Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
Priznanje stranih sudskih odluka

PRIZNANJE STRANIH SUDSKIH ODLUKA u sudskoj praksi BiH

Praksa advokatske kancelarije Prnjavorac - Priznanja strane odluke - nasljedno pravo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
KANTONALNI SUD U SARAJEVU
Broj: 09 0 V 030. V
Sarajevo, 03.10.2020. godine

Kantonalni sud u Sarajevu, sudija Amela Mahi─ç Samard┼żi─ç, rje┼íavaju─çi u vanparni─Źnom postupku po zahtjevu predlaga─Źa Y.Z.N, S., Haifa 31002, Israel, koga zastupa punomo─çnik Azur Prnjavoraci Alma Prnjavorac advokat iz Tuzle, radi priznanja strane sudske odluke, van ro─Źi┼íta dana 03.10.2020. godine, donio je

R J E Š E NJ E

Priznaje se strana sudska odluka Javnog bilje┼żnika za nasljedno pravo u Haifi, Izrael i to Rje┼íenje o ostavini broj 4. od 12.10.2009. godine, kojim su progla┼íeni zakonski nasljednici umrle R.A i to: sin R. sa dijelom 1/2 i k─çi S.A sa dijelom 1/2.

O b r a z l o ┼ż e n j e

Predlaga─Ź je ovom sudu dana 17.05.2020. godine, podnio zahtjev za priznanje strane sudske odluke Javnog bilje┼żnika za nasljedno pravo u Haifi, Izrael i to Rje┼íenje o ostavini broj 4. od 12.10.2009. godine, kojim su progla┼íeni zakonski nasljednici umrle R.A i to sin R. sa dijelom ┬Ż i k─çi S.A sa dijelom ┬Ż. U prijedlogu se poziva na Konvencije o jednoobraznom zakonu o obliku me─Ĺunarodnog testamenta, Konvenciju o sukobu zakona u pogledu oblika testamentarnih odredaba, Konvenciju o me─Ĺunarodnom upravljanju ostavinama, Konvenciju o ustanovljenju ┼íeme za registraciju testamenta, Konvenciju o priznanju i izvr┼íenju stranih odluka u gra─Ĺanskim i trgova─Źkim stvarima uz Dopunski protokol.

Ovaj sud je postupaju─çi u ovoj pravnoj stvari primarno cijenio sadr┼żaj i na─Źin na koji je donesena odluka ─Źije se priznanje tra┼żi te utvrdio da se radi o sudskoj odluci, pa imaju─çi u vidu da je u BiH prihva─çen sistem ograni─Źene kontrole priznanja stranih sudskih odluka to je utvr─Ĺeno da su ispunjeni uvjeti za odlu─Źivanje.

Kako je utvr─Ĺeno da je strana sudska odluka postala pravosna┼żna dana 12.10.2009. godine i kao takva je podobna za priznanje, jer u svemu ispunjava uvjete iz ─Źlana 86. do 96. Zakona o rje┼íavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odre─Ĺenim odnosima (ÔÇťSlu┼żbeni list SFRJ ÔÇť, broj 43/82 i 72/82), koji je preuzet kao republi─Źki Zakon (ÔÇťSlu┼żbeni list R BiHÔÇť, broj 2/92), a primjenjuje se i na osnovu odredaba ─Źlana 458. Zakona o parni─Źnom postupku (ÔÇťSlu┼żbene novine F BiHÔÇť, broj 53/03 i 73705, 19/06 i 98/15) da bi se mogla priznati od strane ovog suda.

Radi toga ovaj sud je na osnovu ─Źlana 101. Zakona o rje┼íavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odre─Ĺenim odnosima i odredbom ─Źlana 28. ta─Źka 3) e) Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (ÔÇ×Slu┼żbene novine F BiHÔÇť, broj 38/05), odlu─Źio kao u izreci ovog rje┼íenja.

SUDIJA
Amela Mahi─ç Samard┼żi─ç

POUKA: Protiv ovog rje┼íenja dozvoljena je ┼żalba Vrhovnom sudu F BiH Sarajevo u roku od 15 dana, putem ovog suda od dana prijema rje┼íenja.

 

 

<------->

 

Praksa advokatske kancelarije Prnjavorac

Priznanja odluke stranoga suda - privredni spor

Priznaje se pravomo─çna presuda iz Republike Slovenije, Okru┼żnog suda u Kranju br IP 399/2077 od 12.05.2008.godine kojim je tu┼żeni K. „B.„ iz Sarajeva obavezan tu┼żitelju JG. iz Slovenije platili iznos glavnice od 42.709,38 EUR sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos glavnice od 4.213.541,00 SIT od 05.01.2005.g. do 31.12.2006.g., na iznos OD 17.582,80 EUR od 01.01.2007.g. do isplate, na iznos od 6.021.334,00 SIT od 11.10.2005. g. do 31.12.2006.g. i na iznos od 25.126,58 EUR od 01.01.2007.g. do isplate uz obavezu tu┼żenog da naknadi troškove parni─Źnog postupka u visini od 1.044,45 EUR u roku od 15 dana, u slu─Źaju kašnjenja sa zakonskim zateznim kamatama od dana isteka paricionog roka pa nadalje pod prijetnjom izvršenja pa se ova presuda izjedna─Źava sa odlukom suda donesenog u Bosni i Hercegovini i proizvodi pravno dejstvo u Bosni i Hercegovini.


Obavezuju se protivnik predlagatelja da predlagatelju nadoknadi troškove postupka priznanja strane sudske odluke u iznosu od 3.330,50 KM u roku od 15 dana.

 

Obrazlo┼żenje: Rješenje mo┼żete preuzeti u cijelosti OVDJE.

 

(Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu 09 0 V 0022 153 14 V od 20.02.2015.g.)

 

<------->

 

Praksa advokatske kancelarije Prnjavorac

Priznanja odluke stranoga suda u BiH - privredni spor u inostranstvu

PRIZNAJE SE zadr┼żavaju─ça presuda Okru┼żnog suda u K. broj IP – 398/2007 od 14.07.2009. Slovenija, godine kojom je tu┼żeni K.B. Sarajevo, ulica Branilaca Sarajeva, du┼żan tu┼żitelju J. P. K., Slovenija, isplatili iznos u visini od 23,981,01 EUR u roku od 8 dana, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama od 11. 10 .2005. godine do dana pla─çanja.


Tu┼żeni K.B Sarajevo je du┼żan tu┼żitelju J. P. K., Slovenija, naknaditi troškove parni─Źnog postupka u iznosu od 2.006,45 EUR roku od 15 dana ,a u slu─Źaju kašnjenja zajedno sa zakonskim zateznim kamatama po proteku parcionog roka do isplate.


Obavezuje se protivnik predlagatelja da predlagatelju nadoknadi troškove postupka priznanja strane sudske odluke u ukupnom iznosu od 1.912,00 KM u roku od 15 dana.

 

Obrazlo┼żenje: Rješenje mo┼żete preuzeti u cijelosti OVDJE.

 

(Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu 09 0 V 022361 14 V od 22.07.2015.g.)

 

 

Praksa advokatske kancelarije Prnjavorac

Priznanja strane sudske odluke - privredni spor u Bosni i Hercegovini

PRIZNAJE SE presuda Osnovnog suda u G. Broj PSO 235/07 od 11.03.2011.g. kojom se tu┼żba tu┼żitelja Agencija za privatizaciju Federacije BiH, ulica Alipašina broj 41 Sarajevo i Poljoprivredno društvo o proizvodnji i prometa hemikalija, zapaljivih i iniciranih sredstava Unis Gineks d.d. Gora┼żde ulica V. Gora┼żde, kojom je tra┼żio da se zadu┼żi tu┼żeni „S“ A.D. Makedonija, da tu┼żiteljima isplati dug u iznosu od ... EUR-a sa kamatom propisane po stupi Centralne europske banke, ra─Źunaju─çi od 07.01.1992.g. do dana kona─Źne isplate u roku od 8 dana od pravosna┼żne odluke, odbija.

Zadu┼żuju se tu┼żitelji Agencija za privatizaciju Federacije BiH, ulica A. Sarajevo, Poljoprivredno društvo o proizvodnji i prometa hemikalija, zapaljivih i iniciranih sredstava Unis Gineks d.d. Gora┼żde ulica V. Gora┼żde da solidarno naknade tu┼żenom troškove postupka u ukupnom iznosu od ... dinara.

Ova presuda izjedna─Źava se sa odlukama suda donesenim u Bosni i Hercegovini i proizvodi pravno dejstvo u Bosni i Hercegovini.

 

Obrazlo┼żenje: Rješenje mo┼żete preuzeti u cijelosti OVDJE.

 

(Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu 09 0 V 016259 12 V od 30.10.2013.g.)

 

<------->

 

Praksa advokatske kancelarije Prnjavorac

Priznanja strane sudske odluke radi isplate nov─Źanog potra┼żivanja u BIH
Priznaje se pravosna┼żna i izvršna sudska odluka Platni nalog Trgova─Źkog suda u Zagrebu, Republika Hrvatska, br: XXIX-P-4431/2009 od 26.11.2009.g. kojim se protivniku predlagatelja nala┼że da predlagatelju isplati nov─Źano potra┼żivanje sa ugovorenim kamatama.

 

Obrazlo┼żenje: Rješenje mo┼żete preuzeti u cijelosti OVDJE.

 

(Rješenje Kantonalnig suda Zenica 04 0 V 005561 13 V od 18.09.2013.g.)

 

<------->

 

 

Praksa advokatske kancelarije Prnjavorac

Priznanje strane sudske odluke o razvodu braka i alimentaciji u BiH
Priznaje se odluka stranog suda – odluke o razvodu braka Jefferson Sud, Odjel za porodice USA br 10 CI 5008258 od 24.02.2011.godine prema kojem je razveden brak izme─Ĺu tu┼żitelja H.S i tu┼żene D.S. koji je bio zaklju─Źen 02.12.1995.g. kao i odluke Jefferson sud, Odjel za porodice br. 10 CI 5008258 od 24.02.2011.g o povjeravanju troje djece ocu H.S. uz obavezu majke D.S. na izdr┼żavanje djece u mjese─Źnom iznosu od 349,05 US $ po─Źevši od 11.oktobra.2011.godine pa se ove odluke izjedna─Źavaju sa odlukom suda donesenog u Bosni i Hercegovini i proizvodi pravo dejstvo u Bosni i Hercegovini.

 

Obrazlo┼żenje: Rješenje mo┼żete preuzeti u cijelosti OVDJE.

 

(Rješenje Kantonalnig suda u Sarajevu 09 0 V 015373 12 V od 07.12.2012.g.)

 

<------->

 

Praksa advokatske kancelarije Prnjavorac

Priznanje strane sudske odluke o razvodu braka u Bosni i Hercegovini
Prizaje se strane sudska odluka – presuda Opštinskog suda Heilbronn-Porodi─Źni sud, broj 10 F 266/09 od 19.06.2009.g., kojom je razveden brak izme─Ĺu K.S ro─Ĺen. 1967.g. i E.H.F, ro─Ĺena 19.08.1942.g. zaklju─Źen dana 29.08.2001.g. pred mati─Źarom mati─Źne slu┼żbe Harthausen am Kocher.

 

Obrazlo┼żenje: Rješenje mo┼żete preuzeti u cijelosti OVDJE.

 

(Rješenje Kantonalnig suda u Sarajevu 09 0 V 010657 10 V od 26.10.2010.g.)

 

<------->

 

Praksa advokatske kancelarije Prnjavorac

Priznanje strane sudske odluke o nasljedstvu iz inostranstva u BiH

Priznaje se strana sudska odluka – Okru┼żnog suda Uster broj EM050019/U01/Mo/hb  od 13.04.2005. godine, kojom se potvr─Ĺuje oporu─Źitelj E. M. H. S. ro─Ĺene 09.01.1924. umrla 28.12.2004. godine u Bulach Švicarska zadnje prebivalište Uster ZH, prema li─Źnim izjavama i potvrdi od 11.03.2005. godine kao jedinog zakonitog naslednika ima sina oporu─Źitelja iz braka sa P.E. H.S, ro─Ĺen 01.11.1975. godine od Winthetur Švicarska, vjen─Źan  sa S. , ro─Ĺena S., R. F.
Potvr─Ĺuje se da nije podnesen termin za otvaranje testamenta nakon smrti iste.
Potvr─Ĺuje se da nije zaprimljena izjava o odricanju nasljedstva, tako da se zakoniti nasljednik  prema Ziff. 1 priznaje kao jedini nasljednik oporu─Źitelja.
Strana sudska odluka izjedna─Źava se sa odlukom suda u Bosni i Hercegovini i proizvodi pravno dejstvo u Bosni i Hercegovini.

 

Obrazlo┼żenje: Rješenje mo┼żete preuzeti u cijelosti OVDJE.

 

(Rješenje Kantonalnig suda u Sarajevu 09 0 V 026744 16 V od 07.02.2017.g.)

 

 

<------->

 

Praksa advokatske kancelarije Prnjavorac

Priznanje strane sudske odluke o alimentaciji u Bosni i Hercegovini
Priznaje se presuda Op─çinskog suda u Pore─Źu, Republika Hrvatska, Pos broj: P-124/98-10 od 11.02.1999.g. kako slijedi:
I Du┼żan je tu┼żeni A. S. da doprinosi mjese─Źno za uzdr┼żavanje mldb. J.─î iznos od 900,00 (devetsto) kuna, od dana podnošenja tu┼żbe 06.05.1998.g. pa ubudu─çe dok za to budu postojali zakonski uslovi, najkasnije do svakog 5. u mjesecu unaprijed na ruke majke zakonske zastupnice, s tim što ─çe na svaki dospjeli, a neispla─çeni obrok uzdr┼żavanja du┼żan platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospije─ça svakog pojedinog obroka uzdr┼żavanja pa do njegove isplate.
II Du┼żan je tu┼żeni nadoknaditi tu┼żiteljici parni─Źni trošak u iznosu od 1.424,00 kune, u roku od 15 dana.

 

Obrazlo┼żenje: Rješenje mo┼żete preuzeti u cijelosti OVDJE.

 

(Rješenje Kantonalnig suda u Tuzli 03 0 V 012115 14 V od 28.05.2014.g.)

 

<------->

 

Privremeno odobreni platni nalog druge dr┼żave

Osim ┼íto doma─çi propisi Bosne i Hercegovine ne poznaju insitut platnog naloga, privremeno odobreni platni nalog druge dr┼żave na koji je ulo┼żen prigovor ne mo┼że biti priznat i kao takav podoban za izvr┼íenje po doma─çem pravu.

 

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj 09 0 V 033 525 19 V od 10.04.2019g

 

<------->

 

Pravno shvatanje o pitanju pravnog interesa i legitimacije za podnošenje prijedloga za priznanje strane sudske odluke, koje glasi:

 

ÔÇ×Svako lice koje je bilo stranka u postupku vo─Ĺenom pred sudom druge dr┼żave je ovla┼íteno da u vanparni─Źnom postupku pred doma─çim sudom tra┼żi priznanje odluke koju je donio strani sud, bez obzira da li ─çe se ta strana sudska odluka izvr┼íavati u Republici Srpskoj odn. Bosni i Hercegovini ili u stranoj dr┼żavi tj. dr┼żavi ─Źiji ju je sud donio. Postupak priznanja strane sudske odluke mo┼że pokrenuti kako stranka ─Źiji je zahtjev tom odlukom usvojen, tako i stranka ─Źiji je zahtjev stranom odlukom odbijen u odnosu na protivnu strankuÔÇť.

 

(Pravno shvatanje Gra─Ĺanskog odjeljenja Vrhovnog suda Republike Srpske, usvojeno na sjednici odr┼żanoj 06.02.2020. godine)

 

<------->


─îlan 1. stav (1) Zakona o rje┼íavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odre─Ĺenim odnosima

ODLUKA STRANOG ORGANA UPRAVE ÔÇô OP─ćINE KOJOM JE DOZVOLJENA PROMJENA PREZIMENA STRANKE U TOM POSTUPKU, NEMA KARAKTER SUDSKE ODLUKE U SMISLU ODREDBE ─îLANA 86. ZAKONA O RJE┼áAVANJU SUKOBA ZAKONA SA PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA U ODRE─ÉENIM ODNOSIMA.

 

(Rje┼íenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 03 0 V 017794 18 G┼ż od 14.11.2018. godine)

 

<------->


─îl. 86. do 96. Zakona o rje┼íavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odre─Ĺenim odnosima

U POSTUPKU PRIZNANJA STRANE SUDSKE ODLUKE SUD NE MO┼ŻE ISPITIVATI PRAVILNOST I ZAKONITOST STRANE SUDSKE ODLUKE SA STANOVI┼áTA MATERIJALNOPRAVNOG ODNOSA IZME─ÉU PREDLAGA─îA I PROTIVNIKA PREDLAGA─îA.

 

(Rje┼íenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 09 0 V 021015 18 G┼ż od 24.1.2019. godine)

 

<------->

 

─îlan 27. stav 4. ta─Źka g. Zakona o sudovima Federacije BiH ─îlan 203. Zakona o ste─Źajnom postupku

 

ZA PRIZNANJE STRANE SUDSKE ODLUKE O OTVARANJU STE─îAJNOG POSTUPKA NAD IMOVINOM STE─îAJNOG DU┼ŻNIKA, NADLE┼ŻAN JE STE─îAJNI SUD NA ─îIJEM SE PODRU─îJU NALAZI POSLOVNA JEDINICA STE─îAJNOG DU┼ŻNIKA U FEDERACIJI BIH. UKOLIKO STE─îAJNI DU┼ŻNIK NEMA POSLOVNU JEDINICU U FEDERACIJI BIH, NADLE┼ŻAN JE STE─îAJNI SUD NA ─îIJEM SE PODRU─îJU NALAZI IMOVINA ILI DIO IMOVINE STE─îAJNOG DU┼ŻNIKA.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 03 0 V 014812 18 G┼ż od 08.05.2018. godine).

 

 

<------->

 

 

NEPOSTOJANJE UVJETA ZA PRIZNANJE STRANE SUDSKE ODLUKE

 

Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja

 

─Źlan 90

Kada je stranom sudskom odlukom ─Źije se priznanje tra┼żi odlu─Źeno o stvari o kojoj je ve─ç ranije, doma─çi sud donio pravosna┼żnu presudu, nisu ostvareni uvjeti za priznanje te odluke.

Obrazlo┼żenje:

"Odlu─Źuju─çi o prijedlogu za priznanje strane sudske odluke Okru┼żnog suda I., broj:... od 22.06.2009 godine, ovaj sud je zaklju─Źio da nisu ostvareni zakonski uvjeti da bi se ta odluka mogla priznati.

Navedenim rješenjem stavom prvim odbijen je zahtjev oca djeteta Š.R., da mu se proširi sudska nagodba za ograni─Źenim pravom na posjete maloljetnoga sina F.R., a kojom mu je bilo omogu─çeno da posje─çuje sina u pratnji svakih 14 dana subotom ili nedjeljom poslijepodne, i da se uvedu dodatni termini kao i da se poništi odluka o posjeti pod pratnjom, dok se stavom drugim ocu djeteta Š.R. zabranjuje postoje─çe pravo na posjete za 10 mjeseci. Nakon tih 10 mjeseci mo┼że do─çi do novog snimanja situacije i ponovnoga odobrenja na posjete od strane oca.

Prema stanju spisa, pravosna┼żnom presudom Op─çinskog suda u T. broj:... od 12.03.2008 godine, kojom je razveden brak zaklju─Źen dana 15.06.2001 godine u T. izme─Ĺu predlagateljice i protivnika predlagateljice, odre─Ĺen je i na─Źin odr┼żavanja li─Źnih odnosa i neposrednih kontakata maloljetnog F.R. sa ocem Š.R...

Naime, odredba iz ─Źl. 90 Zakona o rješavanju sukoba Zakona sa propisima drugih zemalja u odre─Ĺenim odnosima (Sl.list RBiH br. 2/92), ─Źije odredbe se saglasno odredbi iz ─Źlana 458, st. 1 i 2. Zakona o parni─Źnom postupku (Sl.list. FBiH br. 53/03,73/03 i 19/06), primjenjuju u postupcima kod sudova, izri─Źito propisuje da se strana sudska odluka ne─çe priznati ako je istoj stvari sud ili drugi organ Bosne i Hercegovine donio pravosna┼żnu odluku.

Obzirom da se navedenom stranom sudskom odlukom ─Źije se priznanje tra┼żi, na odre─Ĺen na─Źin ipak odre─Ĺuje na─Źin odr┼żavanja li─Źnih odnosa i neposrednih kontakata maloljetnog F.R. sa ocem Š.R., iako je o toj istoj stvari ve─ç ranije, Op─çinski sud u T. donio pravosna┼żnu presudu, presudu broj:... od 12.03.2008 godine, uvjeti za priznanje nisu ostvareni, tako da je prijedlog kao neosnovan valjalo odbiti. Naime, stavom drugim izreke presude potpuno je ure─Ĺen na─Źin odr┼żavanja osobnih odnosa i neposrednih kontakata izme─Ĺu maloljetnog djeteta i oca radi ─Źega se tim odnosima, dakle o istom ne mo┼że ponovo odlu─Źivati s obzirom na pravno pravilo ne bis in idem.

Na temelju iznesenog, riješeno je kao u izreci, primjenom odredbe iz ─Źl. 17 Zakona o vanparni─Źnom postupku (Sl. novine FBiH,br.2/98, 39/04 i 73/05), i u vezi s odredbama ─Źl.101 Zakona o rješavanju sukoba Zakona sa propisima drugih zemalja u odre─Ĺenim odnosima."

 

(Rješenje Kantonalnog suda u Zenici, 04 0 V 002056 10 V od 7.10.2010. godine)

 

<------->

 

POSTUPANJE DOMA─ćEG SUDA KOD PRIZNANJA STRANE SUDSKE ODLUKE
Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja
─Źl. 86 i 96

  • Sud u postupku priznanja strane sudske odluke ne mo┼że ispitivati da li je strani sud pravilno utvrdio ─Źinjeni─Źno stanje i da li je na utvr─Ĺeno ─Źinjeni─Źno stanje pravilno primijenio materijalno pravo.

 

 

U postupku priznanja strane sudske odluke sud ne mo┼że ispitivati pravilnost i zakonitost strane sudske odluke sa stanovišta materijalno – pravnog odnosa izme─Ĺu predlaga─Źa i protivnika predlaga─Źa.

 

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u vije─çu sastavljenom od sudija: Fatime Imamovi─ç, kao predsjednice vije─ça, Radenka Blagojevi─ça i Mustafe Šabi─ça, kao ─Źlanova vije─ça, u  vanparni─Źnom predmetu predlaga─Źa I. V., koga zastupa punomo─çnik K. K., advokat iz S., protiv protivnika predlaga─Źa M. M. ..., koga zastupa punomo─çnica E. H., advokatica iz S., radi priznanja odluke stranog suda, odlu─Źuju─çi o ┼żalbi protivnika predlaga─Źa izjavljenoj protiv rješenja Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 09 0 V 015 14 V od 23.07.2018. godine, u sjednici vije─ça odr┼żanoj dana 24.01.2019. godine, donio je sljede─çe:

 

R J E Š E N J E

┼Żalba se odbija i prvostepeno rješenje potvr─Ĺuje.

            Odbija se zahtjev predlaga─Źa za naknadu troškova sastava odgovora na ┼żalbu u iznosu od 513,04 KM.

 

O b r a z l o ┼ż e n j e

            Pobijanim rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 09 0 V 021015 14 V od 23.07.2018. godine odlu─Źeno je:


„Priznaje se izvršna odluka Prvostepenog suda u H., Njema─Źka broj 12-5962511-0-0 od 18.03.2013. godine, kojom je na osnovu odluke o opomeni donijete 27.12.2012. godine, protivnik predlagatelja M. M. obavezan isplatiti predlagatelju I. V. iznos od 26.618,12 Eura sa teku─çom godišnjom kamatom od 5% po─Źev od 28.12.2012. godine, uz troškove postupka, sporedna potra┼żivanja i kamatu izra─Źunatu od suda iznosu od 2.155,34 eura sa teku─çom godišnjom kamatom na isti iznos od 10% po─Źev od 18.03.2013. godine,
Obavezuju se  protivnik  predlagatelja da nadoknadi predlagatelju troškove postupka priznanja strane sudske odluke u iznosu od  3.593,50 KM KM  u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvršenja“.

            Protiv tog rješenja ┼żalbu je blagovremeno izjavio protivnik predlaga─Źa iz svih razloga propisanih odredbom ─Źlana 208. stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku („Slu┼żbene novine F BiH“ broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15, u daljem tekstu: ZPP), sa prijedlogom da se ┼żalba uva┼żi, pobijano rješenje preina─Źi i odbije prijedlog predlaga─Źa, ili da se ┼żalba uva┼żi, pobijano rješenje ukine i predmet vrati na ponovni postupak.

            U odgovoru na ┼żalbu predlaga─Ź je predlo┼żio da se ┼żalba kao neosnovana odbije i obave┼że protivnik predlaga─Źa da mu naknadi troškove sastava odgovora na ┼żalbu u iznosu od 513,04 KM.

┼Żalba nije osnovana.                                                                                                                        

Odlu─Źuju─çi o podnesenom prijedlogu za priznanje strane sudske odluke, pravosna┼żne i izvršne odluke prvostepenog suda u H., Njema─Źka broj: 12-5962511-0-0 od 18.03.2013. godine, nakon izvršenog uvida u istu (protivnik prijedloga nije podnio odgovor na prijedlog), prvostepeni sud je pravilno zaklju─Źio da su ispunjeni uslovi za priznanje strane sudske odluke propisani odredbama ─Źlanova 86. do 96. Zakona o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odre─Ĺenim odnosima („Slu┼żbeni list SFRJ“ broj 43/82 i 72/82 i „Slu┼żbeni list R BiH“ broj 2/92 i 13/94).

            Prigovori ┼żalioca kojima se osporava njegov dug prema predlaga─Źu, za koji je obavezan stranom sudskom odlukom, nisu relevantni jer se u postupku priznanja strane sudske odluke ne mo┼że ispitivati pravilnost i zakonitost strane sudske odluke sa stanovišta materijalno-pravnog odnosa izme─Ĺu predlaga─Źa i protivnika predlaga─Źa, tj. ne mo┼że se ispitivati da li je strani sud pravilno utvrdio ─Źinjeni─Źno stanje i da li je na utvr─Ĺeno ─Źinjeni─Źno stanje pravilno primijenio materijalno pravo.

            Nisu osnovani ┼żalbeni navodi kojima se ukazuje da je protivniku predlaga─Źa onemogu─çeno raspravljanje u postupku donošenja strane sudske odluke ─Źije priznanje se tra┼żi u ovom postupku, jer iz te odluke proizilazi da je odluka o opomeni dostavljena protivniku predlaga─Źa 04.01.2013. godine, a odluka ─Źije se priznanje tra┼żi dostavljena je protivniku predlaga─Źa 20.03.2013. godine.

            Kako ne stoje razlozi ┼żalbe, kao ni oni na koje ovaj sud u postupku po ┼żalbi pazi po slu┼żbenoj du┼żnosti, valjalo je primjenom odredbe ─Źlana 235. ta─Źka 2. ZPP u vezi sa ─Źlanom 2. Zakona o vanparni─Źnom postupku („Slu┼żbene novine F BiH“, broj: 2/98, 39/04 i 73/05), ┼żalbu protivnika predlaga─Źa odbiti kao neosnovanu, a prvostepeno rješenje potvrditi.

            Odbijen je zahtjev predlaga─Źa za naknadu troškova sastava odgovora na ┼żalbu, jer ova procesna radnja nije bila potrebna radi vo─Ĺenja ovog postupka (─Źlan 397. stav 1. i ─Źlan 387. ZPP).

 

<------->

 

 

 

 

<------->

 

Javni interes kao razlog za odbijanje priznanja strane sudske odluke

─îlan 91. Zakona o o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odre─Ĺenim odnosima Strana sudska odluka koja je zasnovana na institutu koji ne poznaje pravni sistem u F BiH ne─çe se pri znati ukoliko je u suprotnosti sa doma─çim javnim poretkom.Iz obrazlo┼żenja: Sud koji odlu─Źuje o priznanju strane sudske odluke, ispituje postojanje formalnih preÔÇÉ tpostavki za priznanje odluke u smislu ─Źlana 86.ÔÇÉ100. Zakona o rješavanju sukoba zakona sa propisima druÔÇÉ gih zemalja u odre─Ĺenim odnosima, Me─Ĺutim, ujedno se mora odgovoriti na pitanje da li bi priznanje strane sudske odluke moglo biti suprotno javnom poretku domicilnog prava, u smislu ─Źlana 4. i 5. istog Zakona, pri ─Źemu se pod javnim poretkom podrazumijeva skup propisa kojima se osigurava poštivanje najbitnijih i naÔÇÉ jvrijednijih na─Źela jedne dr┼żave.

Priznanjem predmetnih odluka bi bila povrije─Ĺena osnovna na─Źela domicilnog prava, obzirom na pravne posljedice otvaranja postupka izvanredne uprave predvi─Ĺene odredbama ─Źlana 41. Zakona o postupku izvaÔÇÉ nredne uprave u trgova─Źkim društvima od sistemskog zna─Źaja za Republiku Hrvatsku, a to je da od dana otvaranja postupka izvanredne uprave do njegova završetka nije dopušteno pokretanje parni─Źnih, izvršnih i postupaka osiguranja, kao niti postupaka izvansudske naplate, protiv du┼żnika i njegovih ovisnih i povezaÔÇÉ nih društava, osim postupaka koji se odnose na sporove iz radnih odnosa. Sud je smatrao da bi takva ograÔÇÉ ni─Źenja mogla dovesti u pitanje pravo na pravi─Źno i fer su─Ĺenje garantovano ─Źlanom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, pored ─Źinjenice da domicilno pravo ne poznaje institut izvanreÔÇÉ dne uprave u trgova─Źkom društvu. Stoga je sud našao nema mjesta priznanju ovih odluka, jer bi isto bilo suprotno javnom poretku.

Kako zakoni Federacije Bosne i Hercegovine kojima se utvr─Ĺuju pravila postupka ne poznaju institut izvaÔÇÉ nredne uprave u trgova─Źkom društvu, to se ni odluka stranog suda kojom se uvodi takav institut koji naš pravni sistem ne poznaje, ne mo┼że priznati u smislu ─Źlana 91. Zakona o rješavanju sukoba zakona sa propiÔÇÉ sima drugih zemalja u odre─Ĺenim odnosima, posebno kada se ima u vidu da javni poredak mogu da povriÔÇÉ jede upravo meritorni efekti strane odluke.

Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu broj 09 V 029120 17 V od 07.11.2017. godine potvr─Ĺeno rješeÔÇÉ njem Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine br: 09 V 029120 17 G┼ż od 18.12.2017.godine

 

 

 

<------->

 

─îlan 87. Zakona o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odre─Ĺenim odnosima

PORED POTVRDE O PRAVOMO─ćNOSTI, PODNOSITELJ ZAHTJEVA JE DU┼ŻAN PODNIJETI I POTVRDU O IZVRŠNOSTI STRANE SUDSKE ODLUKE SAMO ZA SLU─îAJ DA SE RADI O PRIJEDLOGU ZA IZVRŠENJE STRANE SUDSKE ODLUKE.

Obrazlo┼żenje:

 

Rješenjem Kantonalnog suda Široki Brijeg broj 08 0 V 001979 14 V od 05.03.2014. godine priznata je Presuda u odsustvu Pokrajinskog suda M┼▒nster broj 022 O 40/12 od 05.07.2013. godine, koja je pravomo─çna dana 21.01.2014. godine.

 

Protiv navedenog rješenja ┼żalbu je blagovremeno izjavio protivnik predlagatelja i to zbog svih ┼żalbenih razloga propisanih odredbom ─Źlana 208. stav 1. u vezi sa ─Źlanom 236. ZPP[1], sa prijedlogom da se ┼żalba uva┼żi, pobijano rješenje ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno su─Ĺenje, ili pobijano rješenje preina─Źi tako da se prijedlog odbije ili odbaci.

 

U podnesenom odgovoru na ┼żalbu predlagatelj je osporio osnovanost ┼żalbenih prigovora i predlo┼żio da se ┼żalba odbije kao neosnovana, uz obavezivanje protivnika predlagatelja na naknadu troškova sastava odgovora na ┼żalbu u iznosu od 4.106,70 KM.

 

┼Żalba nije osnovana.

 

Prema odredbi ─Źlana 87. Zakona o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odre─Ĺenim odnosima[2] (u daljem tekstu: ZRSZ), da bi sud u Bosni i Hercegovini priznao stranu sudsku odluku, potrebo je da podnositelj zahtjeva uz tu odluku podnese i potvrdu nadle┼żnog stranog suda odnosno drugog organa o pravomo─çnosti te odluke po pravu dr┼żave u kojoj je odluka donesena. Navedeni uslov podnositelj zahtjeva je u konkretnom slu─Źaju ispunio, što ┼żalitelj u ┼żalbi i ne spori.

Pravno je neutemeljen prigovor ┼żalitelja da je podnositelj zahtjeva bio du┼żan, pored potvrde o pravomo─çnosti, podnijeti i potvrdu o izvršnosti strane sudske odluke, budu─çi da takav uslov nije propisan odredbom ─Źlana 87. ZRSZ niti nekom drugom odredbom tog zakona. Navedenu potvrdu predlaga─Ź bi bio du┼żan podnijeti samo da se radi o prijedlogu za izvršenje strane sudske odluke, što u ovoj pravnoj stvari nije slu─Źaj.

 

Prigovor ┼żalitelja da je on uredno ispunjavao svoje obaveze prema podnositelju zahtjeva i da njegova obaveza, utvr─Ĺena stranom sudskom odlukom, ne postoji, irelevantan je za postupak priznavanja strane sudske odluke, kako je to pravilno u razlozima svoje odluke naveo kantonalni sud. U postupku priznanja strane sudske odluke sud ne mo┼że provoditi parni─Źni postupak i sam odlu─Źivati o spornom materijalnopravnom odnosu o kome je odlu─Źivano u parnici pred stranim sudom.

 

U konkretom slu─Źaju ne postoje ni procesnopravni niti materijalnopravni razlozi zbog kojih bi trebalo pozivom ja navni poredak odbiti priznanje strane sudske odluke, jer ista nije u suprotnosti sa osnovama društvenog ure─Ĺenja utvr─Ĺenim Ustavom BiH (─Źlan 91. SRSZ).

 

Stoga je u skladu sa odredbom ─Źlana 226. u vezi sa ─Źlanom 236. ZPP odlu─Źeno kao u izreci.

 

U skladu sa odredbom ─Źlana 397. stav 1. u vezi sa ─Źlanom 387. ZPP odbijen je zahtjev predlagatelja za naknadu troškova sastava odgovora na ┼żalbu jer ti troškovi nisu bili potrebni za vo─Ĺenje postupka.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 08 0 V 001979 14 G┼ż od 19.05.2014. godine).

 

 

<------->

 

─îlan 56. i ─Źlan 60. Zakona o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odre─Ĺenim odnosima
AKO JE U VEZI SA BRA─îNIM SPOROM ADHEZIONO ODLU─îENO I O NEKIM DRUGIM PITANJIMA (KAKO JE TO SLU─îAJ U OVOJ PRAVNOJ STVARI), ISKLJU─îIVA NADLE┼ŻNOST DOMA─ćEG SUDA ZA ODLU─îIVANJE O TIM PITANJIMA APSOLUTNA JE SMETNJA ZA PRIZNANJE STRANE ODLUKE U DIJELU U KOJEM SE ONA ODNOSI NA TA PITANJA.


Iz obrazlo┼żenja:
U konkretnom slu─Źaju strana sudska odluka odnosi se i na utvr─Ĺenje udjela stranaka na nekretnini (porodi─Źna ku─ça u Srebreniku) i na─Źinu diobe, dakle odlu─Źeno je o pravu vlasništva na nekretnini u Bosni i Hercegovini. Za sporove izmenu bra─Źnih drugova o pravu vlasništva na nekretnini u vlasništvu granana, ako se nekretnina nalazi u Bosni i
Hercegovini, postoji isklju─Źiva nadle┼żnost doma─çeg suda (─Źlan 56. u vezi sa ─Źlanom 60.
ZRSZ), koju stranke, suprotno rezonovanju ┼żaliteljice, ne mogu otkloniti svojim sporazumom niti pre─çutnim pristankom tu┼żenog.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-G┼ż-10-000002 od
04.02.2010.g.)

 

<------->

 

─îlan 89. do 92. Zakona o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u
odre─Ĺenim odnosima

DA BI STRANA SUDSKA ODLUKA MOGLA BITI PRIZNATA NE SMIJE BITI OSTVARENA NITI JEDNA NEGATIVNA PRETPOSTAVKA (SMETNJA) ZA PRIZNANJE STRANE SUDSKE ODLUKE, NA KOJU SUD PAZI PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI.

 

Iz obrazlo┼żenja:
Te negativne pretpostavke za priznanje strane sudske odluke regulisane su odredbama ─Źlanova 88. do 92. Zakona o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odre─Ĺenim odnosima (u daljem tekstu: ZRSZ). Isklju─Źiva nadle┼żnost doma─çeg suda pretstavlja jednu od tih negativnih pretpostavki, kako je to pravilno zaklju─Źio i prvostepeni sud, budu─çi da je odredbom ─Źlana 89. stav 1. ZRSZ propisano da se strana sudska odluka ne─çe priznati ako u odnosnoj stvari postoji isklju─Źiva nadle┼żnost suda ili drugog organa Bosne i Hercegovine. Isklju─Źiva nadle┼żnost doma─çeg suda ima zna─Źaj relativne smetnje za priznanje strane sudske odluke donesene u bra─Źnom sporu ukoliko tu┼żitelj tra┼żi priznanje, a tu┼żeni se tome ne protivi (─Źlan 89. stav 2. ZRSZ. Pojam bra─Źnog spora odre─Ĺen je ─Źlanom 61. ZRSZ (utvr─Ĺivanje postojanja ili nepostojanja braka, poništenje braka ili razvod braka).

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-G┼ż-10-000002 od 04.02.2010.g.)

 

<------->

 

 

─îlan 16. stav 3. Zakona o parni─Źnom postupku
─îlan 54. i ─Źlan 56. Zakona o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odre─Ĺenim odnosima

SPOROVIMA SA ELEMENTOM INOSTRANOSTI NE SMATRAJU SE SAMO SPOROVI U KOJIMA ISKLJU─îIVO ILI PORED DOMA─ćIH FIZI─îKIH ILI PRAVNIH OSOBA SUDJELUJU STRANI DR┼ŻAVLJANI ILI STRANE PRAVNE OSOBE, VE─ć I SPOROVI U KOJIMA SE STVAR KOJA JE PREDMET SPORA NALAZI U STRANOJ DR┼ŻAVI.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-09-000132 od
26.01.2010. god.)

 

<------->

 

─îlan 16. stav 3. Zakonao parni─Źnom postupku
─îlan 54. i ─Źlan 56. Zakona o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odre─Ĺenim odnosima

ISKLJU─îIVA ME─ÉUNARODNA NADLE┼ŻNOST JE BEZUVJETNA I ISTA ELIMINIŠE OPŠTU MJESNU NADLE┼ŻNOST, PA KADA TU┼ŻBA SADR┼ŻI VIŠE ZAHTJEVA POVEZANIH ISTIM ─îINJENI─îNIM I PRAVNIM OSNOVOM, OD KOJIH JE ZA NEKI PROPISANA ISKLJU─îIVA MJESNA NADLE┼ŻNOST, DOLAZI DO ATRAKCIJE NADLE┼ŻNOSTI PA JE ZA SU─ÉENJE U TOM SPORU NADLE┼ŻAN SUD ─îIJA JE NADLE┼ŻNOST PROPISANA KAO ISKLJU─îIVA.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-09-000132 od 26.01.2010.god.)

 

<------->

 

Strana sudska odluka – mjerodavno pravo
─îlan 88. Zakona o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odre─Ĺenim odnosima
ZA OCIJENU NEPRAVILNOSTI POSTUPKA U KOME JE DONESENA STRANA SUDSKA ODLUKA ─îIJE SE PRIZNANJE TRA┼ŻI MJERODAVNO JE PRAVO DR┼ŻAVE DONOSIOCA ODLUKE, A NE DOMA─ćE PRAVO.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-G┼ż-08-000018 od 23.09.2008. g.)

 

Iz obrazlo┼żenja:
Neprihvatljiv je ┼żalbeni prigovor da je za priznanje predmetne strane sudske odluke postojala smetnja propisana odredbom ─îlana 88. ZRSZ. Protupredlagatelj, naime, tvrdi da je blagovremeno izjavio ┼żalbu protiv predmetne strane sudske presude, koja je bila potpisana od strane njegovog zakonskog zastupnika, ali da je strani sud njegovu ┼żalbu odbacio kao nedopuštenu zbog toga što ista nije bila potpisana od strane Njema─Źkog advokata, što je u suprotnosti sa odredbama doma─çeg parni─Źnog gra─Ĺanskog postupka. Stoga smatra da je u postupku donošenja strane sudske odluke povrije─Ĺeno na─Źelo saslušanja obiju stranaka uslijed ─îega mu je onemogu─çeno da u─Źestvuje u postupku.

 

<------->

 

─îlan 20. i 21. Sporazuma izme─Ĺu Vlade BiH, Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Hrvatske o pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim i kaznenim stvarima
─îlan 38. stav 2. ranijeg Zakona o izvršnom postupku.

RJEŠENJE STRANOG SUDA O IZVRŠENJU NA OSNOVU VJERODOSTOJNE ISPRAVE KOJE, UZ ODREDBU IZVRŠENJA RADI OSTVARENJA POTRA┼ŻIVANJA, SADR┼ŻI I OBAVEZU DU┼ŻNIKA DA U ROKU OD 8 DANA PO DOSTAVI RJEŠENJA NAMIRI POTRA┼ŻIVANJE VJEROVNIKA (─îLAN 38. STAV 2. RANIJEG ZIP–a), PREDSTAVLJA IZVRŠNU ISPRAVU I TAKVA ODLUKA STRANOG SUDA MO┼ŻE SE PRIZNATI AKO SU ISPUNJENI USLOVI IZ ─îLANA 20. I 21. SPORAZUMA IZME─ÉU VLADE BIH, VLADE FBIH I VLADE RH O PRAVNOJ POMO─ćI U GRA─ÉANSKIM I KAZNENIM STVARIMA.


(Rješenje Vrhovnog suda FBiH, br. G┼ż-67/05 od 26.05.2005.god.)

 

Iz obrazlo┼żenja:

 

Prvostepenim rješenjem odbijen je prijedlog predlaga─Źa za priznanje strane sudske odluke - rješenja o izvršenju Okru┼żnog privrednog suda u Zagrebu broj Iv-16171/99 od 25.02.1991. godine.

 

Protiv ovog rješenja ┼żali se predlaga─Ź zbog pogrešno i nepotpuno utvr─Ĺenog ─Źinjeni─Źnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.

 

U odgovoru na ┼żalbu protivnik predlaga─Źa je predlo┼żio da se ┼żalba odbije.

 

┼Żalba je osnovana.

 

Iz obrazlo┼żenja prvostepenog rješenja slijedi da sud prijedlog za priznanje strane sudske odluke - rješenja o izvršenju Okru┼żnog privrednog suda u Zagrebu broj Iv-16171/99 od 15.02.1991. godine odbija iz samo jednog razloga tj. što to rješenje ne smatra sudskom odlukom ─Źije izvršenje se mo┼że tra┼żiti pred sudom u Bosni i Hercegovini.

 

Ovakav zaklju─Źak prvostepenog suda je pogrešan, jer sud ispušta iz vida da konkretna strana sudska odluka predstavlja rješenje o izvršenju na osnovu vjerodostojne isprave koja ima sve elemente propisane odredbom ─Źlana 38. stav 2. ranijeg preuzetog Zakona o izvršnom postupku ("SI. list RBiH", broj 2/92) tj. u prvom dijelu izreke sadr┼żi obavezu du┼żnika da u roku od 8 dana po dostavi rješenja namiri potra┼żivanje vjerovnika u iznosu od 251.600,00 tadašnjih YU dinara zajedno sa kamatom i troškovima, a u drugom dijelu izreke i odredbu izvršenja radi ostvarenja tog potra┼żivanja.

 

Prvi dio ovakve izreke predstavlja izvršnu ispravu, a predlaga─Ź tra┼żi upravo njeno priznanje kako bi pred nadle┼żnim sudom u Sarajevu mogao tra┼żiti izvršenje te odluke. Zato ne stoji zaklju─Źak prvostepenog suda da navedena strana sudska odluka nema svojstvo izvršne isprave na osnovu koje se mo┼że tra┼żiti izvršenje pred sudom u Bosni i Hercegovini.

 

Me─Ĺutim, u konkretnom slu─Źaju primjenjuje se Sporazum zaklju─Źen izme─Ĺu Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovini i Vlade Republike Hrvatske o pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim i kaznenim stvarima ("SI. list RBiH" -posebno izdanje broj: 1/96) s obzirom da se odredbe preuzetog Zakona o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odre─Ĺenim odnosima ("SI. list RBiH", broj 2/92) ne primjenjuju na odnose koji su regulisani drugim zakonom ili me─Ĺunarodnim ugovorima (─Źlan 3. tog zakona).

Prema odredbi ─Źlana 21. pomenutog Sporazuma izme─Ĺu Vlade BiH, Vlade FBiH i Vlade RH odluke dr┼żave ugovornice u gra─Ĺanskim stvarima priznaju se i izvršavaju, izme─Ĺu ostalog, ako su pravomo─çne po zakonu dr┼żave ugovornice na ─Źijem su teritoriju donesene.

 

Na rješenju o izvršenju Okru┼żnog privrednog suda u Zagrebu od 25.02.1991. godine ima klauzula pravosna┼żnosti sa danom 19.10.2000. godine, no protivnik predlaga─Źa je u svom odgovoru na prijedlog za priznanje te strane sudske odluke osporio vjerodostojnost ovog datuma pravosna┼żnosti isti─Źu─çi daje pomenuto rješenje moralo postati pravosna┼żno najkasnije do 21.11.1991. godine, jer je toga dana zakonski zastupnik protivnika predlaga─Źa direktor J. H. raskinuo radni odnos sa protivnikom i otišao iz zemlje, pa pismenu izjavu da ne─çe ulagati prigovor na rješenje o izvršenju od 25.02.1991. godine nije mogao dati kasnije. Zato protivnik predlaga─Źa osporava daje rješenje o izvršenju Okru┼żnog privrednog suda u Zagrebu ─Źije priznanje se tra┼żi moglo postati pravosna┼żno tek 19.10.2000. godine.

 

Zbog pogrešne primjene materijalnog prava sporne ─Źinjenice oko pravosna┼żnosti rješenja o izvršenju od 25.02.1991. godine prvostepeni sud nije provjeravao, a bio je du┼żan to u─Źiniti, pa ─Źak odr┼żati i ro─Źište ako ocjeni da je odr┼żavanje ro─Źišta potrebno i cjelishodno radi razjašnjenja ili utvr─Ĺenja odlu─Źnih ─Źinjenica (─Źlan 11. Zakona o vanparni─Źnom postupku).

 

Ovo je bilo nu┼żno zbog toga što je u Trgova─Źkom sudu u Zagrebu vo─Ĺen postupak rekonstrukcije spisa u kome se nalazila sporna sudska odluka - rješenje o izvršenju ─Źije priznanje se tra┼żi, a klauzula pravosna┼żnosti na to rješenje stavljena je tek 05.04.2001. godine, dakle, nakon rekonstrukcije spisa, iako sam Trgova─Źki sud u Zagrebu u svom rješenju broj Su-852/00 od 19.07.2000. godine navodi da su spisi iz 1991. godine "otpisani i škartirani", što bi upu─çivalo na zaklju─Źak da su prije toga bili i pravosna┼żno okon─Źani.

 

Zbog svega navedenog ┼żalbu predlaga─Źa valjalo je uva┼żiti te prvostepeno rješenje ukinuti primjenom odredbe ─Źlana 362. ta─Źka 3. prethodnog ZPP-a (koji se primjenjuje na osnovu odredbe ─Źlana 456. stav 1. va┼że─çeg ZPP-a) i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovni postupak.

 

U ponovnom postupku prvostepeni sud ─çe imati u vidu primjedbe iz ovog rješenja te nakon utvr─Ĺenja svih relevantnih ─Źinjenica iz ─Źlana 20. i 21. Sporazuma izme─Ĺu Vlade BiH, Vlade FBiH i Vlade RH o pravnom pomo─çi u gra─Ĺanskim i kaznenim stvarima o prijedlogu predlaga─Źa ponovo odlu─Źiti.

 

 

Predsjednik vije─ça Hajrudin Hajdarevi─ç,s.r.

 

Sa┼żetak:


Iz obrazlo┼żenja prvostepenog rješenja slijedi da sud prijedlog za priznanje strane sudske odluke – rješenja o izvršenju Okru┼żnoga privrednog suda u Zagrebu broj Iv–16171/99 od 15.02.1991. g. odbija iz samo jednog razloga tj. što to rješenje ne smatra sudskom odlukom ─îije izvršenje se mo┼że tra┼żiti pred sudom u Bosni i Hercegovini.
Ovakav zaklju─Źak prvostepenog suda je pogrešan, jer sud ispušta iz vida da konkretna strana sudska odluka predstavlja rješenje o izvršenju na osnovu vjerodostojne isprave koja ima sve elemente propisane odredbom ─îlana 38. stav 2. ranijeg preuzetog Zakona o izvršnom postupku (“Sl. list RBiH”, broj 2/92) 18 tj. u prvom dijelu izreke sadr┼żi obavezu du┼żnika da u roku od 8 dana po dostavi rješenja namiri potra┼żivanje vjerovnika u iznosu od 251.600,00 tadašnjih YU dinara zajedno sa kamatom i troškovima, a u drugom dijelu izreke i odredbu izvršenja radi ostvarenja tog potra┼żivanja.
Prvi dio ovakve izreke predstavlja izvršnu ispravu, a predlaga─Ź tra┼żi upravo njeno priznanje kako bi pred nadle┼żnim sudom u Sarajevu mogao tra┼żiti izvršenje te odluke. Zato ne stoji zaklju─Źak prvostepenog suda da navedena strana sudska odluka nema svojstvo izvršne isprave na osnovu koje se mo┼że tra┼żiti izvršenje pred sudom u Bosni i Hercegovini.

 

<------->

 

Strana sudska odluka – mjerodavno pravo
─îlan 88. Zakona o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odre─Ĺenim odnosima
ZA OCIJENU NEPRAVILNOSTI POSTUPKA U KOME JE DONESENA STRANA SUDSKA ODLUKA ─îIJE SE PRIZNANJE TRA┼ŻI MJERODAVNO JE PRAVO DR┼ŻAVE DONOSIOCA ODLUKE, A NE DOMA─ćE PRAVO.

 

( Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-G┼Ż-08-000018 od 23.09.2008. god.)

 

<------->

 

─îlanak 431.stavak 4. u vezi sa stavkom 2. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
U POSTUPKU EGZEKVATURE (ISPITIVANJA UVJETA ZA PRIZNANJE I IZVRŠENJE INOZEMNE PRAVOMO─ćNE KAZNENE PRESUDE) I PRILIKOM DONOŠENJA PRESUDE DOMA─ćEG SUDA NIJE MOGU─ćE ISPITIVATI, DA LI JE NASTUPILA ZASTARJELOST KAZNENOG GONJENJA OSU─ÉENICE, JER TAKAV POSTUPAK EGZEKVATURE PREDSTAVLJA AKT PRAVNE POMO─ćI KOJU DR┼ŻAVA BOSNA I HERCEGOVINA KAO ZAMOLJENA DR┼ŻAVA, PRU┼ŻA DR┼ŻAVI MOLITELJICI U ODNOSU NA IZVRŠENJE SANKCIJE KOJU JE U PRAVOMO─îNOJ I IZVRŠNOJ KAZNENOJ PRESUDI IZREKAO SUD U TOJ DR┼ŻAVI.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine,broj K┼ż 314/06 od 19.04.2007.g.)

 

<------->

 

Izvršenje kaznene presude inozemnog suda
─îlanak 431.stavak 4. u vezi sa stavkom 2. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

U POSTUPKU EGZEKVATURE (ISPITIVANJA UVJETA ZA PRIZNANJE I IZVRŠENJE INOZEMNE PRAVOMO─ćNE KAZNENE PRESUDE) I PRILIKOM DONOŠENJA PRESUDE DOMA─ćEG SUDA NIJE MOGU─ćE ISPITIVATI, DA LI JE NASTUPILA ZASTARJELOST KAZNENOG GONJENJA OSU─ÉENICE, JER TAKAV POSTUPAK EGZEKVATURE PREDSTAVLJA AKT PRAVNE POMO─ćI KOJU DR┼ŻAVA BOSNA I HERCEGOVINA KAO ZAMOLJENA DR┼ŻAVA, PRU┼ŻA DR┼ŻAVI MOLITELJICI U ODNOSU NA IZVRŠENJE SANKCIJE KOJU JE U PRAVOMO─îNOJ I IZVRŠNOJ KAZNENOJ PRESUDI IZREKAO SUD U TOJ DR┼ŻAVI.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine,broj K┼ż 314/06 od 19.04.2007.g.)

 

<------->Priznavanje strane sudske odluke u praksi Bosne i Hercegovine


Pokretanje postupka priznavanja strane sudske odluke / strane arbitra┼żne odluke u gra─Ĺanskim stvarima u Bosni i Hercegovini:


Postupak priznavanja stranih sudskih odluka i stranih arbitra┼żnih odluka pokre─çe se prijedlogom ovlaštenog lica odnosno njegovog advokataZakon o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odre─Ĺenim odnosima izri─Źito predvi─Ĺa da je priznavanje strane sudske odluke u statusnim stvarima ovlašten tra┼żiti svako ko ima pravni interes, dakle i osobe koje nisu bile li─Źno stranke u postupku. Naj─Źeš─çi slu─Źajevi priznanja stranih sudskih odluka se odnose na porodi─Źne odnose (odluke u bra─Źnom sporu, alimentacije, sporove radi utvr─Ĺivanja ili osporavanja o─Źinstva i materinstva, usvojenja)privredne sudske sporove kao i privredne arbitra┼żne sporove, sudske odluke o isplati nov─Źanog iznosa nastale iz ugovornih obaveza doma─çeg i inostranog pravnog lica, predmete sa zaostavštinom, i druge vrste stranih sudskih odluka.


Ustavno pravilo koje se mora neposredno i primarno primjenjivati u svim postupcima je da se svakom mora omogu─Źiti da u─Źestvuje u postupku u kome se odlu─Źuje o njegovim pravima, a samo se pravo na ┼żalbu mo┼że nadomjestiti nekim drugim pravnim sredstvom.
Postupak priznavanja stranih sudskih i arbitra┼żnih odluka pokre─çe se prijedlogom ovlaštenoga lica odnosno njegovog advokata.


Za priznavanje i izvršenje stranih sudskih odluka i stranih arbitra┼żnih odluka mjesno je nadle┼żan sud na ─Źijem podru─Źju treba sprovesti postupak priznavanja odnosno izvršenja.
Za priznavanje stranih sudskih odluka i stranih arbitra┼żnih odluka mjesno je nadle┼żan sud na ─Źijem podru─Źju treba provesti postupak priznanja odnosno izvršenja.
Nadle┼żnost Kantonalnog suda / Okru┼żnog suda u Bosni i Hercegovini da odlu─Źuje o priznanju odluka stranih sudova, stranih trgova─Źkih sudova i stranih arbitra┼ża odre─Ĺena je Zakonom o sudovima u Federacije BiH / Zakonom o sudovima Republike Srpske.


Postupak priznavanja se provodi po odredbama entitetskog Zakona o vanparni─Źnom postupku, u kojem se shodno primjenjuju odredbe Zakona o parni─Źnom postupku, ako zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno, kao i Zakon o rješavanju sukoba Zakona sa propisima drugih zemalja („Sl. novine SFRJ“ 43/82, 72/82), te Uredbe sa zakonskom snagom o priznavanju i primjeni saveznih zakona koji se u BiH primjenjuju kao republi─Źki propisi („Sl. novine Republike Bosne i Hercegovine“ broj: 2/92).

Ukoliko se radi o dr┼żavama potpisnicama Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05.10.1961 (Convention de la Haye du 5 octobre 1961), javne isprave izdate u stranim dr┼żavama imaju pravnu va┼żnost u Bosni i Hercegovini ukoliko su ovjerene pe─Źatom Apostille, bez potrebe dalje nadovjere i ukoliko se radi o ispravama navedenim u ─Źl. 1 citirane konvencije me─Ĺu koje spadaju i isprave koje je izdao ili ovjerio notar.
Pravnu va┼żnost u Bosni i Hercegovini na osnovu va┼że─çih biletarnih ugovora imaju javne isprave uklju─Źuju─çi i ovjerene punomo─çi za koje nisu potrebne dodatne nadovjere izdane od nadle┼żnih oragana u slijede─çim dr┼żavama: Republici Hrvatskoj, Austriji, Bugarskoj, Belgiji ─îeškoj, Slova─Źkoj, Libiji, Francuskoj, Italiji, Gr─Źkoj, Kipru, Ma─Ĺarskoj, Mongolij, Poljskoj, Ruskoj Federaciji, Rumuniji, Srbiji i Crnoj Gori.


Kanada nije zemlja potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05.10.1961 tako da nema Apostille pe─Źat i u tom slu─Źaju je potrebno da sudsku odluku ─Źije se priznanje tra┼żi ovjeri Ambasada Bosne i Hercegovine u Kanadi kao najlakši na─Źin.

 

U kojem slu─Źajevima se ne─Źe izvršiti priznanje strane sudske odluke u BIH ?:
Nadle┼żni Kantonalni sud / Okru┼żni sud odbi─çe priznavanje strane sudske odluke, odosno strane arbitra┼żne odluke u slijede─çim slu─Źajevima:


• Ako je u suprotnosti sa osnovama društvenog ure─Ĺenja utvr─Ĺenim u Ustavu Bosne i Hercegovine,

• Ako u odnosnoj stvari postoji isklju─Źiva nadle┼żnost suda ili drugog organa Bosne i Hercegovine, ako tu┼żeni tra┼żi priznavanje strane sudske odluke koja je donesena u bra─Źnom sporu ili ako to tra┼żi tu┼żilac a tu┼żeni se ne protivi, isklju─Źiva nadle┼żnost suda Bosne i Hercegovine nije smetnja za priznanje te odluke,
• Ako se povodom prigovora lica protiv koga je ta odluka donesena utvrdi da to lice nije moglo u─Źestvovati u postupku zbog nepravilnosti u postupku (zbog toga što mu poziv, tu┼żba ili rješenje kojim je zapo─Źet postupak nije bilo li─Źno dostavljeno, odnosno što uopšte nije ni pokušano li─Źno dostavljanje. Osim ako se na bilo koji na─Źin upustio u raspravljanje o glavnoj stvari u prvostepenom postupku),

• Ako je u istoj stvari sud ili drugi organ Bosne i Hercegovine donio pravosna┼żnu odluku (res judicata) ili ako je u Bosni i Hercegovini priznata neka druga strana sudska odluka koja je donesena u istoj pravnoj stvari, i to do pravosna┼żnog okon─Źanja parnice,

Ako ne postoji uzajamnost. Postojanje uzajamnosti u pogledu priznavanja strane sudske odluke pretpostavlja se dok se suprotno ne doka┼że, a u slu─Źaju sumnje u postojanje te uzajamnosti, objašnjenje daje organ uprave nadle┼żan za pravosu─Ĺe,
Nepostojanje uzajamnosti nije smetnja za priznanje strane sudske odluke donesene u bra─Źnom sporu i u sporu radi utvr─Ĺivanja i osporavanja o─Źinstva ili materinstva, kao i ako priznanje ili izvršenje strane sudske odluke tra┼żi dr┼żavljanin Bosne i Hercegovine.


U slu─Źajevima da je po podnijetom prijedlogu za priznavanje strane sudske odluke boravište protivnika predlaga─Źa nepoznato, a nema punomo─çnika (kao što je u praksi naj─Źeš─çe Priznavanje stranih sudskih odluka o razvodu braka), primjenjuju se odredbe Zakona o parni─Źnom postupku o postavljanju privremenog zastupnika. Troškove ovog postupka prethodno treba da predujmi predlaga─Ź zahtjeva za priznanje strane sudske odluke.


Protiv rješenja o priznavanju odnosno izvršenju odluke stranke mogu izjaviti ┼żalbu u roku od petnaest dana od dana dostavljanja rješenja, o kojoj odlu─Źuje drugostepeni sud - Vrhovni sud Federacije BiH / Vrhovni sud Republike Srpske.


Po donijetoj odluci bilo bi dopušteno i vo─Ĺenje postupka za povra─çaj u pre─Ĺašnje stanje, ako i ponavljanje postupka.g.)

 

<------->

 

TROŠKOVI POSTUPKA PRIZNANjA STRANE SUDSKE ODLUKE
Zakon o vanparni─Źnom postupku, ─Źlan 27 stav 3


Protivpredlaga─Ź koji isklju─Źivo da povod za pokretanje vanparni─Źnog postupka za priznanje strane sudske odluke, obavezan je da predlaga─Źu naknadi tro┼íkove postupka.


Obrazlo┼żenje:
"Postupak priznanja strane sudske odluke provodi se prema pravilima Zakona o vanparni─Źnom postupku ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" br. 36/09, 91/16 - u daljem tekstu: ZVP).
Prema odredbi ─Źlana 86. Zakona o rje┼íavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odre─Ĺenim odnosima ("Slu┼żbeni list SFRJ" br. 43/82 do 72/82- dalje: ZRSZ), koji se primjenjuje u Republici Srpskoj na osnovu ─Źlana 458. Zakona o parni─Źnom postupku - ("Slu┼żbeni glasnik RS", broj 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13 - dalje: ZPP), strana sudska odluka se izjedna─Źava sa odlukom suda u Bosni i Hercegovini, ako je prizna nadle┼żni sud u Bosni i Hercegovini.


Predmet spora koji je okon─Źan presudom ─Źije se priznanje tra┼żi u ovom vanparni─Źnom postupku je zahtjev predlaga─Źa za isplatu duga. Za ovu vrstu spora nije propisana isklju─Źiva sudska nadle┼żnost, pa je ispunjen uslov iz ─Źlana 54. u vezi sa ─Źlanom 46. stav 1. ZRSZ za priznanje navedene strane sudske odluke.


Ovaj sud nalazi, da je pravilan zaklju─Źak prvostepenog suda o ispunjenju i drugih uslova za priznanje te odluke inostranog suda propisanih ZRSZ, jer je podnosilac zahtjeva podnio dokaze o pravosna┼żnosti i izvr┼ínosti te odluke po pravu dr┼żave u kojoj je ona donesena (─Źlan 87. i ─Źlan 96. stav 2. ZRSZ); protupredlaga─Źu je omogu─çeno da u─Źestvuje u postupku koji je prethodio dono┼íenju strane sudske odluke (─Źlan 88. ZRSZ); u konkretnom slu─Źaju postoji uzajamnost (─Źlan 92. stav 2. i stav 3. toga zakona); ne postoji smetnja za njeno priznanje, ne radi se o presu─Ĺenoj stvari (─Źlan 90. ZRSZ); ova strana sudska odluka nije u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine (─Źlan 91. ZRSZ).


┼Żalbenim navodima protupredlaga─Ź neosnovano isti─Źe da prvostepeni sud nije imao u vidu izja┼ínjenje protupredlaga─Źa na podneseni prijedlog za priznanje strane sudske odluke, jer je odgovor na prijedlog dat po isteku ostavljenog roka, te je kod suda zaprimljen dana 20.08.2018. godine, kada je donesena i o┼żalbena odluka. ┼Żalbeni navodi, kojima protupredlaga─Ź ponavlja navode iz odgovora na prijedlog i kojima isti─Źe da je predlaga─Ź JP na teritoriji R. S., sa 100% dr┼żavnog kapitala, te da je i protupredlaga─Ź preduze─çe ─Źiji je vlasnik R. S., i tvrdi da je potrebna prethodna saglasnost dr┼żavnih organa radi sprovo─Ĺenja postupka priznanja strane sudske odluke, nisu od uticaja u ovom postupku. Dalji ┼żalbeni navodi, kojima se protupredlaga─Ź bavi vlasni─Źkom strukturom privrednog dru┼ítva B. G., te ukazuje na nemogu─çnost sprovo─Ĺenja izvr┼íenja na teritoriji Republike Srpske, su tako─Ĺe irelevantni za ovaj postupak i ti─Źu se eventualnog postupka izvr┼íenja po presudi ─Źije se priznanje tra┼żi.


Protupredlaga─Ź neosnovano prigovara i odluci o tro┼íkovima postupka, tako ┼íto smatra da je trebalo odlu─Źiti da svaka strana snosi svoje tro┼íkove postupka. Naime, kako je protupredlaga─Ź isklju─Źivo dao povod za pokretanje ovog postupka, to je u odredbi ─Źlana 27. stav 3. ZVP prvostepeni sud imao valjano upori┼íte za obavezivanje protupredlaga─Źa na naknadu tro┼íkova postupka.


Prema izlo┼żenom, prvostepeno rje┼íenje nema nedostataka na koje ukazuje ┼żalba, niti onih na koje se pazi po slu┼żbenoj du┼żnosti. Stoga je ┼żalba protupredlaga─Źa odbijena i prvostepeno rje┼íenje potvr─Ĺeno, na osnovu odredbe ─Źlana 235. ta─Źka 2. u vezi sa ─Źlanovima 233. i 236. ZPP, te ─Źlanom 2. stav 2. ZVP.


Zahtjev protupredlaga─Źa za naknadu tro┼íkova ┼żalbenog postupka, na ime sastava odgovora na ┼żalbu u iznosu od 3.802,00 KM, je odbijen, jer se ne radi o nu┼żnom tro┼íku u smislu odredbe ─Źlana 387. stav 1. ZPP, u vezi sa ─Źlanom 2. stav 2. ZVP."(Rje┼íenje Vrhovnog suda Republike Srpske, 12 0 V 006936 18 G┼ż od 31.10.2018. godine)

 

<------->

 

RJEŠENJE Vrhovnog suda Republike Srpske

┼Żalba se odbija i rješenje Okru┼żnog suda u Banjaluci 11 0 V 010136 12 V od 25.09.2012. godine se potvr─Ĺuje.

 

Obrazlo┼żenje

Prvostepenim rješenjem Okru┼żnog suda u Banjaluci 11 0 V 010136 12 V od 25.09.2012. godine, priznata je presuda Privrednog suda u Somboru P-508/2010. od 21.07.2011. godine koja je postala pravosna┼żna 09.05.2012. godine i izvršna 04.06.2012. godine u dijelu kojim je obavezan P.-i. D.O.O. G. da ┼Ż.-B. D.O.O. iz K. isplate dinarsku protuvrijednost iznosa od 40.539,77 EVR-a, sa kamatom po stopi odre─Ĺenoj od strane Evropske centralne banke po─Źev od 31.10.2009. godine do isplate, sve po srednjem kursu NB S. na dan isplate, a u roku od 8 dana od dana prijema prepisa presude pod prijetnjom izvršenja, te u dijelu kojim je obavezan P.-i.
D.O.O. G. da ┼Ż.-B. D.O.O. iz K. isplati iznos od 189.200,00 dinara na ime troškova parni─Źnog postupka u roku od 8 dana od dana prijema presude pod prijetnjom izvršenja.

Blagovremenom ┼żalbom prvostepeno rješenje pobija protivnik predlaga─Źa iz svih zakonom propisanih razloga s prijedlogom da se ┼żalba uva┼żi, pobijano rješenje ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno su─Ĺenje.

U odgovoru na ┼żalbu predlaga─Ź osporava sve navode ┼żalbe uz prijedlog da se ┼żalba odbije i prvostepeno rješenje potvrdi.

┼Żalba nije osnovana.

Predmet odlu─Źivanja u ovom vanparni─Źnom postupku je prijedlog predlaga─Źa da se prizna pravosna┼żna presuda Privrednog suda u Somboru P-508/2010. od 21.07.2011. godine.

 

Nakon što je prijedlog i presudu ─Źije priznanje se tra┼żi dostavio protivniku predlaga─Źa, ostavljaju─çi mu primjeran rok za izjašnjenje o prijedlogu u kom se protivnik predlaga─Źa nije izjasnio o prijedlogu, prvostepeni sud je našao da su ispunjeni svi uslovi propisani odredbama ─Źlana 86. do 96. Zakona o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odre─Ĺenim odnosima („Slu┼żbeni list SFRJ“ broj 43/82 i 72/82-u daljem tekstu: ZRSZ) koji se u konkretnoj situaciji primjenjuje temeljem odredbe ─Źlana 458. Zakona o parni─Źnom postupku Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik RS“, br. 58/03, 85/03 i 74/05, 63/07. i 49/09 – u daljem tekstu ZPP), pa je udovoljio prijedlogu i priznao predmetnu presudu Privrednog suda u Somboru.

Odluka prvostepenog suda je na zakonu zasnovana.

Prema odredbama ─Źlana 86. ZRSZ koji se u RS primjenjuje na osnovu odredbe ─Źlana 12. Ustavnog zakona za sprovo─Ĺenje Ustava RS („Slu┼żbeni glasnik RS“, br 21/92) i odredbe ─Źlana 458. ZPP, strana sudska odluke se izjedna─Źuje sa odlukom suda u SFRJ-(ovdje BiH), ako je prizna nadle┼żni sud u SFRJ-(ovdje BiH).

U postupku priznanja i izvršenja stranih sudskih odluka, ocjena suda, prema ─Źlanu 101. stav 2. ZRSZ, ograni─Źava se na ispitivanje uslova iz ─Źlana 86. do 100. ovog zakona. Prema ovim odredbama sud je, prije donošenja odluke o priznanju strane sudske odluke ovlaš─çen provjeriti: da li je strana sudska odluka pravosna┼żna i izvršna po pravu dr┼żave u kojoj je donesena; da li je lice protiv kojeg je odluka donesena moglo sudjelovati u postupku pred sudom; postoji li isklju─Źiva nadle┼żnost organa na ─Źijem podru─Źju treba provesti postupak priznanja; postoji li u istoj stvari pravosna┼żna odluka nadle┼żnog organa na ─Źijem podru─Źju treba provesti postupak priznanja ili priznata neka druga strana odluka; da li postoji uzajamnost i da li je odluka u suprotnosti sa Ustavom utvr─Ĺenim osnovama dr┼żavnog ure─Ĺenja.

U konkretnom slu─Źaju prema podacima spisa, ispunjene su sve zakonske pretpostavke iz navedenih zakonskih odredaba za priznanje strane sudske odluke, pa je prvostepeni sud pravilno sudio kada je usvojio zahtjev predlaga─Źa za priznanje naprijed navedenih sudskih odluka.

Navodi ┼żalbe protivnika predlaga─Źa da njegov slu┼żbenik koji je primio prijedlog za priznanje strane sudske odluke dostavljen od strane suda, nije pravilno postupio i nije dostavio prijedlog odgovaraju─çem organu protivnika predlaga─Źa, ne mogu ishoditi druga─Źiju odluku suda.

Naime, prema dostavnici u spisu dopis prvostepenog suda od 20.08.2012. godine kojim je sud tra┼żio izjašnjenje protivnika predlaga─Źa o prijedlogu i uz koji je dostaljena presuda ─Źije priznanje se tra┼żi, dostavljen je protivniku predlaga─Źa dana 22.8.2012. godine, što nije sporno me─Ĺu strankama. Dostavnica je snabdjevena pe─Źatom protivnika predlaga─Źa i potpisom odgovornog slu┼żbenika, odakle proizlazi zaklju─Źak da je dostava prijedloga sa prilozima uredno izvršena u skladu sa odredbom ─Źlana 339. stav 2. ZPP, u vezi sa ─Źlanom 2. stav 2. Zakona o vanparni─Źnom postupku („Slu┼żbeni glasnik RS“, br 96/09, u daljem tekstu: ZVP), koja odredba se odnosi na dostavljanje pismena pravnim licima, te da nije povre─Ĺena odredba ─Źlana 5. ZPP, prema kojoj svaka stranka ima pravo da se izjasni o prijedlozima i zahtjevima protivne stranke. Eventualno nepostupanje lica koje je primilo pismeno po internim pravilima pravnog lica ne predstavlja povredu pravila postupka od strane suda.

Prema navedenom pobijano rješenje nema nedostataka na koje se ukazuje ┼żalbom, niti onih na koje sud pazi po slu┼żbenoj du┼żnosti pa je na osnovu odredbe ─Źlana 226. ZPP, u vezi sa ─Źlanom 2. stav 2. ZVP, odlu─Źeno kao u izreci.

 

(Iz obrazlo┼żenja Vrhovnog suda Republike Srpske 11 0 V 010136 13 G┼ż od 30.01.2013.g.)

 

 

<------->

 

RJEŠENJE Vrhovnog suda Republike Srpske

┼Żalba protivnika predlaga─Źa se odbija i potvr─Ĺuje rješenje O. suda u B. L. broj 011-0-V-06-000 438 od 16.02.2007. godine.

Obrazlo┼żenje

Prvostepenim rješenjem O. s. u B. L. broj 011-0-V-06-000 438 od 16.02.2007. godine priznata je presuda O. s. D. L. – K. L. broj 110045 od 02.09.2002. godine, pravosna┼żna sa danom 27.09.2002. godine, kojom je obavezan protivnik predlaga─Źa da plati predlaga─Źu iznos od USD 2.848.200,42 uz 15% kamata po─Źev od 04.10.1998. godine, djelimi─Źni iznos od 1.134.800,96 USD okama─çuje se od 01.10.1994. do 31.10.1995. godine sa 8% kamata, a od 01.11.1995. do 03.10.1998. godine sa 15% kamata, tako da ista proizvodi pravno dejstvo u R. S. i ima zna─Źaj valjane izvršne isprave.

Blagovremeno izjavljenom ┼żalbom protivnik predlaga─Źa pobija prvostepeno rješenje zbog povrede odredaba postupka, pogrešne primjene materijalnog prava, povrede ljudskih prava zajam─Źenih Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i Ustavom RS, Ustavom BiH i predla┼że da se osporeno rješenje ukine i predmet vrati na ponovno su─Ĺenje.

U odgovoru na ┼żalbu predlaga─Ź je osporio navode protivnika predlaga─Źa i predlo┼żio da se ┼żalba odbije kao neosnovana.

┼Żalba nije osnovana.

U ovom postupku predlaga─Ź tra┼żi priznanje pravosna┼żne odluke – presude O. s. D. L. – K. L. broj 110045 od 02.09.2002. godine koja je postala pravosna┼żna sa danom 27.09.2002. godine, a kojom je obavezan protivnik predlaga─Źa da mu isplati iznos od USD 2.848.200,42 sa pripadaju─çim kamatama bli┼że odre─Ĺenim u izreci te presude.

Prema odredbama ─Źlana 86. Zakona o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odre─Ĺenim odnosima („Slu┼żbeni list SFRJ“ broj 43/82 i 72/82, u daljem tekstu: ZRSZ), koji se primjenjuje u Republici Srpskoj na osnovu ─Źlana 458. Zakona o parni─Źnom postupku (''Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske'', br. 58/03, 85/03 i 74/05, dalje: ZPP) strana sudska odluka se izjedna─Źuje sa odlukom suda u BiH, ako je prizna nadle┼żni sud u Bosni i Hercegovini.

Polaze─çi od utvr─Ĺenja da je presudom O. s. D. L. – K. L. od 02.09.2002. godine utvr─Ĺena obaveza tu┼żenog – ovdje protivnika predlaga─Źa prema tu┼żiocu – ovdje predlaga─Źu, bli┼że opisana u izreci prvostepenog rješenja, da je ta presuda postala pravosna┼żna 27.09.2002. godine, te da je usljed propusta tu┼żenog, ovdje protivnika predlaga─Źa da blagovremeno izjavi ┼żalbu na prvostepenu presudu i da postupi po nalogu suda te otkloni nedostatke u ┼żalbi, propuštena mogu─çnost da se u ┼żalbenom postupku otklone nepravilnosti u─Źinjene u postupku pred prvostepenim sudom, prvostepeni sud je zaklju─Źio da ne postoje smetnje iz ─Źlana
86. do 96. ZRSZ za priznanje navedene strane odluke, pa je pozivaju─çi se na odredbu ─Źlana 101. istog zakona udovoljio prijedlogu.

┼Żalbenim navodima protivnik predlaga─Źa isti─Źe da mu u postupku koji je prethodio donošenju strane presude, kao tu┼żenom, nikada nije neposredno uru─Źen poziv za raspravu pred prvostepenim sudom, a da su obavijesti koje su prispjele posredno bile na njema─Źkom jeziku, pa smatra da je osporeno rješenje u suprotnosti sa odredbom ─Źlana 88. ZRSZ i ─Źlana 112. Ustava RS, kao i ─Źlanom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (u daljem tekstu: EK). Pored toga, smatra da je povrije─Ĺena i odredba ─Źlana 92. ZRSZ jer da je prvostepeni sud bio du┼żan pribaviti mišljenje nadle┼żnog ministarstva u pogledu postojanja uzajamnosti, s obzirom da je nejasno koje je obaveze dr┼żava BiH u svojim diplomatskim odnosima sa drugim dr┼żavama priznala kao tekovinu bivše dr┼żave, te da na─Źin vo─Ĺenja postupka, dostavljanja pismena, na─Źin odlu─Źivanja i donošenja presuda bitno odstupa od prava u RS i BiH, pa da je povrije─Ĺena i odredba ─Źlana 91. ZRSZ.

U postupku priznanja i izvršenja stranih sudskih odluka ocjena suda prema ─Źlanu 101. stav 2. ZRSZ ograni─Źava se na ispitivanje postojanja uslova propisanih odredbama ─Źlana 86. do 100. ovog zakona. Prema tim odredbama sud je prije donošenja odluke o priznanju strane sudske odluke ovlašten provjeriti: da li je strana sudska odluka pravosna┼żna po pravu dr┼żave u kojoj je donesena; da li je licu protiv kojeg je odluka donesena data mogu─çnost da u─Źestvuje u postupku pred sudom; postoji li isklju─Źiva nadle┼żnost organa na ─Źijem podru─Źju treba provesti postupak priznanja; postoji li u istoj stvari pravosna┼żna odluka suda ili drugog nadle┼żnog organa na ─Źijem podru─Źju treba provesti postupak priznanja ili priznata neka druga strana odluka o istoj stvari i da li je odluka ─Źije se priznanje tra┼żi u suprotnosti sa ustavom utvr─Ĺenim osnovama dr┼żavnog ure─Ĺenja.

Prema podacima spisa predmeta presuda ─Źije se priznanje tra┼żi, dostavljena je uz prijedlog kao i potvrda Višeg suda K. L. da je ona postala pravosna┼żna sa danom 27.09.2002. godine (─Źlan 87. ZRSZ).

Nije sporno da tu┼żba i poziv za raspravu pred prvostepenim sudom u L. nisu li─Źno dostavljeni protivniku predlaga─Źa kao tu┼żenoj strani. Me─Ĺutim, utvr─Ĺeno je da je Osnovni sud u L. izdao nalog da se tu┼żba diplomatskim putem dostavi tu┼żenom kao i nalog za odgovor na tu┼żbu i nalog za ozna─Źavanje dostavnog domicila u Š. za tu┼żenog, te da i pored naknadnih upita i opomena putem diplomatskih kanala bosanska nadleštva nisu uspjela dostaviti pismena protivniku predlaga─Źa. Tek nakon toga, oglasom objavljenim u „Kantonalnom listu“ K. L. broj 23 od 08.06.2002. godine, na njema─Źkom jeziku, pozvan je protivnik predlaga─Źa da do 18.06.2002. godine dostavi odgovor na tu┼żbu koja mu je bila dostupna u Slu┼żbenoj kancelariji suda s tim da ─çe u protivnom se odr┼żati instrukciona rasprava 25.06.2002. godine u 14,15 ─Źasova. Protivnik predlaga─Źa nije pristupio na ro─Źište pa je presuda donesena u njegovom odsustvu i ona mu je dostavljena, te je protiv prvostepene presude izjavio ┼żalbu, ali je Viši sud D. L. 24. jula 2003. godine donio odluku da ┼żalbu ne─çe razmatrati, jer da je izjavljena sa zakašnjenjem i da protivnik predlaga─Źa nije postupio po nalogu suda da u roku koji mu je sud odredio uredi ┼żalbu, otkloni nedostatke i uplati odgovaraju─çu sudsku taksu.

Dakle, nema sumnje da je navedeni prvostepeni sud pokušao li─Źno dostaviti tu┼żbu i poziv za raspravu protivniku predlaga─Źa, da je zatim objavljen oglas na njema─Źkom jeziku u „Kantonalnom listu“, da je protivniku predlaga─Źa dostavljena prvostepena presuda na koju je izjavio ┼żalbu Višem sudu D. L. Viši sud je odbio da razmatra ┼żalbu protivnika zbog naprijed navedenih propusta protivnika predlaga─Źa, na koji na─Źin je protivnik predlaga─Źa propustio mogu─çnost da zahtijeva da se u ┼żalbenom postupku otklone procesne nepravilnosti u─Źinjene u postupku pred prvostepenim sudom. Stoga i po ocjeni ovog suda nema povrede odredaba ─Źlana 88. stav 1. i 2. ZRSZ , kao ni odredbe ─Źlana 112. Ustava RS te ─Źlana 6. ta─Źka 3 a) EK.

U pogledu procesnopravnih normi koje je strani sud primijenio pri donošenju presude ─Źije se priznanje tra┼żi nu┼żno je samo utvrditi pravilnost postupka u pogledu davanja mogu─çnosti protivniku predlaga─Źa da u─Źestvuje u tom postupku, a ne i u pogledu na─Źina vo─Ĺenja postupka, odlu─Źivanja i donošenja odluke.

Stranom sudskom odlukom obavezan je protivnik predlaga─Źa da isplati predlaga─Źu iznos od USD 2.848.200,42 sa pripadaju─çim kamatama bli┼że navedenim u izreci prvostepene odluke, po osnovu obaveza proisteklih iz ugovora o saradnji sa firmom Campex System AG koja je ova svoja potra┼żivanja prema protivniku predlaga─Źa ustupila predlaga─Źu 5.09.1996. godine .Dakle, radi se obligaciono-pravnom odnosu, koji je u Republici Srpskoj i BiH ure─Ĺen Zakonom o obligacionim odnosima ("Slu┼żbeni list SFRJ", br. 29/78, 39/85 i 57/89, te ″Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske″, br. 17/93, 3/96 i 39/03 -dalje: ZOO). Odredba ─Źlana 17. stav 1. ZOO propisuje da su strane u obligacionom odnosu du┼żne izvršiti svoju obavezu i odgovorne su za njeno ispunjenje. Mogu─çnost ustupanja potra┼żivanja regulisana je odredbom ─Źlana 436. ZOO. Prema tome, pravne norme primjenjene u donošenju presude ─Źije se priznanje tra┼żi kojom je protivnik predlaga─Źa obavezan da ispuni ugovorom preuzete obaveze nisu protivne javnom poretku RS i BiH, kao ni odredbama materijalnog prava koje regulišu obligaciono-pravne odnose.

┼Żalbom se isti─Źe da je prije odlu─Źivanja o prijedlogu prvostepeni sud bio du┼żan pribaviti mišljenje nadle┼żnog ministarstva u pogledu postojanja uzajamanosti, to jest da li postoji reciprocitet u odnosima BiH sa Š. Protivnik predlaga─Źa gubi iz vida da je odredbom ─Źlana 92. ZRSZ propisano da se postojanje uzajamnosti u pogledu priznanja strane sudske odluke pretpostavlja dok se suprotno ne doka┼że. Proizilazi dakle, da je on morao dokazati da uzajamnost ne postoji jer se ona ina─Źe pretpostavlja. Kako protivnik nije ponudio dokaze na ovu okolnost ima se uzeti da uzajamnost postoji.

Iz izlo┼żenog slijedi da nema smetnji za priznanje naprijed navedene strane sudske presude pa da pobijano rješenje nema nedostataka na koje ukazuje ┼żalba protivnika predlaga─Źa, kao ni onih na koje ovaj sud pazi po slu┼żbenoj du┼żnosti. Zato je ┼żalba protivnika predlaga─Źa odbijena kao neosnovana i prvostepeno rješenje potvr─Ĺeno primjenom odredbi ─Źlana 226. u vezi sa ─Źlanom 235. ta─Źka 2. i 236. ZPP, te ─Źlanom 2. stav 2. Zakona o vanparni─Źnom postupku.

 

(Iz obrazlo┼żenja Vrhovnog suda Republike Srpske 118-0-G┼ż-07-000 008 od 08.06.2007.g.)

 

<------->

 

Nije povrije─Ĺno apelanticino pravo na pristup sudu iz ─Źlana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno ─Źlana 6. Evropske konvencije, jer je apelantica imala pravo pristupa sudu pune jurisdikcije, pokre─çu─çi tu┼żbu kojom je tra┼żila utvr─Ĺenje prava na predaju stana u posjed na kojem su ona i njen suprug bili sunosioci stanarskog prava prije razvoda braka.

(Odluka o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda BiH broj AP 107/03 od 29.09.2004. st. 25 -28, objavljena u „Slu┼żbenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 54/04; priznanje strane sudske odluke)

 

<------->

 

NAKNADA TROŠKOVA U POSTUPKU PRIZNANjA STRANE SUDSKE ODLUKE
Zakon o parni─Źnom postupku

─Źlan 386 stav 1 i ─Źlan 387 stav 1

Naknada tro┼íkova u postupku koji se vodi po zahtjevu za priznanje inostrane sudske odluke odre─Ĺuje se analognom primjenom odredaba Zakona o parni─Źnom postupku, a ne primjenom odredbe Zakona o vanparni─Źnom postupku koja se odnosi na postupak rje┼íavanja imovinskopravnih odnosa u─Źesnika postupka (raspravljanje zaostav┼ítine, odre─Ĺivanje naknade za eksproprisane nepokretnosti, upravljanje i kori┼í─çenje zajedni─Źkim stvarima, dioba stvari i imovine u suvlasni┼ítvu, ure─Ĺenje me─Ĺe).

Obrazlo┼żenje:

"Rje┼íenjem Okru┼żnog suda u I. S. broj:... od 13.4.2018. godine udovoljeno je zahtjevu predlaga─Źa u dijelu kojim je tra┼żeno priznanje inostrane sudske odluke.

Na prijedlog predlaga─Źa, Okru┼żni sud u I. S. je pod brojem... od 20.6.2018. godine donio dopunsko rje┼íenje kojim je odlu─Źio o tro┼íkovima postupka, tako ┼íto je u izreci tog rje┼íenja utvrdio visinu tro┼íkova u iznosu od 300,00 KM (sudska taksa) i da ti tro┼íkovi padaju na teret predlaga─Źa. U obrazlo┼żenju odluke sud je naveo da je donesena pozivom na odredbu ─Źlana 27. stav 2. Zakona o vanparni─Źnom postupku ("Slu┼żbeni glasnik RS", broj: 36/09, 91/16-u daljem tekstu: ZVP), a zasniva se na ─Źinjenici ┼íto je postupak vo─Ĺen "isklju─Źivo u interesu predlaga─Źa".

Postupak priznanja inostrane sudske odluke provodi se prema pravilima ZVP i ─Źlana 101. Zakona o rje┼íavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odre─Ĺenim odnosima ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj: 43/82 i 72/82 - u daljem tekstu: ZRSZ), koji se primjenjuje u Republici Srpskoj na osnovu ─Źlana 458. Zakona o parni─Źnom postupku ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", broj: 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13 - u daljem tekstu: ZPP). Postupak priznanja strane sudske odluke provodi se tako ┼íto, u postupku priznanja i izvr┼íenja stranih sudskih odluka, nadle┼żni sud ispituje postojanje uslova propisanih odredbama ─Źlana 86. do 100. ZRSZ. Prema ─Źlanu 86. ZRSZ, strana sudska odluka se izjedna─Źava sa odlukom suda u Bosni i Hercegovini, ako je prizna nadle┼żni sud u Bosni i Hercegovini.

Predlaga─Ź svoje potra┼żivanje zasniva na odluci inostranog suda, presudi Osnovnog suda u P. broj:... od 23.8.2013. godine, pa kod ─Źinjenice da protupredlaga─Ź nije dobrovoljno ispunio obavezu nalo┼żenu tom presudom, predlaga─Ź je bio obavezan pokrenuti postupak priznanja kod nadle┼żnog suda u Bosni i Hercegovini (Republici Srpskoj), kako bi ona proizvodila svoje pravno dejstvo na teritoriji Bosne i Hercegovine. Zahtjev predlaga─Źa za priznanjem odluke je usvojen. Za pokretanje i vo─Ĺenje tog postupka predlaga─Ź je, na zahtjev suda, uplatio sudsku taksu u ukupnom iznosu od 300,00 KM.

Odredba ─Źlana 27. stav 2. ZVP, na koju se pozvao sud, odnosi se na postupak rje┼íavanja imovinskopravnih odnosa u─Źesnika postupka (raspravljanje zaostav┼ítine, odre─Ĺivanje naknade za eksproprisane nepokretnosti, upravljanje i kori┼í─çenje zajedni─Źkim stvarima, dioba stvari i imovine u suvlasni┼ítvu, ure─Ĺenje me─Ĺe). Dakle, ovom zakonskom odredbom ne reguli┼íe se pitanje naknade tro┼íkova u postupku koji se vodi po zahtjevu za priznanje inostrane sudske odluke, pa se na toj odredbi ZVP ne mo┼że zasnivati odluka koja se pobija ┼żalbom.

Odluka o tome ko snosi i u kom iznosu tro┼íkove postupka priznanja inostrane sudske odluke, u konkretnom slu─Źaju, rje┼íava se analognom primjenom odredbi ZPP koje se odnose na tro┼íkove postupka, odredbi Zakona o sudskim taksama ("Slu┼żbeni glasnik RS", broj: 73/08, 49/09, 67/13, 63/14, 66/18) i Advokatske tarife.

Izjavljenom ┼żalbom predlaga─Ź ne pobija dopunsko rje┼íenje u utvr─Ĺenju da ukupni tro┼íkovi postupka po osnovu sudske takse iznose 300,00 KM. Shodno tome, po ocjeni ovog suda, predlaga─Źu se imaju priznati tro┼íkovi u visini takse na prijedlog i na rje┼íenje suda, jer u spisu ima dokaz da je ona pla─çena u iznosu od 300,00 KM."

(Odluka Vrhovnog suda Republike Srpske, 14 0 V 003520 18 G┼ż od 29.8.2018. g)

 

<------->

 


PRIZNANjE STRANE SUDSKE ODLUKE O PODJELI BRA─îNE IMOVINE
Zakon o re┼íavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odre─Ĺenim odnosima ─Źl. 56 i 89

Nisu ispunjeni uslovi za priznanje strane sudske odluke o podjeli bra─Źne imovine jer postoji isklju─Źiva nadle┼żnost suda u Republici Srpskoj u sporovima o pravu svojine i o drugim stvarnim pravima na nepokretnostima u svojini gra─Ĺana, a protivnik predlaga─Źa se protivio priznanju strane sudske odluke u tom dijelu.

Obrazlo┼żenje:

"...dala izja┼ínjenje na prijedlog dana 21.07.2021. godine, u kome se navodi da priznaje stranu sudsku odluku koja se odnosi na razvod braka, dok ne priznaje da je tom odlukom regulisana njihova imovina koja se nalazi na podru─Źju BiH. Tako─Ĺe je navedeno da je 21.09.2017. godine, prije pokretanja postupka u inostranstvu koji je okon─Źan odlukom ─Źije se priznanje tra┼żi, kod Osnovnog suda u Prijedoru pokrenula parni─Źni postupak protiv predlaga─Źa radi podjele zajedni─Źki ste─Źene imovine u braku koji se vodi pod brojem..., a u prilogu dostavlja podnesak o ure─Ĺenju tu┼żbe u tom predmetu iz koga slijedi da su u pitanju nekretnine.

Me─Ĺutim, prvostepeni sud se uop┼íe ne bavi sadr┼żajem strane sudske odluke i zanemaruje da njome nije samo razveden brak predlaga─Źa i protivnika predlaga─Źa, ve─ç i rije┼íeni imovinskopravni odnosi, niti ispituje uslove za priznanje strane sudske odluke u pogledu svih zahtjeva predlaga─Źa. Mada iz izreke prvostepenog rje┼íenja proizlazi da se priznaje odluka stranog suda kojom je razveden brak, prvostepeni sud joj priznaje pravno dejstvo u Bosni i Hercegovini, pa proizlazi da je prvostepeni sud priznao stranu sudsku odluku u cjelosti, pa tako i u pogledu prijedloga za priznanje strane sudske odluke Kantonalnog suda Kanton Z. br.... od 07.10.2020. godine i u dijelu ta─Źke 3. (kojim se odobrava sporazum o posljedicama razvoda braka koji su stranke zaklju─Źile 01.10.2020. godine i utvr─Ĺuje da su stranke nakon njegovog izvr┼íenja rije┼íile bra─Źnoimovinske zahtjeve), za koji nisu ispunjeni uslovi za priznanje.

Prije svega, u pogledu priznanja strane sudske odluke u ovom dijelu nisu ispunjeni uslovi za priznanje iz ─Źlana 89. stav 1. ZRSZ, jer prema odredbi ─Źlana 56. ZRSZ postoji isklju─Źiva nadle┼żnost suda u Republici Srpskoj u sporovima o pravu svojine i o drugim stvarnim pravima na nepokretnostima u svojini gra─Ĺana, a nije sporno da takvu parnicu o podjeli bra─Źne tekovine stranke ve─ç vode kod Osnovnog suda u Prijedoru. Protivnik predlaga─Źa se protivila priznanju strane sudske odluke u ovom dijelu, pa nisu ispunjeni uslovi za priznanje ni prema odredbi ─Źlana 89. stav 2. ZRSZ."

(Rje┼íenje Vrhovnog suda Republike Srpske, 16 0 V 001322 22 G┼ż od 16.2.2022. g)

 

<------->

 

Primjer iz prakse: ovdje

 

Nazad na: sudska praksa BiH

 

 

Da bi ste na┼íli obrazlo┼żenje od odabrane setence iz oblasti priznanja stranih sudskih odluka potrebno je da koristite Bilten sudske prakse Suda BiH, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine / Vrhovnog suda Republike Srpske / Brcko distrikt BiH za odre─Ĺenu godinu.
Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija