Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

 

Dvojno državljanstvo Bosne i Hercegovine - Njemačke, Austrije, Hrvatske... « Oblasti rada advokatske kancelarije

Naša advokatska kancelarija ima više od 30 godina specijaliziranog pravnog iskustva u predmetima državljanstva Bosne i Hercegovine.

Aktuelni Zakon o državljanstvu BiH (Službeni glasnik BiH broj: «Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj: 22/16 - integralni tekst) propisuje:


„Član 4

" Državljani Bosne i Hercegovine mogu imati državljanstvo druge države, pod uslovom da postoji bileteralni sporazum između Bosne i Hercegovine i te države kojim se to pitanje uređuje, a koji je odobrila Parlamentarna skupÅ¡tina Bosne i Hercegovine u skladu sa članom IV 4. d) Ustava.“


Međutim, ne postoji mehanizam u Bosni i Hercegovini koji vrši kontrolu niti monitiring da li je državljanin BiH stekao državljanstvo neke druge države u onim slučajevima kada inostrana država ne zahtjeva postupak gubitka državljanstva BiH.


Dakle Bosna i Hercegovina prečutno odobrava dvojno državljanstvo, te ne možete imati bilo kakve probleme sa Zakonom BiH, ukoliko državljanin BiH stekne još neko državljanstvo osim BiH državljanstva sa onim državama sa kojima BiH i nema bilateralne odnose o dvojnom državljanstvu.


U ovoj oblasti naše klijente zastupamo u postupcima koje se odnose na državljanstvo BiH, naročito u dijelu sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine (na osnovu porijekla, rođenja na teritoriji Bosne i Hercegovine, usvajanja, putem naturalizacije, kao i putem međunarodnog sporazuma - tkz olakšane naturalizacije), što obuhvaća i regulisanje statusnih pitanja, upis braka, regulisanje prezimena i niza drugih neophodnih aktivnosti. Takođe pred Sudom Bosne i Hercegovine zastupamo i stranke kojima je oduzeto državljanstvo BiH.

 

Dvojno državljanstvo Bosne i Hercegovine i Njemačke:

Dozvoljeno - pod određenim uslovima. (Npr: Lice rođeno u Njemačkoj, koje je steklo državljanstvo SR Njemačke, a ima Zakonske uslove da stekne i državljanstvo BiH porijeklom (preko roditelja) može ostvariti i svoje pravo na državljanstvo Bosne i Hercegovine, te imati dvojno državljanstvo Bosne i Hercegovine i Njemačke.

 

Dvojno državljanstvo Bosne i Hercegovine i Hrvatske:
Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska imaju bilateralni ugovor o dvojnom državljanstvu. Dakle zakonom je dopušteno dvojno državljanstvo između državljana Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ugovorne  stranke  saglasne  su  da  državljani  Republike  Hrvatske,  odnosno  Bosne  i  Hercegovine mogu stjecati i državljanstvo druge ugovorne stranke na način i u postupku utvrđenim propisima ugovornih stranaka. Državljanin Republike Hrvatske koji posjeduje ili je stekao državljanstvo Bosne i Hercegovine na način i u postupku utvrđenom propisima Bosne i Hercegovine, neće kao rezultat ovog posjedovanja ili stjecanja izgubiti državljanstvo Republike Hrvatske niti će se od njega tražiti da podnese zahtjev za prestanak državljanstva Republike Hrvatske. Dvojni državljanin kada se nalazi na državnom području Republike Hrvatske, odnosno Bosne i  Hercegovine smatra se isključivo državljaninom one ugovorne stranke na čijem se državnom  području nalazi, ukoliko ovim Ugovorom nije drukčije određeno. Dvojni državljanin u trećim državama uživa diplomatsku i konzularnu zaštitu ugovorne stranke čiju zaštitu zatraži.

Dvojno državljanstvo Bosne i Hercegovine i Srbije:
Bosna i Hercegovina i Repbulika Srbija posjeduje bilateralni ugovor o dvojnom državljanstvu između Srbije i BiH. Države ugovornice su saglasne da državljani jedne države ugovornice mogu sticati i državljanstvo druge države ugovornice u skladu sa pozitivnim zakonima država ugovornica i da sticanje drugog državljanstva neće biti uslovljeno prestankom ranijeg državljanstva Bosne i Hercegovine odnosno Srbije. Dvojni državljanin, kada se nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine smatra se državljaninom  Bosne i Hercegovine, odnosno kada se nalazi na teritoriji Srbije smatra se državljaninom Srbije. Dvojni državljanin vojnu obavezu i drugu obaveznu službu izvršava u onoj državi ugovonici u  kojoj ima prebivalište.  Vojnom obavezom i obaveznom službom u smislu ovog ugovora smatraju se sve obaveze kojima  se one izvršavaju u skladu sa zakonodavstvom država ugovornica.  Ukoliko je lice izvršilo vojnu obavezu ili drugu obaveznu službu u državi ugovornici, prvog  državljanstva prije sticanja i drugog državljanstva, izvršenje te obaveze priznaje se i u državi  drugog državljanstva. Sve poreske i druge finansijske obaveze, nastale po bilo kom zakonskom osnovu u državi  ugovornici, dvojni državljanin izvršava u državi ugovornici u kojoj su obaveze nastale.


Dvojno državljanstvo Bosne i Hercegovine i Švedske:
Između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Švedske postoji sporazum o dvojnom državljanstvu. Države Ugovornice i to BiH i Švedska dozvoljavaju dvojno državljanstvo u Bosni i Hercegovini i Švedskoj u skladu  sa odredbama Sporazuma. Državljanstvo u obje Ugovorne Države se stiče u skladu sa  državnim zakonodavstvom te države. Državljanin Bosne i Hercegovine neće izgubiti i neće biti zahtijevano od njega da se odrekne državljanstva Bosne i Hercegovine kao rezultata posjedovanja ili sticanja švedskog državljanstva.  Od državljanina Kraljevine Švedske, koji je stekao državljanstvo Bosne i Hercegovine, neće biti  traženo da se odrekne švedskog državljanstva. Državljanstvo Bosne i Hercegovine i drugih zemalja sa kojima BiH država nema bilaterlani ugovor o dvojnom državljanstvu, a državljani BiH posjeduju i jedno i drugo državljanstvo.

Dvojno državljanstvo Bosne i Hercegovine i Austrije:

Dozvoljeno - pod određenim uslovima. (Npr: Lice rođeno u Austriji, koje je steklo državljanstvo Austrije, a ima Zakonske uslove da stekne i državljanstvo BiH porijeklom (preko roditelja) može ostvariti i svoje pravo na državljanstvo Bosne i Hercegovine, te imati dvojno državljanstvo Bosne i Hercegovine i Austrije.

 

 

Česta pitanja iz oblasti dvojnog državljanstva Bosne i Hercegovine: « Oblasti rada advokatske kancelarije

 

Česta pitanja iz oblasti dvojnog državljanstva Bosne i Hercegovine:


Dvojno državljanstvo Njemačke i Bosne i Hercegovine, da li je dozvoljeno ?
U pojedinim slučajevima pod Zakonskim uslovima dozvoljeno je dvojno državljastvo Njemačke i Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Zakonom o državljanstvu SR Nemačke iz 2014g. Načelno Bosna i Hercegovina ne zabranjuje posjedovanja državljanstva Njemačke i Bosne i Hercegovine, ali SR Njemačke uslovljava sticanje državljanstva SR Njemačke procedurom odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine. Sva ona lica koja imaju državljanstvo SR Njemačke, a nisu ranije izgubila BiH državljanstvo, te imaju uslove za sticanje BiH državljanstva po porijeklu, mogu da sprovedu upis u knjigu državljana i ostvare dvojno državljanstvo Bosne i Hercegovine i Njemačke.

Dvojno državljanstvo Austrije i Bosne i Hercegovine, da li je dopušteno ?
Jedan od osnovnih principa austrijskog zakona o državljanstvu je izbjegavanje višestrukog ili dvojnog državljanstva Austrije i Bosne i Hercegovine. Austrijski zakon o državljanstvu rigorozan je u pogledu grešaka u pogledu dvojnog ili više državljanstva . Nije slučajno što Zakon o državljanstvu Austrije predviđa gubitak austrijskog državljanstva ex lege (automatski) na sljedeći način u slučaju neodobrenog dvojnog državljanstva. Gubitak Austrijskog državljanstva se događa bez obzira na to je li gubitak državljanstva bio namjeran ili ne. članom 27. Zakon o državljanstvu Austrije je navedeno: Državljanstvo Austrije gubi svako ko stekne strano državljanstvo na osnovu zahtjeva, izjave ili izričitog pristanka, osim ako mu je prethodno odobreno zadržavanje državljanstva. Dakle da bi imali dvojno državljanstvo Austrije i Bosne i Hercegovine, da ne biste izgubili austrijsko državljanstvo , za dobijanje dvojnog državljanstva Bosne i Hercegovine i Austrije morate podnijeti pisani zahtjev prije stjecanja državljanstva Austirije i odobriti ga pismenim obavještenjem o dvojnom državljanstvu sa Austrijom. Postojeći propis u § 28 Zakona o državljanstvu Austrije navodi razloge za odobravanje zadržavanja državljanstva (dvojno državljanstvo) u slučaju sticanja stranog državljanstva.

Da li je dozvoljeno dvojno državljanstvo Bosne i Hercegovine i Hrvatske ?
Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska imaju ugovor o dvojnom državljanstvu, tako da je dozvoljeno dvojno državljanstvo između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Sa kojim državama državljani BiH mogu da imaju dvojno državljanstvo ?
Regularno dvojno državljanstvo državljani Bosne i Hercegovine mogu imati sa državama Hrvatske, Srbije i Å vedske, jer sa njima Bosna i Hercegovina ima ugovor o dvojnom državljanstvu. Međutim ukoliko ste stekli neko drugo državljanstvo npr: Belgije, Danske, USA i slično, a da bi ga stekli uslov Vam nije bio da se odreknete državljanstva Bosne i Hercegovine, Vi „prečutno“ imate pravo na dvojno državljanstvo.

Da li državljanin Bosne i Hercegovine, automatski može izgubiti državljanstvo ako stekne državljanstvo neke druge države ?
Ne postoji mogućnost automatskog gubitka državljanstva Bosne i Hercegovine bez obzira ukoliko državljanin BiH stekne državljanstvo neke druge države. U ovom slučaju državljanin Bosne i Hercegovine ostaje državljanin BiH, te državljanin one države čije je državljanstvo stekao.

 

 

Ukoliko niste našli odgovor na Vaše pitanje možete dodatno pogledati na ovom linku možete da pročitate još odgovora i pitanja na temu državljanstva BiH.

Ili poslati upit putem emaila, sa konkretnim podacima i pitanjem o dvojnom državljanstvu.

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija