Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Krivično pravo « Oblast rada advokatske kancelarije

Advokatska kancelarija vrši odbranu stranaka - klijenata pred sudovima i drugim organima i institucijama na teritoriju Bosne i Hercegovine kao i pred Sudom Bosne i Hercegovine.

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija