Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Napata troškova advokata - pravno shvatanje

                 BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD                                        
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 65 0 I 640970 18 Spp 3
Sarajevo, 19.10.2018. godine

 

          Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlu─Źuju─çi o zahtjevu Op─çinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu tog suda broj 65 0 I 640970 17 I od 19.10.2017. godine, na osnovu odredbe ─Źlana 61. Zakona o parni─Źnom postupku, te odredbe ─Źlana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije BiH i Br─Źko Distrikta, na sjednici Gra─Ĺanskog odjeljenja odr┼żanoj 19.10.2018. godine donio je:O D L U K U

          Mijenja se pravni stav Gra─Ĺanskog odjeljenja zauzet po spornom pravnom pitanju broj: 65 0 I 640970 17 Spp 2 od 12.02.2018. godine, tako da odluka o spornom pravnom pitanju sada glasi:
„Dopušteno je da se potra┼żivanje iz izvršne isprave ─Źija se naplata tra┼żi u izvršnom postupku prenese na ra─Źun punomo─çnika tra┼żitelja izvršenja kada je prijedlog za izvršenje podnesen na temelju punomo─çi u kojoj je tra┼żitelj izvršenja dao izri─Źito i posebno ovlaštenje punomo─çniku (advokatu ili advokatskom društvu) da mo┼że u izvršnom postupku naplatiti nov─Źano potra┼żivanje i troškove postupka tra┼żitelja izvršenja putem svog ra─Źuna (─Źlan 304. Zakona o parni─Źnom postupku FBiH).
U situaciji kada je prijedlog za izvršenje podnesen na temelju punomo─çi za vo─Ĺenje parnice, a u kojoj nije pobli┼że odre─Ĺen obim ovlaštenja u punomo─çi, punomo─çnik (advokat ili advokatsko društvo) je ovlašten da u izvršnom postupku od izvršenika primi dosu─Ĺene troškove postupka (parni─Źnog i izvršnog) putem svog ra─Źuna (─Źlan 305. stav 1. ta─Źka 3. ZPP).“

 

O b r a z l o ┼ż e n j e

            Na sjednici Gra─Ĺanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH od 20.12.2017. godine, usvojen je zahtjev Op─çinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu broj 65 0 I 640970 17 Spp pa je zauzeto slijede─çe pravno shvatanje:
„Dopušteno je da se potra┼żivanje iz izvršne isprave ─Źija se naplata tra┼żi u izvršnom postupku prenese na ra─Źun punomo─çnika tra┼żitelja izvršenja kada je prijedlog za izvršenje podnesen na temelju punomo─çi u kojoj je tra┼żitelj izvršenja dao izri─Źito i posebno ovlaštenje punomo─çniku (advokatu ili advokatskom društvu) da mo┼że u izvršnom postupku naplatiti nov─Źano potra┼żivanje i troškove postupka tra┼żitelja izvršenja putem svog ra─Źuna (─Źlan 304. Zakona o parni─Źnom postupku FBiH).
U situaciji kada je prijedlog za izvršenje podnesen na temelju punomo─çi za vo─Ĺenje parnice, a u kojoj nije pobli┼że odre─Ĺen obim ovlaštenja u punomo─çi, punomo─çnik (advokat ili advokatsko društvo) je ovlašten da u izvršnom postupku od izvršenika primi dosu─Ĺene troškove postupka (parni─Źnog i izvršnog) putem svog ra─Źuna (─Źlan 305. stav 1. ta─Źka 3. ZPP).“

            Ovaj sud je navedeno pravno shvatanje donio na osnovu relevantnih propisa: Zakona o izvršnom postupku Federacije BiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09, 35/12 i 46/16)
─îlan 1. kojim je propisano da „Ovim zakonom se ure─Ĺuje postupak po kojem sudovi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) provode prinudno ostvarenje potra┼żivanja na osnovu izvršnih i vjerodostojnih isprava (u daljem tekstu: izvršni postupak), ako posebnim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno. (2) Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na postupke izvršenja propisane posebnim zakonom.
─îlan 21. stav 1.
(1) U izvršnom postupku na odgovaraju─çi na─Źin primjenjuju se odredbe Zakona o parni─Źnom postupku, ako ovim ili drugim zakonom nije druk─Źije odre─Ĺeno.
─îlan 22.
Sud odre─Ĺuje izvršenje samo na osnovu izvršne ili vjerodostojne isprave, ako ovim zakonom nije druk─Źije odre─Ĺeno.
─îlan 23.
(1) Izvršne isprave su:
1) izvršna odluka sudova i izvršno sudsko poravnanje, odluka donesena u upravnom postupku i poravnanje u upravnom postupku ako glasi na nov─Źane obaveze, notarska isprava i druga isprava zakonom odre─Ĺena kao izvršna.
─îlan 36.
(1) Prijedlog za izvršenje mora sadr┼żavati zahtjev za izvršenje u kojem ─çe biti nazna─Źena izvršna ili vjerodostojna isprava na osnovu koje se tra┼żi izvršenje, tra┼żilac izvršenja i izvršenik, potra┼żivanje ─Źije se ostvarenje tra┼żi, sredstvo kojim izvršenje treba provesti, predmet izvršenja ako je poznat, kao i druge podatke koji su potrebni za provo─Ĺenje izvršenja.
─îlan 39.
(1) U rješenju o izvršenju moraju biti nazna─Źeni izvršna, odnosno vjerodostojna isprava na osnovu koje se izvršenje odre─Ĺuje, tra┼żilac izvršenja i izvršenik, potra┼żivanje koje se ostvaruje, sredstvo i predmet izvršenja, te drugi podaci potrebni za provo─Ĺenje izvršenja.
Zakon o parni─Źnom postupku Federacije BiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj: 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15)
─îlan 302. Radnje u postupku što ih punomo─çnik poduzima u granicama punomo─çi imaju isti pravni u─Źinak kao da ih je preduzela sama stranka.
─îlan 304. „Stranka mo┼że ovlastiti punomo─çnika da preduzima samo odre─Ĺene radnje ili da preduzima sve radnje u postupku.
─îlan 305. Ako je stranka izdala advokatu punomo─ç za vo─Ĺenje parnice, a nije pobli┼że odredila ovlaš─çenja u punomo─çi, advokat je na temelju takve punomo─çi ovlašten:
3) da od protivne stranke primi dosu─Ĺene troškove;

            Na sjednici Gra─Ĺanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH od 12.02.2018. godine, promijenjen je pravni stav Gra─Ĺanskog odjeljenja zauzet po naprijed navedenom spornom pravnom pitanju broj: 65 0 I 640970 17 Spp od 20.12.2017. godine, tako da isti glasi:
„Punomo─çnik tra┼żitelja izvršenja (advokat ili advokatsko društvo) ne mo┼że u izvršnom postupku naplatiti nov─Źano potra┼żivanje tra┼żitelja izvršenja (glavni dug, kamate i troškove parni─Źnog i izvršnog postupka) putem svog ┼żiro ra─Źuna, iako je tra┼żitelj izvršenja dao izri─Źito i posebno ovlaštenje punomo─çniku za takvu naplatu, shodno odredbi ─Źlana 304. i 305. Zakona o parni─Źnom postupku Federacije BiH.“

            Promjena pravnog stava Gra─Ĺanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH izvršena je u skladu sa Odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: AP-892/15 dana 11.10.2017. godine, u kojoj apelaciji Ustavni sud BiH smatra da je odredba ─Źlana 305. Zakona o parni─Źnom postupku primjenjiva samo u situaciji dobrovoljnog izvršenja obaveze, a ne van toga, da nije primjenjiva u izvršnom postupku u kojem se obaveza izvršava prinudnim putem, pa nalazi da s aspekta na─Źela formalnog legaliteta u izvršnom postupku, da rješenje o izvršenju mora biti identi─Źno izvršnoj ispravi, da se obaveza ne mo┼że izvršiti isplatom nov─Źane obaveze (konkretno troškova parni─Źnog i izvršnog postupka) na ┼żiro ra─Źun punomo─çnika apelanata, bez obzira na punomo─ç kojom su apelanti – tra┼żitelji izvršenja ovlastili punomo─çnika za preduzimanje i te pravne radnje. https://advokat-prnjavorac.com
Rješavaju─çi apelaciju Adnana ─Éulabi─ça u predmetu broj AP-2344/18 Ustavni sud BiH je dana 06.06.2018. godine, donio Odluku kojom je usvojio njegovu apelaciju i ukinuo rješenje Kantonalnog suda u Novom Travniku broj 51 0 Rs 068532 18 Rs┼żi od 27.02.2018. godine, koji je svoju odluku donio na osnovu izmijenjenog pravnog stava ovog Odjeljenja od 12.02.2018. godine, s obrazlo┼żenjem da je Ustavni sud BiH u predmet broj AP-892/15 od 11.10.2017. godine, odlu─Źivao u konkretnim okolnostima tog slu─Źaja, da se Ustavni sud u tom predmetu bavio pojedina─Źnom apelacijom i da nije zauzimao nikakvo pravno stajalište o ovom pravnom pitanju, te da stoga Odluka Ustavnog suda BiH u apelaciji AP-892/15 od 11.10.2017. godine, nije mogla biti osnova da Vrhovni sud mijenja svoje ranije zauzeto stajalište o tome (od 20.12.2017. godine).

            S obzirom na sadr┼żaj Odluke Ustavnog suda BiH broj Ap-2344/18 od 06.06.2018. godine, Vrhovni sud Federacije BiH je na sjednici Gra─Ĺanskog odjeljenja odr┼żanoj dana 19.10.2018. godine primjenom odredbe ─Źlana 16. Poslovnika o radu Gra─Ĺanskog odjeljenja Vrhovnog suda F BiH, odlu─Źio kao u izreci ove Odluke. (Donio odluku po istom spornom pravnom pitanju koji je ranije zauzet na sjednici Gra─Ĺanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH broj 65 0 I 640970 17 Spp od 20.12.2017. godine).

 

 Predsjednik
Gra─Ĺanskog odjeljenja
Zdravka Grebo Jevti─ç,s.r.

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija