament, odnosno ugovor o naslje─Ĺivanju, ili neku odredbu testamenta, odnosno ugovora o naslje─Ĺivanju, ili ga je sprije─Źio da to u─Źini,

c) ko je uništio ili sakrio ostavio─Źev testament ili ugovor o naslje─Ĺivanju u namjeri da sprije─Źi ostvarenje posljednje volje ostavio─Źeve, kao i onaj ko je falsifikovao ostavio─Źev testament ili ugovor o naslje─Ĺivanju,

d) ko se te┼że ogriješio o obavezu izdr┼żavanja prema ostaviocu prema kome je imao zakonsku obavezu izdr┼żavanja, kao i onaj ko nije htio ukazati ostaviocu nu┼żnu pomo─ç koju mu je mogao pru┼żiti bez opasnosti po vlastiti ┼żivot, ili ga je ostavio bez pomo─çi u prilikama koje su opasne po ┼żivot ili zdravlje,

e) gra─Ĺanin koji je pobjegao iz zemlje da bi izbjegao osudu za te┼że krivi─Źno djelo,

f) ko je krivi─Źnim djelom s umišljajem doveo ostavioca u stanje stalne nesposobnosti za sa─Źinjavanje testamenta ili ugovora o naslje─Ĺivanju, ili je krivi─Źnim djelom s umišljajem stekao povoljniji nasljednopravni polo┼żaj.

─îlan 164

(Dejstvo nedostojnosti)

(1) Nedostojnost ne smeta potomcima nedostojnog i oni naslje─Ĺuju kao da je on umro prije ostavioca.

(2) Nedostojnost prestaje oproštajem ostavioca u formi propisanoj za punova┼żnost testamenta, odnosno ugovora o naslje─Ĺivanju.

(3) Oproštaj se ne mo┼że dati ako je nedostojni nasljednik pobjegao iz zemlje da bi izbjegao osudu za te┼że krivi─Źno djelo ili je vršio neprijateljsku djelatnost protiv Bosne i Hercegovine, pa se do smrti ostavioca ne vrati u zemlju.

(4) Postojanje nedostojnosti sud utvr─Ĺuje po slu┼żbenoj du┼żnosti osim u slu─Źaju iz ta─Źke d) prethodnog ─Źlana.

─îlan 165

(Postupak za zaostavštinu kad su nasljednici nepoznati)

(1) Ako nije poznato da li ima nasljednika sud ─çe oglasom objavljenim u “Slu┼żbenom glasniku Bosne i Hercegovine" i „Slu┼żbenom glasniku Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine“ pozvati lica koja pola┼żu pravo na naslije─Ĺe da se prijave sudu.

(2) Ako se po proteku jedne godine od objavljivanja oglasa ne pojavi ni jedan nasljednik, zaostavština se predaje u vlasništvo Br─Źko distriktu, ali se s tim nasljednik koji bi se javio najkasnije u roku od deset godina od predaje zaostavštine ne lišava prava da mu se preda zaostavština ili dio koji mu pripada.

─îlan 166

(Staralac zaostavštine)

(1) Kad su nasljednici nepoznati ili nepoznatog boravišta, kao i u ostalim slu─Źajevima kad je to potrebno, sud ─çe postaviti privremenog staraoca zaostavštine koji je ovlašten da u ime nasljednika podnosi tu┼żbu, napla─çuje potra┼żivanja i ispla─çuje dugove i uop─çe da zastupa nasljednike.

(2) Sud je ovlašten, kada je to potrebno, odrediti posebna prava i du┼żnosti staraoca zaostavštine.

(3) ┼Żalba protiv rješenja o postavljanju privremenog staraoca ne odga─Ĺa njegovo izvršenje.

(4) O postavljanju privremenog staraoca sud ─çe obavijestiti organ starateljstva koji mo┼że postaviti drugog staraoca.

(5) U pogledu polaganja ra─Źuna i nagrade privremenom staraocu primjenjuju se odredbe propisane za izvršioca testamenta.

Odjeljak B. Sticanje zaostavštine i odricanje od naslije─Ĺa

─îlan 167

(Prelazak zaostavštine na nasljednike)

Zaostavština umrlog lica prelazi po sili zakona na njegove nasljednike u trenutku njegove smrti.

─îlan 168

(Odricanje od naslije─Ĺa)

(1) Nasljednik se mo┼że odre─çi od naslije─Ĺa izjavom u formi notarski obra─Ĺene isprave ili izjavom datom na zapisnik kod suda do donošenja prvostepene odluke.

(2) Odricanje va┼żi i za potomke onoga koji se odrekao od naslije─Ĺa ako nije izri─Źito izjavio da se odri─Źe samo u svoje ime.

(3) Ako su potomci maloljetni za ovo odricanje nije potrebno odobrenje organa starateljstva.

(4) Nasljednik koji se odrekao od naslije─Ĺa samo u svoje ime, smatra se kao da nikad nije bio nasljednik.

(5) Ako se odreknu od naslije─Ĺa svi nasljednici koji u trenutku smrti ostavioca pripadaju najbli┼żem nasljednom redu, na naslije─Ĺe se pozivaju nasljednici sljede─çeg nasljednog reda. Za slu─Źaj da se nasljedstva odreknu ostali nasljednici prvog nasljednog reda bra─Źni partner ostaje u prvom nasljednom redu.

─îlan 169

(Prelazak prava na odricanje od naslije─Ĺa)

(1) Ako je nasljednik umro prije okon─Źanja rasprave zaostavštine, a nije se odrekao od naslije─Ĺa, pravo odricanja prelazi na njegove nasljednike.

(2) Isto vrijedi i u slu─Źaju kada je nasljednik umro nakon okon─Źanja ostavinske rasprave, a prije donošenja prvostepene odluke.

─îlan 170

(Nemogu─çnost odricanja od naslije─Ĺa)

(1) Ne mo┼że se odre─çi od naslije─Ĺa nasljednik koji je raspolagao cijelom, ili jednim dijelom zaostavštine.

(2) Mjere koje jedan nasljednik preduzme samo radi o─Źuvanja zaostavštine, kao i mjere teku─çe uprave, ne lišavaju ga prava da se odrekne naslije─Ĺa.

─îlan 171

(Sadr┼żaj izjave o odricanju od naslije─Ĺa)

(1) Odricanje od naslije─Ĺa ne mo┼że biti djelimi─Źno ni pod uslovom.

(2) Odricanje od naslije─Ĺa ne odnosi se na naknadno prona─Ĺenu imovinu.

(3) Odricanje u korist odre─Ĺenog nasljednika ne smatra se kao odricanje od naslije─Ĺa. Ovakvo odricanje se smatra kao izjava o ustupanju svog nasljednog dijela.

─îlan 172

(Odricanje od naslije─Ĺa koje nije otvoreno)

(1) Odricanje od naslije─Ĺa koje nije otvoreno nema nikakvog pravnog dejstva.

(2) Izuzetno od odredbe prethodnog stava, potomak koji mo┼że samostalno raspolagati svojim pravima mo┼że se sporazumom s pretkom odre─çi od naslije─Ĺa koje bi mu pripalo poslije smrti pretka. Isto vrijedi i za slu─Źaj kada se bra─Źni partner odri─Źe od naslije─Ĺa koje bi mu kao bra─Źnom partneru pripalo nakon smrti njegovog bra─Źnog partnera.

(3) Za punova┼żnost ovog sporazuma potrebno je da bude sastavljen u formi notarski obra─Ĺene isprave.

(4) Odricanje va┼żi i za potomke onoga koji se odrekao, ako sporazumom o odricanju ili naknadnim sporazumom nije šta drugo odre─Ĺeno.

─îlan 173

(Neopozivost izjave o odricanju ili o primanju nasljedstva i njezino poništenje)

(1) Izjava o odricanju od naslije─Ĺa ili o primanju naslije─Ĺa, ne mo┼że se opozvati.

(2) Nasljednik mo┼że izjavu iz stava 1 ovog ─Źlana pobijati po op─çim pravilima o pobijanju pravnih poslova zbog mana volje.

─îlan 174

(Priraštaj)

Dio testamentarnog nasljednika koji se odrekao naslije─Ĺa pripada ostavio─Źevim zakonskim nasljednicima, ako iz samog testamenta ne proizilazi druga namjera zavještao─Źeva.

─îlan 175

(Odricanje od naslije─Ĺa samo u svoje ime)

Dio zakonskog nasljednika koji se odrekao naslije─Ĺa samo u svoje ime naslje─Ĺuje se kao da je taj nasljednik umro prije ostavioca.

─îlan 176

(Zastarjelost prava na zahtjev za predaju zaostavštine)

(1) Pravo nasljednika na zahtjev za predaju zaostavštine zastarijeva prema savjesnom dr┼żaocu za godinu dana od kada je nasljednik saznao za svoje pravo i za dr┼żaoca stvari zaostavštine, a najdalje za deset godina ra─Źunaju─çi za zakonskog nasljednika i nasljednika po ugovoru o naslje─Ĺivanju od smrti ostavio─Źeve, a za testamentarnog nasljednika od proglašenja testamenta.

(2) Prema nesavjesnom dr┼żaocu ovo pravo zastarijeva za dvadeset godina.

Odjeljak C. Odgovornost nasljednika za dugove ostavio─Źeve

─îlan 177

(Obim odgovornosti nasljednika)

(1) Nasljednik odgovora za dugove ostavio─Źeve do visine vrijednosti naslije─Ĺene imovine.

(2) Nasljednik koji se odrekao naslije─Ĺa ne odgovara za dugove ostavio─Źeve.

(3) Kada ima više nasljednika oni odgovaraju solidarno za dugove ostavio─Źeve i to svaki do visine vrijednosti svog nasljednog dijela, bez obzira da li je izvršena dioba nasljedstva.

(4) Me─Ĺu nasljednicima dugovi se dijele srazmjerno njihovim nasljednim dijelovima, ako testamentom ili ugovorom o naslje─Ĺivanju nije druk─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 178

(Odvajanje zaostavštine)

(1) Povjerioci ostavio─Źevi mogu zahtijevati u roku od tri mjeseca od otvaranja naslije─Ĺa da se zaostavština odvoji od imovine nasljednika, ako u─Źine vjerovatnim postojanje potra┼żivanja i opasnost da bez odvajanja ne bi mogli namiriti svoja potra┼żivanja.

(2) U tom slu─Źaju nasljednik ne mo┼że raspolagati stvarima i pravima zaostavštine niti se njegovi povjerioci mogu iz njih naplatiti, dok se ne naplate povjerioci koji su tra┼żili odvajanje.

(3) Povjerioci ostavio─Źevi koji su tra┼żili ovo odvajanje mogu naplatiti svoja potra┼żivanja samo iz sredstava zaostavštine.

(4) Odvojenoj zaostavštini sud mo┼że postaviti staraoca.

(5) Na zahtjev ostavio─Źevih povjerilaca sud mo┼że odrediti ─Źuvanje odvojene zaostavštine. Troškove povjeravanja zaostavštine na ─Źuvanje du┼żni su snositi povjerioci koji su to zahtijevali.

(6) Ako povjerilac koji je zahtijevao odvajanje nema izvršnu ispravu ili ako ve─ç prije nije pokrenuo postupak radi ostvarenja svog potra┼żivanja, du┼żan je pokrenuti postupak radi ostvarenja potra┼żivanja u roku koji mu odredi sud rješenjem o odvajanju zaostavštine. Ako povjerilac ne pokrene postupak na koji je upu─çen u roku koji mu je odre─Ĺen, sud ─çe po slu┼żbenoj du┼żnosti svoje rješenje o odvajanju zaostavštine staviti van snage.

(7) O zahtjevu povjerioca sud odlu─Źuje rješenjem u ostavinskom postupku. ┼Żalba protiv tog rješenja ne odga─Ĺa njegovo izvršenje.

Odjeljak D. Dioba nasljedstva

─îlan 179

(Pravo na diobu)

(1) Diobu nasljedstva mo┼że zahtijevati svaki nasljednik.

(2) Pravo na diobu nasljedstva ne mo┼że zastarjeti.

(3) Ništav je ugovor kojim se nasljednik odri─Źe prava da tra┼żi diobu kao i odredba u testamentu kojom se dioba zabranjuje ili ograni─Źava.

(4) Dioba se provodi uz odgovaraju─çu primjenu pravila o diobi suvlasništva i dejstvima diobe, ako ugovorom o naslje─Ĺivanju, testamentom ili ovim zakonom nije šta drugo odre─Ĺeno.

─îlan 180

(Nasljedni─Źka zajednica)

(1) Do utvr─Ĺenja koliki dijelovi nasljednog prava pripadaju pojedinim nasljednicima, sunasljednici upravljaju i raspola┼żu svim što ─Źini nasljedstvo po pravilima po kojima zajedni─Źki vlasnici upravljaju i raspola┼żu stvarima, osim onim što je povjereno na upravljanje izvršiocu testamenta ili staraocu zaostavštine.

(2) Pošto bude utvr─Ĺeno koliki dijelovi nasljednog prava pripadaju pojedinim nasljednicima, do diobe sunasljednici upravljaju i raspola┼żu svime što je do tada bilo zajedni─Źko po pravilima po kojima suvlasnici upravljaju i raspola┼żu stvarima, osim onim što je povjereno na upravljanje izvršiocu testamenta ili staraocu zaostavštine.

(3) Ako nema izvršioca testamenta, a nasljednici se ne slo┼że o upravljanju nasljedstvom, sud ─çe na zahtjev jednog od njih, postaviti upravnika koji ─çe u njihovo ime upravljati nasljedstvom, ili odrediti svakom nasljedniku dio nasljedstva kojim ─çe on upravljati. Za upravnika sud mo┼że postaviti i nekog od nasljednika.

(4) Upravnik mo┼że s odobrenjem suda raspolagati stvarima iz zaostavštine ako je za to ovlašten testamentom ili ako je to potrebno radi isplate troškova ili otklanjanja štete na nasljedstvu.

─îlan 181

(Pravo na nasljedni dio prije diobe)

(1) Nasljednik mo┼że prije diobe ili prije pravosna┼żnosti rješenja o naslje─Ĺivanju prenijeti svoj nasljedni dio potpuno ili djelimi─Źno, samo na sunasljednike.

(2) Ugovor o prenosu nasljednog dijela mora biti notarski obra─Ĺen.

(3) Ugovor nasljednika s licem koje nije nasljednik o ustupanju nasljednog dijela obavezuje nasljednika samo da po izvršenoj diobi preda svoj dio saugovara─Źu, odnosno po pravosna┼żnosti rješenja o naslje─Ĺivanju prenese svoj dio na saugovara─Źa.

─îlan 182

(Pravo nasljednika koji je ┼żivio ili privre─Ĺivao u zajednici sa ostaviocem)

(1) Na zahtjev nasljednika koji je ┼żivio ili privre─Ĺivao u zajednici sa ostaviocem, sud mo┼że, kad to iziskuje opravdana potreba, odlu─Źiti da mu se ostave pojedine stvari pokretne ili nepokretne ili grupe stvari, koje bi pripale u dio ostalih nasljednika, a da im on vrijednost tih stvari isplati u novcu u roku koji sud prema okolnostima odredi. Rješenje suda kojim udovoljava tom zahtjevu je izvršna isprava.

(2) Sunasljednik koji je poljoprivrednik ne mora u─Źiniti vjerovatnim opravdanu potrebu iz stava 1 ovog ─Źlana kada se radi o naslje─Ĺivanju poljoprivrednog zemljišta i stvari koje slu┼że obavljanju poljoprivredne djelatnosti.

(3) Za tako odre─Ĺeni iznos lica iz stava 1 ovog ─Źlana imaju, radi osiguranja iznosa koji im je du┼żan platiti do isplate, zakonsko zalo┼żno pravo na dijelovima zaostavštine dodijeljenom nasljedniku.

(4) Ako isplata ne bude izvršena u roku, ostali nasljednici imaju pravo da tra┼że naplatu svog potra┼żivanja ili predaju stvari koje bi im ina─Źe pripale na ime nasljednog dijela.

─îlan 183

(Dioba predmeta doma─çinstva)

(1) Predmeti doma─çinstva koji slu┼że za zadovoljenje svakodnevnih potreba nasljednika koji je ┼żivio sa ostaviocem u istom doma─çinstvu, a koji nije njegov potomak ni njegov bra─Źni partner, ostavit ─çe se na njegov zahtjev tom nasljedniku, a njihova vrijednost ─çe se ura─Źunati u dio tog nasljednika.

(2) Ukoliko vrijednost predmeta premašuje vrijednost nasljednog dijela, nasljednik kome su ti predmeti ostavljeni isplatit ─çe ovu razliku nasljednicima u novcu.

─îlan 184

(Obaveza zaštite me─Ĺu nasljednicima poslije diobe)

(1) Svakom nasljedniku ostali nasljednici odgovaraju po samom zakonu ako bi mu neko tre─çe lice, pozivaju─çi se na neko pravo zasnovano prije diobe oduzelo stvar koja je stavljena u njegov nasljedni dio, ili ina─Źe smanjilo njegovo pravo.

(2) Oni jam─Źe isto tako da stvari stavljene u njegov dio nemaju skrivenih nedostataka. Nasljednici jam─Źe da potra┼żivanje ostavioca stavljeno u dio jednog nasljednika postoji i da ─çe se mo─çi naplatiti od du┼żnika do iznosa koji mu je ostavljen u dio.

(3) Obaveza jemstva za postojanje i naplativost potra┼żivanja traje tri godine po završenoj diobi, a za potra┼żivanja koja dospijevaju poslije diobe ona traje tri godine do dospjelosti obaveze.

(4) U svim slu─Źajevima jemstva po odredbama prethodnih stavova svaki nasljednik jam─Źi i duguje naknadu srazmjerno svom nasljednom dijelu.

DIO DRUGI

POSTUPAK U NASLJEDNIM STVARIMA

POGLAVLJE VI

SASTAVLJANJE SUDSKOG TESTAMENTA, ─îUVANJE I OPOZIVANJE TESTAMENTA

─îlan 185

(Nadle┼żnost)

(1) Za sastavljanje sudskog testamenta, ─Źuvanje testamenta u sudu i za opozivanje testamenta pred sudom nadle┼żan je Osnovni sud Br─Źko distrikta BiH.

(2) Poslove oko sastavljanja, uzimanja na ─Źuvanje i opozivanje testamenta vrši sudija pojedinac.

─îlan 186

(Sastavljanje sudskog testamenta)

(1) Kad se testament sastavlja u sudu po pokazivanju zavještaoca, sudija ─çe prethodno utvrditi identitet zavještaoca.

(2) Sudija ─çe zatim saslušati kazivanje zavještaoca koje ─çe vjerno zabilje┼żiti u zapisnik, po mogu─çnosti rije─Źima samog zavještaoca, paze─çi pri tom da volja zavještaoca bude jasno izra┼żena.

(3) U zapisnik ─çe se unijeti i sve okolnosti koje bi mogle biti od uticaja na punova┼żnost testamenta.

(4) Kad je to potrebno, sudija ─çe zavještaocu objasniti propise koji ograni─Źavaju zavještaoca u raspolaganju testamentom.

(5) Pošto zavještalac sam pro─Źita zapisnik ili mu sudija pro─Źita, ako ne zna da ─Źita, i zavještalac izjavi da je njegova posljednja volja u svemu vjerno zabilje┼żena, sudija ─çe sve to potvrditi u samom zapisniku i ovjeriti svojim potpisom.

(6) Zapisnik potpisuju, pored sudije, zapisni─Źar, zavještalac, svjedoci identiteta i svjedoci testamenta.

(7) Ako zavještalac i svjedoci identiteta ne znaju pisati, stavit ─çe na zapisnik svoj rukoznak.

─îlan 187

(Utvr─Ĺivanje identiteta zavještaoca i svjedoka)

(1) Ako sudija ne poznaje zavještaoca li─Źno i po imenu, identitet zavještaoca se utvr─Ĺuje li─Źnom kartom i ako zavještalac nema li─Źnu kartu, a ni sudija ga li─Źno i po imenu ne poznaje, dovoljno je da njegov identitet posvjedo─Źe dva punoljetna svjedoka.

(2) Identitet svjedoka testamenta i svjedoka identiteta zavještaoca, ako ih sudija li─Źno ne poznaje, utvrdit ─çe se li─Źnom kartom.

(3) U zapisniku ─çe se navesti na─Źin na koji je utvr─Ĺen identitet zavještaoca i svjedoka identiteta, odnosno svjedoka testamenta.

─îlan 188

(Testament sastavljen od više listova)

(1) Ako se zapisnik o sastavljanju testamenta sastoji od više listova, svi listovi ─çe se prošiti jemstvenikom i oba kraja jemstvenika zape─Źatiti sudskim pe─Źatom.

(2) Svaki list zavještalac ─çe posebno potpisati odnosno na njemu staviti svoj rukoznak.

(3) Na kraju zapisnika nazna─Źit ─çe se od koliko se listova sastoji testament.

─îlan 189

(─îuvanje sudskog testamenta i predaja zavještaocu)

(1) Testament sastavljen u sudu zavještalac mo┼że ostaviti na ─Źuvanje sudu, a mo┼że zahtijevati da mu se preda.

(2) Ako zavještalac ostavi sudski testament na ─Źuvanje sudu, sudija ─çe narediti da se testament stavi u poseban omot i zape─Źati, a zavještaocu ─çe se, na njegov zahtjev, izdati potvrda da je testament sastavljen i ostavljen sudu na ─Źuvanje.

(3) Testament se u sudu ─Źuva odvojeno od ostalih spisa.

(4) Kad zavještalac tra┼żi da mu se preda sudski testament, sudija ─çe mu predati zapisnik o sastavljanju tog testamenta u posebnom zapisniku koji potpisuje zavještalac, utvrdit ─çe se da je testament sastavljen u sudu i predat zavještaocu.

─îlan 190

(Sastavljanje testamenta zavještaocu koji ne zna slu┼żbeni jezik ili je nijem)

(1) Ako zavještalac ne zna slu┼żbeni jezik, pozvat ─çe se sudski tuma─Ź i još dva svjedoka koji uz slu┼żbeni jezik znaju i jezik i pismo zavještaoca, pa ─çe se testament pred njima napisati onako kako ga tuma─Ź prevede na slu┼żbeni jezik.

(2) Ako je zavještalac nijem, pozvat ─çe se sudski tuma─Ź i dva svjedoka koji se sa zavještaocem mogu sporazumjeti.

(3) Zapisnik o sastavljanju testamenta u slu─Źajevima iz prethodnih stavova potpisuju i tuma─Ź i svjedoci.

─îlan 191

(Povjeravanje testamenta sudu)

(1) Kad se preda na ─Źuvanje testament koji nije sastavljen u sudu, zavještalac ga predaje li─Źno sudiji, otvorenog ili u zatvorenom omotu.

(2) O predaji testamenta, sastavit ─çe se zapisnik u kome se mora navesti kako je utvr─Ĺen identitet zavještaoca.

(3) Otvoreni testament stavit ─çe se u poseban omot i zape─Źatiti, a zavještaocu ─çe se, na njegov zahtjev, izdati potvrda da je testament povjeren na ─Źuvanje sudu.

(4) Ako je na ─Źuvanje predat otvoren testament sudija ─çe zavještaoca upozoriti na nedostatke zbog kojih testament ne bi bio punova┼żan.

─îlan 192

(Vra─çanje testamenta zavještaocu)

(1) Testament koji se nalazi na ─Źuvanju kod suda vratit ─çe se zavještaocu na njegov zahtjev.

(2) Testament ─çe se vratiti i zavještao─Źevom punomo─çniku koji ima ovjerenu punomo─ç za taj posao.

(3) O vra─çanju testamenta sastavit ─çe se zapisnik u kome ─çe se navesti na─Źin na koji je utvr─Ĺen identitet lica kome se vra─ça testament.

(4) Ako se testament vra─ça punomo─çniku, punomo─ç ─çe se prilo┼żiti zapisniku i zadr┼żati u sudu.

─îlan 193

(─îuvanje isprava o usmenom testamentu)

(1) Ako su svjedoci usmenog testamenta podnijeli sudu pismeno koje sadr┼żi volju zavještaoca, sud ─çe prijem ovakvog pismena zapisni─Źki utvrditi, staviti u poseban omot i zape─Źatiti.

(2) Sud ─çe postupiti po odredbi prethodnog stava i kad svjedoci usmenog testamenta do─Ĺu u sud da usmeno ponove izjavu zavještaoca.

(3) Prilikom uzimanja izjava svjedoka sud ─çe nastojati da utvrdi izjavu volje zavještaoca, a pored toga ispitat ─çe i okolnosti od kojih zavisi punova┼żnost usmenog testamenta.

(4) Isprave o usmenom testamentu ─Źuvat ─çe se u sudu odvojeno od ostalih spisa.

─îlan 194

(Opozivanje testamenta pred sudom)

(1) Zavještalac mo┼że pred sudom opozvati svoj testament.

(2) Na opozivanje testamenta pred sudom shodno ─çe se primjenjivati odredbe ovog zakona koje va┼że za sastavljanje sudskog testamenta.

(3) Kad zavještalac opozove testament opozivanje ─çe se zabilje┼żiti na testamentu koji se ─Źuva u sudu.

─îlan 195

(Sastavljanje i opozivanje testamenta van sudske zgrade)

U slu─Źaju potrebe sud ─çe sastaviti testament i primiti izjavu o opozivanju testamenta i van sudske zgrade.

─îlan 196

(Obavještavanje suda zavještao─Źevog prebivališta)

Ako je testament sastavljen u Osnovnom sudu Br─Źko distrikta BiH zavještaoca koji nema prebavalište u Br─Źko distriktu, ili ako je takav testament predat Osnovnom sudu Br─Źko distrikta BiH na ─Źuvanje, ili je pred Osnovnim sudom Br─Źko distrikta BiH opozvan, Osnovni sud je du┼żan da o tome odmah izvijesti sud u Bosni i Hercegovini na ─Źijem podru─Źju zavještalac ima prebivalište

POGLAVLJE VII

POSTUPAK S TESTAMENTOM

─îlan 197

(Predaja testamenta sudu)

(1) Testament koji je umrli ostavio dostavit ─çe se u sud zajedno sa smrtovnicom.

(2) Organ koji sastavlja smrtovnicu provjerit ─çe da li je umrli ostavio testament, odnosno da li postoji isprava ili dokazi o usmenom testamentu.

─îlan 198

(Proglašenje testamenta)

(1) Kad sud utvrdi da je lice koje je ostavilo testament umrlo ili da je proglašeno umrlim otvorit ─çe njegov testament bez povrede pe─Źata, pro─Źitat ─çe ga i o tome sastaviti zapisnik.

(2) Ovako ─çe se postupiti bez obzira da li je testament po zakonu punova┼żan i da li ima više testamenata.

(3) Otvaranje i ─Źitanje testamenta izvršit ─çe se u prisustvu dva punoljetna gra─Ĺanina koji mogu biti i lica koja su pozvana na naslije─Ĺe.

(4) Proglašenju testamenta mogu prisustvovati nasljednici, legatari i druga zainteresovana lica i tra┼żiti prepis testamenta.

(5) Osnovni sud Br─Źko distrikta BiH ─çe otvoriti i pro─Źitati testament koji se kod njega na─Ĺe ili mu bude podnesen, iako je za raspravljanje zaostavštine nadle┼żan drugi sud u Bosni i Hercegovini ili inostrani organ.

─îlan 199

(Zapisnik o proglašenju pismenog testamenta)

(1) Zapisnik o proglašenju pismenog testamenta treba da sadr┼żi:

a) koliko je testamenata na─Ĺeno, koji datum nose i gdje su na─Ĺeni,

b) ko je testamente predao sudu ili sastavlja─Źu smrtovnice,

c) da li je testament predat otvoren ili zatvoren i kakvim je pe─Źatom bio zape─Źa─çen,

d) koji su svjedoci prisustvovali otvaranju i proglašenju testamenta.

(2) Ako je prilikom otvaranja testamenta primije─çeno da je pe─Źat povrije─Ĺen ili da je u testamentu nešto brisano, precrtano ili ispravljano ili ako se šta drugo sumnjivo na─Ĺe mora se i to u zapisniku navesti.

(3) Zapisnik potpisuju sudija, zapisni─Źar i svjedoci.

(4) Na proglašeni testament sud ─çe staviti potvrdu o njegovom proglašenju s nazna─Źenjem datuma proglašenja, kao i broj i datum ostalih prona─Ĺenih testamenata.

─îlan 200

(Proglašenje usmenog testamenta)

(1) Ako je umrli sa─Źinio usmeni testament, i o tome postoji isprava koju su svjedoci svojeru─Źno potpisali, sud ─çe sadr┼żaj ove isprave proglasiti po odredbama koje va┼że za proglašenje pismenog testamenta.

(2) Ako takve isprave nema, svjedoci pred kojima je usmeni testament izjavljen saslušat ─çe se ponaosob o sadr┼żaju testamenta, a naro─Źito o okolnostima od kojih zavisi njegova punova┼żnost, pa ─çe zapisnik o saslušanju ovih svjedoka proglasiti po odredbama koje va┼że za proglašenje pismenog testamenta.

(3) Ako stranka zahtijeva da se svjedoci usmenog testamenta saslušaju pod zakletvom ili ako sud na─Ĺe da je takvo saslušanje potrebno, odredit ─çe ro─Źište za saslušanje ovih svjedoka na koje ─çe pozvati predlaga─Źa, a ostala zainteresovana lica samo ako se time ne bi odugovla─Źio postupak.

─îlan 201

(Proglašenje nestalog ili uništenog testamenta)

(1) Ako je pismeni testament nestao ili je uništen nezavisno od ostavio─Źeve volje, a me─Ĺu zainteresovanim licima nema spora o ranijem postojanju tog testamenta, o formi u kojoj je sastavljen, o na─Źinu nestanka ili uništenja, kao ni o sadr┼żaju testamenta, ostavinski sud ─çe o tome saslušati sva zainteresovana lica i po njihovim prijedlozima izvesti potrebne dokaze, pa ─çe taj zapisnik proglasiti po odredbama koje va┼że za proglašavanje pismenog testamenta.

(2) Ako bi zaostavština, kad ne bi bilo testamenta, postala vlasništvo Br─Źko distrikta, sporazum zainteresovanih lica o ranijem postojanju testamenta, o njegovom obliku i sadr┼żaju va┼żi samo uz saglasnost nadle┼żnog organa.

(3) Ako me─Ĺu zainteresovanim licima ima lica koja nisu sposobna da se sama staraju o svojim poslovima, sporazum iz prethodnih stavova va┼żi samo uz saglasnost organa starateljstva.

─îlan 202

(Dostavljanje i ─Źuvanje isprava o proglašenju testamenta)

(1) Zapisnik o proglašenju testamenta s izvornim pismenim testamentom, odnosno s ispravom o usmenom testamentu ili zapisnikom o saslušanju svjedoka usmenog testamenta, dostavit ─çe se ostavinskom sudu, a sud koji je testament proglasio zadr┼żat ─çe njihov prepis.

(2) Izvorni pismeni testament, isprava o usmenom testamentu, zapisnik o saslušanju svjedoka usmenog testamenta, kao i zapisnik o sadr┼żaju nestalog ili uništenog pismenog testamenta, ─Źuvat ─çe se u sudu odvojeno od drugih spisa, a njihov ovjereni prepis prilo┼żit ─çe se spisima.

POGLAVLJE VIII

POSTUPAK ZA RASPRAVLJANE ZAOSTAVŠTINE

Odjeljak A. Op─çe odredbe

─îlan 203

(Predmet postupka za raspravljanje zaostavštine)

U postupku za raspravljanje zaostavštine sud utvr─Ĺuje ko su nasljednici umrlog, koja imovina sa─Źinjava njegovu zaostavštinu i koja prava iz zaostavštine pripadaju nasljednicima, legatarima i drugim licima.

─îlan 204

(Vanparni─Źni postupak)

(1) Postupak za raspravljanje zaostavštine je vanparni─Źni postupak.

(2) Ako ovim zakonom nije druk─Źije propisano, u postupku za raspravljanje zaostavštine na odgovaraju─çi na─Źin se primjenjuju odredbe zakona kojim se ure─Ĺuje vanparni─Źni i parni─Źni postupak.

─îlan 205

(Nadle┼żnost za provo─Ĺenje ostavinskog postupka)

(1) Ostavinski postupak se u prvom stepenu provodi pred Osnovnim sudom Br─Źko distrikta BiH, odnosno pred notarom kao povjerenikom suda.

(2) U Osnovnom sudu Br─Źko distrikta BiH postupak provodi sudija pojedinac.

(3) Sud ─çe povjeriti notaru provo─Ĺenje ostavinskog postupka i dostaviti mu spis bez odga─Ĺanja u skladu s odredbom ─Źlana 264 ovog zakona.

(4) Kada notar provodi radnje u ostavinskom postupku kao povjerenik suda ovlašten je, kao i sudija Osnovnog suda, preduzimati sve radnje u postupku i donositi sve odluke, osim odluka za koje je ovim zakonom druk─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 206

(Mjesna nadle┼żnost)

(1) Za raspravljanje zaostavštine lica koje je u ─Źasu smrti imalo prebivalište u Br─Źko distriktu, a koje je dr┼żavljanin Bosne i Hercegovine, u pogledu nepokretne imovine koja se nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine i u pogledu njegove pokretne imovine, bez obzira gdje se nalazi, isklju─Źivo je nadle┼żan Osnovni sud.

(2) Ako se nepokretna imovina lica iz stava 1 ovog ─Źlana nalazi u inostranstvu, Osnovni sud ─çe biti nadle┼żan samo ako po zakonima dr┼żave u kojoj se nalazi imovina nije nadle┼żan inostrani organ.

(3) Za raspravljanje zaostavštine Osnovni sud ─çe postupati kao ostavinski sud i u slu─Źaju kada ostavilac nije imao prebivalište u Br─Źko distriktu, ali je imao boravište u Br─Źko distriktu, ukoliko zakonom ili me─Ĺunarodnim ugovorom nije druk─Źije odre─Ĺeno.

(4) Ako ostavilac u vrijeme smrti nije imao prebivalište ni boravište u Br─Źko distriktu, Osnovni sud ─çe postupati kao ostavinski sud ukoliko se na podru─Źju Br─Źko distrikta nalazi zaostavština ili prete┼żan dio zaostavštine.

─îlan 207

(Svojstvo stranke)

Strankom se u smislu ovog zakona smatraju nasljednici i legatari, kao i druga lica koja ostvaruju neko pravo iz zaostavštine.

─îlan 208

(Op─ça pravila postupanja)

(1) Tokom cijelog postupka sud ─çe paziti da prava stranaka budu što prije utvr─Ĺena i osigurana.

(2) Sud je du┼żan naro─Źito paziti da se zaštite i ostvare prava lica koja se zbog maloljetnosti, duševne bolesti ili drugih okolnosti nisu sposobna brinuti o svojim pravima i obavezama.

(3) U ostavinskom postupku javnost je isklju─Źena.

─îlan 209

(Dokazi)

(1) Sud donosi odluku na osnovu rezultata cjelokupne rasprave.

(2) Sud je ovlašten utvr─Ĺivati ─Źinjenice koje stranke u postupku nisu iznijele, te izvesti i dokaze koje one nisu predlo┼żile, ako ocijeni da su te ─Źinjenice i ti dokazi va┼żni za odlu─Źivanje u skladu s ovim zakonom.

(3) Odluka se mo┼że zasnivati i na dokazima koji nisu izvedeni pred sudom koji donosi odluku.

─îlan 210

(Radnje u postupku)

Sudija sa zapisni─Źarom prima izjave o odricanju od naslije─Ĺa i izvodi dokaze.

─îlan 211

(Zapisnici i bilješke)

(1) O radnjama preduzetim u postupku po pravilu se sastavlja zapisnik.

(2) O manje va┼żnim izjavama stranaka i obavijestima koje sud prikuplja mo┼że se umjesto zapisnika sastaviti samo bilješka u spisu.

(3) Zapisnik potpisuju stranke ako su prisustvovale radnji u postupku, sudija koji je sastavio zapisnik, te zapisni─Źar.

(4) Bilješku na spisu potpisuje lice koje ju je sastavilo.

─îlan 212

(Odluke)

(1) Odluke se u postupku donose u obliku rješenja.

(2) Rješenja protiv kojih je dozvoljen prigovor, odnosno ┼żalba i rješenja drugostepenog suda moraju biti obrazlo┼żena.

─îlan 213

(Prigovor protiv rješenja)

(1) Protiv rješenja koje je kao povjerenik suda u ostavinskom postupku donio notar dozvoljen je prigovor sudu u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja strankama.

(2) U pogledu prigovora iz stava 1 ovog ─Źlana, ako ovim zakonom nije druk─Źije odre─Ĺeno, na odgovaraju─çi na─Źin se primjenjuju odredbe zakona kojim se ure─Ĺuje ┼żalba u parni─Źnom i vanparni─Źnom postupku.

─îlan 214

(Postupak povodom prigovora)

(1) Prigovor se dostavlja notaru koji ga je du┼żan bez odga─Ĺanja zajedno sa spisom dostaviti Osnovnom sudu Br─Źko distrikta BiH.

(2) O prigovoru odlu─Źuje sudija pojedinac.

─îlan 215

(Odluke suda o prigovoru protiv rješenja notara)

(1) Neblagovremene, nepotpune i nedozvoljene prigovore sud ─çe odbaciti.

(2) Odlu─Źuju─çi o prigovoru protiv rješenja koji je donio notar, sud mo┼że u cijelosti ili djelimi─Źno rješenje odr┼żati na snazi ili ga ukinuti.

(3) Kada sud ukine rješenje ili ga djelimi─Źno odr┼żi na snazi, sam ─çe odlu─Źiti o ukinutom dijelu rješenja.

(4) Protiv rješenja suda kojim je rješenje notara u cijelosti ili djelimi─Źno ukinuto nije dozvoljena posebna ┼żalba.

(5) U slu─Źaju iz stava 3 ovog ─Źlana sud ─çe provesti radnje koje ocijeni potrebnim.

(6) Rješenje o prigovoru dostavit ─çe se strankama i notaru.

─îlan 216

(┼Żalba protiv rješenja)

(1) Protiv rješenja prvostepenog suda dozvoljena je ┼żalba, ako ovim zakonom nije druk─Źije odre─Ĺeno.

(2) ┼Żalba se podnosi u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rješenja.

─îlan 217

(Postupak po ┼żalbi)

(1) ┼Żalba se podnosi prvostepenom sudu koji mo┼że povodom blagovremeno izjavljene ┼żalbe sam novim rješenjem preina─Źiti pobijano rješenje, ako se time ne povre─Ĺuju prava drugih lica zasnovana na tom rješenju.

(2) Ako prvostepeni sud ne preina─Źi svoje rješenje, dostavit ─çe ┼żalbu drugostepenom sudu, bez obzira na to da li je ┼żalba podnesena u roku koji zakon odre─Ĺuje.

(3) Drugostepeni sud rješava, po pravilu, samo o ┼żalbama koje su blagovremeno podnesene, ali mo┼że uzeti u obzir i ┼żalbu koja je neblagovremeno podnesena ako se time ne povrje─Ĺuju prava drugih lica koja se zasnivaju na pobijanom rješenju.

(4) Ako je protiv rješenja dozvoljena posebna ┼żalba sud ─çe, ako ne postupi prema odredbi stava 1 ovog ─Źlana, prepis spisa sa ┼żalbom dostaviti drugostepenom sudu. Ne ─Źekaju─çi odluku drugostepenog suda, prvostepeni sud preduzimat ─çe one radnje koje je ovlašten preduzimati u ostavinskom postupku, nezavisno od ishoda ┼żalbenog postupka, ako ovim zakonom nije druk─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 218

(Vanredni pravni lijekovi)

U ostavinskom postupku nisu dozvoljeni vanredni pravni lijekovi.

─îlan 219

(Troškovi postupka)

(1) Svaka stranka snosi troškove koje je imala tokom ili povodom postupka.

(2) Ako je bilo zajedni─Źkih troškova, sud ─çe odrediti u kojoj ─çe razmjeri stranke snositi te troškove.

(3) Po prijedlogu jedne stranke sud mo┼że odlu─Źiti da druga stranka naknadi troškove koje joj je prouzrokovala o─Źigledno nesavjesnim postupanjem.

Odjeljak B. Prethodne radnje

─îlan 220

(Sastavljanje smrtovnice)

(1) Kada neko lice umre ili bude proglašeno umrlim mati─Źar nadle┼żan za upis ─Źinjenice smrti u mati─Źnu knjigu umrlih sastavit ─çe smrtovnicu i obavezno je dostaviti sudu u roku od 15 dana po izvršenom upisu.

(2) Smrtovnica se sastavlja na osnovu podataka iz mati─Źne knjige umrlih, podataka dobijenih od srodnika umrlog, od lica s kojima se umrli ┼żivio, te od drugih lica koja ih mogu pru┼żiti.

(3) Ako organ iz stava 1 ovog ─Źlana nije u mogu─çnosti pribaviti podatke za sastavljanje smrtovnice, dostavit ─çe smrtovnicu samo s onim podacima kojima raspola┼że (u daljnjem tekstu: nepotpuna smrtovnica), navode─çi razloge zbog kojih nije mogao sastaviti potpunu smrtovnicu i ukazuju─çi na podatke koji bi mogli poslu┼żiti ostavinskom sudu za pronala┼żenje nasljednika i imovine umrlog.

(4) Ako je ostavinskom sudu predata nepotpuna smrtovnica ili samo izvod iz mati─Źne knjige umrlih, on ─çe na zapisnik u ostavinskoj raspravi utvrditi sve podatke koje treba sadr┼żavati smrtovnica.

(5) Smrtovnica se sastavlja i u slu─Źaju kada umrli nije ostavio imovinu.

(6) Smrtovnica ima dokaznu snagu javne isprave samo u pogledu podataka koji su preuzeti iz mati─Źne knjige umrlih.

─îlan 221

(Sadr┼żaj smrtovnice)

(1) U smrtovnicu se unose:

a) prezime i ime ostavioca, po mogu─çnosti jedinstveni mati─Źni broj gra─Ĺanina, ime jednog od njegovih roditelja, ostavio─Źevo zanimanje, datum ro─Ĺenja i dr┼żavljanstvo, a za ostavioca koji je bio u braku i prezime koje je imao prije sklapanja braka,

b) dan, mjesec i godina, mjesto i, po mogu─çnosti, sat smrti,

c) mjesto u kojem je ostavilac imao prebivalište, odnosno boravište.

(2) U smrtovnici treba, ako je to mogu─çe, navesti:

a) prezime i ime, datum ro─Ĺenja, zanimanje, prebivalište, odnosno boravište ostavio─Źevog bra─Źnog, odnosno vanbra─Źnog partnera i bra─Źne, vanbra─Źne i usvojene djece,

b) prezime i ime, datum ro─Ĺenja i prebivalište, odnosno boravište ostalih srodnika koji bi mogli biti pozvani na nasljedstvo na osnovu zakona, kao i lica koja su pozvana na nasljedstvo na osnovu testamenta,

c) mjesto gdje se nalazi imovina koju je ostavio ostavilac, ima li imovine za ─Źije dr┼żanje, ─Źuvanje ili prijavljivanje postoje posebni propisi, ima li gotovog novca, papira od vrijednosti, dragocjenosti, štednih knji┼żica ili kakvih drugih va┼żnih isprava, da li je ostavilac ostavio dugova i koliko, je li ostavio pisani testament ili zaklju─Źio ugovor o naslje─Ĺivanju ili ugovor o do┼żivotnom izdr┼żavanju ili ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za ┼żivota i gdje se oni nalaze, a ako je ostavilac napravio usmeni testament onda prezime i ime, zanimanje i boravište svjedoka pred kojima je usmeni testament napravljen,

d) o─Źekuje li se ro─Ĺenje ostavio─Źeva djeteta i imaju li njegova djeca ili bra─Źni partner staraoca,

e) datum i mjesto smrti bra─Źnog partnera ili ostavio─Źeva djeteta ili kojeg drugog lica koje bi moglo biti pozvano na naslije─Ĺe, a koje je umrlo prije ostavioca.

─îlan 222

(Vrijeme obavljanja popisa)

(1) Popis ostavio─Źeve imovine obavit ─çe se po odluci ostavinskog suda kada se ne zna postoje li nasljednici ili gdje borave, kada su nasljednici lica koja zbog maloljetstva, duševne bolesti ili drugih okolnosti ne mogu sama voditi brigu o svojim pravima i interesima, ili u drugim opravdanim slu─Źajevima.

(2) Sud ─çe popis narediti i na zahtjev ostavio─Źevih nasljednika, legatara ili povjerilaca.

(3) Ako to zahtijevaju posebne okolnosti u kojima je ostavilac umro, a naro─Źito ako prijeti opasnost da bi dio ostavine mogao biti otu─Ĺen ili izgubljen, policijski slu┼żbenici koji u tim okolnostima ureduju, prilikom svog uredovanja, ako je to mogu─çe, popisat ─çe ostavio─Źeve stvari, po potrebi zape─Źatiti prostorije u kojima se stvari nalaze i popis dostaviti mati─Źaru nadle┼żnom za upis ─Źinjenice smrti.

(4) U slu─Źaju iz stava 3 ovog ─Źlana mati─Źar ─çe primljeni popis dostaviti ostavinskom sudu koji vodi ostavinski postupak.

─îlan 223

(Sadr┼żaj popisa)

(1) Popis ─çe obuhvatiti sve nepokretne i pokretne stvari koje su bile u ostavio─Źevom neposrednom posjedu u ─Źasu njegove smrti.

(2) Popis ─çe obuhvatiti i drugo što je pripadalo ostaviocu, a nalazi se kod drugog lica, uz naznaku kod koga se nalazi i po kojem osnovu, kao i ono što je ostavilac posjedovao, a za što se tvrdi da nije njegovo vlasništvo.

(3) U popisu imovine zabilje┼żit ─çe se ostavio─Źeva potra┼żivanja, a i dugovi, te posebno nepla─çeni porezi, doprinosi i druga javna davanja.

─îlan 224

(Na─Źin popisivanja)

(1) Pokretne stvari se popisuju po vrsti, rodu, broju, mjeri i te┼żini ili pojedina─Źno.

(2) Nepokretnosti se popisuju pojedina─Źno s naznakom mjesta gdje se nalaze, vrsta i opis objekta, kulture zemljišta i zemljišnoknji┼żnih podataka ako su poznati.

─îlan 225

(Obavljanje popisa)

(1) Popis ─çe obaviti sudski slu┼żbenik ili notar kojeg odredi sudija koji vodi sudski postupak.

(2) Popis se obavlja u prisustvu dva punoljetna lica, a kada je to potrebno, i uz u─Źestvovanje vještaka.

(3) Popisu mo┼że prisustvovati i svako zainteresovano lice.

─îlan 226

(Postupak sa stvarima za koje postoje posebni propisi)

Kada se prilikom popisivanja ili ina─Źe u ostavini prona─Ĺu stvari za ─Źije dr┼żanje, ─Źuvanje ili prijavljivanje postoje posebni propisi, s njima ─çe se nakon obavljenog popisa postupiti po tim propisima.

─îlan 227

(Predaja na ─Źuvanje)

(1) Ako se ustanovi da nijedan od prisutnih nasljednika nije sposoban upravljati ostavinom ili ne─Źim iz njenog sastava, a nema zakonskog zastupnika, ili ako su nasljednici nepoznati ili odsutni ili kada druge okolnosti nala┼żu naro─Źit oprez, policijski slu┼żbenik ili drugo lice koje ureduje u ime vlasti predat ─çe u hitnim slu─Źajevima te stvari na ─Źuvanje pouzdanom licu i o tome odmah obavijestiti ostavinski sud, koji mo┼że tu mjeru izmijeniti ili ukinuti.

(2) Gotov novac, papiri od vrijednosti, dragocjenosti, štedne knji┼żice i druge va┼żne isprave treba u slu─Źaju iz stava 1 ovog ─Źlana predati na ─Źuvanje sudu ili notaru na podru─Źju Distrikta.

(3) Ko primi na ─Źuvanje stvari iz stavova 1 i 2 ovog ─Źlana du┼żan je o tome izdati potvrdu koju ─çe sudu predati onaj koji ih je dao na ─Źuvanje.

─îlan 228

(Postavljanje privremenog staraoca zaostavštine)

(1) Kada je po ovom zakonu potrebno postaviti privremenog staraoca zaostavštine, postavljanje ─çe izvršiti ostavinski sud.

(2) Prije postavljana privremenog staraoca sud ─çe, po mogu─çnosti, zatra┼żiti mišljenje u pogledu li─Źnosti staraoca od lica koja su pozvana na naslije─Ĺe.

─îlan 229

(Pe─Źa─çenje)

(1) Ako ocijeni da je to cjelishodno, sud mo┼że odrediti da se prostorije u kojima se nalaze stvari iz sastava ostavine zape─Źate, te ─çe odrediti lice koje ─çe obavezati da bez odga─Ĺanja prijavi svako ošte─çenje pe─Źata policijskoj upravi i sudu.

(2) Dopuštenje za skidanje pe─Źata mo┼że dati samo ostavinski sud, odnosno notar kao povjerenik suda.

─îlan 230

(Privremene mjere)

Prije pokretanja ostavinskog postupka i tokom njega, sve dok postupak ne bude pravosna┼żno okon─Źan, sud ─çe, na zahtjev stranke radi osiguranja stvari i prava iz ostavine, odrediti privremene mjere predvi─Ĺene zakonom kojim se ure─Ĺuje izvršni postupak, ako stranka u─Źini vjerovatnim opasnost da bi se bez takve mjere promijenilo postoje─çe stanje ili ako u─Źini vjerovatnim da je mjera potrebna da bi se sprije─Źilo nasilje ili nastanak nenadoknadive štete koja prijeti.

Odjeljak C. Pokretanje ostavinskog postupka

─îlan 231

(Pokretanje postupka)

(1) Ostavinski postupak pokre─çe se po slu┼żbenoj du┼żnosti u roku od 30 dana kad sud primi smrtovnicu ili izvod iz mati─Źne knjige umrlih, odnosno s njima izjedna─Źenu ispravu.

(2) Sud, odnosno notar koji kao povjerenik suda vodi ostavinski postupak du┼żan je odmah nakon što se pokrene ostavinski postupak pribaviti dokaz o ─Źinjenicama iz registra u skladu s odredbama ─Źlana 128 ovog zakona

─îlan 232

(Ispitivanje nadle┼żnosti)

(1) Nakon što primi ispravu iz ─Źlana 231 ovog zakona sud ─çe ispitati je li nadle┼żan za ostavinski postupak, pa ako ustanovi da nije nadle┼żan, dostavit ─çe predmet nadle┼żnom sudu.

(2) Ako sud ustanovi da je za ostavinski postupak nadle┼żan inostrani organ, rješenjem ─çe se oglasiti nenadle┼żnim i obustaviti postupak.

─îlan 233

(Mjere ostavinskog suda za obezbje─Ĺenje ostavine)

(1) Mjere za obezbje─Ĺenje ostavine ostavinski sud mo┼że odrediti tokom cijelog ostavinskog postupka.

(2) Ostavinski sud mo┼że tokom ostavinskog postupka mijenjati i ukidati mjere obezbje─Ĺenja ostavine koje je odredio on sam ili neki drugi sud ili organ vlasti.

(3) Mjere za obezbje─Ĺenje, a i njihove promjene i ukidanja odre─Ĺuje ostavinski sud na zahtjev stranke, a i po slu┼żbenoj du┼żnosti.

─îlan 234

(Pozivanje izvršioca testamenta)

Ako je ostavilac postavio izvršioca testamenta, sud ─çe to izvršiocu testamenta saopštiti i pozvati ga da u odre─Ĺenom roku izjavi da li se prima te du┼żnosti.

─îlan 235

(Postavljanje staraoca nero─Ĺenom djetetu)

(1) Ako se o─Źekuje ro─Ĺenje djeteta koje bi bilo pozvano na naslije─Ĺe, ostavinski sud ─çe o tome obavijestiti organ starateljstva.

(2) Ako organ starateljstva druk─Źije ne odredi, o pravima još nero─Ĺenog djeteta starat ─çe se jedan od njegovih roditelja.

─îlan 236

(Postupak kad nema imovine ili kad ima samo pokretne imovine)

(1) Ako prema podacima kojima sud raspola┼że umrli nije ostavio imovinu, ostavinski sud ─çe rješenjem odlu─Źiti da se ne provodi ostavinska rasprava.

(2) Isto ─çe tako sud postupiti u slu─Źaju ako je ostavilac ostavio samo pokretnine i s njima izjedna─Źena prava, a nijedno od lica pozvanih na nasljedstvo ne zahtijeva da se provede ostavinski postupak.

(3) Kad sud odlu─Źi da ne provodi ostavinski postupak, obavijestit ─çe o tome organ nadle┼żan za poslove starateljstva, ako me─Ĺu nasljednicima ima lica koja nisu sposobna da se brinu o svojim pravima i interesima, a nemaju roditelje ili druge zakonske zastupnike.

(4) Ako je sud odlu─Źio da se ne provodi ostavinski postupak zbog toga što se ostavina sastoji samo od pokretne imovine, ukinut ─çe mjere obezbje─Ĺenja ostavine kako bi lica pozvana na nasljedstvo mogla slobodno ostvarivati prava koja im pripadaju kao nasljednicima.

(5) Kad u ostavinu ulaze i stvarna prava na nekretninama postupit ─çe se kao kad su iza ostavioca ostale nekretnine, a kad postoje ostala prava, kao da su ostale pokretnine.

─îlan 237

(Odvajanje zaostavštine od imovine nasljednika)

Kad se po zakonu mo┼że tra┼żiti odvajanje zaostavštine od imovine nasljednika, sud ─çe na prijedlog ovlaštenih lica narediti to odvajanje, primjenjuju─çi pri tom shodno odredbe ovog zakona o privremenim mjerama za obezbje─Ĺenje zaostavštine.

Odjeljak D. Ostavinska rasprava

─îlan 238

(Poziv na ro─Źište)

(1) Za ostavinsku raspravu sud ─çe odrediti ro─Źište.

(2) U pozivu na ro─Źište sud ─çe zainteresovana lica obavijestiti o pokretanju postupka, o tome je li mu koji testament ve─ç predat, te ─çe ih pozvati da odmah dostave sudu pisani testament, odnosno ispravu o usmenom testamentu ili ugovor o naslje─Ĺivanju ili o drugom pravnom poslu za slu─Źaj smrti, ako se kod njih nalazi, ili da nazna─Źe svjedoke usmenog testamenta.

(3) Sud ─çe u pozivu upozoriti zainteresovana lica da mogu do donošenja prvostepenog rješenja o naslje─Ĺivanju dati izjavu o prihvatanju i ustupanju nekom od sunasljednika ili izjavu o odricanju od naslije─Ĺa usmeno na ro─Źištu ili u formi notarski obra─Ĺene isprave, a ako na ro─Źište ne do─Ĺu ili takvu izjavu ne daju, smatrat ─çe se da ┼żele biti nasljednici.

(4) Ako je ostavilac ostavio testament ili ugovor o naslje─Ĺivanju, o pokretanju ostavinskog postupka sud ─çe obavijestiti i na ro─Źište pozvati i lica koja bi mogla po zakonu polagati pravo na naslije─Ĺe.

(5) Ako je ostavilac postavio izvršioca testamenta, sud ─çe i njega obavijestiti o pokretanju postupka.

─îlan 239

(Pozivanje oglasom)

(1) Ako se ne zna ima li nasljednika, sud ─çe oglasom pozvati lica koja pola┼żu pravo na nasljedstvo da se prijave sudu u roku od jedne godine od objavljivanja oglasa u “Slu┼żbenom glasniku BiH" i „Slu┼żbenom glasniku Br─Źko distrikta BiH“.

(2) Oglas ─çe se pri─Źvrstiti na oglasnu plo─Źu suda i objaviti u Slu┼żbenom glasniku iz stava 1 ovog ─Źlana i na drugi prikladan na─Źin.

(3) Po odredbama stavova 1 i 2 ovog ─Źlana sud ─çe postupiti i ako je nasljedniku postavljen privremeni zastupnik zbog toga što je boravište nasljednika nepoznato, a nasljednik nema punomo─çnika ili zbog toga što se nasljednik ili njegov zakonski zastupnik, koji nemaju punomo─çnika, nalaze u inostranstvu ili su nedostupni, a dostava se nije mogla obaviti.

(4) Nakon što istekne rok iz stava 1 ovog ─Źlana sud ─çe provesti ostavinsku raspravu na osnovu izjave postavljenog staraoca i podataka kojima sud raspola┼że.

─îlan 240

(Predmet ostavinske rasprave)

(1) Na ro─Źištu za ostavinsku raspravu sud ─çe raspraviti sva pitanja va┼żna za donošenje odluke u ostavinskom postupku, a naro─Źito u pogledu prava na nasljedstvo, veli─Źinu nasljednog dijela i prava na legate.

(2) Sud o pravima odlu─Źuje, po pravilu, pošto je zainteresovanim licima omogu─çio da daju potrebne izjave. Tokom ostavinskog postupka zainteresovana lica mogu davati izjave bez prisustva drugih zainteresovanih lica i nije potrebno da se u svakom slu─Źaju tim licima omogu─çi da se izjasne o izjavama drugih zainteresovanih lica.

(3) O pravima lica koja nisu došla na ro─Źište, a uredno su pozvana, sud ─çe odlu─Źivati prema podacima kojima raspola┼że uzimaju─çi u obzir njihove pismene izjave koje stignu do donošenja odluke.

(4) Ako sud posumnja da je lice koje po zakonu pola┼że pravo na nasljedstvo jedini ili najbli┼żi ostavio─Źev srodnik, mo┼że saslušati i lica za koja smatra da bi mogla imati jednako ili ja─Źe pravo, a mo┼że ta lica pozvati i oglasom po odredbama ─Źlana 239 ovog zakona.

─îlan 241

(Nasljedni─Źka izjava)

(1) Svako je ovlašten, ali niko nije du┼żan dati nasljedni─Źku izjavu.

(2) Za lice koje nije dalo izjavu o odricanju od naslije─Ĺa smatra se da ┼żeli biti nasljednikom.

(3) Lice koje je valjano dalo izjavu da prihvata naslije─Ĺe ne mo┼że ga se više odre─çi.

(4) Nasljedni─Źku izjavu potpisuju, odnosno stavljaju rukoznak nasljednik ili njegov zastupnik.

(5) Ako nasljednik ili njegov zastupnik nije u stanju potpisati nasljedni─Źku izjavu, navest ─çe razlog ovlaštenom licu koje ─çe to zabilje┼żiti u zapisniku.

(6) Izjava o primanju naslije─Ĺa ili o odricanju od naslije─Ĺa koja je podnesena sudu mora biti notarski obra─Ĺena, kao i punomo─ç za davanje nasljedni─Źke izjave. Ovu izjavu ili punomo─ç s istim pravnim dejstvom nasljednik mo┼że dati i pred konzularnim predstavnikom ili diplomatskim predstavnikom Bosne i Hercegovine koji obavlja konzularne poslove.

(7) U izjavi treba navesti da li se nasljednik prima, odnosno odri─Źe dijela koji mu pripada na osnovu zakona, na osnovu ugovora o naslje─Ĺivanju, ili na osnovu testamenta, ili se izjava odnosi na nu┼żni dio.

(8) Ako nasljednik u nasljedni─Źkoj izjavi ne izjavi odnosi li se njegova izjava na ono što mu pripada na osnovu zakona, na osnovu ugovora o naslje─Ĺivanju, ili na osnovu testamenta, ili kao nu┼żni dio, smatra se da se izjava odnosi na nasljedstvo po bilo kom osnovu.

(9) Sud ne─çe zahtijevati nasljedni─Źku izjavu ni od koga, ali nasljednik koji ┼żeli dati izjavu mo┼że to u─Źiniti usmeno pred ostavinskim sudom na zapisnik, odnosno predajom ostavinskom sudu isprave iz stava 6 ovog ─Źlana.

(10) Prilikom davanja izjave o odricanju od naslije─Ĺa ovlašteno lice ─çe nasljednika upozoriti da se mo┼że odre─çi nasljedstva samo u svoje ime, ili i u ime svojih potomaka.

─îlan 242

(Prigovor na popis)

(1) Ako stranke prigovore popisu, sud mo┼że, ako to smatra potrebnim, narediti sudskom slu┼żbeniku ili notaru da ponovo obavi popis.

(2) Ako popis imovine nije obavljen, sud mo┼że, na osnovu podataka koji su mu dali zainteresovana lica, sam utvrditi šta ulazi u ostavinu.

─îlan 243

(Upu─çivanje na parnicu zbog spora)

(1) Sud ─çe prekinuti ostavinski postupak i uputiti stranke na parnicu ili postupak pred organom uprave ako su me─Ĺu strankama sporne ─Źinjenice od kojih zavisi neko njihovo pravo.

(2) Na na─Źin predvi─Ĺen odredbom stava 1 ovog ─Źlana sud ─çe postupiti naro─Źito ako su sporne ─Źinjenice:

a) o kojima zavisi nasljedno pravo, a naro─Źito valjanost ili sadr┼żaj ugovora o naslje─Ĺivanju ili testamenta ili odnos nasljednika i ostavioca na osnovu kojeg se po zakonu naslje─Ĺuje,

b) od kojih zavisi veli─Źina nasljednog dijela, vrijednost nu┼żnog dijela ili ura─Źunavanje u nasljedni dio,

c) od kojih zavisi opravdanost isklju─Źenja nu┼żnih nasljednika ili postojanje razloga za nedostojnost,

d) je li se neko lice odreklo naslije─Ĺa,

e) od kojih zavisi osnovanost zahtjeva nad┼żivjelog bra─Źnog partnera i ostavio─Źevih potomaka, koji su ┼żivjeli s ostavicem u istom doma─çinstvu da im se iz ostavine izdvoje predmeti doma─çinstva koji slu┼że za zadovoljenje svakodnevnih potreba.

(3) Ako u navedenim slu─Źajevima ne postoji spor o ─Źinjenicama, ve─ç se stranke spore o primjeni prava, ostavinski sud ne─çe prekidati ostavinski postupak nego ─çe raspraviti pravna pitanja u ostavinskom postupku.

(4) Sud ne─çe prekinuti postupak ni u slu─Źaju iz stava 1 ovog ─Źlana, ako se radi o ─Źinjenicama ─Źije postojanje zakon pretpostavlja, o ─Źinjenicama koje su op─çepoznate, te ako su sporne ─Źinjenice koje mo┼że utvrditi na osnovu javnih ili javno ovjerenih isprava, nego ─çe na osnovu pretpostavke o postojanju tih ─Źinjenica, odnosno da je sadr┼żaj tih isprava istinit donijeti rješenje o naslje─Ĺivanju, a onoga koji tvrdi suprotno pretpostavci uputit ─çe da to doka┼że u parnici, odnosno u upravnom postupku.

─îlan 244

(Upu─çivanje na parnicu zbog spora o pravu na legat ili o drugom pravu na ostavinu)

(1) Ako su me─Ĺu strankama sporne ─Źinjenice od kojih zavisi pravo na testamentom odre─Ĺeni legat ili drugo pravo, sud ─çe uputiti stranke na parnicu ili postupak pred organom uprave, ali ne─çe prekinuti postupak.

(2) Ako u slu─Źaju iz stava 1 ovog ─Źlana ne postoji spor o ─Źinjenicama nego samo o primjeni prava, ostavinski sud ─çe ta pravna pitanja raspraviti u ostavinskom postupku.

─îlan 245

(Upu─çivanje na parnicu zbog spora o sastavu ostavine)

(1) Sud ─çe prekinuti ostavinski postupak i uputiti stranke na parnici ili upravni postupak ako su izme─Ĺu stranaka sporne ─Źinjenice:

a) od kojih zavisi sastav ostavine,

b) od kojih zavisi predmet legata,

c) ako izme─Ĺu nasljednika postoji spor povodom zahtjeva nad┼żivjelog bra─Źnog partnera ili ostavio─Źevih potomaka koji su s njim ┼żivjeli u zajednici da im iz ostavine ostavi dio koji odgovara njihovom doprinosu u pove─çanju vrijednosti imovine ostavioca.

(2) Sud ne─çe prekinuti postupak u slu─Źaju iz stava 1 ovog ─Źlana, ako su sporne ─Źinjenice koje mo┼że utvrditi na osnovu javnih isprava nego ─çe na osnovu pretpostavke da je sadr┼żaj tih isprava istinit donijeti rješenje o naslje─Ĺivanju, a onoga koji tvrdi suprotno uputit ─çe da to doka┼że u parnici, odnosno u upravnom postupku.

(3) Kad sud u slu─Źaju iz stava 1 ovog ─Źlana prekida postupak, prethodno ─çe ispitati jesu li ispunjene pretpostavke za donošenje djelimi─Źnog rješenja o naslje─Ĺivanju, pa ─çe ga donijeti ako su ispunjene.

(4) Prekid postupka iz stava 1 ovog ─Źlana ne odnosi se na ono što je obuhva─çeno djelimi─Źnim rješenjem o naslje─Ĺivanju.

─îlan 246

(Ko se upu─çuje na parnicu i trajanje prekida)

(1) Sud ─çe uputiti na parnicu ili upravni postupak stranku ─Źije pravo smatra manje vjerovatnim.

(2) Ako sud prekine postupak, odredit ─çe rok koji ne mo┼że biti du┼żi od 30 dana, u kojem upu─çena stranka treba pokrenuti parnicu ili upravni postupak, te o pokretanju obavijestiti ostavinski sud.

(3) Ako stranka u odre─Ĺenom roku postupi po rješenju suda, prekid postupka trajat ─çe dok parnica ili upravni postupak ne bude pravosna┼żno okon─Źan.

(4) Ako stranka u odre─Ĺenom roku ne postupi po rješenju suda, prekinuti postupak ─çe se nastaviti i dovršiti bez obzira na zahtjeve u pogledu kojih je stranka upu─çena na parnicu, odnosno upravni postupak. U tom slu─Źaju stranka koja je upu─çena na parnicu ili na upravni postupak mo┼że svoja prava ostvarivati u postupku na koji je upu─çena.

(5) Ako je ostavinski sud postupio u skladu s odredbom stava 4 ovog ─Źlana, a i u slu─Źaju da je ostavinu raspravio, a trebao je stranku uputiti na parnicu ili upravni postupak, pravosna┼żnost odluke ostavinskog suda ne spre─Źava da se o odnosnom zahtjevu pokrene parnica ili upravni postupak.

Odjeljak E. Rješenje o naslje─Ĺivanju i legatu

─îlan 247

(Sadr┼żaj rješenja o naslje─Ĺivanju)

(1) Rješenjem o naslje─Ĺivanju sud utvr─Ĺuje ko je ostavio─Źevom smr─çu postao njegov nasljednik i koja su prava time stekla druga lica.

(2) Rješenje iz stava 1 ovog ─Źlana sadr┼żi:

a) prezime i ime ostavioca, ime jednog od njegovih roditelja, datum ro─Ĺenja, dr┼żavljanstvo i, po mogu─çnosti, ostavio─Źev mati─Źni broj gra─Ĺana, te za lica umrla u braku i njihovo prezime koje su imala prije sklapanja braka,

b) oznaku nekretnina s podacima iz javnih evidencija o nekretninama potrebnim za upis, kao i oznaku pokretnih stvari i drugih prava za koja je sud utvrdio da ulaze u ostavinu,

c) prezime i ime nasljednika, ime jednog od njegovih roditelja, datum ro─Ĺenja, dr┼żavljanstvo, njegovo prebivalište, odnos prema ostaviocu, naslje─Ĺuje li ga kao zakonski ili ugovorni ili testamentarni nasljednik, a ako ima više nasljednika i nasljedni dio svakog pojedinog nasljednika izra┼żen razlomkom, te po mogu─çnosti nasljednikov mati─Źni broj gra─Ĺana,

d) je li i kako nasljednikovo pravo uslovljeno, uslovljeno rokom ili optere─çeno nalogom, odnosno ina─Źe ograni─Źeno ili optere─çeno i u ─Źiju korist,

e) prezime i ime i prebivalište lica kojima je u vezi s naslje─Ĺivanjem ostavioca pripalo pravo na legat ili neko drugo pravo iz ostavine s ta─Źnom oznakom tog prava, te po mogu─çnosti njihov mati─Źni broj gra─Ĺana.

(3) Ako u ostavinskom postupku svi nasljednici i legatari predlo┼że diobu i na─Źin diobe, sud ─çe i taj sporazum unijeti u rješenje o naslje─Ĺivanju. Sud ─çe isto tako postupiti ako diobu provede prema odredbama ─Źlanova 182 i 183 ovog zakona.

(4) Odredbe o rješenju o naslje─Ĺivanju primjenjuju se na odgovaraju─çi na─Źin i na slu─Źajeve ostavine bez nasljednika (─Źlan 22 ovog zakona), kada je ostavio─Źev nasljednik Br─Źko distrikt.

─îlan 248

(Dostava rješenja o naslje─Ĺivanju)

(1) Rješenje o naslje─Ĺivanju dostavit ─çe se svim nasljednicima i legatarima, kao i licima koja su tokom postupka istakla zahtjeve za naslije─Ĺe.

(2) Pravosna┼żno rješenje o naslje─Ĺivanju dostavit ─çe se i nadle┼żnoj poreznoj upravi i javnom registru nekretnina, te drugim nadle┼żnim organima.

─îlan 249

(Upis u javnu evidenciju nekretnina i predaja pokretnih stvari)

(1) U rješenju o naslje─Ĺivanju sud ─çe odrediti da se nakon pravosna┼żnosti rješenja o naslje─Ĺivanju provedu u zemljišnoj knjizi i katastru nekretnina potrebni upisi u skladu s pravilima zemljišnoknji┼żnog prava.

(2) U rješenju o naslje─Ĺivanju sud ─çe odrediti da se nakon pravosna┼żnosti rješenja o naslje─Ĺivanju ovlaštenim licima predaju pokretne stvari koje su pohranjene kod suda, notara ili po njihovom nalogu kod tre─çeg lica.

(3) Ako je testamentom nasljedniku nalo┼żeno ispunjenje ili obezbje─Ĺenje obaveza u korist lica koja nisu sposobna da se brinu o svojim pravima i interesima, ili radi ostvarenja neke op─çe korisne svrhe, sud ─çe odrediti nu┼żne mjere obezbje─Ĺenja.

─îlan 250

(Mjere obezbje─Ĺenja kad je pravo nasljednika ili legatara uslovljeno)

Kad je pravo nasljednika ili legatara odlo┼żeno zbog neprispjelog vremena, ili je ograni─Źeno na izvjesno vrijeme, ili je odlo┼żeno zbog još neispunjenog uslova ili je zavisno od raskidnog uslova, odnosno naloga koji se ima smatrati kao raskidni uslov, sud ─çe po prijedlogu zainteresovanih lica odrediti privremene mjere za obezbje─Ĺenje odnosnog dijela zaostavštine po odredbama koje va┼że za izvršni postupak, ukoliko testamentom nije šta drugo odre─Ĺeno.

─îlan 251

(Posebno rješenje o legatu)

(1) Ako nasljednici ne osporavaju legat, sud mo┼że i prije donošenja rješenja o naslje─Ĺivanju, na zahtjev legatara, donijeti posebno rješenje o legatu.

(2) U tom slu─Źaju shodno ─çe se primjenjivati odredbe o dostavljanju pravosna┼żnog rješenja o naslje─Ĺivanju, o upisima u zemljišnoj knjizi i o predaji pokretnih stvari koje se nalaze na ─Źuvanju kod suda, notara ili po njihovom nalogu kod tre─çeg lica.

─îlan 252

(Djelimi─Źno rješenje o naslje─Ĺivanju)

Kad je sastav ostavine samo djelimi─Źno nesporan, sud ─çe nakon što utvrdi ko su nasljednici, odnosno legatari donijeti djelimi─Źno rješenje o naslje─Ĺivanju kojim ─çe utvrditi nasljednike i legatare, te ono za šta nije sporno da je u sastavu ostavine.

─îlan 253

(Dejstvo pravosna┼żnog rješenja o naslje─Ĺivanju i legatu)

Pravosna┼żno rješenje o naslje─Ĺivanju ili legatu vezuje stranke koje su u─Źestvovale u postupku raspravljanja zaostavštine, ukoliko im nije priznato pravo da svoj zahtjev ostvaruju u parnici.

Odjeljak F. Nasljednikovi zahtjevi nakon pravosna┼żnosti rješenja o naslje─Ĺivanju

─îlan 254

(Naknadno prona─Ĺena imovina)

(1) Ako se po pravosna┼żnosti rješenja o naslje─Ĺivanju prona─Ĺe imovina za koju se u vrijeme donošenja rješenja nije znalo da pripada zaostavštini, sud ne─çe ponovo raspravljati zaostavštinu, ve─ç ─çe ovu imovinu novim rješenjem raspodijeliti na osnovu ranije donesenog rješenja o naslje─Ĺivanju.

(2) Ako ranije nije raspravljana zaostavština, sud ─çe raspraviti zaostavštinu samo ako se prona─Ĺena imovina sastoji iz nepokretnosti.

(3) Ako se prona─Ĺena imovina sastoji iz pokretne imovine, sud ─çe raspraviti zaostavštinu samo na zahtjev zainteresovanih lica.

(4) Prije raspravljanja naknadno prona─Ĺene imovine, sud ─çe pozvati nasljednike koji su se odrekli naslije─Ĺa da se u odre─Ĺenom roku izjasne da li ostaju kod odricanja ili tra┼że da im se prizna pravo na naslije─Ĺe na naknadno prona─Ĺenoj imovini.

(5) Rješenje kojim je raspodijeljena naknadno prona─Ĺena imovina, sud ─çe dostaviti i nasljednicima koji su se odrekli naslije─Ĺa.

─îlan 255

(Naknadno prona─Ĺeni testament i ugovor o naslje─Ĺivanju)

(1) Ako se nakon pravosna┼żnosti rješenja o naslje─Ĺivanju prona─Ĺe testament, sud ─çe ga proglasiti, te zapisnik o proglašenju i fotokopiju testamenta dostaviti ostavinskom sudu, a zadr┼żati njegov izvornik.

(2) U slu─Źaju iz stava 1 ovog ─Źlana, kao i u slu─Źaju da se naknadno prona─Ĺe ugovor o naslje─Ĺivanju, ostavinski sud ne─çe ponovo voditi ostavinu, nego ─çe obavijestiti zainteresovana lica o proglašenju testamenta, odnosno o naknadno prona─Ĺenom ugovoru o naslje─Ĺivanju i upozoriti ih da mogu svoja prava ostvariti u parnici.

─îlan 256

(Novi nasljednik)

Ako po pravosna┼żnosti rješenja o naslje─Ĺivanju neko lice koje nije u─Źestvovalo u postupku za raspravljanje zaostavštine pola┼że pravo na zaostavštinu kao nasljednik, ostavinski sud ne─çe ponovo raspravljati zaostavštinu ve─ç ─çe to lice uputiti da mo┼że svoje pravo ostvariti u parnici.

─îlan 257

(Ostvarivanje naslije─Ĺa i legata u parnici kad postoje uslovi za ponavljanje postupka)

Kad je raspravljanje zaostavštine završeno pravosna┼żnim rješenjem o naslje─Ĺivanju ili rješenjem o legatu, a postoje uslovi za ponavljanje postupka po pravilima parni─Źnog postupka, ne─çe se ponoviti postupak za raspravljanje zaostavštine ve─ç stranke svoja prava mogu ostvariti u parnici.

Odjeljak G. Postupak kada je nadle┼żan inostrani organ

─îlan 258

(Mjera za zaštitu doma─çih nasljednika, legatara i povjerilaca)

(1) Kad je za raspravljanje zaostavštine nadle┼żan inostrani organ, sud na ─Źijem je podru─Źju ostavilac umro izdat ─çe po prijemu smrtovnice, oglas kojim ─çe pozvati sva lica u zemlji koja imaju zahtjeve prema zaostavštini kao nasljednici, legatari ili povjerioci, da u oglasnom roku, koji ne mo┼że biti kra─çi od trideset dana ni du┼żi od šest mjeseci koji te─Źe od dana objavljivanja oglasa u „Slu┼żbenom glasniku BiH“ i "Slu┼żbenom glasniku Br─Źko distrikta BiH", prijave svoje zahtjeve, jer ─çe se u protivnom slu─Źaju pokretna imovina iz zaostavštine predati nadle┼żnom organu strane dr┼żave ili licu koje taj organ ovlasti za prijem te imovine.

(2) Oglas ─çe se, pored objavljivanja u „Slu┼żbenom glasniku BiH“ i "Slu┼żbenom glasniku Br─Źko distrikta BiH", pribiti na oglasnu tablu suda i objaviti po potrebi i na drugi pogodan na─Źin. Jedan primjerak oglasa dostavit ─çe se najbli┼żem diplomatskom ili konzularnom predstavniku odnosne strane dr┼żave u našoj zemlji.

(3) Ne─çe se izdati oglas ako vrijednost zaostavštine bez odbitka dugova ne prelazi iznos od 10.000,00 KM.

(4) Ako se ne izda oglas zaostavština se ne smije predati prije nego što proteknu tri mjeseca od dana smrti stranog dr┼żavljanina.

─îlan 259

(Zadr┼żavanje zaostavštine)

(1) Ako koji od nasljednika ili legatara prijavi svoj zahtjev, sud ─çe zadr┼żati zaostavštinu odnosno njen dio koji je potreban za pokri─çe tog zahtjeva sve dok organ strane dr┼żave ne donese pravosna┼żnu odluku o tom zahtjevu.

(2) Sud ─çe u pogledu prijavljenog zahtjeva izvršiti ovu odluku iz zadr┼żane zaostavštine ili iz njenog dijela, a ostatak ─çe predati organu strane dr┼żave.

(3) Ako koji povjerilac prijavi svoje potra┼żivanje, sud ─çe zadr┼żati zaostavštinu ili njen dio koji je potreban za pokri─çe tog potra┼żivanja sve dok to potra┼żivanje ne bude podmireno ili obezbije─Ĺeno.

─îlan 260

(Pozivanje nasljednika inostranog dr┼żavljanina)

(1) Ako je za raspravljanje zaostavštine inostranog dr┼żavljanina u pogledu njegove pokretne imovine nadle┼żan inostrani organ, Osnovni sud ─çe ako svi nasljednici koji se nalaze u Distriktu predlo┼że da raspravu provede taj sud, pozvati sve nasljednike i legatare u inostranstvu da u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja poziva istaknu prigovor nenadle┼żnosti suda, jer ─çe postupak raspravljanja zaostavštine sprovesti Osnovni sud.

(2) Poznati nasljednici kojima se ne zna boravište pozvat ─çe se oglasom.

(3) Oglas ─çe se objaviti u „Slu┼żbenom glasniku Bosne i Hercegovine“, „Slu┼żbenog glasniku Br─Źko distrikta BiH“ i na oglasnoj tabli suda, a po potrebi i na drugi prikladan na─Źin. Primjerak oglasa dostavit ─çe se najbli┼żem diplomatskom ili konzularnom predstavniku odnosne inostrane dr┼żave u BiH.

(4) Ako nijedan od nasljednika ili legatara iz inostranstva nije istakao prigovor nenadle┼żnosti suda u roku iz stava 1 ovog ─Źlana, Osnovni sud ─çe po proteku tog roka raspraviti zaostavštinu.

DIO TRE─ćI

NOTARI KAO SUDSKI POVJERENICI

POGLAVLJE IX

PROVO─ÉENJE OSTAVINSKIH RASPRAVA

─îlan 261

(Djelokrug notara)

(1) Notari kao sudski povjerenici provode radnje i donose odluke u ostavinskom postupku u skladu s odlukom suda o povjeravanju i odredbama ovog zakona.

(2) Sud mo┼że iz va┼żnih razloga uvijek oduzeti notaru daljnje provo─Ĺenje ostavinske rasprave koje mu je povjereno i raspravu sam provesti ili povjeriti drugom notaru, te o tome prethodno ili istovremeno obavijestiti Notarsku komoru ─Źiji je ─Źlan notar kojem je oduzeto provo─Ĺenje ostavinske rasprave.

(3) Va┼żni razlozi iz stava 2 ovog ─Źlana npr. jesu : nemogu─çnost notara da zbog bolesti ili kojeg drugog razloga obavlja posao, o─Źito notarevo zanemarivanje zakonskih obaveza ili drugi va┼żni razlozi po ocjeni suda.

(4) Protiv odluke suda iz stavova 1 i 2 ovog ─Źlana nije dozvoljena ┼żalba.

─îlan 262

(Postupak)

(1) Notar povjerene mu radnje u nasljednim stvarima provodi u skladu s odredbama ovog zakona po kojima sud provodi taj postupak.

(2) U postupku koji se provodi pred notarem stranka mo┼że biti zastupana po odredbama koje se primjenjuju na zastupanje u vanparni─Źnom postupku.

─îlan 263

(Rokovi za provo─Ĺenje postupka)

(1) Povjereni postupak provo─Ĺenja ostavinske rasprave notar je du┼żan provesti u razumnom roku, ra─Źunaju─çi od dana prijema predmeta.

(2) U slu─Źaju da notar iz opravdanih razloga ne uspije u roku iz stava 1 ovog ─Źlana provesti sve radnje, dostavit ─çe o tome izvještaj sudu i Notarskoj komori ─Źiji je ─Źlan u kojem ─çe obrazlo┼żiti razloge zbog kojih nije dovršio postupak.

─îlan 264

(Ovlaštenja i du┼żnosti notara)

(1) Kao povjerenik suda u ostavinskom postupku notar na osnovu odluke suda o povjeravanju provodi radnje i donosi odluke propisane ovim zakonom.

(2) U slu─Źajevima iz ─Źlanova 243, 244 i 245 ovog zakona, notar ─çe vratiti spis nadle┼żnom sudu.

(3) U slu─Źajevima iz ─Źlanova 174, 182 i 183 ovog zakona notar mo┼że donositi odluke samo uz saglasnost svih stranaka u postupku. U protivnom vratit ─çe spis nadle┼żnom sudu.

(4) Nakon pravosna┼żnosti rješenja kojim je postupak pravosna┼żno okon─Źan, odnosno povodom izjavljenog prigovora, kao i u drugim slu─Źajevima kada po odredbama ovog zakona vra─ça spis nadle┼żnom sudu, notar ─çe vratiti spis nadle┼żnom sudu, a u notarskom spisu zadr┼żati prepis spisa.

─îlan 265

(Slu┼żbeno sjedište notara)

(1) Sud ─çe provo─Ĺenje ostavinskih postupaka povjeravati notarima koji imaju slu┼żbeno sjedište na podru─Źju Br─Źko distrikta.

(2) Predmeti se notarima dodjeljuju u rad ravnomjerno abecednim redom prezimena notara, na koji red ne─çe uticati završetak kalendarske godine.

(3) Ostavinske predmete u skladu sa stavovima 1 i 2 ovog ─Źlana sud mo┼że dostavljati notarima i elektronskim putem.

POGLAVLJE X

POLO┼ŻAJ I RAD NOTARA KAO SUDSKOG POVJERENIKA

─îlan 266

(Va┼żenje zakona)

(1) Ako ovim zakonom nije druk─Źije propisano, za rad notara kao sudskog povjerenika va┼że propisi kao za sudove.

(2) O razlozima za izuze─çe notara odlu─Źuje sud koji ga je postavio za svog povjerenika.

─îlan 267

(Dostavljanje)

Pozive i druge isprave koje sastavlja kao sudski povjerenik notar dostavlja strankama prema propisima o sudskoj dostavi.

─îlan 268

(Oslobo─Ĺenje od troškova taksi)

U izvršenju povjerenog posla notar je ovlašten pribavljati potrebne podatke i isprave od drugih nadle┼żnih organa. Podnesci kojima to tra┼żi oslobo─Ĺeni su od troškova sudskih i administrativnih taksi.

─îlan 269

(Nadzor suda)

(1) Nadzor nad radom notara kao sudskog povjerenika vrši sud koji mu je povjerio posao.

(2) Notar ne mo┼że, osim iz naro─Źito opravdanih razloga, odbiti povjereni posao, a o ─Źemu je bez odga─Ĺanja du┼żan obavijestiti sud i Notarsku komoru ─Źiji je ─Źlan.

(3) O opravdanosti razloga iz stava 2 ovog ─Źlana odlu─Źuje sud koji mu je povjerio posao, pri ─Źemu sud mo┼że zatra┼żiti mišljenje Notarske komore.

(4) Kad notar odbije povjereni posao ili kad sud oduzme povjereni posao, sud ─çe narediti notaru predaju spisa i po slu┼żbenoj du┼żnosti izvršiti svoj nalog, te o tome obavijestiti Notarsku komoru.

(5) Notar koji odbije izvršiti nalog suda ili odbije predati sudu spise o povjerenom poslu ─Źini povredu slu┼żbene du┼żnosti iz ─Źlana 94 Zakona o notarima Br─Źko distrikta BiH („Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH“, broj 9/03).

─îlan 270

(Prestanak rada notara)

(1) U slu─Źaju prestanka rada notara ili promjene slu┼żbenog sjedišta notara kojem je sud povjerio provo─Ĺenje ostavinskog postupka, postupit ─çe se po odredbama propisa o notarskoj slu┼żbi koji se odnose na postupak sa spisima notara nakon što se uprazni mjesto notara.

(2) Ako u roku od 130 dana ne bude postavljen novi notar ili vršilac du┼żnosti notara kojem su povjereni svi spisi, knjige i druga dokumentacija, Notarska komora je du┼żna sve spise koje je sud povjerio na provo─Ĺenje ostavinskog postupka vratiti nadle┼żnom sudu, a nadle┼żni sud ─çe postupiti u skladu s odredbom ─Źlana 265 ovog zakona.

POGLAVLJE XI

NAGRADA I TROŠKOVI NOTARA KAO SUDSKOG POVJERENIKA

─îlan 271

(Nagrada i troškovi)

(1) Nagrada i troškovi notara kao povjerenika suda u provo─Ĺenju ostavinskog postupka odre─Ĺuje se tako da se jedna nagrada odnosi na sve radnje notara u jednom ostavinskom postupku.

(2) Pravilnikom o nagradi za provo─Ĺenje ostavinskog postupka propisat ─çe se za koje radnje notar ima pravo na posebnu nagradu (popis ostavine, dopunsko rješenje o naslje─Ĺivanju, djelimi─Źno rješenje o naslje─Ĺivanju i sl.).

(3) Kad u ostavinskom postupku notar postupa kao povjerenik suda, ne pla─ça se taksa.

(4) Pla─çanje notarske nagrade i nadoknade vrši se u skladu s propisima o notarskoj slu┼żbi i Pravilniku iz ─Źlana 272 ovog zakona.

─îlan 272

(Pravilnik)

(1) Visinu nagrade i nadoknade troškova za radnje iz ─Źlana 271 ovog zakona propisat ─çe Pravosudna komisija.

(2) Notar smije za slu┼żbene radnje koje je proveo u ostavinskom postupku kao povjerenik suda ra─Źunati i napla─çivati samo nagradu po propisanoj tarifi. Zabranjeno je notaru sklapanje pogodbe sa strankama o pla─çanju nagrade i troškova druk─Źije nego je propisano tarifom.

(3) Notar ─çe odbiti davanje klauzule pravosna┼żnosti i dostavljanje pravosna┼żnog rješenja o naslje─Ĺivanju javnim registrima, sve dok stranke ne izmire cjelokupni iznos notarske nagrade i nadoknade troškova.

DIO ─îETVRTI

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 273

(1) Prava stranaka u vezi s naslje─Ĺivanjem cijenit ─çe se po zakonu koji se primjenjivao u ─Źasu otvaranja nasljedstva.

(2) Procesne odredbe ovog zakona primjenjivat ─çe se na sve slu─Źajeve naslje─Ĺivanja za koje je ostavinski postupak pokrenut nakon po─Źetka primjene ovog zakona.

(3) Sud ─çe u roku od 6 mjeseci po─Źevši od dana primjene ovog zakona povjeriti notarima u skladu s odredbama ─Źlana 265 ovog zakona sve ostavinske predmete u kojima do dana primjene ovog zakona nije preduzeo ni jednu procesnu radnju.

(4) Izuzetno od odredbe stava 2 ovog ─Źlana, ukoliko u ostavinskom postupku sud nije preduzeo ni jednu procesnu radnju primjenjivat ─çe se procesne odredbe ovog zakona.

(5) Ako je ostavinski postupak pokrenut prije po─Źetka primjene ovog zakona, a u tom postupku su preduzete procesne radnje, a nije doneseno prvostepeno rješenje, postupak ─çe se okon─Źati po odredbama Zakona o vanparni─Źnom postupku („Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH“, broj 5/01).

─îlan 274

(1) Do dana primjene ovog zakona valjanost forme testamenta i opoziva testamenta cijenit ─çe se po odredbama dosadašnjeg Zakona o naslje─Ĺivanju („Slu┼żbeni list SRBiH“, br. 7/80 i 15/80).

(2) Do dana primjene ovog zakona valjanost ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za ┼żivota, ugovora o do┼żivotnom izdr┼żavanju, ugovora o odricanju od naslije─Ĺa i ugovora o prenosu nasljednog dijela prije diobe primjenjivat ─çe se odredbe Zakona o naslje─Ĺivanju („Slu┼żbeni list SR BiH“, br. 7/80 i 15/80).

(3) Izuzetno od odredbi stavova 1 i 2 ovog ─Źlana, pravni poslovi zaklju─Źeni u formi notarski obra─Ĺene isprave s ovjerom ili bez ovjere od sudije do dana stupanja na snagu ovog zakona i to: ugovori o ustupanju i raspodjeli imovine za ┼żivota, ugovori o do┼żivotnom izdr┼żavanju i sporazumi o odricanju od naslije─Ĺa koje nije otvoreno, kao i pismeni testamenti iz ─Źlana 67 ranijeg Zakona o naslje─Ĺivanju, koje su sastavili notari u formi notarski obra─Ĺene isprave do dana po─Źetka primjene ovog zakona su punova┼żni.

(4) Odredbe iz stava 3 ovog zakona primjenjivat ─çe se i u zate─Źenim postupcima pred sudom.

─îlan 275

(1) Pravosudna komisija ─çe donijeti pravilnik iz ─Źlana 128 stava 2 ovog zakona u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Pravosudna komisija ─çe donijeti pravilnik iz ─Źlana 272 ovog zakona u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(3) Pravosudna komisija ─çe uspostaviti Registar testamenata i drugih nasljednopravnih poslova iz ─Źlana 128 ovog zakona u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu pravilnika iz stava 1 ovog ─Źlana.

─îlan 276

(1) Rokovi koji su po─Źeli te─çi prije stupanja na snagu ovog zakona isti─Źu kada istekne vrijeme odre─Ĺeno ovim zakonom, ali ako je po odredbama koje su prestale va┼żiti ve─ç zapo─Źeo te─çi rok koji je du┼żi, onda istekom tog roka.

(2) Kad je ovim zakonom odre─Ĺen rok koji po odredbama koje su prestale va┼żiti nije bio predvi─Ĺen, taj rok ne mo┼że po─Źeti te─çi prije stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 277

Pravosudna komisija ─çe putem Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine bez odgode obavijestiti Vladu Sjedinjenih Ameri─Źkih Dr┼żava kao depozitara prema Konvenciji o jednoobraznom zakonu o obliku me─Ĺunarodnog testamenta da su ovlaštene osobe za sastavljanje me─Ĺunarodnog testamenta u Br─Źko distriktu sudije Osnovnog suda, notari koji imaju sjedište u Br─Źko distriktu, zapovjednici broda, odnosno aviona, a u inostranstvu konzularni, odnosno diplomatsko-konzularni predstavnici Bosne i Hercegovine.

─îlan 278

(1) Danom po─Źetka primjene ovog zakona prestaje va┼żiti Zakon o naslje─Ĺivanju („Slu┼żbeni list SR BiH“, br. 7/80 i 15/80).

(2) Posebni propisi o naslje─Ĺivanju ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog zakona.

─îlan 279

Danom po─Źetka primjene ovog zakona prestaju va┼żiti odredbe ─Źlanova od 88 do 141 Zakona o vanparni─Źnom postupku („Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH“, broj 5/01).

─îlan 280

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Slu┼żbenom glasniku Br─Źko distrikta BiH“, a primjenjivat ─çe se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu.

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija