Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina FBiH

 

ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA FBiH


Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 75/21 od 22.09.2021

 

I. OPŠTE ODREDBE

─îlan 1.
(Predmet ure─Ĺenja)

 


(1) Ovim Zakonom ure─Ĺuju se uslovi za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina, prava i obaveze posrednika, agenata posredovanja i nalogodavaca u prometu nekretnina, op┼íti uslovi poslovanja, sklapanje ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, posredni─Źka naknada, stru─Źni ispit za obavljanje poslova agenta posredovanja u prometu nekretnina te nadzor nad primjenom ovog zakona.
(2) Na pitanja koja nisu posebno ure─Ĺena ovim Zakonom,shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se ure─Ĺuju obligacioni odnosi.


─îlan 2.
(Zna─Źenje izraza sadr┼żanih u Zakonu)


Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljede─çe zna─Źenje:
a) Posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: posredovanje) je djelatnost koja obuhvata poslove pronala┼żenja i dovo─Ĺenja u vezu nalogodavca i tre─çeg lica radi pregovora i pripreme za sklapanje pravnog posla ─Źiji je predmet odre─Ĺena nekretnina prilikom kupovine, prodaje, zamjene i zakupa.
b) Posrednik u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu:posrednik) je pravno ili fizi─Źko lice, registrovano za obavljanje djelatnosti posredovanja koje ima sjedi┼íte ili podru┼żnicu na podru─Źju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija BiH) i koje je upisano u Registar posrednika.
c) Registar posrednika je registar u koji se upisuju podaci o pravnim i fizi─Źkim licima kojima je Federalno ministarstvo trgovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) izdalo rje┼íenje o ispunjavanju uslova za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina i upisu u Registar posrednika.
d) Agent posredovanja u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: agent posredovanja) je fizi─Źko lice koje je polo┼żilo stru─Źni ispit i upisano je u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina.
e) Nekretnine su ─Źestice zemlji┼íne povr┼íine, zajedno sa svime ┼íto je sa zemlji┼ítem trajno spojeno na povr┼íini ili ispod nje u skladu s odredbama zakona kojim se ure─Ĺuju stvarna prava u Federaciji BiH.
f) Nalogodavac┬áje fizi─Źko ili pravno lice koje sa posrednikom zaklju─Źuje pisani ugovor o posredovanju.
g) Tre─çe lice┬áje lice koje posrednik nastoji dovesti u vezu sa nalogodavcem radi pregovora i pripreme za sklapanje pravnog posla ─Źiji je predmet odre─Ĺena nekretnina prilikom kupovine, prodaje, zamjene i zakupa.


II. USLOVI ZA OBAVLJANJE POSREDOVANJA

─îlan 3.
(Zabrana neovlaštenog obavljanja posredovanja)


(1) Posredovanjem uz nov─Źanu naknadu mogu se baviti samo posrednici iz ─Źlana 2. ta─Źka b) ovog zakona koji ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom.
(2) Zabranjeno je fizi─Źkom licu obavljanje posredovanja uz nov─Źanu naknadu suprotno odredbama ovog zakona.


─îlan 4.
(Uslovi za upis u Registar posrednika)


U Registar posrednika mo┼że se upisati:
a) pravno lice registrovano za obavljanje djelatnosti posredovanja na osnovu upisa u Registar poslovnih subjekata u nadle┼żnom op─çinskom sudu i fizi─Źko lice registrovano za obavljanje djelatnosti posredovanja na osnovu rje┼íenja nadle┼żnog gradskog, odnosno op─çinskog organa uprave,
b) ima sjedi┼íte ili podru┼żnicu na podru─Źju Federacije BiH,
c) ima zaposleno najmanje jedno lice koje ima polo┼żen stru─Źni ispit iz ─Źlana 12. ovog zakona na puno radno vrijeme,
d) ima ugovor o osiguranju zaklju─Źen u skladu sa ─Źlanom 5. ovog zakona,
e) ima odgovaraju─çi poslovni prostor za obavljanje djelatnosti posredovanja u skladu sa ovim zakonom.


─îlan 5.
(Osiguranje od odgovornosti za štetu)


(1) Posrednik je du┼żan kod osiguravaju─çeg dru┼ítva u Bosni i Hercegovini osigurati se i obnavljati osiguranje od odgovornosti za ┼ítetu koju bi nalogodavcu ili tre─çem licu mogao prouzrokovati obavljanjem posredovanja.
(2) Za ┼ítetu koju bi posrednik mogao prouzrokovati obavljanjem posredovanja najni┼ża osigurana svota ne mo┼że biti manja od 50.000,00 KM po jednom ┼ítetnom doga─Ĺaju, odnosno 150.000,00 KM za sve od┼ítetne zahtjeve u jednoj osiguravaju─çoj godini.
(3) Posrednik za štetu koju bi mogao prouzrokovati obavljanjem posredovanja odgovara po opštim pravilima odgovornosti za naknadu štete.


─îlan 6.
(Rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje posredovanja i upis u Registar posrednika)


(1) Rje┼íenje o ispunjavanju uslova za obavljanje posredovanja i upisu u Registar posrednika donosi Ministarstvo na zahtjev pravnog ili fizi─Źkog lica, u roku od osam dana od dana prijema urednog zahtjeva.
(2) Posrednik mo┼że zapo─Źeti obavljati djelatnost danom upisa u Registar posrednika.
(3) Posrednik koji je upisan u Registar posrednika du┼żan je jednom godi┼ínje, a najdalje do 31.marta teku─çe godine, Ministarstvu dostaviti dokumentaciju iz koje se mo┼że utvrditi da nisu prestali postojati zakonski uslovi za obavljanje posredovanja.
(4) Ako Ministarstvo odbije zahtjev za izdavanje rje┼íenja iz stava (1) ovog ─Źlana, podnosilac zahtjeva mo┼że raskinuti ugovor iz ─Źlana 5. ovog zakona i tra┼żiti povrat premije osiguranja.
(5) Protiv rje┼íenje iz stava (1) ovog ─Źlana ┼żalba nije dozvoljena, ali se mo┼że tu┼żbom pokrenuti upravni spor kod nadle┼żnog suda.


─îlan 7.
(Registar posrednika)


(1) Registar posrednika je registar koji u pisanoj i elektronskoj formi vodi Ministarstvo.
(2) Oblik, sadr┼żaj i na─Źin vo─Ĺenja Registra posrednika propisuje federalni ministar trgovine (u daljnjem tekstu: ministar).


─îlan 8.
(Javnost Registra posrednika)


(1) Registar posrednika je javan i sva lica mogu besplatno vr┼íiti uvid u podatke koji se vode u Registru posrednika, bez ograni─Źenja.
(2) Ministarstvo objavljuje Registar posrednika na internet stranici Ministarstva.


─îlan 9.
(Izvod iz Registra posrednika)


Na zahtjev zainteresovanog lica Ministarstvo izdaje izvod iz Registra posrednika, u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva.


─îlan 10.
(Promjena podataka u Registru posrednika)


(1) Posrednik je du┼żan prijaviti svaku promjenu podataka koji se upisuju u Registar posrednika u roku od sedam dana od dana nastanka promjene, radi upisa promjene podataka u Registar posrednika.
(2) Ministarstvo vr┼íi promjenu podataka u Registru posrednika i po slu┼żbenoj du┼żnosti na osnovu podataka iz slu┼żbenih evidencija nadle┼żnih organa, kao i podataka utvr─Ĺenih u postupku nadzora koji se provodi u skladu sa ovim zakonom.


─îlan 11.
(Brisanje iz Registra posrednika)


(1) Posrednik se bri┼íe iz Registra posrednika rje┼íenjem Ministarstva u sljede─çim slu─Źajevima:
a) ako prestane da ispunjava neki od uslova iz ─Źlana 4. ovog zakona,
b) ako je posredniku pravosna┼żno izre─Źena za┼ítitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, dok ta mjera traje,
c) na zahtjev posrednika.
(2) Rje┼íenje o brisanju iz Registra posrednika na osnovu stava (1) ta─Ź. a) i b) ovog ─Źlana Ministarstvo donosi po slu┼żbenoj du┼żnosti na osnovu podataka iz slu┼żbenih evidencija nadle┼żnih organa, kao i podataka utvr─Ĺenih u postupku nadzora koji se provodi u skladu s ovim zakonom.
(3) Protiv rje┼íenje iz stava (1) ovog ─Źlana ┼żalba nije dozvoljena, ali se mo┼że tu┼żbom pokrenuti upravni spor kod nadle┼żnog suda.


─îlan 12.
(Stru─Źna osposobljenost)


(1) Stru─Źna osposobljenost za obavljanje poslova posredovanja utvr─Ĺuje se polaganjem stru─Źnog ispita za posredovanje u prometu┬ánekretnina (u daljnjem tekstu: stru─Źni ispit).
(2) Fizi─Źko lice koje pola┼że stru─Źni ispit mora imati prebivali┼íte u Bosni i Hercegovini i najmanje IV stepen stru─Źne spreme.


─îlan 13.
(Stru─Źni ispit)


(1) Stru─Źni ispit provodi Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:Komora) prema Programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina.
(2) Stru─Źni ispit pola┼że se pred ispitnom komisijom koju za svaki ispitni rok s Liste ispitiva─Źa odlukom imenuje predsjednik Komore.
(3) Listu ispitiva─Źa rje┼íenjem imenuje ministar na prijedlog Komore i Ministarstva,na mandat od ─Źetiri godine, i to iz reda stru─Źnjaka za podru─Źja ispitnih predmeta: privredna dru┼ítva i ugovori, stvarna prava na nekretninama i zemlji┼íne knjige, porezi, finansijsko poslovanje, marketing, prostorno ure─Ĺenje i gradnja.
(4) Fizi─Źkom licu koje je polo┼żilo stru─Źni ispit izdaje se uvjerenje o polo┼żenome stru─Źnom ispitu. Komora vodi evidenciju fizi─Źkih lica koja su polo┼żila stru─Źni ispit
(5) Danom polo┼żenog stru─Źnog ispita Komora vr┼íi upis lica iz stava (4) ovog ─Źlana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Imenik agenata posredovanja).
(6) Oblik, sadr┼żaj i na─Źin vo─Ĺenja Imenika agenata posredovanja propisuje ministar.
(7) Program osposobljavanja za agenta posredovanja propisuje ministar na prijedlog Komore.
(8) Na─Źin i postupak provo─Ĺenja stru─Źnog ispita, sadr┼żaj i oblik uvjerenja o polo┼żenome stru─Źnom ispitu, oblik i na─Źin vo─Ĺenja evidencije i visinu naknade tro┼íkova stru─Źnog ispita, propisuje Komora uz saglasnost Ministarstva.
(9) Nadzor nad zakonito┼í─çu organizacije i provo─Ĺenja stru─Źnog ispita vr┼íi Ministarstvo.


III. NA─îIN OBAVLJANJA POSREDOVANJA

─îlan 14.
(Zabrana neovlaštenog posredovanja i sukob interesa)


(1) Djelatnost posredovanja mo┼że obavljati pravno ili fizi─Źko lice koje je upisano u Registar posrednika.
(2) Poslove posredovanja kod posrednika ne mo┼że obavljati fizi─Źko lice koje nije upisano u Imenik agenata posredovanja.
(3) Agent posredovanja ne smije bez pismene saglasnosti posrednika za kojeg na osnovu ugovora o radu obavlja poslove posredovanja obavljati istovremeno istovrsne ili sli─Źne poslove za drugog posrednika ili sebe li─Źno.
(4) Ako agent posredovanja postupi protivno zabrani iz stava (3) ovoga ─Źlana, posrednik mo┼że od njega tra┼żiti naknadu pretrpljene ┼ítete ili mo┼że tra┼żiti da se sklopljeni posao smatra sklopljenim za njegov ra─Źun, odnosno da mu agent posredovanja preda zaradu ostvarenu iz takvoga posla ili da na njega prenese potra┼żivanje zarade iz takvoga posla.


─îlan 15.
(Ugovor o posredovanju)


(1) Ugovorom o posredovanju obavezuje se posrednik da ─çe nastojati na─çi i dovesti u vezu sa nalogodavcem tre─çe lice radi pregovora za sklapanja pravnog posla ─Źiji je predmet odre─Ĺena nekretnina, posebno pri kupovini, prodaji, zamjeni i zakupu, a nalogodavac se obavezuje da ─çe mu isplatiti odre─Ĺenu posredni─Źku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.
(2) Ugovor o posredovanju zaklju─Źuje se u pisanom obliku i na odre─Ĺeno vrijeme.
(3) Zabranjeno je obavljanje poslova posredovanja bez zaklju─Źenog ugovora o posredovanju izme─Ĺu posrednika i nalogodavca
(4) Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju sklopljen na odre─Ĺeno vrijeme od 12 mjeseci i mo┼że se sporazumom stranaka vi┼íe puta produ┼żiti.
(5) Ako nije druk─Źije propisano ovim zakonom, na obavezni odnos izme─Ĺu posrednika i nalogodavca primjenjuju se odredbe zakona kojim se ure─Ĺuju obligacioni odnosi.
(6) Odredbe ovoga zakona ugovorom se ne mogu isklju─Źiti, odnosno ograni─Źiti, osim ako je u vezi sa pojedinom odredbom izri─Źito dopu┼íten druga─Źiji dogovor ugovornih strana, odnosno druga─Źiji dogovor u o─Źitome interesu nalogodavca.
(7) U ugovoru sklopljenom izme─Ĺu posrednika i nalogodavca naro─Źito moraju biti navedeni podaci o posredniku, broju pod kojim je upisan u Registar posrednika, nalogodavcu, vrsti i bitnome sadr┼żaju posla za koji posrednik posreduje, o posredni─Źkoj naknadi te o mogu─çim dodatnim tro┼íkovima koji nastanu kad posrednik u dogovoru sa nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja.
(8) Ugovor o posredovanju mo┼że sadr┼żavati i druge podatke u vezi sa poslom za koji se posreduje (npr. rok i uslove isplate posredni─Źke naknade, podatke o osiguranju od odgovornosti, uslove osiguranja isplate posredni─Źke naknade i sl.).


─îlan 16.
(Isklju─Źivo posredovanje)


(1) Ugovorom o posredovanju nalogodavac se mo┼że obavezati da za posredovani posao ne─çe anga┼żovati drugog posrednika (isklju─Źivo posredovanje), koja obaveza mora biti izri─Źito ugovorena.
(2) Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isklju─Źivome posredovanju nalogodavac mimo posrednika sklopio pravni posao preko drugog posrednika,a za koji je isklju─Źivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, du┼żan je isklju─Źivom posredniku platiti ugovorenu posredni─Źku naknadu kao i mogu─çe dodatne stvarne tro┼íkove u─Źinjene tokom posredovanja za navedeni posredovani posao.
(3) Prilikom zaklju─Źivanja ugovora o isklju─Źivome posredovanju posrednik je du┼żan posebno upozoriti nalogodavca na zna─Źenje i pravne posljedice te klauzule.


─îlan 17.
(Prestanak ugovora o posredovanju)


(1) Ugovor o posredovanju sklopljen na odre─Ĺeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen, zaklju─Źenjem pravnog posla za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana u pisanom obliku.
(2) Nalogodavac je du┼żan nadoknaditi posredniku u─Źinjene tro┼íkove za koje je izri─Źito ugovoreno da ih nalogodavac posebno pla─ça. https://advokat-prnjavorac.com
(3) Ako u roku od 12 mjeseci nakon prestanka ugovora o posredovanju nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, du┼żan je posredniku platiti posredni─Źku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije druk─Źije ugovoreno.


─îlan 18 .
(Opšti uslovi poslovanja)


(1) Posrednik je obavezan utvrditi opšte uslove za obavljanje posredovanja (u daljnjem tekstu: opšti uslovi poslovanja) u skladu s ovim zakonom i drugim propisima.
(2) Op┼íti uslovi poslovanja moraju za svaku vrstu posredovanja sadr┼żavati naro─Źito:
a) opis poslova koje je posrednik obavezan obaviti pri obavljanju pojedinih radnji,
b) visinu posredni─Źke naknade i opis poslova koji su obuhva─çeni tim pla─çanjem, a koji obavezno obuhva─çaju dovo─Ĺenje u vezu nalogodavca i tre─çeg lica i provjeravanje stanja nekretnina, potrebne pregovore i pripremne radnje za sklapanje pravnoga posla,
c) vrstu i iznos troškova, ako posrednik u dogovoru s nalogodavcem obavlja za njega i druge radnje u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja.
(3) Posrednik je obavezan u svom poslovnom prostoru na vidljivu i pristupa─Źnu mjestu istaknuti op┼íte uslove poslovanja.


─îlan 19 .
(Poslovni prostor)


Posrednik mora poslovati u poslovnom prostoru primjerenom za kancelarijsko poslovanje koji je u cijelosti funkcionalno i fizi─Źki odvojen od prostora drugih namjena (stambeni, proizvodni, skladi┼íni i sl.).


IV. PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA


─îlan 20.
(Pa┼żnja u pravnome prometu)


Posrednik u obavljanju poslova posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi s poslom koji je predmet posredovanja mora postupati sa pa┼żnjom dobrog privrednika, prema pravilima struke, poslovnoj etici i dobroj poslovnoj praksi.


─îlan 21.
(Oglašavanje)


(1) Posrednik je obavezan prilikom ogla┼íavanja u vezi sa prometom nekretnina koje su predmet posredovanja u sredstvima javnog informisanja, odnosno drugim pisanim i elektroni─Źkim medijima, u svom poslovnom prostoru ili na drugim mjestima gdje je dozvoljeno ogla┼íavanje u vezi sa prometom nekretnina, objaviti svoju tvrtku i broj pod kojim je upisan u Registar posrednika, podatke o cijeni,ukoliko nije druga─Źije ugovoreno, lokaciji, povr┼íini i strukturi nekretnine.
(2) Zabranjeno je ogla┼íavanje u vezi sa prometom nekretnine za ─Źiji promet posrednik nema zaklju─Źen ugovor o posredovanju, odnosno ugovor o potposredovanju.


─îlan 22.
(Obaveze posrednika)


Ugovorom o posredovanju posrednik se obavezuje obavljati naro─Źito sljede─çe:
a) nastojati na─çi i dovesti u vezu s nalogodavcem tre─çe lice radi sklapanja posredovanoga posla,
b) dati nalogodavcu objektivno mi┼íljenje o cijeni nekretnine ili iznosu zakupa u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tr┼żi┼ítu i drugim relevantnim okolnostima,
c) pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
d) obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tr┼żi┼ítu, oglasiti nekretninu na odgovaraju─çi na─Źin te izvr┼íiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobi─Źajenu prezentaciju, a za ┼íto ima pravo na posebne, unaprijed iskazane tro┼íkove,
e) omogu─çiti pregled nekretnine,
f) posredovati u pregovorima i nastojati da do─Ĺe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obavezao,
g) ─Źuvati li─Źne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca ─Źuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
h) ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta,
i) obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima va┼żnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.


─îlan 23.
(Obaveze nalogodavca)


(1) Ugovorom o posredovanju nalogodavac se obavezuje da ─çe obaviti naro─Źito sljede─çe:
a) obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su va┼żne za obavljanje posredovanja i predo─Źiti ta─Źne podatke o nekretnini te, ako posjeduje, dati posredniku na uvid lokacijsku, gra─Ĺevinsku, odnosno upotrebnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora, te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obaveza vezanih za nekretninu,
b) dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasni┼ítvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknji┼żene i neuknji┼żene terete koji postoje na nekretnini,
c) osigurati posredniku i tre─çem licu zainteresovanom za zaklju─Źivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
d) obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o nekretnini ┼íto posebno uklju─Źuje opis nekretnine i cijenu,
e) nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obavezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na pla─çanje posredni─Źke naknade stje─Źe ve─ç pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredni─Źku naknadu, osim ako nije druk─Źije ugovoreno,
f) ako je to izri─Źito ugovoreno nadoknaditi posredniku tro┼íkove u─Źinjene tokom posredovanja koji prelaze uobi─Źajene tro┼íkove posredovanja,
g) obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama u vezi s poslom za koji ga je ovlastio, a posebno o promjenama u vezi s vlasništvom na nekretnini.
(2) Nalogodavac nije du┼żan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s tre─çim licem kojeg je posrednik na┼íao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno druk─Źije, ni┼ítavna je. Nalogodavac ─çe posredniku odgovarati za ┼ítetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je du┼żan nadoknaditi sve tro┼íkove u─Źinjene tokom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti ve─çi od ugovorene posredni─Źke naknade za posredovani posao.


─îlan 24.
(Anonimni nalogodavac)


(1) Posrednik koji poslove posredovanja obavlja za nalogodavca koji ┼żeli ostati anoniman, du┼żan je da ne otkriva identitet nalogodavca, u skladu sa uslovima iz ugovora o posredovanju, a najkasnije do zaklju─Źenja posredovanog pravnog posla.
(2) Klauzula o anonimnom nalogodavcu izri─Źito se ugovara.


─îlan 25.
(Ugovor o potposredovanju)


(1) Posrednik mo┼że ugovorom o potposredovanju prenijeti svoja prava i obaveze iz ugovora o posredovanju, u cjelini ili djelomi─Źno, na drugog posrednika, ako se nalogodavac sa ovim izri─Źito saglasio u ugovoru o posredovanju.
(2) Ugovor o potposredovanju zaklju─Źuje se u pisanom obliku i sadr┼żi na─Źin i uslove prijenosa prava i obaveza iz stava (1) ovog ─Źlana, visinu i na─Źin isplate posredni─Źke naknade i uslove za raskid ugovora.
(3) U slu─Źaju iz stava (1) ovoga ─Źlana nalogodavac ostaje u ugovornome odnosu samo sa posrednikom s kojim je sklopio ugovor.
(4) Posrednik je du┼żan da kopiju ugovora iz stava (2) ovog ─Źlana preda nalogodavcu u roku od tri dana od dana zaklju─Źenja tog ugovora.


─îlan 26.
(Evidencija o posredovanju)


(1) Posrednik je du┼żan voditi evidenciju o posredovanju.
(2) Evidencija o posredovanju obavezno sadr┼żi podatke o:
a) nalogodavcu i vrsti ugovora za ─Źije sklapanje se posreduje,
b) vrsti nekretnine (zemljište s oznakom namjene korištenja, stambeni prostor, poslovni prostor i sl.),
c) lokaciji nekretnine,
d) tehni─Źke podatke o nekretnini (sobnost, kvadratura i sl.),
e) cijeni u ukupnome iznosu i jedini─Źnome iznosu za m2 povr┼íine,
f) ishodu posredovanja i posredni─Źkoj naknadi.
(3) Posrednik je du┼żan na zahtjev nadle┼żnih organa uprave za potrebe tr┼żi┼ínog vrednovanja nekretnina i analize tr┼żi┼íta nekretnina dati na uvid podatke iz evidencije o posredovanju.
(4) Oblik, sadr┼żaj i na─Źin vo─Ĺenja evidencije o posredovanju propisuje ministar.


V. POSREDNI─îKA NAKNADA


─îlan 27.
(Pravo na posredni─Źku naknadu)


(1) Visina posredni─Źke naknade slobodno se odre─Ĺuje ugovorom o posredovanju.
(2) Posrednik stje─Źe pravo na posredni─Źku naknadu u momentu zaklju─Źenja ugovora za koji je posredovao, osim ako posrednik i nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na posredni─Źku naknade stje─Źe u momentu zaklju─Źenja predugovora za koji je posrednik posredovao.
(3) Posrednik ne mo┼że zahtijevati djelomi─Źno pla─çanje posredni─Źke naknade unaprijed, odnosno prije zaklju─Źenja ugovora, odnosno predugovora u skladu sa stavom (2) ovoga ─Źlana.
(4) Tro┼íkove dodatnih usluga u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja posrednik mo┼że naplatiti u visini stvarnih tro┼íkova ako je to izri─Źito ugovoreno izme─Ĺu posrednika i nalogodavca.
(5) Nakon prestanka ugovora posrednik ima pravo na posredni─Źku naknadu u roku do 12 mjeseci, ako ugovorom nije druk─Źije ugovoreno, i u slu─Źajevima kad nalogodavac sklopi sa tre─çim licem pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju.
(6) Posrednik nema pravo na posredni─Źku naknadu ako sa nalogodavcem u svoje ime, kao ugovorna strana zaklju─Źi ugovor koji je predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor sa nalogodavcem zaklju─Źi agent posredovanja koji za posrednika obavlja poslove posredovanja, u kojem slu─Źaju posrednik ima pravo tra┼żiti naknadu ┼ítete od agenta posredovanja, u skladu sa propisima kojim se ure─Ĺuju radni odnosi.
(7) Za izvr┼íenu uslugu posredovanja posrednik je du┼żan nalogodavcu ispostaviti fakturu i izdati fiskalni ra─Źun.


VI. NADZOR


─îlan 28.
(Upravni i inspekcijski nadzor)


(1) Upravni nadzor nad provo─Ĺenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vr┼íi Ministarstvo.
(2) Inspekcijski nadzor nad provo─Ĺenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vr┼íi Federalna uprava za inspekcijske poslove putem Federalnog tr┼żi┼ínog inspektorata i kantonalni organi nadle┼żni za vr┼íenje inspekcijskog nadzora putem kantonalne tr┼żi┼íne inspekcije, u skladu sa ovla┼ítenjima propisanim ovim zakonom i propisima kojima se ure─Ĺuje inspekcijski nadzor.


VII. KAZNENE ODREDBE


─îlan 29.


Nov─Źanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj fizi─Źko lice koje obavlja posredovanje suprotno odredbama ovog zakona (─Źlan 3. stav (2)).


─îlan 30.


(1) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 30.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj pravno lice koje obavlja posredovanje a nije upisano u Registar posrednika (─Źlan 14. stav (1)).
(2) Za radnje iz stava (1) ovog ─Źlana kaznit ─çe se fizi─Źko lice registrovano za obavljanje djelatnosti posredovanja nov─Źanom kaznom u iznosu od 2.500,00 KM do 15.000,00 KM.
(3) Za radnje iz stava (1) ovog ─Źlana kaznit ─çe se za prekr┼íaj i odgovorno lice u pravnom licu nov─Źanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM.
(4) Uz nov─Źanu kaznu iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana pravnom i fizi─Źkom licu registrovanom za obavljanje djelatnosti posredovanja mo┼że se izre─çi i za┼ítitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti posredovanja, u trajanju od tri do ┼íest mjeseci, kao i za┼ítitna mjera javnog objavljivanja pravosna┼żno izre─Źene mjere zabrane.


─îlan 31.


(1) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj pravno lice ako:
a) jednom godi┼ínje Ministarstvu ne dostavi ili blagovremeno ne dostavi dokumentaciju iz koje se mo┼że utvrditi da nisu prestali postojati zakonski uslovi za obavljanje posredovanja (─Źlan 6. stav (3)),
b) ne prijavi ili blagovremeno ne prijavi promjenu podataka ( ─Źlan 10. stav (1)),
c) za poslove posredovanja zaposli ili van radnog odnosa anga┼żuje lice koje nije upisano u Imenik agenata posredovanja (─Źlan 14. stav (2)),
d) obavlja posredovanje bez zaklju─Źenog ugovora o posredovanju (─Źlan 15. stav (3)),
e) ne upozori nalogodavca na zna─Źenje i posljedice klauzule o isklju─Źivom posredovanju (─Źlan 16. stav (3)),
f) ne utvrdi op┼íte uslove poslovanja i ne istakne ih na vidljivu mjestu (─Źlan 18. st. (1) i (3)),
g) posluje u poslovnom prostoru koji ne ispunjava propisane uslove (─Źlan 19.),
h) ako ogla┼íavanje obavlja u suprotnosti sa propisanim uslovima (─Źlan 21.),
i) ne vodi evidenciju o posredovanju ( ─Źlan 26. st. (1) i (2)),
j) na zahtjev nadle┼żnih organa uprave ne da na uvid podatke iz evidencije o posredovanju (─Źlan 26. stav (3)),
k) ostvari posredni─Źku naknadu u suprotnosti sa propisanim uslovima ( ─Źlan 27.)
(2) Za prekr┼íaj iz stava (1) ovog ─Źlana kaznit ─çe se posrednik fizi─Źko lice nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 KM.
(3) Za prekr┼íaj iz stava (1) ovog ─Źlana kaznit ─çe se odgovorno lice u pravnom licu nov─Źanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.000,00 KM.
(4) Uz nov─Źanu kaznu iz stava (1) ta─Ź. c), d) i i) ovog ─Źlana, posredniku se mo┼że izre─çi i za┼ítitna mjera zabrane obavljanja posredovanja u trajanju od tri do ┼íest mjeseci.


VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


─îlan 32.


(1) Podzakonske akte iz ─Źlana 7.stav (2), ─Źlana 13. st. (6) i (7) i ─Źlana 26. stav (4) ovog zakona donijet ─çe ministar u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Podzakonske akte iz ─Źlana 13. stav (8) ovog zakona donijet ─çe Komora u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona.


─îlan 33.


(1) Pravna i fizi─Źka lice koja na dan stupanja na snagu ovog zakona obavljaju djelatnost posredovanja na osnovu rje┼íenja o upisu u Registar poslovnih subjekata, odnosno na osnovu rje┼íenja nadle┼żnog gradskog ili op─çinskog organa uprave du┼żna su uskladiti svoje poslovanje u skladu s odredbama ovog zakona u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona.
(2) Pravnom i fizi─Źkom licu iz stava (1) ovog ─Źlana koje ne uskladi svoje poslovanje s odredbama ovog zakona u roku iz stava (1) ovoga ─Źlana prestaje pravo na obavljanje djelatnosti posredovanja.


─îlan 34.
(Stupanje Zakona na snagu)


Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BIH".

Predsjedavaju─çi
Predstavni─Źkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimovi─ç, s. r.


Predsjedavaju─çi
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinovi─ç, s. r.

 

 

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija