Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Potraživanje naknade ili odštete za pretrpljene fizičke ili psihičke povrede nastale tokom rada i boravka u ratnoj zoni Irak ili Afganistan « Oblast rada advokatske kancelarije

 

Naša advokatska kancelarija Vam može pomoći u naplati troškova naknade odštete koja je proizašla iz nematerijalne štete ili fizičkih povreda (povrede leđa i druge fizičke povrede, povrede i gubitak sluha, vida i ostalo) kao odštete koju ste pretrpili kao zaposlenik u Afganistanu / Iraku.

Prva i najvažnija stvar za pokretanje procesa naknade štete koja Vam se desila u Afganisatanu odnosno Iraku za vrijeme rada je medicinska dokumentacija vezana za nastalu povredu tokom rada i boravka u ratnoj zoni (Afganistana ili Irak). Bez odgovarajuće medicinske dokumentacije, šanse radnika da uspije u postupku su vrlo slabe. Tretirajući doktor treba da u medicinskom nalazu obrazloži kako je povreda ili bolest povezana sa radnikovim boravkom u ratnoj zoni u Iraku ili Afganistanu i da li radnik može da se vrati u ratnu zonu na posao. Ako radnik dobije medicinski nalaz u kojem se njegova bolest povezuje sa njegovim boravkom u ratnoj zoni u Iraku ili Afganistanu, da nije u mogućnosti da se vrati na posao zbog određenih psihičkih ili fizičkih ograničenja, onda radnik ima pravni osnov za pokretanje postupka naknade štete.

Suština Defense Base Act zakona (Zakon o odbrani USA) je da se obezbjedi radnicima koji su radili za američke kompanije u vojnim bazama u ratnim zonama u Iraku ili Afganistanu da ostvare finansijsku i medicinsku sigurnost koju ne bi mogli ostvariti jer nisu državljani Sjedinjenih Američkih Država.

Radnici kompanija FLUOR, KBR, DynCorp, Ronco, Vectrus i drugih kompanija koje su pokrivene DBA osiguranjima, mogu prijaviti povredu na radu osiguranju da ostvare svoja prava nakon pretrpljene povrede tokom rada u ratnoj zoni Iraka ili Afganistanaa.

Neke od kompanija koje su angažovale civilne radnike iz Bosne i Hercegovine i regije za obavljanje poslova u ratnim zonama Afganistanaa i Iraka za Ministarstvo odbrane SAD-a su:

• Blackwater
• Halliburton
• Kellogg, Brown & Root (KBR)
• Bechtel
• Dyncorp
• CACI
• Service Employees International
• Fluor
• AECOM
• Global Linguist Solutions
• DRS Technologies
• Triple Canopy
• SCI

Radnici navedenih kompanija imaju mogućnost za ostvarivanje svojih prava. Mi kao advokati u saradnji sa našim kolegama advokatima iz USA ekspertima za ovu vrstu naknade štete Vas možemo zastupati u proceduri naplate štete.

Kriterijumi za povrede koje pokriva DBA zakon USA

Radnici koji pretrpe povredu radeći u vojnoj bazi u ratnoj zoni Irak ili Afganistana pokriveni su DBA osiguranjem za civilne radnike. Kvalificiranje za naknadu od strane DBA osiguranja je, međutim, malo složenije od jednostavnog podnošenja zahtjeva. Uobičajeno, valjanost zahtjeva će se odrediti prema sljedećim kriterijima:

• Da li je povreda nastala namjernim činom.
• Da li se to dogodilo kao rezultat radnih obaveza.
• Da li je odmah traženo liječenje.

Post traumatski stresni poremećaj PTSP (eng. PTSD)


Jedna od najčešćih ozljeda koju zadobiju civili iz Tuzlanskog Kantona i Bosne i Hercegovine koji rade u ratnoj zoni u Iraku ili Afganistanu odnosi se na simptome PTSP-a. Mnogi radnici se vraćaju kući, a da nisu ni znali da pate od PTSP-a. Međutim, mnogi simptomi možda neće biti prisutni odmah nakon povratka radnika, a i mnogi pojedinci mogu odlučiti da odgode ili izbjegnu traženje liječenja jer vjeruju da mogu sami to riješiti.


Psihološki uticaj stresnog okruženja ili traumatskog događaja može imati dalekosežne efekte na pojedince, kao i njihovu porodicu i prijatelje. Za radnike u ratnim zonama, PTSP može nastati iz mnoštva okolnosti i uticati na sve vrste poslova u domenu podrške kao i tehničkog i terenskog osoblja. Ako ste jedan od ovih pojedinaca, nemojte više čekati. Razumljivo je da takvo jedno stresno okruženje, sa čestim granatiranjima i upadima u bazu kao i pokušajima nasilnog ulaska u bazu može realno doprinjeti do nastanka PTSP-a.

Prema Zakon o odbrani (DBA), osoba koja pati od PTSP-a može imati pravo na liječenje kod poslodavca, naknadu za izgubljenu platu i jednokratnu nagodbu. Zakon kaže da osoba ima godinu dana da podnese zahtjev za PTSP od datuma saznanja o istom (prvog nalaza psihijatra ili neuropsihijatra i uspostavljene dijagnoze); međutim, ovo nije apsolutna zastarjelost i mi redovno zastupamo pojedince čiji su zahtjevi na kraju uspješni uprkos kašnjenju u traženju liječenja i podnošenju zahtjeva. Ako Vi ili Vaša voljena osoba patite od simptoma povezanih sa PTSP-om uzrokovanih ili pogoršanim vašim zaposlenjem u inostranstvu kao bivši radnik u ratnoj zoni u Iraku ili Afganistanu radeći za jednu od navedenih kompanija, pozovite nas sada jer možda imate pravo na paušalnu nagodbu prema Zakonu o odbrani Sjedinjenih Američkih Država.


Naše klijente zastupamo u saradnji sa kolegama advokatima iz USA i u potraživanju prilikom zadobijenih fizičkih povreda (povrede leđa i druge fizičke povrede, povrede i gubitak sluha, plućnih oboljenja, vida i ostalo).

 

Naknada štete za plućne bolesti / respiratorne bolesti
Od septembra 2022g sukladno novom USA Zakonu, radnici koji su bili u bazama u Afganistanu, Iraku, Džibuti i koji su bili izloženi „burn pits“ (jamama za spaljivanje štetnog otpada) i koji su bili izloženi hemikalijama i toksinima imaju pravo da pokrenu DBA postupak za medicinske troškove i druge naknade koje se dovode u vezu sa plućnim bolestima i oboljenjima pluća.

Izlaganjem radnika toksičnim supstancama su vrlo često izazvale stanja kao što su bronhitis, rinitis,  sinusitis, opstruktivna plućna bolest, astma itd.

U posljednje vrijeme dobijam dosta upita u vezi respiratornih bolesti za radnike koji su radili u bazama sa „burn pits“ i koji su bili izloženi hemikalijama i toksinima. Za postupak naknade štete koja se odnosi na plućne bolesti potrebni su medicinski nalaz, kako bi se potvrdila dijagnoza i izloženost toksinima. Pored nalaza pulmonologa također je potrebno uraditi i dodatna dijagnostička testiranja u vidu rendgenskog snimanja, spirometrije i drugih nalaza pluća. Ako medicinski nalazi pokažu da postoji respiratorno oboljenje onda se treba dokazati izvoženost hemikalijama i toksičnim materijama u bazama u kojima su radnici boravili.

 

Nagodbe ili plaćanje medicinskih troškova tokom liječenja
U tužbi po osnovu Zakona o odbrani USA, oštećeni zaposlenik ima mogućnost dobiti odštetu i medicinske beneficije stečene radom u ratnim zonama u Iraku ili Afganistanu. Beneficije se isplaćuju dva puta mjesečno i nastavljaju se po osnovu invalidnosti. Medicinske beneficije će pokriti neophodno liječenje na tom putu. Ovo je idealan opis zahtjeva za naknadu iz Zakona o odbrani; međutim, čak i u idealnim uslovima, podnosilac zahtjeva ne bi trebalo da bude sam kada se pojavi pitanje nagodbi.


Faktori kao što su štete i gubitak sposobnosti za zaradu igraju veliku ulogu u isplativosti potraživanja naknade štete. Iako je podnosilac zahtjeva bez zastupnika slobodan da kontaktira nosioca osiguranja u vezi namirenja i sklapanja sporazuma o naknadi štete, važno je pravilno izračunavanje ovih faktora za razgovore o poravnanju unaprijed – svi faktori treba da budu u potpunosti uzeti u obzir i zasnovani na trenutnim statistikama.

Za besplatnu evaluaciju Vašeg slučaja pošaljite upit na naš email i odgovoriti ćemo Vam u što kraćem roku. Takođe jako je bitno da kažete u kojem periodu ste radili u Afganistanu i Iraku kako bi smo Vam sa sigurnosti mogli navesti da li je Vaš predmet zastario ili ne (u pojedinim slučajevima rok zastare za naknadu štete je duži od 15 godina).


Česta pitanja u vezi sa naknadnom štete iz Afganistana i Iraka:

Koja dokumenta su Vam potrebna da bi ste mi mogli dati početne informacije oko mog predmeta ?
Advokat: Najbolje bi bilo da dostavite Letter of Authorization (LOA) ili Ugovor o radu na uvid.

Koji su najčešći slučajevi u vezi sa naknadom odštete iz Afganistana i Iraka:
Advokat: To su svakako PTSP, a zatim i fizičke povrede poput povrede leđa, povrede i gubitak sluha, plućna oboljenja, vida i ostalo.

Vratio sam se 2010g da li je moj predmet za naknadu štete zastario ?
Advokat: Vaš predmet nije zastario, potrebno je postupiti odmah.

Koji su kriterijumi za povrede koje pokriva DBA zakon ?
Advokat: Civilni radnici koji pretrpe povredu radeći u vojnoj bazi u ratnoj zoni Irak ili Afganistana pokriveni su DBA osiguranjem. Kvalificiranje za naknadu od strane DBA osiguranja je, međutim, malo složenije od jednostavnog podnošenja zahtjeva. Uobičajeno, valjanost zahtjeva će se odrediti prema sljedećim kriterijima: Da li je povreda nastala namjernim činom, Da li je odmah traženo liječenje, da li se to dogodilo kao rezultat radnih obaveza.


Koja je suština Defense Base Act zakona (Zakon o odbrani USA) ?
Advokat: Suština navedenog zakona je da se obezbjedi civilnim radnicima koji su radili za američke kompanije u vojnim bazama u ratnim zonama u Afganistanu ili Iraku da ostvare finansijsku i medicinsku sigurnost koju ne bi mogli ostvariti jer nisu državljani USA.

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija