Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
Advokati Zenica

Regionalna advokatska komora Zenica

Regionalna advokatska komora Zenica ima svojstvo pravnog lica a sjedište je u Zenici, ulica Ko─Źeva i Ko─Źevska ─Źikma broj 3b.

Regionalna advokatska komora Zenica, na osnovu ─Źlana 15. Zakona o advokaturi FBIH na svojoj konstituiraju─çoj Skupštini 20.07.2002. godine usvojila je svoj Statut kojim se utvr─Ĺuje organizacija i na─Źin rada ove komore.

Organi Regionalne advokatske komore Zenica su : Skupština, Upravni odbor, Predsjednik i Podpredsjednik,Disciplinski sud i disciplinski tu┼żioc i Nadzorni odbor.

Regionalna advokatska komora predstavlja i zastupa sve advokate sa svoga podru─Źja pred kantonalnim i opštinskim tijelima i institucijama.

Potpredsjednik Regionalne advokatske komore Zenice imenuje se na mandat od 4 godine.

 

ODNOS PREMA LICIMA KOJIMA SE PRU┼ŻA PRAVNA POMO─ć

1. Vjernost stranci je osnovna du┼żnost advokata. Ona je va┼żnija od interesa advokata i kolegijalnih obzira.
Zastupanju stranke advokat je du┼żan posvetiti svu svoju stru─Źnost i savjesnost te joj cjelovito i pravovremeno pru┼żiti o─Źekivanu pravnu pomo─ç.
Preoptere─çenost advokata u poslu ne smije ugroziti cjelovitost, savjesnost i pravovremenost u pru┼żanju pravne pomo─çi stranci. O ovome je svaki advokat du┼żan voditi ra─Źuna prilikom preuzimanja novih poslova od stranaka.
Advokat kome se obra─ça prevelik broj stranaka treba uputiti stranke drugim advokatima kako bi izbjegao preoptere─çenost u poslovima.
Prihvatanje i raskid anga┼żmana
2. Advokat / odvjetnik samostalno odlu─Źuje da li ─çe prihvatiti ponudu za zastupanje stranke, za pru┼żanje pravne pomo─çi, ili odbranu, a odbiti pru┼żanje tra┼żene pomo─çi advokat mo┼że samo iz razloga propisanih Zakonom, Kodeksom i drugim opštim aktima Advokatske komore FBIH.
Na donošenje odluke o zastupanju ne smiju uticati razlike u polu, rasi, nacionalnoj pripadnosti, jeziku, vjeri, politi─Źkom i drugom ubje─Ĺenju, porijeklu, društvenom polo┼żaju ili strana─Źkoj pripadnosti.
Advokat koji li─Źno poznaje protivnu stranku mo┼że odbiti zastupanje protiv nje, a ako ipak prihvati zastupanje mora prije toga svoju stranku upozoriti na to poznanstvo.
3. Advokat iz Zenice ─çe odbiti zastupanje:
3.1. ako je pru┼żao pravnu pomo─ç suprotnoj stranci u istom predmetu ili po bilo kom drugom pitanju vezanim za taj predmet,
3.2. ako je suprotnoj stranci u istom predmetu pravnu pomo─ç pru┼żao advokat koji radi u istoj advokatskoj kancelariji ili advokatskom društvu,
3.3. ako je on ili ─Źlan ili zaposlenik advokatske kancelarije ili društva radio kao advokatski pripravnik sa advokatom koji pru┼ża pravnu pomo─ç suprotnoj stranci,
3.4. ako je u istom predmetu on ili ─Źlan ili zaposlenik advokatske kancelarije ili društva postupao kao sudija, tu┼żilac, ovlaštena slu┼żbena osoba Ministarstva unutrašnjih poslova ili kao slu┼żbena osoba u organu uprave,
3.5. ako se on ili ─Źlan ili zaposlenik advokatske kancelarije ili društva bavio na drugi profesionalni na─Źin predmetnim slu─Źajem,
3.6. ako on ili ─Źlan ili zaposlenik advokatske kancelarije ili društva ima osobni interes koji je, ili mo┼że biti, u sukobu sa interesima zastupane stranke, i
3.7. u drugim slu─Źajevima predvi─Ĺenim zakonom ili opšim aktima Federalne advokatske komore.
4. Advokat mo┼że odbiti pru┼żanje pravne pomo─çi zbog li─Źnog ubje─Ĺenja da takav predmet ne mo┼że sa uspjehom zastupati.
5. Ukoliko advokat ima priznatu specijalizaciju ili se uopšte ne bavi sa odredjenom oblasti prava smije odbiti zahtjev stranke za zastupanje ukoliko se radi o predmetu van njegove specijalizacije ili oblasti za koju je stru─Źan.
6. Kada advokat odbije zastupanje stranke, neovisno o kojem se osnovu radi, du┼żan je da navede razloge odbijanja pru┼żanja pravne pomo─çi.
7. Advokat ─çe voditi slu─Źaj za stranku samo po nalogu te stranke. On, me─Ĺutim mo┼że raditi na slu─Źaju po nalogu drugog advokata koji radi za stranku ili kad mu slu─Źaj dodjeli sud ili drugi nadle┼żni organ.
8. Prilikom preuzimanja predmeta za zastupanje advokat je du┼żan uzeti iscrpnu informaciju od stranke, upoznati je sa pribli┼żnim trajanjem postupka, troškovima i nagradom advokata za obavljeni rad.
9. Advokat iz Zenice ─çe savjetovati i zastupati stranku promptno, savjesno i marljivo, posebno vode─çi ra─Źuna da joj ne prouzro─Źi nepotrebne troškove postupka i du┼żan je da svojim takvim postupanjem i stru─Źnim radom opravda povjerenje stranke koje mu je ukazala izborom za svog zastupnika. Advokat ─çe preuzeti li─Źnu odgovornost za ispunjenje naloga koji su mu dati. Svog klijenta ─çe obavještavati o toku stvari koja mu je povjerena.
10. Advokat je du┼żan tokom cijelog postupka nastojati da se postupak riješi nagodbom ako je to u interesu stranke.
11. Advokat u Zenici ne─çe voditi slu─Źaj za koji zna ili bi trebalo da zna da on nije stru─Źno – u potpunosti kompetentan za njega, bez saradnje sa advokatom koji je kompetentan za takav slu─Źaj.
12. U pravilu advokat preuzima za zastupanje onoliko predmeta koliko mo┼że savjesno i a┼żurno zastupati i ne─çe prihvatiti naloge za koje zna da ih ne─çe mo─çi ispuniti efikasno.
13. Kada utvrdi da se stranka koju zastupa objesno parni─Źi, advokat ju je du┼żan upozoriti na takvo ponašanje i štetno vo─Ĺenje postupka, a ukoliko ona i dalje ostaje pri takvom stavu, advokat joj mo┼że ve─ç iz ovog razloga otkazati punomo─ç i uskratiti pru┼żanje dalje pravne pomo─çi.
14. Ukoliko utvrdi da stranka koju zastupa ili brani, neistinito daje upute i navodi ─Źinjenice o predmetu, advokat mo┼że takvoj osobi otkazati dalje pru┼żanje pravne pomo─çi.
15. Jedan od razloga zbog kojih advokat mo┼że uskratiti dalje pru┼żanje pravne pomo─çi stranki je i nesposobnost stranke da plati gotove izdatke advokata i nagradu za do tada obavljene poslove.
16. Advokat mo┼że otkazati punomo─ç iz onih razloga iz kojih mo┼że odbiti pru┼żanje pravne pomo─çi.
17. Advokat nema pravo da se povu─Źe iz slu─Źaja na na─Źin i u okolnostima kada stranka ne bi mogla na─çi drugu pravnu pomo─ç na vrijeme kako bi se sprije─Źilo nastupanje štetnih posljedica za stranku i takvu osobu kojoj otkazuje punomo─ç po bilo kojem od valjanih osnova, du┼żan je zastupati dok ona ne nadje zastupnika, no najviše 30 dana od otkaza punomo─çi. Za ovo vrijeme je du┼żan preduzimati sve radnje da ne bi nastupile štetne posljedice za stranku kojoj se otkazuje punomo─ç.
18. Advokat ne treba da otka┼że punomo─ç kada mu budu odbijeni dokazni ili drugi prijedlozi u postupku zbog odnosa li─Źne netrpeljivosti sa osobom koja vodi postupak, odnosno svoje li─Źne interese ne smije poistovje─çivati sa interesom stranke kojoj pru┼ża pravnu pomo─ç i obratno.
19. Du┼żnost je advokata da osobi kojoj pru┼ża pravnu pomo─ç posveti svu svoju savjesnost, poštenje i odanost, ali ne smije da se povodi za nekorektnim i o─Źigledno neistinitim ponašanjem osobe koju zastupa, na koji bi na─Źin krnjio svoj li─Źni ugled i ugled advokature kao nezavisne profesionalne djelatnosti.
Konflikt interesa
20. Advokat / odvjetnik ne─çe savjetovati, zastupati ili djelovati u ime dvije ili više stranaka u istoj stvari ako postoji konflikt, ili zna─Źajan rizik od konflikta interesa tih stranaka.
21. Kada postupa u dvostranim pravnim poslovima, a anga┼żovan je od jedne ili svih strana, du┼żan je podjednako i na pravi─Źan na─Źin štititi interese svih u─Źesnika u tom pravnom poslu bez obzira ko pla─ça nagradu za njegov obavljeni rad.
Advokat mora prestati raditi za obje stranke kada nastupi konflikt interesa izme─Ĺu tih stranaka i tako─Ĺer kad god postoji rizik od ugro┼żavanja povjerljivosti ili kada bi njegova neovisnost mogla biti umanjena.
22. Advokat iz Zenice ne smije primiti da zastupa stranku u stvari u kojoj je ranije od stranke sa suprotnim interesima primio informacije u istoj stvari mada nije primio na zastupanje ni tu stranku, ako bi njegova saznanja o predmetu ugrozila interes stranke ili du┼żnost ─Źuvanja povjerljivosti prethodno dobijenih saznanja.
23. Kada advokati obavljaju djelatnost u zajedni─Źkoj advokatskoj kancelariji ili u advokatskom društvu, naprijed navedene odredbe se primjenjuju na sve ─Źlanove zajedni─Źke kancelarije ili društva.
Pactum de quota litis
24. Advokat nema pravo sklapati pactum de quota litis.
25. Pod “pactum de quota litis” podrazumjeva se sporazum izme─Ĺu advokata i njegove stranke napravljen prije okon─Źanja slu─Źaja, po kojem bi se stranka obavezala da isplati advokatu jedan dio bez obzira da li je to u vidu novca ili neke druge dobiti koju stranka ostvari po okon─Źanju postupka.
26. Pactum de quota litis ne isklju─Źuje sporazum da naknadu koju advokat zara─Źuna bude proporcionalna vrijednosti slu─Źaja koji advokat vodi, ako je to u skladu sa zvani─Źno odobrenim tarifama. Takav pismeni sporazum advokat je du┼żan dostaviti nadle┼żnom organu regionalne Advokatske / Odvjetni─Źke komore.

POSLOVANJE U ADVOKATSKOJ KANCELARIJI
1. Advokat iz Zenice je odgovoran za rad svoje kancelarije. U zajedni─Źkim advokatskim kancelarijama svi advokati odgovaraju za rad kancelarije. U advokatskim društvima, advokati ─Źlanovi društva odgovaraju za rad društva.
2. Advokat je du┼żan uredno i na vrijeme voditi predmet, pohranu spisa i ta─Źnu evidenciju rokova i rasprava, tako da on i stranka mogu uvijek uvidom u spis utvrditi podatke o stanju predmeta.
3. Advokat iz Zenice mora osobito biti savjestan i ta─Źan u nov─Źanim poslovima. Tu─Ĺi novac ne smije miješati sa vlastitim i mora uvijek biti u mogu─çnosti da tu─Ĺi novac isplati. Novac koji je primio za stranku ne smije zadr┼żati kod sebe du┼że nego što je to potrebno.
4. Advokat ne smije upotrijebiti ili zadr┼żati novac protivno namjeni za koju je predan, kao i proširiti pravo retencije za još nedospjele tra┼żbine za usluge koje ─çe pru┼żiti.

 

ODNOSI PREMA SUDOVIMA, UPRAVNIM I DRUGIM DR┼ŻAVNIM ORGANIMA
1. Advokat u Zenici je du┼żan da zastupanje pred sudovima i drugim organima obavlja korektno, poštuju─çi njihov autoritet i ugled u skladu sa procesnim pravilima, a istovremeno da ─Źuva samostalnost i neovisnost advokature kao nezavisne profesionalne djelatnosti, kao i svoj li─Źni i profesionalni ugled.
Odnos advokata prema sudu, drugim dr┼żavnim organima i njihovim predstavnicima, i odnos suda, drugih dr┼żavnih organa i njihovih predstavnika prema advokatu, treba da bude izraz poštovanja prava, pravne kulture i pravni─Źke profesije.
Podnesci i usmena izlaganja advokata treba da budu jasni, sa┼żeti, umjesni i logi─Źni, a kritika koju advokat upu─çuje sudu, drugim dr┼żavnim organima i njihovim predstavnicima ne smije da bude saopštena na drzak ili uvredljiv na─Źin.

U odnosu prema sudu, drugim dr┼żavnim organima i njihovim predstavnicima advokat ne smije:
da uti─Źe na tok postupka i donošenje odluke neprofesionalnim sredstvima, a naro─Źito obra─çanjem organima i licima koja nemaju pravo da se miješaju u postupak, raspravljanje i odlu─Źivanje,
da li─Źne prijateljske odnose sa sudijama, tu┼żiocima i drugim predstavnicima organa vlasti ispoljava pred klojentom, suprotnom strankom ili njenim zastupnikom, ili da pred ovim licima stvara utisak postojanja takvih odnosa,
da tok ili ishod postupka pravda pripisivanjem korupcije i drugih vidova zloupotreba sudijama, tu┼żiocima i predstavnicima drugih organa vlasti, ili da podr┼żava takvo uvjerenje klijenta, osim ako on ili klijent raspola┼żu dokazima koji bi im davali pravo na podnošenje prijave nadle┼żnim organima krivi─Źnog ili disciplinskog gonjenja,
da zloupotrebljava ulogu branioca da bi klijentu, ili posredstvom klijenta koji je u pritvoru ili na izdr┼żavanju kazne, drugim pritvorenicima ili zatvorenicima krišom doturao pisma, poruke ili predmete ─Źije je dostavljanje zabranjeno, podlo┼żno kontroli ili namijenjeno nedozvoljenim ciljevima,
da pred klijentom, suprotnom strankom ili njenim zastupnikom, uo─Źi ro─Źišta ulazi u sudnicu ili drugu slu┼żbenu prostoriju namijenjenu raspravi prije nego što je pozvan, ili se nakon završetka rasprave u sudnici ili takvoj prostoriji zadr┼żava i po izlasku svih ovih lica, osim ako svoj ulazak ili ostanak prethodno tim licima ne objasni izuzetnim, opravdanim i istinitim razlozima ne vezanim za predmet spora.
2. Advokat je tako─Ĺer du┼żan pru┼żiti odlu─Źan otpor protiv svakog kršenja zakonitosti, povrede dostojanstva li─Źnosti i temeljnih ljudskih prava ili interesa svoje stranke, ali samo dopuštenim sredstvima i u granicama korektnosti.
3 . Advokat ─çe, uz du┼żno poštovanje suda braniti interesa svoje stranke ─Źasno i hrabro, bez obzira na svoje vlastite interese ili posljedice po njega ili neku drugu osobu.
4. Advokat iz Zenice je du┼żan upozoriti svoju stranku na odnos poštovanja prema sudu i nastojati ─çe, da on i njegova stranka savjesno koriste prava koja im u postupku pripadaju, nastoje─çi da se izbjegne svako odugovla─Źenje i zloupotreba prava u postupku pred sudom.
5. Advokat ne smije zloupotrijebiti na─Źelo da smije razgovarati sa svjedocima izvan suda, prije po─Źetka i tokom su─Ĺenja, ali je zabranjena svaka zloupotreba ovog
razgovora u svrhu djelovanja na svjedoka. Razgovor se mora obaviti na na─Źin da se izbjegne svaka dvojba o mogu─çem utjecaju na svjedoka.

Troškovi zastupanja advokata


1. Advokat u Zenici ima pravo na nagradu za svoj rad prema tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata.
2. Advokat nema pravo uskratiti stranci povrat njezinih izvornih spisa nakon obavljenog zastupanja ukoliko mu stranka nije platila troškove zastupanja.
3. Du┼żnost je advokata upoznati stranku sa pribli┼żnim iznosom troškova zastupanja i upozoriti je na mogu─çnost da troškovi koji ─çe biti odre─Ĺeni na teret protivne stranke budu manji od njegovog ra─Źuna (obra─Źuna).

IZGLED ADVOKATSKE KANCELARIJE / ODVJETNI─îKE KANCELARIJE, FIRME I PE─îATA, prema kodeksu advokatske etike FBiH

1. Advokatska kancelarija po mogu─çnosti treba da bude smještena u prostoriji koja raspola┼że sa ─Źekaonicom.
U pravilu advokat prima stranke samo u svojoj kancelariji. Nepo┼żeljno je da advokat prima stranke po sudskim hodnicima, restoranima ili sli─Źnim mjestima.
2. Firma advokatske kancelarije (ime i prezime advokata, specijalnost ukoliko postoji) treba da bude istaknuta na zgradi u kojoj je smještena advokatska kancelarija. Ova obaveza se odnosi i na zajedni─Źke advokatske kancelarije i advokatska društva.
Naziv kancelarije ili društva treba da bude ispisan latinicom bez reklamnog karaktera na metalnoj ili drugoj tabli.
3. Advokatska kancelarija ili društvo mo┼że imati svoj pe─Źat koji ne mo┼że da sadr┼żi reklamni karakter.
4. Svaki podnesak mora imati memorandum ili pe─Źat.


Zenica je grad u Zeni─Źko-dobojskom kantonu, u srednjem dijelu Bosne i Hercegovine. Ekonomsko je središte geografske regije Srednje Bosne.

Grad Zenica ima 110.663 stanovnika a Zeni─Źko-dobojski kanton 364.443 stanovnika.
Zenica je poznat industrijski centar. U dosadašnjoj politici razvoja dominirale su bazne grane industrije (proizvodnja gvo┼ż─Ĺa i ─Źelika i rudarstvo). Eksploatacija mrkog uglja u Zenici je otpo─Źela 1880. godine, a proizvodnja ─Źelika 1892. godine.

Sa svojom prosje─Źnom nadmorskom visinom od oko 350 m, brdovitim masivima i tri rijeke, od kojih je najve─ça rijeka Bosna, Zenica ima fantasti─Źne prirodne odlike za ugodan ┼żivot njenih stanovnika.

U Zenici radi 19 osnovnih i 12 srednjih škola. Izme─Ĺu ostalih tu je osnovna muzi─Źka škola, osnovna specijalna školu, te katoli─Źki školski centar koji ima osnovnu školu i gimnaziju. Zenica je univerzitetski grad. U Zenici djeluje nekoliko fakulteta: mašinski, metalurški, pedagoški, pravni, ekonomski, zdravstveni i islamski pedagoški fakultet.

 

Ostale djelatnosti advokatske kancelarije:

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija