advokatska
advokatska komora

 

Advokatska komora, sudovi, tužilaštva, i ostali korisni linkovi

Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine

- Regionalna advokatska komora Sarajevo - osnovana za područje kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona - sa službenim sjedištem se na adresi: Radićeva 2/III, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, telefon: +387 033 553 700
- Regionalna advokatska komora Tuzla - osnovana za područje Tuzlanskog kantona i Posavskog kantona - sa službenim sjedištem na adresi: Valtera Perića br.10, Tuzla, Bosna i Hercegovina, telefon: + 387 035-276-302
- Regionalna advokatska komora Bihać - osnovana za područje Unsko-Sanskog kantona - sa službenim sjedištem na adresi: Ul. Nurije Pozderca 2/II, Bihać, Bosna i Hercegovina, +387 037-228-317
- Regionalna advokatska komora Zenica - osnovana za područje Zeničko - Dobojskog kantona i Srednjobosanskog kantona, sa službenim sjedištem na adresi: Ulica Kočeva i Kočevska Čikma broj 3b, Zenica, BiH, telefon: +387 032 443-241
- Regionalna advokatska komora Mostar - osnovana za područje Hercegovačko - neretvanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona i kantona broj 10, sa službenim sjedištem: Kralja Zvonimira 17/I, Mostar, telefon + 387 036 324-664

Advokatska komora Republike Srpske, Bosna i Hercegovina

Advokatska komora Hrvatske

Advokatska komora Slovenije

Advokatska komora Crne Gore

Advokatska komora Srbije

Advokatska komora Makedonije

Advokatska komora Austrije

Advokatska komora Italije

Advokatska komora Njemačke

Sudovi u Bosni i Hercegovini

Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Notarska komora Republike Srpske, BiH.
Notarska komora Republike Hrvatske
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Dom za ljudska prava za Bosne i Hercegovine
Institucija ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine
Agencija za državnu službu
Službeni list Bosne i Hercegovine
Ministarstvo pravde i uprave Sarajevskog kantona
Tužilaštvo Brčko Distrikta BiH
Okružno tužilaštvo u Banjoj Luci
Okružno tužilaštvo u Bijeljini
Okružno tužilaštvo u Doboju
Kantonalno tužiteljstvo Tuzlanskog kantona
Kantonalno tužiteljstvo Unsko-sanskog kantona
Kantonalno tužiteljstvo Kantona Sarajevo
Ured registrara Suda Bosne i Hercegovine
Pravobranilaštvo u Bosni i Hercegovini
Institucija ombudsmena Federacije Bosne i Hercegovine
Institucija ombudsmena Republike Srpske
Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine
Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Zakoni Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine
Europski sud za ljudska prava
Centar za sudsku dokumentaciju Bosne i Hercegovine
Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine
Ministarstvo pravde Republike Srpske
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Latinske poslovice

 

odvjetnicka komora

 

odvjetnik