Advokatska kancelarija

weight
"NaŔa zaŔtita nije u naŔem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
NaŔa zaŔtita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Sudovi u Bosni i Hercegovini

 

Sudovi u Bosni i Hercegovini - Web adresar sudova u BiH - Advokatska kancelarija Prnjavorac

 

 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine

Ustavni sud Republike Srpske, Bosna i Hercegovina

Sud Bosne i Hercegovine

Vrhovni sud Federacije BiH

Vrhovni sud Republike Srpske

Apelacioni sud Brčko Distrikta BiH

Kantonalni sud u Bihaću

Kantonalni sud u Goraždu

Kantonalni sud u Livnu

Kantonalni sud u Mostaru

Kantonalni sud u Novom Travniku

Kantonalni sud u Odžaku

Kantonalni sud u Sarajevu

Kantonalni sud u Širokom Brijegu

Kantonalni sud u Tuzli

Kantonalni sud u Zenici

Okružni sud u Banjoj Luci

Okružni sud u Bijeljini

Okružni sud u Doboju

Okružni sud u Istočnom Sarajevu

Okružni sud u Trebinju

Viši privredni sud Banja Luka

Okružni privredni sud Banjaluka

Okružni privredni sud u Bijeljini

Okružni privredni sud u Doboju

Okružni privredni sud Istočno Sarajevo

Okružni privredni sud u Trebinju

Općinski sud u Bihaću

Općinski sud u Banovićima

Općinski sud u Bosanskoj Krupi

Općinski sud u Cazinu

Općinski sud u Čapljini

Općinski sud u Goraždu

Općinski sud u Gračanici

Općinski sud u Gradačcu

Općinski sud u Kaknju

Općinski sud u Kalesiji

Općinski sud u Kiseljaku

Općinski sud u Konjicu

Općinski sud u Livnu

Općinski sud u Lukavcu

Općinski sud u Ljubuškom

Općinski sud u Mostaru

Općinski sud u Orašju

Općinski sud u Sanskom Mostu

Općinski sud u Sarajevu

Općinski sud u Širokom Brijegu

Općinski sud u Tešnju

Općinski sud u Travniku

Općinski sud u Tuzli

Općinski sud u Velikoj Kladuši

Općinski sud u Visokom

Općinski sud u Zavidovićima

Općinski sud u Zenici

Općinski sud u Žepču

Općinski sud u Živinicama

Osnovni sud Brčko Distrikta BiH

Osnovni sud u Banjoj Luci

Osnovni sud u Bijeljini

Osnovni sud u Derventi

Osnovni sud u Doboju

Osnovni sud u Foči

Osnovni sud u Gradišci

Osnovni sud u Kotor Varošu

Osnovni sud u Modriči

Osnovni sud u Mrkonjić Gradu

Osnovni sud u Novom Gradu

Osnovni sud u Prijedoru

Osnovni sud u Prnjavoru

Osnovni sud u Sokocu

Osnovni sud u Srebrenici

Osnovni sud u Tesliću

Osnovni sud u Trebinju

Osnovni sud u Višegradu

Osnovni sud u Vlasenici

Osnovni sud u Zvorniku

Linkovi advokatskih komora i ostali korisni linkovi

Prvostepeni sudovi u Federaciji BiH su općinski sudovi, a u Republici Srpskoj to su osnovni sudovi. Prvostepeni sudovi su mjesno nadležni da sude optuženima za krivična djela za koja je propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina. Pred ovim se sudovima dijeli nasljedstvo, vode zemljiÅ”ne knjige, utvrđuje zakonitost Å”trajka, tuži za dugove, razvode brakovi, , vodi prekrÅ”ajni postupak, otvaraju stečaji i likvidiraju preduzeća (samo u FBiH, u RS-u to čine okružni privredni sudovi), odlučuje o smetanju posjeda i pravima iz radnog odnosa, utvrđuje ili osporava očinstvo i obaveza izdržavanja djeteta.

Kantonalni sudovi u Federaciji Bosne i Hercegovine i okružni sudovi u RS-u imaju prvostepenu nadležnost za krivična djela za koja je propisana kazna zatvora preko 10 godina i kazna dugotrajnog zatvora. Ovi sudovi mogu biti i drugostepeni, kada odlučuju po žalbama na presude općinskih i osnovnih sudova,žalbama na rjeÅ”enja o prekrÅ”ajima i o drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima. Dakle, neko ko je nezadovoljan odlukom općinskog ili osnovnog suda podnijet će žalbu na presudu kantonalnom u FBiH, odnosno okružnom sudu u RS-u.3 Ovo je tzv. princip dvostepenosti u odlučivanju, čiji je smisao u tome da u rjeÅ”avanju svake odluke učestvuju najmanje dva suda. Sud koji prvi rjeÅ”ava je prvostepeni, a sud koji rjeÅ”ava na osnovu podnesene žalbe je drugostepeni sud.

U Republici Srpskoj, postoje dvije vrste okružnih sudova: okružni privredni sudovi i okružni sudovi.

Ovim se principom nastoji osigurati ujednačenost sudskih odluka da bi se tako postigla jednakost u ostvarenju zaÅ”tite prava građana. Zbog toga kažemo da kantonalni i okružni sudovi ujednačavaju sudsku praksu.

Brčko distrikt Bosne i Hercegovine ima dva suda: Osnovni i Apelacioni.5 Osnovni je u prvom stepenu rjeÅ”ava sve krivične, prekrÅ”ajne, privredne, građanske i ostale predmete., a Apelacion sud je sud koji odlučuje o redovnim i vanrednim pravnim lijekovima izjavljenim na odluke Osnovnog suda.6

Ujednačavanjem sudske prakse se također bave i vrhovni sudovi entiteta ā€“ Vrhovni sud Federacije BiH7 i Vrhovni sud RS-a. Za razliku od kantonalnih i okružnih sudova, oni nikad nisu prvostepeni, već sude isključivo po redovnim i vanrednim lijekovima izjavljenim na pravomoćne presude sudova.koje se podnose da bi se preispitale odluke ili postupci okružnih, odnosno kantonalnih sudova. U ovim slučajevima govorimo o trostepenosti sudskog odlučivanja.

Sud BiH pruža pravnu zaÅ”titu građanima koji smatraju da im je povrijeđeno neko pravo upravnim aktom institucija BiH. Primjera radi, to će biti u situacijama kada Uprava za indirektno oporezivanje nekoj kompaniji utvrdi novčanu kaznu za neplaćene poreske obaveze ili kada Ministarstvo za civilne poslove utvrdi da je neko ilegalno stekao državljanstvo BiH. Također, on sudi i u radnim sporovima koje radnici u institucijama BiH vode sa institucijama BiH. U krivičnim predmetima, sudi na osnovu postupaka koje pokrene TužilaÅ”tvo Bosne i Hercegovine.

U Bosni i Hercegovini postoji Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Ustavni sud FBiH i Ustavni sud RS. tri ustavna suda: dva entitetska i jedan državni. Historijski gledano, postupke pred ovim sudovima nisu mogli voditi građani, već predsjednici, premijeri, parlamentarne poslaničke grupe, općine, gradovi, kantoni i drugi organi javne vlasti kao i istaknute političke ličnosti.

Međutim, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, kao najviÅ”i sud u Bosni i Hercegovini, također rjeÅ”ava i po žalbama građana kada smatraju da su im odlukom bilo kog suda u BiH povrijeđena prava zajamčena Ustavom.

Ustav Bosne i Hercegovine nudi veoma dugačku listu garantovanih ljudskih prava i sloboda iz međunarodnih ugovora kojima je BiH potpisnica. Stoga, građani na praktično svaku odluku bilo kojeg suda u BiH mogu podnijeti žalbu Ustavnom sudu. Od posebne važnosti su važnosti odluke Ustavnog suda o pravu na pravično suđenje., zaÅ”titu lične slobode i zaÅ”titu privatnosti.

Nadležnosti sudova: Sarajevo, Banja Luka,

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija