Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
Advokati Bihac

Regionalna advokatska komora Biha─ç

Regionalna advokatska komora Biha─ç ima svojstvo pravnog lica a sjedište je u Biha─çu, ulica Nurije Pozderca 2/II.

Regionalna advokatska komora Biha─ç, na osnovu ─Źlana 15. Zakona o advokaturi FBIH na svojoj konstituiraju─çoj Skupštini 12.07.2002. godine usvojila je svoj Statut kojim se utvr─Ĺuje organizacija i na─Źin rada ove komore.

Organi Regionalne advokatske komore Biha─ç su : Skupština, Upravni odbor, Predsjednik i Podpredsjednik,Disciplinski sud i disciplinski tu┼żioc i Nadzorni odbor.

Regionalna advokatska komora predstavlja i zastupa sve advokate sa svoga podru─Źja pred kantonalnim i opštinskim tijelima i institucijama.

Predsjednik Regionalne advokatske komore Biha─ç se imenuje na mandat od 4 godine.

 

ODNOS PREMA PROCESNIM PROTIVNICIMA
1. Advokat treba prema protivnoj stranci nastupati obzirno i objektivno, nastoje─çi time stvoriti uvjete da se spor riješi u obostranu interesu.
Medjutim, ukoliko je protivna stranka bezobzirna, nepomirljiva, neuvidjavna ili neobjektivna, tada je advokat du┼żan prema njoj nastupati odlu─Źno, a osobito onda kada bi izostanak takva nastupa štetio opravdanim interesima njegove stranke.
Sva─Ĺe i vrije─Ĺanja procesnih protivnika advokat je du┼żan spre─Źavati.
2. U skladu sa na─Źelom brzog i efikasnog pru┼żanja pravne pomo─çi i izbjegavanja nepotrebnih troškova stranci, advokat prije nego što pokrene postupak treba opomenuti procesnog protivnika, daju─çi mu primjeran rok za dobrovoljno ispunjenje spornog zahtjeva, osim ako je stvar hitna ili ako je o─Źigledno rije─Ź o obijesnu i nepopustljivu protivniku.
3. Advokat ne smije koristiti neukost, zabludu ili boja┼żljivost procesnog protivnika, osobito ako ona nema pravnog zastupnika, u svrhu da bi postigao neopravdani uspjeh za svoju stranku.
4. Ukoliko procesni protivnik ima zastupnika tada je advokat du`an isklju─Źivo komunicirati sa njegovim zastupnikom, a ako mu se procesni protivnik direktno obrati, du┼żan ga je uputiti svome zastupniku i o svemu tome obavjestiti svoju stranku.

5. Advokat treba odvra─çati svoju stranku od toga da krivi─Źno progoni protivnu stranku zbog nepromišljenih izjava što ih je izazvalo napeto stanje u postupku, osim ako je takav progon potreban da bi se osigurali interesi stranke.
6. Prema procesnom protivniku advokat mora da ima korektan odnos. Ako procesni protivnik vrije─Ĺa advokata, prijeti mu ili sli─Źno, advokat treba imati razumjevanja za stanje uzrujanosti protivne stranke u kojem se ona neprikladno ili nepristojno ponijela prema njemu i ako nakon upozorenja advokata ili organa pred kojim je došlo do uvrede, prijetnje ili sli─Źno do─Ĺe do izvinjenja, u tom slu─Źaju advokat ne treba da preduzima krivi─Źno ili drugo gonjenje te osobe.

7. Bli┼że i intenzivnije poznantsvo advokata sa budu─çim procesnim protivnikom ili njegovim bliskim srodnikom, ukoliko bi to dovelo ili moglo dovesti do štetnih posljedica po stranku zbog nepotpunog anga┼żovanja advokata ili stru─Źnog i savjesnog pru┼żanja pravne pomo─çi stranci, mo┼że biti razlog odbijanja anga┼żovanja.
8. Advokat ne treba da procesnog protivnika omalova┼żava, niti na drugi na─Źin da se odnosi prema njemu nekorektno.

 

ODNOS ADVOKATA PREMA ORGANIMA KOMORE


1. Advokati su du┼żni da ─Źuvaju ugled, samostalnost i nezavisnost samoupravnih organa Regionalne i Federalne advokatske komore.
2. Pravo i du┼żnost advokata je da u─Źestvuju u radu organa Komore i da poma┼żu u radu, te da savjesno i odgovorno izvršavaju obaveze na svim izbornim funkcijama u tijelima i organima Komore.
3. Advokat je du┼żan savjesno i blagovremeno ispunjavati sve svoje obaveze prema Komori, poštovati, ─Źuvati i podizati njen ugled, te svojim aktivnim u─Źeš─çem doprinositi što uspješnijem njihovom radu prisustvuju─çi sastancima, Skupštinama i ─Źasno izvršavati funkcije na koje je izabran.
4. Advokat ─Źini te┼żu povredu advokatske du┼żnosti ukoliko ne izvršava odluke organa Komore, ili ako nesavjesno i neodgovorno izvršava obaveze i prava na izbornim funkcijama u organima Komore, dostavi neistinite izvještaje tim organima, uvredljivo se ponaša u pismenim ili usmenim kontaktima sa tim organima i/ili njenim du┼żnosnicima i ne izvršava ili neuredno izvršava materijalne obaveze prema Komori.
5. Zajedno su svi advokati moralno odgovorni za rad svojih organa Komore.OVLAŠTENJA I DU┼ŻNOSTI ADVOKATA U MEDJUNARODNOM PRAVNOM PROMETU

1. Advokat nije ovlašten obavljati advokatske poslove za strane pravne subjekte kao stalni predstavnik neke strane advokatske kancelarije ili advokatskog društva, niti na nazivu kancelarije mo┼że stavljati obilje┼żja koja ozna─Źavaju predstavništvo stranih advokatskih kancelarija bilo kojeg oblika.
2. Kada prima na zastupanje stranku koja ima domicil u drugoj dr┼żavi advokat je du┼żan izri─Źito upozoriti stranku na mogu─çi ishod tra┼żenog zastupanja kroz primjenu zakona i drugih propisa na teritoriji BIH, a takvo upozorenje mora dati u pismenom obliku, ukoliko bi protivno postupanje moglo nanijeti toj stranci znatniju štetu.
3. U svim postupcima sa elementom inostranosti pred doma─çim sudovima i drugim organima, kao i pred inostranim organima i sudovima, ako postoji kolizija na─Źela kodeksa profesionalne etike strane dr┼żave i ovog Kodeksa, advokat je du┼żan primjenjivati na─Źela ovog Kodeksa.

 

Biha─ç je grad i središte istoimene op─çine u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, te sjedište Unsko-sanskog kantona.

Grad Biha─ç ima 56.261 stanovnika a Unsko-Sanski kanton 273.261 stanovnika.
Kroz grad Biha─ç proti─Źe jedna od najljepših rijeka u svijetu, rijeka Una. Po nekim prepostavkama naziv rijeke Una poti─Źe od latinske rije─Źi uno, što ima zna─Źenje jedna, jedina. Danas je Una dio velikog blaga prirodnog naslje─Ĺa Bosne i Hercegovine, mjesto bogatog turisti─Źkog prometa i odr┼żavanja me─Ĺunarodne sportsko-turisti─Źke manifestacije Una-Regata. Turisti─Źkim rezultatima pogoduje i proglašenje gornjeg toka Une prvim Nacionalnim parkom na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.


Gradski organ dr┼żavne uprave Grada Biha─ça, kojom rukovodi gradona─Źelnik, organizovan je u 7 (sedam) gradskih slu┼żbi za upravu. Gradske slu┼żbe za upravu su: Slu┼żba za prostorno ure─Ĺenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, Slu┼żba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove, Slu┼żba za stru─Źne i zajedni─Źke poslove, Slu┼żba za finansije, Slu┼żba za internu reviziju, Slu┼żba za op─çu upravu, privredne i društvene djelatnosti i Slu┼żba civilne zaštite.

 

 

 
*Disclaimer: Attorney-at-law Alma Prnjavorac & Attorney at law Azur Prnjavorac, provides the information in this web site for informational purposes only. The information does not constitute legal advice.

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija