Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
Zakoni Republike Srpske

Zakoni Republike Srpske, pravni propisi Republike Srpske

Zakoni Bosne i Hercegovine
Zakoni Federacije Bosne i Hercegovine
Zakoni Br─Źko Distrikta BiH
Zakon o radu Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/2016 i 66/2018)
Zakon o faktoringu Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" broj 123/20 i 26/2021)
Zakon o utvr─Ĺivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 15/22 od 03.03.2022)
Zakon o oduzimanju nezakonito ste─Źene imovine krivi─Źnim djelom Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/18 od 24.07.2018.g.)
Zakon o obligacionim odnosima FBIH / Republike Srpske - integralni tekst
Zakon o amnestiji Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“ broj 61/18)
Zakon o prekršajima Republike Srpske - ("Sl. glasnik RS", br. 63/2014, 36/2015 - odluka US, 110/2016, 100/2017 i 19/2021 - odluka US - odluka Ustavnog Suda i 90/2023)
Izborni zakon Republike Srpske - integralni tekst iz 2020g
Zakon o republi─Źkim administrativnim taksama (Pre─Źiš─çen tekst zaklju─Źno sa izmenama iz Slu┼żbeni gl. RS br. 65/13 )
Zakon o republi─Źkoj upravi Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske br. br. 115/2018, 111/2021, 15/2022 i 56/2022, "Sl. glasnik BiH", br. 84/2022 - odluka US BiH, 132/2022 i 90/2023)
Zakon o administrativnim taksama RS ("Slu┼żbeniglasnik Republike Srpske", br. 100/2011, 103/2011 -ispravka 67/2013 i 123/2020)
Zakon o prevozu opasnih materija Republike Srpske («Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», broj 15/16)
Zakon o javnim tu┼żilaštvima Republike Srpske (Integralni tekst - va┼że─çi)
Zakon o tu┼żilaštvima Republike Srpske (Integralni tekst - stari zakon)
Zakon o slobodi pristupa informacijama Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 20/2001)
Zakon o za┼ítiti potro┼ía─Źa u Republici Srpskoj (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 6/2012, 63/2014, 18/2017 i 90/2021)
Zakon o zaštiti od klevete Republike Srpske
Zakon o eksproprijaciji Republike Srpske ("Sl. glasnik Republike Srpske", br. 112/2006, 37/2007, 66/2008 - ispr., 110/2008 i 106/2010 - odluka US, 121/2010 - odluka US, 2/2015 - odluka US i 79/2015)
Zakon o krivi─Źnom postupku Republike Srpske - („Slu┼żbene glasnik Republike Srpske“, broj 53/ 12, 91/2017, 66/2018 i 15/2021)
Krivi─Źni zakonik Republike Srpske - (“Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske” broj 64/2017, 104/2018 -odluka Ustavnog suda, 15/2021, 89/2021 i 73/2023)
Krivi─Źni zakon Republike Srpske - (“Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske” broj 49/03, 70/06, 73/10)
Zakon o sudovima Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 37/2012, 14/2014 - odluka Ustavnog Suda, 44/2015, 39/2016 - odluka Ustavnog Suda i 100/2017)
Zakon o zateznoj kamati Repblike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" broj 61/18)
Zakon Bosne i Hercegovine o izvršenju krivi─Źnih sankcija, pritvora i drugih mjera - Integralni tekst Ovo je slu┼żbena pre─Źiš─çena verzija Zakona BiH o izvršenju krivi─Źnih sankcija, pritvora i drugih mjera, objavljena u Slu┼żbenom glasniku BiH br. 12/10
Zakon o izvršnom postupku Republike Srpske - Integralni tekst Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 18. jula 2003, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/2013, 98/2014, 5/2017 - odluka US, 58/2018 - rješenje US BiH i 66/2018)
Zakon o parni─Źnom postupku Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. br. 58/2003, 85/2003, 74/2005, 63/2007, 105/2008 - odluka Ustavnog Suda, 45/2009 - odluka US, 49/2009, 61/2013 i 109/2021 - odluka Ustavnog suda i 27/2024)
Zakon o vanparni─Źnom postupku Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", broj: 36/09, 91/16, 16/2023 i 27/2024)
Porodi─Źni zakon Republike Srpske «Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 17/2023 i 27/2024)

Porodi─Źni zakon Republike Srpske integralni tekst - «Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 54/2002, 41/2008 i 63/2014)

Zakon o naslje─Ĺivanju Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 1/2009, 55/2009 - ispravka i 91/2016, 28/2019 - odluka Ustavnog Suda i 82/2019)
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske - Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske 102/12, 108/2013, 82/2015 i 84/19)
Zakon o ure─Ĺenju prostora i gra─Ĺenju Republike Srpske - «("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 40/2013, 2/2015 - odluka US, 106/2015, 3/2016 - ispr. i 104/2018 - odluka Ustavnog Suda 84/2019)
Zakon o elektronskom dokumentu RS - «Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», broj 116/15
Zakon o elektronskom potpisu Republike Srpske- «Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», broj 116/15
Zakon o Notarima Republike Srpske - pre─Źiš─çen tekst 2019
Kodeks notarske etike - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 83/2021 i 94/2022)
Zakon o notarskoj slu┼żbi u Republici Srpskoj - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 28/2021 od 31.03.2021g)
Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske - "Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" br. 6/2012, 110/2016, 22/2018 - odluka US, 62/2018 i 95/2019 - odluka Ustavnog Suda i 90/2023)
Zakon o advokaturi Republike Srpske- Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske 30/07 Objavljeno 20.04.2007 (stari)
Zakon o advokaturi Republike Srpske- Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske 80/15 Objavljeno 10.09.2015 (novi)
Zakon o elektronskom novcu Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske 1/24)

Kodeks etike advokata advokatske komore Republike Srpske

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti advokata Republike Srpske

Zakon o podsticanju razvoja malih i srednjih preduze─ça RS („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj: 64/02, 34/06 i 119/08)
Zakon o javnom redu Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj: 11/15 i 58/2019)

Zakon o razvoju malih i srednih preduze─ça RS („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, 50/2013, 56/2013 - ispr. i 84/2019)

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 134/2011, 82/2013, 96/2013 - odluka US, 103/2015, 111/2021, 15/2022 i 132/2022)
Zakon o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", 18/1999, 51/2001, 70/2001, 51/2003, 57/2003 - ispr.,17/2008, 1/2009, 106/2009, 39/2016 - odluka Ustavnog Suda, 110/2016, 94/2019, 44/2020 i 37/2022)
Zakon o policiji i unutra┼ínjim poslovima Republike Srpske («"Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 57/2016, 110/2016, 58/2019, 82/2019 i 18/2022 - odluka Ustavnog Suda U 26/21 i 55/2023)
Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", broj: 93/2022 i 132/2022)
Zakon o porezu na dobit Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 94/15 i 1/17)
Zakon o odgo─Ĺenom pla─çanju poreskog duga Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 94/15 i 28/2021)
Zakon o ra─Źunovodstvu i reviziji Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 94/15 i 78/2020)
Zakon o fiskalizaciji Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 15/22 od 03.03.2022)
Zakon o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 94/15 i 62/2018)
Zakon o porezu na dohodak Republike Srpske (''Slu┼żbni glasnik Republike Srpske'', br. 60/2015, 5/2016 - ispr., 66/2018, 105/2019, 123/2020, 49/2021, 119/2021, 56/2022 i 112/2023)
Zakon o porezu na nepokretnosti Republike Srpske (''Slu┼żbni glasnik Republike Srpske'', br. 91/15)
Zakon o doprinosima Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", 114/2017, 112/2019, 49/2021, 119/2021, 56/2022, 132/2022 i 112/2023)
Zakon o deviznom poslovanju Republike Srpske ("Sl. glasnik Republike Srpske", br. 96/2003, 123/2006, 92/2009, 20/2014 i 20/2018)
Zakon o radu Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US i 119/2021, 112/2023 i 39/2024)
Zakon o rudarstvu Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske",br. 62/18)
Zakon o rudarstvu Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske",br.10/95,18/95, 10/98, 63/02, 69/02 i 86/03)
Zakon o sto─Źarstvu Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», broj 44/15 i 63/2021)
Zakon o elektri─Źnoj energiji Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/02; 29/03; 86/03; 111/04; 60/07; 114 /07)
Zakon o energetskoj efikasnosti Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13)
Zakon o energetici Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, 49/2009 i 16/2023)
Zakon o obnovljivim izvorima energije Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 15/22 od 03.03.2022)
Zakon o zaštiti ┼żivotne sredine Republike Srpske (''Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske'', broj: 53/02 i 109/05 i 70/2020)
Zakon o veterinarstvu u Republici Srpskoj (''Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske'', broj: 75/2017)
Zakon o transfuzijskoj djelatnosti (''Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske'', broj: 44/15)
Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske (integralni tekst - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 124/2008, 3/2009 - ispr., 58/2009, 95/2011, 60/2015, 18/2016 - odluka Ustavnog suda, 107/2019 i 1/2021 - odluka Ustavnog suda)

Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske i Zakon o izmjenama i dop. zakona o stvarnim pravima Republike Srpske

Zakon o obaveznim osiguranjima u saobra─çaju Republike Srpske (“Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske”, br. 82/15 i 78/2020, 1/2024)
Zakon o društvima za osiguranje Republike Srpske (''Sl. glasnik Republike Srpske br. 17/05, izmjene u br. br. 17/2005, 1/2006 - ispravka, 64/2006, 74/2010, 47/2017 i 58/2019)
Zakon o posredovanju u osiguranju Republike Srpske ("Sl. glasnik Republike Srpske" br. 17/05, izmjene u br. 64/06)
Zakon o investicionim fondovima Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 92/2006, 82/2015, 94/2019 i 64/2022)
Zakon o ste─Źajnom postupku Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“ br. 67/02; 77/02; 38/03; 96/03; 68/07; 12/10 i 16/10)
Zakon o ste─Źaju Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“ br. 16/16; od 11.02.2016)
Zakon o likvidacinom postupku Republike Srpske («Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», broj 82/19)
Zakon o likvidacinom postupku Republike Srpske («Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», broj 64/02)
Zakon o privrednim društvima Republike Srpske ("Sl. glasniku Republike Srpske", br. 127 od 31.12.2008, 58/09, 100/11, 67/13, 100/2017, 82/2019 i 17/2023)
Okvirni Zakon o registraciji poslovnih subjekata u BiH, (Slu┼żbeni glasnik BiH br. 42/04)
Zakon o stranim ulaganjima Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 21/18 od 19.03.2018)
Zakon o unutra┼ínjem platnom prometu Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 52/2012, 92/2012, 58/2019 i 38/2022)
Zakon o stranim ulaganjima Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 25/02 i 24/04, 52/11 i 68/13)
Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 67/13, 15/16 i 84/2019)
Zakon o APIF Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske br. 96 od 27. oktobra 2005, 74/10, 68/13)
Uredba o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik RS br. br. 8/2014)
Uredba o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske, (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske br. 119/10)
Klasifikacija djelatnosti sa opisima za Republiku Srpsku
Zakon o Ustavnom sudu Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" broj 104/11)
Zakon o volontiranju Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" broj 89 / 13)
Zakon o uslugama Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" broj 89 / 13)
Zakon o javnim putevima Republke Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" broj 89 / 13 i 83/2019)
Klasifikacija – Skra─çena lista naziva djelatnosti za Republiku Srpsku
Zakon o mati─Źnim knjigama Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" broj 111/09 i 43/13 i 66/18)
Zakon o za┼ítiti i o─Źuvanju ─çirilice ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 63/22)
Zakon o li─Źnom imenu Republike Srpske, ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" broj 82/19)
Zakon o igrama na sre─çu Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», broj 22/19 i 131/2020)
Zakon o bankama Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", broj 4/2017, 19/2018 - ispravka i 54/2019)
Zakon o agenciji za bankarstvo Republike Srpske («Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 59/13 i 4/2017)
Zakon o tr┼żištu hartija od vrijednosti Republike Srpske (integralni tekst iz 2022g)
Zakon o mjenici Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske 32 od 14.07.2001)
Zakon o vještacima Republike Srpske
Zakon o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 93/2006, 86/2007, 14/2010, 5/2012 i 58/2019, "Sl. glasnik BiH", br. 16/2020 - odluka US BiH i "Sl. glasnik RS", br. 119/2021 i 106/2022)
Zakon o poljoprivrednim zadrugama Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 73/2008, 106/2009, 78/2011 i 1/2024)
Pravilnik o postupanju u zemlji┼ínoknji┼żnim stvarima RS «Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske br. 105/2003 i 23/2007)
Zakon o geološkim istra┼żivanjima Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: br. 64/2022)
Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske- (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 118/21 od 28.12.2021)
Zakon o pla─çama i drugim naknadama u sudskim i tu┼żila─Źkim institucijama na nivou BiH - (Integralni tekst)
Zakon o platama i naknadama sudija i tu┼żilaca u Republici Srpskoj - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 56/22)
Zakon o platama zaposlenih u institucijama pravosu─Ĺa Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 66/2018, 54/2019, 105/2019, 49/2021, 119/2021, 68/2022 i 132/2022)
Zakon o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 68/2022 i 132/2022)
Zakon o platama zaposlenih u javnim slu┼żbama Republike Srpske - (Slu┼żbni glasnik Republike Srpske broj: 68/22 i 132/2022)
Zakon o platama zaposlenih u javnim slu┼żbama Republike Srpske stari - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 31/14)
Zakon o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 66/2018, 36/2019, 105/2019, 49/2021, 119/2021, 68/2022 i 132/2022)
Zakon o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 66/2018, 105/2019, 119/2021, 68/2022 i 132/2022)
Zakon o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 11/2019, 105/2019, 49/2021, 119/2021, 68/2022, 132/2022 i 112/2023)
Zakon o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik RS broj: 11/2019, 105/2019, 49/2021, 119/2021, 68/2022, 132/2022 i 112/2023)
Zakon o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i ─Ĺa─Źkim domovima u Republici Srpskoj - (Slu┼żbeni glasnik RS broj: 11/2019, 105/2019, 49/2021,119/2021, 68/2022, 132/2022 i 112/2023)
Zakon o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 31/14)
Zakon o poreskom postupku Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 78/20 i 37/2022)
Zakon o poreskom sistemu Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik RS broj: 62/17 i 110/2020 - odluka Ustavnog Suda))
Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 62/17)
Zakon o dr┼żavljanstvu Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" br: br. 59/2014)
Zakon o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" br: 58/16 i 82/2019)
Zakon o spre─Źavanju nasilja na sportskim priredbama RS - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" br: 106/15)
Zakon o hrani - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" br: 19/17 od 27.02.2017.g.)
Zakon o turizmu Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" br: 45/17 i 16/2023)
Zakon o ugostiteljstvu Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" br: 45/2017 i 1/2024)
Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" br: 41/2018, 35/2020, 92/2020 i 55/2023)
Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" br: 63/22)
Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" br: 44/17 od 16.05.2017.g.)
Zakon o obrazovanju odraslih Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" br. 111/21 od 14.12.2021)
Zakon o dru┼ítvenom preduzetni┼ítvu Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" br: br. 111/21 od 14.12.2021)
Zakon o upotrebi znakovnog jezika Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" br: 62/18.)
Zakon o ┼żeljeznicama Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik RS" 19/2017, 28/2017 - ispr., 100/2017 i 56/2022)17, 28/2017 - ispr., 100/2017 i 56/2022)
Zakon o legalizaciji bespravno izgra─Ĺenih objekata u Republici Srpskoj - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" br: 62/2018 i 93/2022)
Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske - («Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», broj 52/2019, 78/2020, 37/2022 i 56/2022)
Zakon o pe─Źatima organa i institucija Republike Srpske - («Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», br: 54/2019)
Zakon o socijalnom stanovanju Republike Srpske - («Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», broj 54/19)
Zakon o socijalnoj zaštiti Republike Srpske - («Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», 37/2012, 90/2016, 94/2019, 42/2020, 36/2022)
Zakon o uzurpacijama i dobrovolja─Źkim kompentencijama Republike Srpske - («Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», 8/20)
Zakona o upravnoj inspekciji Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 99/20 od 13.10.2020g)
Zakon o za┼ítiti prava na sudjenje u razumnom roku Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 99/20 od 13.10.2020g)
Zakon o slobodnim zonama Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj broj: 15/21 od 03.03.2021)
Zakon o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 99/20 od 13.10.2020g)
Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 99/20 od 13.10.2020g)
Zakon o sticanju statusa samostalnih umjetnika i samostalnog stru─Źnjaka u kulturi - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 41/21 od 18.05.2021g)
Zakon o muzejskoj djelatnosti Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 112/21 od 17.12.2021)
Zakon o sudskim taksama Republike Srpske
Zakon o koncesijama Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 59/2013, 16/2018, 70/2020 i 111/2021)
Zakon o apotekarskoj djelatnosti Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 119/2008, 1/2012, 33/2014 i 90/2023)
Zakon o metrologiji u Republici Srpskoj ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. br. 132/22)
Porodi─Źni zakon Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 17/2023)
Zakon o standardizaciji u Republici Srpskoj ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 17/2023)
Zakon o teritorijalnoj organizaciji Repubike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 69/2009, 70/2012, 83/2014, 106/2015, 26/2019, 15/2021, 37/2022 i 32/2023)
Zakon o štrajku Republike Srpske (“Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 111/2008 i 23/2020)
Zakon o izvršenju krivi─Źnih i prekr┼íajnih sankcija Republike Srpske - Integralni tekst („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, br. 63/2018 i 55/2023)
Zakon o posredovanju u zapo┼íljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 30/2010, 102/2012, 94/2019 i 112/2023)
Zakon o dje─Źjoj za┼ítiti Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 114/2017, 122/2018, 107/2019, 119/2021 i 112/2023)
 
Zakon o dr┼żavnim stanovima na kojima ne postoji stanarsko pravo Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. br. 98/2011 i 101/2023)
 
 
 
 
   
Zakoni Republike Srpske - Bosna i Hercegovina

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija